När tidningen Metro låtit granska säten, räcken och stoppknappar visar sig mängder av hudbakterier som beror på dålig hygien. Vanliga bakterier är stafylokocker, enterokocker och bakterien Proteus vulgaris - som finns i avföring och rått kött. Allra mest bakterier finns på tunnelbanesätet.

– Man ska undvika att klia sig i ögat, peta i näsan eller suga på tummen efter att man åkt tunnelbana, säger Marie-Louise Danielsson Tham, forskare i livsmedelshygien, till Metro.