Brist på dödliga giftinjektioner ger hundratals dödsdömda i Vietnam respit.

För att minska lidandet ersattes avrättning genom arkebusering med dödliga injektioner i juli förra året, men sedan dess har ingen avrättats.

-Under det senaste året har avrättningarna av över 400 fångar inte kunnat fortskrida. För över 100 av dem är allt pappersarbete avklarat, säger biträdande polisminister Dang Van Hieu.

Enligt honom har det visat sig svårt att importera kemikalierna.