Alla inlägg den 3 oktober 2012

Av xenia alpkut - 3 oktober 2012 21:36

Han ser resultatet av DN/Ipsos som ett stöd för mer kollektivtrafik och tror att fler vägar hade fått betydligt större stöd i mätningar för 10–20 år sedan.

– Åttio procent som åker över tullsnittet i rusningstid åker kollektivt. När de ser och hör att de relativt få som åker bil sitter fast i köer drar de slutsatser, påpekar Christer G Wennerholm.

Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) ser siffrorna över tunnelbanan ökade popularitet som en bekräftelse på att Socialdemokraterna är rätt ute när partiet föreslår nya tunnelbanlinjer.

– Det är ingen tvekan om att ett utbyggt tunnelbanenät är väldigt viktigt när Stockholm växer så snabbt, säger hon.

En satsning på mer pendeltåg får marginellt mer stöd i år än förra hösten. Det stödet skulle med stor sannolikhet vara större om invånarna i hela länet – och inte enbart invånarna i Stockholms stad – fått frågan.

Stödet för nya vägar sjunker på ett statistiskt säkerställt vis sedan fjolårets mätning. Det beror i huvudsak på att männen inte längre är lika benägna att se nya vägar som bästa lösningen på trafikproblemen.

Förra året var stödet för vägsatsningar nästan dubbelt så stort bland män som bland kvinnor – den skillnaden är i dag halverad. Stödet för vägbyggen minskar bland Moderaternas sympatisörer som i år ger tunnelbanan nästan dubbelt så starkt stöd som vägarna.

Män och kvinnor är lika positiva till en tunnelbaneutbyggnad. Stödet för en tunnelbaneutbyggnad har ökat mest bland kvinnor och bland högskoleutbildade. Männen är lite mer benägna att välja vägar som lösning, medan kvinnor är mer än dubbelt så förtjusta i utökat antal bussar som männen.

Stödet för en utbyggd tunnelbana är starkast i den yngsta åldersgruppen – 18–29 år: 61 procent. I åldersgrupper över 30 år ligger tunnelbanan på 47–48 procent.

De som sympatiserar med de rödgröna partierna är lite mer benägna att vilja bygga ut tunnelbanan än de borgerliga partiernas sympatisörer – men stödet för tunnelbanan ökar starkast – med 16 procentenheter – bland de borgerliga.

En satsning på att öka antalet bussar är ett alternativ som sjunkit som en sten – från 14 till 3 procent – bland borgerliga sympatisörer som även minskat sin entusiasm inför att bygga ut vägnätet. Stödet för vägutbyggnad som den bästa medicinen mot trafikproblem är dock väsentligt större bland borgerliga partiers anhängare än bland rödgröna partiers anhängare – 20 mot 6 procent.

Moderaternas och Folkpartiets anhängare är de som uttrycker mest stöd för att bygga fler vägar, medan Socialdemokrater och Miljöpartister till omkring 60 procent väljer utbyggd tunnelbana som bästa medel mot trafikstockningar.

När det gäller anhängare av övriga partier går det inte att dra några slutsatser av förändringarna mellan mätningarna 2011 och 2012.


ANNONS
Av xenia alpkut - 3 oktober 2012 18:18

Det entydiga beskedet till politikerna från huvudstadens invånare är att satsa på mer tunnelbana för att få trafiken att fungera bättre.

DN Stockholm har låtit opinionsföretaget Ipsos fråga 1.010 stockholmare om vad man främst bör satsa på för att minska trafikproblemen i Stockholms stad. Utbyggd tunnelbana är det alternativ som ojämförligt flest fastnar för: 51 procent.

Tunnelbanan har på ett år vunnit betydligt fler anhängare. När samma fråga ställdes i september förra året ville 39 procent av de tillfrågade i första hand se en satsning på tunnelbanan.

http://www.dn.se/sthlm/nu-vill-vi-ha-annu-mer-tunnelbana

ANNONS
Av xenia alpkut - 3 oktober 2012 18:10

 

Även Vänsterpartiet stämmer in i Miljöpartiets jubelkår. Gunilla Roxby Cromvall är Vänsterpartiets ledamot i Stockholms läns trafiknämnd:

–Tomas Rudin har helt rätt. Vi hade ju en överrenskommelse redan vid förra valet då sossarna gick med på att öppn a spärrarna åtminstone vid rusningstrafik. Det finns bättre sätt. Som i Danmark där biljettkontrollerna geno mförs på ett mycket trevligare sätt. I grunden handlar detta om en mycket ideologisk fråga, säger hon.

När SvD ställer frågor till Tomas Rudin säger han att hans förslag i debattartikeln inte in nebär förändring av partilinjen.

–Men det är ett resonemang som förs inom Socialdemokraterna. Själv tycker jag att ett system utan spärrar känns modernt och handlar om förnuft, säger han och jämför en tunnelbana utan spärrar med TV-avgiften och med livsmedelsbutiker som har infört självscanning av varor.

