Alla inlägg under maj 2016

Av xenia alpkut - 26 maj 2016 13:39

http://www.expressen.se/nyheter/kungligt/svenska-kungahuset/prins-oscar-kommer-att-fa-fem-faddrar/
Det blir fem faddrar.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel har bestämt sig vilka som ska blir gudföräldrar till prins Oscar.

H.K.H Kronprins Frederik, H.K.H Kronprinsessan Mette-Marit, H.K.H Prinsessan Madeleine, kusinen Oscar Magnuson och kusinen Hans Åström ska finnas med framme i Slottskyrkan.Det är nu snart mindre än en dag kvar till att prins Oscar ska döpas inne i Slottskyrkan.

Förberedelserna är nu i full gång och de sista detaljerna finslipas.

Expressen kan nu berätta att den så viktiga detaljen med gudföräldrar är sedan en tid tillbaka klar och kronprinsessan Victoria och prins Daniel har valt att ge hedersuppdraget till fem personer som står famljen nära.

Prins Oscar får fem faddrar

Vid ickekungliga dop brukar antal faddrar variera från en till tre personer. Victoria och Daniel väljer nu att utse fem gudföräldrar och orsaken är att de inte vill förbise någon i de kungliga kretsarna, familjen eller vännerna.

 

Med en kunglig person är regeln den att minst en eller två av gudföräldrarna måste vara kungliga och inte tillhöra familjen. Så även i det här fallet där kronprinsessan Victoria och prins Daniel har utsett kronprinsessan Mette-Marit av Norge och kronprins Frederik av Danmark.

Från familjen har prinsessan Madeleine hela tiden stått överst på listan. Det var prins Carl Philip som fick förtroendet när prinsessan Estelle döptes 2012.

Sedan har kronprinsessan Victoria och prins Daniel utsett varsin vän som gudföräldrer. Oscar Magnuson är son till prinsessan Christina och kusin till kronprinsessan Victoria.


Även Daniel väljer en kusin som gudförälder - bandykungens Hans Åström. Trippla VM-guld, två SM-guld, Årets man i svensk bandy 1998, svensk skyttekung 1997 och skyttekung i VM 1999. Av Bollnäsfansen kallad Hans Majestät.

ANNONS
Av xenia alpkut - 26 maj 2016 12:00

  

Jättebedragaren Lars Wallin utlämnades från Brasilien – och att transportera honom till Sverige kostade 1,5 miljoner kronor i skattepengar, enligt Aftonbladet.

"Rullstolsmannens" flygplan ska ha varit specialchartrat.

Och Kriminalvårdens personal ska ha bott på lyxhotell vid Copacabana.

Lars Wallin var år 2001 med om en bilolycka. Efter det opererades han och blev rullstolsburen. 52-åringen från Floda blev beviljad assistans – innan allt visade sig bara vara en bluff. På semesterbilder syntes Lars Wallin posera stående framför pyramider i Egypten och polisen spanade också på honom när han gick omkring i sitt hem och utförde arbeten. Mannen åtalades och år 2012 dömdes han till fyra års fängelse för grovt bedrägeri. Då hade han lurat Försäkringskassan på totalt 13,5 miljoner kronor.

Men när straffet skulle avtjänas lämnade Lars Wallin landet och flydde till Brasilien – där han greps.

Utelämnades till Sverige

I november i fjol beslutade landets federala domstol att "Rullstolsmannen" skulle utlämnas till Sverige och det var Kriminalvårdens ansvar att transportera honom.

Nu skriver Aftonbladet att det blev en dyr resa. Enligt tidningen flög tre personal från Kriminalvården tillsammans med en läkare ner till Brasilien i mars. På vägen hem mellanlandade planet – där också Lars Wallin då befann sig – på Kap Verde. Att hyra planet kostade 1 553 100 kronor, pengar som kommer från skattebetalarna.

Bodde på lyxhotell

Enligt Aftonbladet bodde Kriminalvårdens personal på ett lyxhotell nära Copacabanas strand under vistelsen i Brasilien.

