Socialstyrelsen vill göra kommunernas ansvar för äldreboendena tydligare och föreslår nya, bindande regler. Dessa innebär att de enskilda människornas sammanlagda vårdbehov bestämmer bemanningen på boendena.

"Förslaget gäller alla särskilda boenden" med demenssjuka, skriver Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm och myndighetens avdelningschef Anders Printz på debattplats i Svenska Dagbladet.

En avdelning med demenssjuka "får aldrig lämnas obemannad" och "kommunerna måste skärpa kontrollen" enligt förslaget.