–I grunden handlar det om huruvida vi i samhället litar på folk eller inte litar på folk.

Tomas Rudins partikollegor i landstinget, som är beslutande organ i tunnelbanefrågor, är inte lika övertygade om att slopade spärrar är rätt väg att gå – men vill heller inte stänga dörren.

–Det kan finnas andra modeller för hur tunnelbanan ska fungera än de vi har i dag. Moderaterna hade inte tagit reda på kostnadseffekterna när de valde att installera de nya spärrarna. Jag är villig att diskutera alla kostnadseffektiva och realistiska förslag, säger Erika Ullberg (S), landstingsråd och talesperson i trafikfrågor.

2004 gjordes ettförsök med öppna spärrar för fri passage vid slussens norra entré till tunnelbanan från busstationen. Försöket pågick från januari till sista december.

–Undersökningen har ju några år på nacken men vi anser att resultatet är lika aktuellt i dag, säger Thomas Silvander, chef för intäktssäkring på SL.

Resultatet visar att fuskåkandet till en början fördubblades under de första tre månaderna, från cirka 6 procent till 12 procent av resenärerna. Men efter att man börjat med färdbeviskontroller i anslutning till den fria passagen lyckades man reducera fuskåkandet tillbaka till den tidigare nivån på 6 procent. Någon försämring i form av ökat klottrande eller vandaliseringar märktes inte.


Totalt blev SL:s merkostnad och intäktsförlust jämfört med före försöket 4,6 miljoner kronor för hela perioden. SL:s Thomas Silvander påpekar att de nya höga glasdörrarna fått ner tjuvåkandet till 3,9 procent men medger att det inte är omöjligt att hålla nivån i schack även med fria passager.

–Men då krävs en kraftig volymökning av antalet kontroller, säger han.

I dag görs, trots spärrarna, 1,5 miljoner biljettkontroller årligen i tunnelbanan. Det är i genomsnitt drygt 200 per tunnelbaneentré i veckan. Exakt hur mycket större kontrollinsatsen skulle behöva vara och vad det skulle kosta att hålla samma tjuvåkningsnivå som i dag om spärrarnas togs bort finns det inga beräkningar på.

Men Christer G Wennerholm, moderat trafiklandstingsråd, är säker på sin sak. Försöket 2003 var ett fiasko. ”Socialdemokraterna i Stockholms stad tar plankarnas parti och lägger ett förslag som skulle tvinga SL att skära ned trafiken”, skriver han i ett mejl till SvD.

Sedan de nya högre glasdörrarna infördes i tunnelbanan har många resenärer skadat sig. Nu diskuterar oppositionen en lösning – avskaffa spärrarna.


Av xenia alpkut - 3 oktober 2012 17:49

Som köpenhamn Efter olyckorna gläntar nu Socialdemokraterna i Stadshuset på dörren för att helt ta bort spärrarna i Stockholms tunnelbana. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är med – men den borgerliga majoriteten är emot.

Trots en regntyngd himmel och kall höstblåst fick miljöpartiets Yvonne Blombäck en bra start på arbetsdagen. På plats på kontoret startar hon sin dator och hittar en länk i inboxen till en debattartikel i webbtidningen Dagens Arena. Med glädje läser hon utspelet av Tomas Rudin (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, om att slopa spärrarna i tunnelbanan.

– Jag blev jättelycklig, äntligen! Den här frågan har vi drivit hur länge som helst. Vi borde göra som i Danmark. Metron där följer ett koncept som vi vill se också i Stockholm.

Tomas Rudins förslag är en helt ny modell för hur biljettkontrollerna och avgiftssystemet i tunnelbanan ska utformas och kommer efter en tid när SL:s spärrar fått hård kritik efter att resenärer skadats. Mer personal i trafiken ska öka servicenivån, skriver Rudin. Straffavgifterna kraftigt höjas för att stoppa plankare, spärrarna ska tas bort helt och en helt ny biljettstruktur ska finansiera det nya systemet.

http://www.svd.se/nyheter/stockholm/oppositionen-vill-slopa-sparrarna_7548608.svd

Av xenia alpkut - 3 oktober 2012 17:29

Män och kvinnor är lika positiva till en tunnelbaneutbyggnad. Stödet för en tunnelbaneutbyggnad har ökat mest bland kvinnor och bland högskoleutbildade. Männen är lite mer benägna att välja vägar som lösning, medan kvinnor är mer än dubbelt så förtjusta i utökat antal bussar som männen.

Stödet för en utbyggd tunnelbana är starkast i den yngsta åldersgruppen – 18–29 år: 61 procent. I åldersgrupper över 30 år ligger tunnelbanan på 47–48 procent.

De som sympatiserar med de rödgröna partierna är lite mer benägna att vilja bygga ut tunnelbanan än de borgerliga partiernas sympatisörer – men stödet för tunnelbanan ökar starkast – med 16 procentenheter – bland de borgerliga.