– Vi kan av kostnadsskäl inte avsäga oss ett uppdrag, däremot ska vi hushålla med skattebetalarnas medel. I det här fallet har man gjort en bedömning att det var på det här sättet man kunde transportera hem, då kostar det så här mycket, säger Johan Mellbring, chef för Kriminalvårdens nationella transportenhet, till Aftonbladet.


"Rullstolsmannen" har ett år och fyra månader kvar att avtjäna av sitt straff.


http://www.expressen.se/gt/miljoner-for-att-fa-hem-rullstolsmannen/

ANNONS
Av xenia alpkut - 26 maj 2016 11:00

http://www.svt.se/nyheter/vattenkanoner-mot-funktionsnedsatta


 

Polis i Bolivia satte in vattenkanoner mot funktionsnedsatta demonstranter, många av dem rullstolsburna, som försökte närma sig presidentpalatset med krav på ökade förmånsutbetalningar.

 

Demonstranterna har tältat i närheten av Plaza de Armas i storstaden La Paz i en månad i protest mot sina futtiga statliga ersättningar, som bara motsvarar knappt 120 kronor per månad.

President Evo Morales regering har avvisat kraven och metallbarrikader har satts upp runt torget. Enligt en av ministrarna försökte demonstranterna under onsdagen attackera polisen med "knivar och kemikalier" vilket fick polisen att svara med vattenkanoner.

Flera grupper funktionshindrade har under de senaste veckorna kommit överens med regeringen men en mindre gruppering har svurit att fortsätta med protesterna.

Av xenia alpkut - 26 maj 2016 10:30

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund. Sjukdomen är ganska vanlig i Sverige. Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker.

Kennelhosta är ett samlingsbegrepp för kikhosteliknande symtom hos hund. Flera olika smittämnen är inblandade. Vissa smittämnen kan ensamma orsaka typiska kennelhostesymtom, medan andra smittämnen främst förekommer i kombination. Typiska symtom på kennelhosta är akut insättande hostattacker. Hundarna kan hosta så att de får kväljningar och hostar upp vitt slem. Djurägaren tror ibland att hunden satt något i halsen. Ofta har hunden också en kort febertopp i samband med starten av hostan.

Vilka smittämnen ingår?

Flera virus och bakterier orsakar hosta hos hund. Hundens parainfluensavirus typ-2, hundens respiratoriska coronavirus och bakterien Bordetella bronchiseptica har, var och en för sig, i experimentella studier visats orsaka hosta hos hund. Andra smittämnen, som hundens adenovirus typ-2, hundens herpesvirus typ-1, mykoplasma-arter, streptokocker, pasteurella-arter, koliforma bakterier och pseudomonas-bakterier har också påvisats hos hostande hundar, men då främst som sekundärinfektion eller eventuellt bifynd.

Hundens parainfluensavirus typ-2 (CPiV-2) orsakar vanligen en relativt lindrig inflammation i övre luftvägarna men sprids lätt och kan snabbt orsaka ett typisk kennelhosteutbrott i en hundpopulation. Inkubationstiden varierar mellan två och åtta dagar. CPiV-2 utsöndras från övre luftvägarna under den första hostveckan. Den smittade hunden utvecklar påvisbara antikroppar i blodet cirka tio dagar efter infektionen.

Hundens respiratoriska coronavirus (CRCoV) upptäcktes första gången 2003 i Storbritannien och har sedan dess påvisats i flera andra länder hos hundar med kennelhosta. I en experimentell studie visades att CRCoV infekterar de övre luftvägarna och orsakar milda respiratoriska symtom, såsom nosflöde, nysningar och hosta. Inkubationstiden varierar mellan en och fem dagar. Virus utsöndras i svalget upp till 6-16 dagar efter infektionstillfället. Antikroppar utvecklas mellan dag 6 och 14 efter en infektion.

