Alla inlägg den 6 augusti 2012

Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 16:42

Blodförgiftning, sepsis, är en allvarlig infektion som beror på att bakterier kommit in i blodet. Feber och allmän sjukdomskänsla är vanliga symtom. I svårare fall kan blodtryck, njurfunktion, medvetandegrad och andning påverkas. Kontakta akutmottagning vid misstanke om blodförgiftning.

Blodförgiftning kan ha många olika orsaker, men utgår vanligen från en lokal infektion någonstans i kroppen för att därifrån spridas ut i blodet:

 • Infektion i urinvägarna. En urinvägsinfektion kan i vissa fall stiga upp till njurar och njurbäcken och ge blodförgiftning.
 • Infektion i huden. En infektion med streptokocker ellerstafylokocker kan snabbt utvecklas till ett allvarligt tillstånd med blodförgiftning.
 • Infektion efter en operation kan ge blodförgiftning. Även infektioner i gallvägar och mag-tarmkanal kan leda till blodförgiftning.
 • Tarminfektioner med salmonella kan ge hög feber och bakterier i blodet.
 • Infektion i luftvägarna, som till exempel lunginflammation, kan ge blodförgiftning.
 • Hjärnhinneinflammation är en allvarlig, men ovanlig, orsak till blodförgiftning.

Personer med nedsatt immunförsvar kan vara extra känsliga och lättare utveckla blodförgiftning än andra. Hos barn – särskilt små barn – med blodförgiftning kan man se symtom som inte är så typiska.

Symtom vid blodförgiftning

Vanliga tecken är feber, frossa och påverkat allmäntillstånd. Andra tecken som förekommer samtidigt är utslag på huden, buksmärtor, kräkningar och diarré. Feber i kombination med förvirring kan, i synnerhet hos äldre, vara ett viktigt tecken på blodförgiftning. Insjuknandet kan vara mycket plötsligt.

Vid allvarlig blodförgiftning kan hela kroppen påverkas med blodtrycksfall, försämrad njurfunktion, sänkt medvetandegrad och påverkad andning som följd.

Fråga om råd

Om du har frågor om hälsa eller sjukvård kan du dygnet runt fråga en sjuksköterska via internet och få ett personligt svar inom en timme genom att logga in på Vårdguidens e-tjänst Mina vårdkontakter.

Du kan även dygnet runt prata med en sjuksköterska och få råd, ring Vårdguiden på telefon 08-320 100. De som svarar kan även tala om på vilken vårdcentral du är listad.

För råd på arabiska, ring 08-528 528 38.

Sök vård

Om du misstänker blodförgiftning ska du omgående kontakta enakutmottagning. Adress och telefonnummer till en vårdmottagning hittar du under Hitta vård och omsorg.

Behandling av blodförgiftning

Till en början behandlas blodförgiftning med höga doser av antibiotika i injektionsform – som ges med spruta eller som dropp. Dropp kan behövas för att öka blodcirkulationen och motverka att blodtrycket sjunker. Blodtryck och puls kontrolleras och temperaturen mäts flera gånger om dagen. Intensivvård kan vara nödvändigt.

Vårdtiden varierar beroende på vilken typ av blodförgiftning det handlar om, men ofta behöver man stanna på sjukhuset under någon eller några veckor.

Efter utskrivning behövs oftast några veckors sjukskrivning. Sjukdomen ska alltid följas upp på infektionsklinik eller hos husläkaren.

 

ANNONS
Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 16:33

Mineraler är livsnödvändiga och oumbärliga för din hälsa och ditt välmående  - de bidrar till en mängd energigivande och stärkande funktioner i kroppen. De behövs för den ständigt pågående förnyelsen av kroppens celler. De stöder energiproduktion och kemiska processer, vilka är avgörande för liv och välbefinnande.