En satsning på att öka antalet bussar är ett alternativ som sjunkit som en sten – från 14 till 3 procent – bland borgerliga sympatisörer som även minskat sin entusiasm inför att bygga ut vägnätet. Stödet för vägutbyggnad som den bästa medicinen mot trafikproblem är dock väsentligt större bland borgerliga partiers anhängare än bland rödgröna partiers anhängare – 20 mot 6 procent.

Moderaternas och Folkpartiets anhängare är de som uttrycker mest stöd för att bygga fler vägar, medan Socialdemokrater och Miljöpartister till omkring 60 procent väljer utbyggd tunnelbana som bästa medel mot trafikstockningar.

När det gäller anhängare av övriga partier går det inte att dra några slutsatser av förändringarna mellan mätningarna 2011 och 2012.


http://www.dn.se/sthlm/nu-vill-vi-ha-annu-mer-tunnelbanaAv xenia alpkut - 3 oktober 2012 17:27

Det entydiga beskedet till politikerna från huvudstadens invånare är att satsa på mer tunnelbana för att få trafiken att fungera bättre.

DN Stockholm har låtit opinionsföretaget Ipsos fråga 1.010 stockholmare om vad man främst bör satsa på för att minska trafikproblemen i Stockholms stad. Utbyggd tunnelbana är det alternativ som ojämförligt flest fastnar för: 51 procent.

Tunnelbanan har på ett år vunnit betydligt fler anhängare. När samma fråga ställdes i september förra året ville 39 procent av de tillfrågade i första hand se en satsning på tunnelbanan.

Skillnaden på 12 procentenheter är statistiskt säkerställd. Det är även nedgången för satsningar på att sätta in fler bussar, bygga ut spårvägsnätet och satsa på att bygga flera vägar.

Vad kan då denna växande kärlek till nya tunnelbanor bero på?

Tunnelbanan är snabb och effektiv och får höga betyg av sina resenärer Men samtidigt har det pågått en intensiv debatt om de höga spärrar SL monterar upp på tunnelbanestationerna och skadat ett stort antal trafikanter.

– Jag är inte alls överraskad över tunnelbanans popularitet. Stockholmarna vill ha bra kollektivtrafik och tunnelbanan är den kollektivtrafik som är mest effektiv, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm.

Han ser resultatet av DN/Ipsos som ett stöd för mer kollektivtrafik och tror att fler vägar hade fått betydligt större stöd i mätningar för 10–20 år sedan.

– Åttio procent som åker över tullsnittet i rusningstid åker kollektivt. När de ser och hör att de relativt få som åker bil sitter fast i köer drar de slutsatser, påpekar Christer G Wennerholm.

Oppositionslandstingsrådet Erika Ullberg (S) ser siffrorna över tunnelbanan ökade popularitet som en bekräftelse på att Socialdemokraterna är rätt ute när partiet föreslår nya tunnelbanlinjer.

– Det är ingen tvekan om att ett utbyggt tunnelbanenät är väldigt viktigt när Stockholm växer så snabbt, säger hon.

En satsning på mer pendeltåg får marginellt mer stöd i år än förra hösten. Det stödet skulle med stor sannolikhet vara större om invånarna i hela länet – och inte enbart invånarna i Stockholms stad – fått frågan.

Stödet för nya vägar sjunker på ett statistiskt säkerställt vis sedan fjolårets mätning. Det beror i huvudsak på att männen inte längre är lika benägna att se nya vägar som bästa lösningen på trafikproblemen.

Förra året var stödet för vägsatsningar nästan dubbelt så stort bland män som bland kvinnor – den skillnaden är i dag halverad. Stödet för vägbyggen minskar bland Moderaternas sympatisörer som i år ger tunnelbanan nästan dubbelt så starkt stöd som vägarna.


Av xenia alpkut - 3 oktober 2012 16:53


Som köpenhamn Efter olyckorna gläntar nu Socialdemokraterna i Stadshuset på dörren för att helt ta bort spärrarna i Stockholms tunnelbana. Vänsterpartiet och Miljöpartiet är med – men den borgerliga majoriteten är emot.Trots en regntyngd


 himmel och kall höstblåst fick miljöpartiets Yvonne Blombäck en bra start på arbetsdagen. På plats på kontoret startar hon sin dator och hittar en länk i inboxen till en debattartikel i webbtidningen Dagens Arena. Med glädje läser hon utspelet av Tomas Rudin (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, om att slopa spärrarna i tunnelbanan.


– Jag blev jättelycklig, äntligen! Den här frågan har vi drivit hur länge som helst. Vi borde göra som i Danmark. Metron där följer ett koncept som vi vill se också i Stockholm.http://www.svd.se/nyheter/stockholm/oppositionen-vill-slopa-sparrarna_7548608.svd


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Oktober 2012 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se