Hundens adenovirus typ-2 (CAV-2) är ett virus som är nära släkt med det virus som orsakar smittsam leverinflammation (HCC) men CAV-2 angriper huvudsakligen luftvägarna. Infektion med enbart CAV-2 orsakar vanligen inga påtagliga kliniska symtom men kan ge förstorade tonsiller och påtagliga förändringar i lungvävnaden. CAV-2 utsöndras under åtta till nio dagar efter infektionen. Antikroppar mot CAV-2 kan påvisas från fem till sex dagar efter infektionen och angriper då virus varför virusutsöndringen minskar påtagligt.

Hundens herpesvirus typ-1 (CHV-1) är ett virus som också angriper övre luftvägarna på hund men som vanligtvis inte orsakar tydliga kliniska symtom. CHV-1 anses inte längre vara någon väsentlig orsak till kennelhosta utan har större betydelse som dödlig infektion hos nyfödda valpar vilket beskrivs om Hundens herpesvirus på SVA:s webbplats.

Bordetella bronchiseptica är en bakterie som kan förekomma i luftvägarna även hos friska individer. I experimentella studier orsakar infektion med enbart B. bronchiseptica typiska symtom på kennelhosta framför allt hos unga hundar. Bakterien kan utsöndras från övre luftvägarna i tre till fyra månader efter genomgången infektion. Hundar som genomgår infektionen utvecklar antikroppar mot infektionen inom en vecka men antikroppsnivåerna minskar relativt snabbt.

Smitta överförs vid direktkontakt

De smittämnen som anses vara de vanligaste orsakerna till kennelhosta, CPiV-2, CRCoV och Bordetella bronchiseptica, överförs framför allt när en sjuk hund kommer i kontakt med en annan hund så att smittämnen kan överföras via nos-nos kontakt eller via hosta/nysning. Man kan också överföra smitta via gemensamma vattenskålar, föremål som hunden tar i munnen eller genom till exempel tandinspektion av flera hundar. I en svensk studie har vi visat att spridning av CPiV-2 gynnas av att hundarna deltar i tävlingar eller vistas på hunddagis medan Bordetella bronchiseptica sprids ändå, troligen på grund av att bordetella-smittade hundar är smittförande längre tid än vid CPiV-2 och genom att Bordetella bronchiseptica kan överleva länge i miljön utanför hunden, vilket inte gäller för CPiV-2. Motsvarande studier för CRCoV  har ännu inte gjorts i Sverige.

En hund som haft kennelhosta är inte skyddad mot att få sjukdomen igen vid ett senare tillfälle.

När ska hunden stanna hemma?

En hund med akut hosta tydande på kennelhosta bör inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig, i och med att det är en smittsam sjukdom. Baserat på vetenskapliga studier bör en hund som har kennelhosta inte träffa andra hundar eller vistas på hundklubb, hunddagis och liknande under två veckor från det att den började hosta, eftersom det är under denna tid en hund som längst kan vara smittförande med CPIV-2 och CRCoV.

Vissa hundar hostar dock längre tid än så, och så länge hunden har gott allmäntillstånd och inte någon feber, finns det inga vetenskapliga belägg för att avhålla hunden från att träffa andra hundar. Om hunden däremot skulle ha långvarig hosta med feber och påverkat allmäntillstånd, bör hunden inte träffa andra hundar eller tränas.

Bordetella bronchiseptica kan dock utsöndras under många veckor, även efter det att hostan slutat. Problemet ligger i att skilja dessa infektioner åt! I de fall man har konstaterat Bordetella-infektion hos en hund får man göra en individuell riskbedömning av hur länge hunden bör hållas isolerad. I och med att utsöndring kan ske under mycket lång tid är det svårt att ge generella rekommendationer.

Då det finns stark misstanke om att hunden kan ha utsatts för smitta, till exempel om den har träffat sjuka hundar, bör hunden inte träffa andra hundar eller vistas i miljöer där många hundar rör sig under tio dagar från det misstänkta infektionstillfället. Detta är baserat på inkubationstiden för de olika infektionsämnena.

