Regeringen och miljöminister Lena Ek har beställt en utredning om hur få vargar och andra stora rovdjur Sverige kan ha, utan att hota artens existens. Naturvårdsverket ska därför utreda frågan som ska fungera som underlag inför framtida möten mellan Sverige och Eu-kommisionen.

Kommissionen hotade att dra Sverige inför EU:s domstol sedan regeringen gett klartecken för licensjakt på varg vintern 2010 och 2011.