Av 118 prover på torkad frukt som Livsmedelsverket tagit på den svenska marknaden hittades mögelgifter i elva prov, och ett hade gifter som överskred gränsvärdet. Verket är nöjt med resultatet och bedömer att förekomsten av de hälsofarliga mögelgifterna är låg.

Prover togs på fikon, dadlar, russin, aprikoser, äpplen, blåbär och katrinplommon. Samtliga prov av äpple, blåbär och katrinplommon var fria från mögel.

Det var vanligare med mögel i dadlar, fikon och russin än i övriga frukter. Ett prov på fikon innehöll 134 mikrogram av mögelgiftet aflatoxin per kilo, vilket var kraftigt över gränsvärdet på 4 mikrogram per kilo.