Hundar som har hög risk för att utsättas för kennelhosta, till exempel genom deltagande i utställningar, tävlingar etcetera, bör inte komma i kontakt med ovaccinerade valpar i och med att dessa är extra känsliga för infektioner.

Diagnos

I SVA:s luftvägspaket för hund ingår, förutom fem virus (CPiV-2, CAV-2, CHV-1, Influensa A2 och hundens coronavirus CRCoV), även Bordetella bronchiseptica.


Bakteriologisk
Svabbprov från nässekret eller prov från luftstrupen kan användas för odling avseende bordetella och andra bakterier. En PCR-diagnostik för bordetella finns också. Analysen ingår i SVA:s luftvägspaket.§

http://www.sva.se/djurhalsa/hund/infektionssjukdomar-hund/kennelhosta-hund

Av xenia alpkut - 25 maj 2016 18:30

Allergi- och överkänslighetsreaktioner är onormala försvarsreaktioner från kroppen på ämnen som för de flesta människor är helt ofarliga. Antalet individer som drabbas av dessa reaktioner har ökat påtagligt under senare delen av 1900-talet, framförallt i de industrialiserade delarna av världen. Den medicinska specialitet som sköter allergiska sjukdomar kallas allergologi.


Historik

 Allergiska sjukdomar beskrevs under antiken men termen allergi introducerades först 1906 av von Pirquet. Några andra läkare, Cooke och van der Veer, beskrev 1916 hudreaktioner (kvaddlar) hos patienter med kliniska symptom på allergi. Termen atopi introducerades 1923 av Arthur F. Coca och Cooke för att beskriva dessa fynd.[1] Samma författare påvisade att symtomen vid vissa allergiska sjukdomar berodde på att de allergiska individerna i blodet hade något som de kallade "reaginer". Vi vet nu att dessa reaginer tillhör immunoglobulinklass IgE, inte minst tack vare banbrytande forskning av de svenska läkarna Gunnar Johansson och Hans Bennich.

1973 föreslog en engelsk läkare, Pepys, att atopi skulle definieras som den form av immunologisk reaktivitet hos individen vid vilken reaginer (IgE-antikroppar) bildas vid kontakt mot i vår omgivning vanligt förekommande allergen. Med denna definition behöver den atopiska personen inte ha symtom på IgE-förmedlad sjukdom; definitionen är enbart en beskrivning av den immunologiska reaktiviteten hos individen. Atopi innebar alltså en ärftligt betingad ökad benägenhet att bilda IgE–antikroppar, vilka numera kan mätas med blodprovstester (IgE-tester, ofta kallade RAST) eller med hudtest, till exempel pricktest.

Överkänslighet

Överkänslighet används som ett överordnat begrepp och innebär att individens känslighet för olika stimuli är ökad. Överkänsligheten kan vara immunologiskt betingad och kallas då allergi och den kan bero på icke immunologiska mekanismer och kallas då inte allergi.

Nyligen har man internationellt rekommenderat enhetliga definitioner.[2]


Termen överkänslighet bör enligt dessa rekommendationer användas för att beskriva objektivt reproducerbara symtom och sjukdomstecken som orsakats av exponering för ett definierat stimulus med en dos som tolereras av friska individer. En konsekvens av denna strikta definition är att vissa begrepp som total drug sensitivity och multiple chemical sensitivity liksom tillstånd med en mängd olika symtom, till exempel dem som tillskrivs amalgam i tandfyllningar, inte uppfyller kriterierna. För denna grupp har föreslagits benämningen känslighet.


Allergi

 

Med allergi menas överkänslighetsreaktioner utlösta via immunologiska mekanismer. Det innebär bland annat att det kan finnas möjlighet att påvisa den specifika allergin via olika allergitester.

Olika typer av allergiska reaktioner[redigera | redigera wikitext]

Allergiska reaktioner kan orsakas genom olika mekanismer. De brukar indelas i fyra huvudgrupper; numrerade 1-4. Detta föreslogs först av Gell och Coombs 1968 [3].

