Det föds omkring 100 000 barn per år i Sverige. Tidpunkten för när navelsträngen klipps av varierar mellan olika förlossningskliniker. På en del håll görs den så kallade avnavlingen direkt efter födseln, på andra håll väntar barnmorskorna några minuter med ingreppet.

Forskarna har i en klinisk studie undersökt 400 barn som avnavlats vid olika tidpunkter. Barn som avnavlades efter tre minuter löpte mindre risk att drabbas av blodbrist som nyfödda, och hade förre fall av järnbrist vid fyra månaders ålder än barn som avnavlats direkt.

Förklaringen är att navelsträngen innehåller cirka en tredjedel av fostrets blod under graviditeten. Sen avnavling gör att större delen av navelblodet går in i barnets kropp och stannar där, skriver Ola Andersson i ett mejl till TT.

Forskarna — Ola Andersson, överläkare vid sjukhuset i Halmstad, och Magnus Domellöf, docent vid institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet — rekommenderar nu att sen avnavling blir standard vid normala förlossningar.

Forskningsresultaten presenteras i ansedda British Journal of Medicine.