Varför behöver vi mineraler
En frisk kropp och väl fungerande kropp är beroende av kontinuerlig tillförsel av mineral utifrån via födan eftersom kroppen inte själv kan producera mineral - Mineralerna är grundläggande för och aktiverar många av kroppens fysiologiska processer.
Mineraler

 • bidrar till uppbyggnaden och bevarandet av ett starkt skelett och friska tänder

 

 • bidrar till att bygga upp starka och friska muskler och nerver
 • stöder energigivande reaktioner i kroppen
 • samverkar med vitaminer, hormoner och andra ämnen för att reglera ämnesomsättningen
 • aktiverar antioxidanter

 

 • är viktiga för att upprätthålla vätske- saltbalansen


Det är viktigt att man ser över sitt behov av mineraler eftersom de endast förekommer i mycket begränsad kvantitet i vår föda. För det krävs en varierad och väl genomtänkt mathållning  Många mineraler går tyvärr förlorade med den snabbt ökande industrialiseringen av födan, därtill kommer att skördarna blivit mineralfattigare på grund av att jordarna blivit mer och mer utarmade.

Intag av alkohol, tobak, kaffe och svart te ökar behovet av mineraltillskott, samma sak gäller luftföroreningar, stress, p-piller, acetylsalicylsyra och andra läkemedel.

Vad är mineraler
Mineralämnen är fasta och av kristallinliknande struktur som vare sig kommer från djur- eller växtriket.  Mineraler i mycket små kvantiteter kallas spårämnen.
De för kroppen viktigaste mineralerna är

Fosfor (P)
Jod (I)
Järn (Fe)
Kalcium (Ca)
Kalium (K)
Koppas (Cu)
Krom (Cr)
Magnesium (Mg)
Mangan (Mn)
Molybden (Mo)
Svavel MSM (S)
Selen (Se)
Zink (Zn)
Kisel (Si)
Silver, kolloidalt (Ag)
Natrium (Na)

ANNONS
Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 16:23

 • 500 gånger mer C-vitamin äGojibärn apelsiner
 • Tre gånger mer järn än spenat
 • Fyra gånger mer antioxidanter är körsbär                     

Dessutom är gojibäret fullproppat med viktiga mineraler såsom järn, kalcium, zink, selen, samt hela 21 spårämnen. Antioxidanterna i gojibärär många med en mycket hög ORAC-poäng. Många studier visar att mat med hög ORAC-poäng har många positiva hälsoeffekter, bland annat när det gäller att motverka sjukdomar och motverka åldrande (läs mer omORAC här). Antioxidanterna i gojibär motverkar den skadliga inverkan som de fria radikalerna har på våra celler.  

En av nyckelingredienserna i gojibär är zeaxanthin, som är en sorts karotenoid. Studier som har gjorts nyligen visar att zeaxanthin har en mycket gynnsam effekt på synen. Tillsammans med lutein förebygger det åldersrelaterade synförsämringar. 

 

Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 15:47

Hur märks det att man är allergisk?

Om man inte är allergisk brukar det ställe där man blivit stucken av en geting eller ett bi svullna och rodna mer och mer. Besvären brukar vara som störst mellan tolv och 24 timmar efter sticket.

Är man allergisk kommer symtomen oftast 15 till 60 minuter efter till exempel ett getingstick. Man kan få stora reaktioner med svullnad och rodnad vid stickstället, ofta också nässelutslag på andra delar av kroppen. Man kan få klåda framför allt i handflatorna, fotsulorna och hårbotten. Ibland blir man också svullen i läpparna och kring ögonen, känner sig matt, blir illamående, hes eller får andnöd. Man kan må illa, få krampartade buksmärtor, kräkas eller få diarré. I värsta fall kan man få en så kallad anafylaktisk reaktion med blodtrycksfall och medvetslöshet som kan vara livshotande.

Alla besvär beror inte på allergi

Insektsgiftet innehåller många ämnen och vissa är irriterande för huden. Därför kan man få symtom av ett insektsstick utan att vara allergisk. Det är vanligt att huden blir röd, kliar, svullnar och gör ont där man har blivit stucken. Besvären brukar försvinna inom ett dygn, men det kan ibland ta upp till en vecka innan de går över.