Typ 1 - atopisk allergi

Den allergiska typ 1-reaktionen startas med att mastceller eller basofila granulocyter degranuleras, det vill säga släpper ut sitt innehåll av histamin, leukotriener och andra substanser, på grund av att IgE-molekyler, som finns på cellytan, korsbinds av ett allergen mot vilket antikropparna är riktade. Mastceller finns bland annat i huden och i luftvägarnas slemhinna. Substanserna som frigörs ur cellen orsakar en vävnadsreaktion, en allergisk inflammation. Detta kan innebära att slemhinnorna i näsa och ögon svullnar, att huden kliar, att slemproduktionen ökar i näsan och man blir snuvig, att luftrören svullnar och att bronkernas muskler drar ihop sig, vilket leder till hosta och andnöd, astma.

IgE-antikropparna, som fordras för den allergiska reaktionen, har individen tidigare bildat efter att ha exponerats för allergen. Den allergiska reaktionen utlöses alltså först om en tidigare exponering för allergenet startat produktion av IgE. Man reagerar inte med symtom första gången man kommer i kontakt med det allergiframkallande ämnet.


Ärftliga anlag spelar stor roll för utveckling av typ 1-allergi. Men även miljöfaktorer spelar in.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Allergi

Av xenia alpkut - 25 maj 2016 18:00

 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/avloppen-rattornas-egen-tunnelbana

Råttor ställer till problem i Göteborg. Mer än varannan fastighetsägare i Göteborg bekämpar råttor i någon av sina fastigheter. – Det är riktigt allvarligt, säger Rikard Ljunggren från Fastighetsägarna.

Råttorna gnager sönder vatten- och avloppsledningar som i sin tur kan orsaka vattenskador och de kan gnaga sönder elkablar och på så sätt orsaka bränder.

– Har du väl fått in dem är de väldigt svåra att bli av med, säger Rikard Ljunggren som arbetar för branschorganisationen Fastighetsägarna i Göteborg.

Hur många råttor som finns i Göteborg är svårt att säga, det går inte att hålla räkningen. Ett råttpar kan nämligen få 800 ungar per år. Från skadedjursbekämpares håll pratas det om en till ett par råttor per människa i stan och de blir mer synliga när de störs av de byggprojekt som just nu pågår i Göteborg.

”En populär tunnelbana”

En undersökning som branschorganisationen Fastighetsägarna har gjort visar att 70 procent av deras medlemmar i Göteborg har haft problem med råttor de senaste fem åren - och det är enligt dem svårt att skydda sig.

– De kommunala avloppsnäten är en populär tunnelbana för råttor och de använder dem för att klättra in i fastigheter, säger Rikard Ljunggren. Oavsett hur mycket man som fastighetsägare ser om sitt hus är det fortfarande så att avloppsystemet i många fall är öppet rätt in.

Filmar avloppen

Henrik Kant, som är förvaltningschef på Kretslopp och vatten i Göteborg, tycker inte att ordet tunnelbana får stå för Rikard Ljunggren men medger att det finns viss sanning i påståendet.

– Ja, tar en råtta sig in i ett avloppssystem så kan de ta sig mellan fastigheter, säger Henrik Kant och fortsätter:

– Det är ett ansvar som både vi har och privata fastighetsägare har. De har ju också avloppsnät där råttor kan ta sig in i sina privata fastigheter.

Kretslopp och vatten filmar varje år 10 mil av de 250 mil avloppsrör som finns i Göteborg. De ser sällan några råttor då för de försvinner snabbt när kameran kommer åkande.

– Vi som driftar avloppsnätet ser inte själva några direkta problem med det, men vi får anmälningar från våra brukare när de ser problem som är kopplat till vårt avloppsnät, säger Kant.

”Måste jobba förebyggande”

Över hälften av fastighetsägarna i Göteborg uppger att det just nu pågår råttsanering i någon av deras fastigheter. Och nu hoppas branschorganisationen Fastighetsägarna att få till ett samarbete med kommunen för att få bukt med råttproblemen.


