Närmare 28 000 personer skadade sig så svårt på jobbet i fjol att de tvingades sjukanmäla sig — drygt 600 fler än föregående år, enligt Arbetsmiljö- verket. Verkets generaldirektör Mikael Sjöberg pekar dels på att antalet arbetsolyckor ökar i bemannings- branschen. Generellt är det de yngsta männen, under 25, som löper störst risk att råka ut för olyckor. Det förklaras med att de är mer riskbenägna och att många tar jobb inom branscher med hög olycksrisk från början.