Om man får många stick kan själva giftet ge en reaktion som liknar den allergiska, fast man inte är allergisk. Men en vuxen människa tål flera tiotal stick utan att bli allvarligt sjuk. Om man blir stucken i munnen eller i halsen kan man bli så svullen i halsen att man får svårt att andas.

Hur utreds insektsallergi?

För att få veta om man är allergisk kan man ta kontakt med en läkare på vårdcentral eller motsvarande. Det man själv berättar är mycket viktigt för att läkaren ska kunna bilda sig en uppfattning om hur svåra besvär man har. Om man såg vilken slags insekt man blev stucken av ska man berätta det. Det är också bra att berätta hur lång tid det tog mellan sticket och det första symtomet.

Så kallade pricktest och RAST-test är till hjälp för att läkaren ska kunna avgöra om man har allergi eller inte. Om man är allergisk kommer testerna att visa att man har allergiantikroppar.

Det är viktigt att man gör testerna i rätt tid. Om testet görs för tidigt kan testet felaktigt visa att man inte är allergisk, eftersom alla allegiantikropparna tillfälligt tagit slut i samband med den allergiska reaktionen. Om det gått väldigt lång tid kan mängden antikroppar ha sjunkit så lågt att testet inte ger utslag. Det är lagom att göra testet inom en till sex månader efter att man haft den misstänkta allergiska reaktionen.

Varken pricktest eller RAST-test visar om man har besvär av det allergiframkallande ämnet. Testen visar bara visar bara om man har allergiantikroppar mot ett visst ämne, och läkaren måste utvärdera resultatet tillsammans med det man har berättat om sina besvär.

Pricktest

Pricktest innebär att en droppe med det allergiframkallande ämnet placeras på underarmens insida. Den som gör undersökningen trycker sedan försiktigt en trubbig nål genom droppen så att allergenet förs in i huden. Om man är allergisk mot ämnet blir huden lite röd och svullen, ungefär som när man fått ett myggbett. Efter 15 minuter mäts rodnaden och ritas av. Trots att undersökningen innebär ett litet stick i huden är det få som tycker att pricktestet är obehagligt.

Fördelen med pricktest är att man får ett snabbt besked. Om man använder allergimediciner är det en nackdel att man måste göra ett uppehåll med vissa av medicinerna flera dygn innan testet. Annars finns en risk att resultatet blir felaktigt.

Ofta görs pricktest för getinggift med två styrkor av giftet, eftersom man kan reagera kraftigt vid pricktestet om man är mycket allergisk. Först får man den svagare dosen för att läkaren ska kunna se hur man reagerar. Om det redan då visar sig att man är allergisk behöver man inte ta den starkare dosen, men om man inte får några symtom ökas dosen.

RAST-test

RAST-test är ett blodprov man får lämna till exempel på vårdcentralen och som kan visa om man är allergisk mot ett visst ämne. Blodprovet tas i armen. Man kan bli testad för allergi mot betydligt fler ämnen med hjälp av RAST-test än med pricktest och testresultaten påverkas inte av om man använder allergimediciner. Däremot tar det omkring en vecka att få undersökningsresultatet från laboratoriet.

Vård och behandling

När ska man söka vård?

Man bör ringa 112 eller snabbt söka hjälp på vårdcentral eller sjukhus

 • om man blivit stucken och är allergisk mot geting- eller bistick, även om man har tillgång till sina akutmediciner
 • om man efter ett insektsstick har fått en kraftig reaktion som gör att man får nässelutslag eller svullnader i ansiktet, svårt att andas, hostar, mår illa, känner sig yr eller kallsvettas
 • om man har blivit stucken i munnen eller halsen
 • om man har fått många stick samtidigt och börjar känna sig dålig, blir matt eller mår illa.

Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 15:44

Om man har insektsallergi bör man alltid ha med sig sina akutmediciner om man skulle råka bli stucken. Man kan leva ett bra liv trots sjukdomen om man har rätt medicinering, vet hur man ska undvika stick och vet hur man ska göra om man ändå blir stucken.

 

Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 15:37

Ett stick är sällan farligt

 

När man har fått ett stick av en insekt märks det genom att huden blir röd och svullen. Det brukar även svida och klia. Att bli stucken av en insekt i Sverige är oftast ofarligt, och om man inte mår dåligt för övrigt kan man vänta och se om det går över.

Om man har insektsallergi kan man till exempel få klåda och utslag på andra delar av kroppen än vid stickstället. Man kan ibland reagera kraftigt och behöva läkarhjälp om man blir stucken, men det är ovanligt med svårare allergiska reaktioner efter insektsstick.

Vilka insekter kan ge allergiska besvär?

Det är framför allt bin och getingar som kan ge svårare allergiska reaktioner. En geting kan sticka flera gånger medan ett bi däremot dör efter ett stick. Om gadden sitter kvar i huden efter sticket är det troligen ett bi man har blivit stucken av. Ett bistick innehåller omkring tio gånger mer gift än ett getingstick och brukar därför ge kraftigare symtom.

Även humlor har en gadd och kan sticka i självförsvar. Allergi mot humla har tidigare varit ovanligt men har ökat de senaste åren. Symtomen vid humleallergi är samma som vid allergi mot geting eller bi.

Man kan även vara allergisk mot myggor, men det är mycket ovanligare än bi- och getingallergi och ger aldrig riktigt svåra symtom. I vissa delar av världen är kackerlacksallergi ganska vanligt, men inte i Sverige eftersom kackerlackor är ovanliga här.

Varför blir man allergisk mot insekter?

Det är inte helt klarlagt varför vissa får insektsallergi. Risken för att reagera med allergi om man får ett geting- eller bistick ökar inte om man har andra allergier. Däremot har forskning visat att risken kan vara större för att man ska bli allergisk mot insekter om någon nära släkting är det. Risken är också större om man blir stucken många gånger, till exempel om man är biodlare.

Vad är allergi?

Allergi innebär att man är överkänslig mot något ämne. Ämnet kallas allergen. Det är ett äggviteämne som är helt ofarligt för de flesta, men som gör att en del får allergiska besvär.

Hos den som har benägenhet för allergi kan kroppen börja producera allergiantikroppar, så kallat IgE. IgE-antikroppar kan bildas mot många olika ämnen, till exempel mot kattallergen som finns överallt i vår miljö, både i hem och skolor.

Antikropparna sätter sig fast på ytan hos en del celler i kroppen som innehåller histamin och andra retande ämnen. Nästa gång det allergiframkallande ämnet kommer in i kroppen fastnar det på antikropparna och får cellerna att släppa ut de retande ämnena. De här ämnena utlöser en allergisk reaktion, till exempel nässelutslag. Då får man kliande och upphöjda myggbettslikanande utslag som kan uppstå var som helst på kroppen.

Hur vanligt är allergi mot geting eller bi?

Omkring en av hundra personer är allergisk mot getingar eller bin och det är ungefär lika vanligt hos kvinnor som hos män. Allvarliga reaktioner på bi- och getingstick är vanligare hos vuxna än hos barn. I Sverige dör i genomsnitt två personer per år efter en kraftig allergisk reaktion som orsakats av geting- eller bistick.

Vad kan man göra för att undvika stick?

Om man är allergisk mot getingar och bin kan man undvika stick genom att

 • ha något på huvudet så att insekter inte trasslar in sig i håret
 • undvika att gå barfota
 • inte äta eller dricka utomhus, eftersom kött och söt mat eller dryck lockar till sig insekter
 • inte dricka ur öppnade burkar eller flaskor om man inte kan se innehållet
 • inte göra hastiga rörelser eller slå efter ett bi eller en geting
 • inte döda en geting eller ett bi, eftersom de avger doftsignaler som lockar till sig fler insekter
 • vara försiktig vid trädgårdsarbete, framför allt om man plockar fallfrukt eller hanterar murket trä.