– Här måste man jobba förebyggande för det är det mest effektiva sättet att bli av med råttorna, men då måste man jobba tillsammans med alla aktörerna. Restauranger, caféer, fastighetsägare och inte minst kommunen måste ta sitt ansvar i det här, säger Rikard Ljunggren.

Av xenia alpkut - 25 maj 2016 16:56

       


 

Bianca Wahlgren Ingrosso förlorade finalen av "Let's dance" mot Elisa Lindström, hon fälldes av svenska folkets röster.

Nu riktar Jessica Wahlgren kritik mot det inträffade – enligt henne snuvades Bianca på segern på grund av att jantelagen och sitt efternamn.

"Ska hon straffas för att hon är för snygg el för att andra i hennes familj också är grymma på det dom gör", skriver Jessica Wahlgren på sin blogg.


Bianca Wahlgren Ingrosso var juryns favorit.

Men när glasskon i fredags delades ut, var det Elisa Lindström som tog hem segern i "Let's dance".

Bianca hade valts bort av svenska folket.

Jessica Wahlgrens kritik efter Biancas förlust

Nu skriver Jessica Wahlgren, som är Biancas morbror Linus Wahlgrens exfru, om den dramatiska finalen. Enligt henne snuvades Bianca på segern på grund av jantelagen.


"Jag tror tyvärr att det är jante som talar här. Som tjej ska du helst inte vara föör snygg… lite lagom snygg bara och är du fööör snygg då måste du typ be om ursäkt för det och gärna slå lite på dig själv… tycka att du är värdelös på andra saker, inte ta för mycket plats osv då kan du bli accepterad", skriver Jessica Wahlgren på sin blogg.

Hon tror också att det faktum att Bianca är en Wahlgren påverkade omröstningen.

"Alla dessa Wahlgrens som är med överallt

"Att folk tycker 'alla dessa Wahlgrens som är med överallt' finns det säkert en och annan röst som föll bort pga. ”De har ju redan en”. ”Nu är det faktiskt någon annans tur” osv osv Detta gör mig riktigt ledsen. Ledsen för att Bianca är en egen individ som kämpat så hårt de här veckorna och blivit SÅ bra!!! Ska hon straffas för att hon är för snygg el för att andra i hennes familj också är grymma på det dom gör", skriver Jessica Wahlgren.

Jessica Wahlgren understryker att hon inte vill förringa Elisa Lindströms insats.

"Med det säger jag inte att Elisa inte är en värdig vinnare för det är hon verkligen. Hon var grym och jag vill inte ta ifrån henne hennes fantastiska insats", skriver Wahlgren.http://www.expressen.se/noje/jessica-wahlgrens-kritik-efter-biancas-forlust-i-tv4/

Av xenia alpkut - 25 maj 2016 14:15

Sammanfattning

Om man är allergisk mot något kan man reagera genom att till exempel få rinnande snuva, svårt att andas, kliande ögon eller hudutslag. Ibland, men det är ovanligt, kan man få en svårare allergisk reaktion, så kallad anafylaxi. Reaktionen kommer då hastigt, påverkar olika kroppsorgan och kan vara livshotande. När reaktionen blir livshotande kallas den för en allergisk chock.

Ämnen som kan ge en sådan allergisk chock finns i till exempel jordnötter, mandel, skaldjur, fisk och mjölk, men även hos getingar och bin.
Läs mer: Insektsallergi, Matallergi hos barn

Om man vet att man riskerar att få en allergisk chock ska man alltid ha med sig adrenalin för injektion. Adrenalin finns som så kallade injektionspennor som är lätta att ta själv. Om man får behandling snabbt brukar man blir bra.

Efter en svår allergisk reaktion är det viktigt att man diskuterar med en läkare hur man ska agera i framtiden och hur man kan undvika nya allergiska besvär.

Symtom


Först kan man till exempel känna att läpparna och tungan domnar, eller att man blir röd i ansiktet. Man kan även få klåda som ofta börjar i hårbotten och sedan sprider sig till ansiktet, näsan och tungan.

 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Allergisk-chock/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Maj 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se