Hannah Widerstedt och Annica Englund tyckte att det var för lätt och flätade ihop sina hår och dansade tillsammans. Vighetstävlingen avlöpte till tonerna av Kija Habibzadehs entusiastiska tolkning av Bach.