Tidigare sa man att parfymer och ljusa kläder drar till sig getingar, men modern forskning talar för att parfymer saknar betydelse och att det snarare är bättre att bära ljusa kläder.

Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 15:35

Sammanfattning

Allmänt

Allergi innebär att man inte tål ett visst ämne. Om man har insektsallergi är man allergisk mot något ämne i det gift som insekter sprutar in när de sticker med sina gaddar. När immunförsvaret reagerar mot ämnet för att skydda kroppen får man en allergisk reaktion. Det är ovanligt att man får svårare allergiska reaktioner av insektsstick, men då det händer har man oftast blivit stucken av getingar eller bin.

Omkring en av hundra personer är allergisk mot insekter. Det är oklart varför vissa får insektsallergi, men risken kan vara större om någon nära släkting har det. Risken är också större om man blir stucken många gånger, till exempel om man är biodlare.

Symtom

Symtom man kan få är att man

 • får en stor rodnad och svullnad kring stickstället
 • får klåda och upphöjda myggbettsliknande förändringar, så kallade nässelutslag, på andra delar av kroppen
 • blir svullen i läpparna och kring ögonen.

Vid en svårare reaktion kan man ha samma symtom men dessutom känner man sig matt och illamående, får svårt att andas eller blir till och med medvetslös.

Behandling

När man första gången får en svår allergisk reaktion av ett insektsstick behöver man snabbt få vård. Sedan bör man fråga en läkare om akutmediciner att ha till hands om man blir stucken igen. Man kan behöva antihistamintabletter och om man har risk för svåra reaktioner även en adrenalinspruta och kortisontabletter.

När ska man söka vård?

Man bör ringa 112 eller snabbt söka hjälp på vårdcentral eller sjukhus om man

 • är allergisk och har blivit stucken, även om man har tillgång till sina akutmediciner
 • får nässelutslag, svårt att andas, hostar, mår illa, känner sig yr eller kallsvettas
 • har blivit stucken i munnen eller halsen
 • har fått många stick.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för råd om vart man ska vända sig.

 

Av xenia alpkut - 6 augusti 2012 13:07

 

Familjen Larsson i Ängelholm vaknade av jordskalvet imorse.

– Det var väldigt otäckt, man blir rädd när man inte vet vad som händer, säger Riccard Larsson, 43.

Det var imorse vid femtiden som ett jordskalv, med magnituden 4,4, inträffade i havet mitt emellan Sverige och Danmark. Epicentrum var i Kattegatt. Många svenskar i södra delar av Sverige väcktes av jordskalvet. Några av dem är familjen Larsson i Ängelholm.

– Jag, min sambo och vår 13-åriga dotter vaknade. Det kändes som att någon ryckte i sängen, allt gungade. Det var mycket otäckt. Det lät som en lastbil som brummade, säger Riccard Larsson.

De förstod ganska snabbt att det handlade om ett jordskalv.

– Mär man inte vet vad som händer blir man rädd, men eftersom hela huset skakade förstod vi helt klart att det var ett jordskalv. Min dotter vakande av att sänggaveln vibrerade, hon blev rädd.

Kunde inte somna om

Enligt seismologen Reynir Bödvarsson kunde jordskalvet kännas på ett avstånd på över 200 kilometer.

– Min svärmor som bor i Åsljunga, som ligger längre in i Skåne, vaknade också och ringde oss och frågade om vi hade känt av något, säger Riccard Larsson.

Familjen Larsson bor i en trävilla nära havet.

– Min dotter somnade nog om efter jordskalvet, men jag kunde inte somna om. Jag tänkte på tsunamin, man tänker på om något kan hända här, eftersom vi bor nära havet.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
<<< Augusti 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se