När skandalen med vapenanläggningen i Saudiarabien rasade i mars anlitade Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) krishanteringsrådgivare för över 300 000 kronor.

Miljöpartiets ledamot i försvarsutskottet, Peter Rådberg, har tidigare varit kritisk till de många turerna kring FOI och saudivapenaffären. Han kallar det "horribelt" att FOI lagt 300 000 skattekronor på en extern krishantering.