Undersökningen får stort utrymme i brittisk media då pilotföreningen, BALPA, har släppt siffrorna samtidigt som längre arbetsdagar och arbetspass för piloter diskuteras i EU.

Enligt den brittiska tidningen Daily Mail har Storbritannien idag några av de strängaste reglerna i EU och tillåter inte piloter att jobba mer än 16 timmar och 15 minuter per dag. Men ett förslag i EU vill nu att alla medlemsländer ska ha samma regler för piloter, vilket innebär att piloter ska få arbeta upp till 20 timmar per dag.

Förutom att piloterna tillåts att arbeta längre arbetspass, innebär förslaget att flygbolagen får lägre personalkostnader eftersom tidsperioden när det räcker med två piloter ombord utökas från dagens 12 timmar till 14 timmar. Det innebär att flygbolagen bara behöver ha två piloter ombord på de flesta långflygningarna, istället för tre som idag.