Sjukgymnasten har nekat till brott och menat att all beröring skett med beprövade behandlingsmetoder. Under rättegången medgav han dock att han i ett av fallen hade ett samlag med en av sina patienter – ett samlag som sjukgymnasten menade skedde på frivilliga grunder. Sjukgymnasten dömdes dessutom att betala 340 000 kr i skadestånd till de 12 kvinnorna.