Rättsfallet är det första då en dansk soldat blir åtalad för att ha handlat "i strid med gällande föreskrifter om positiv identifikation av fiende" skriver tidningen Politiken. Befälet nekar till anklagelserna.