Alla inlägg den 14 juli 2016

Av xenia alpkut - 14 juli 2016 17:59

 

Vera Papadopoulos, 13, surfade på sin Iphone samtidigt som den var på laddning. Plötsligt fick hon en kraftig elstöt. Nu vill hennes mamma varna andra för piratkopior. ”Brännskadorna på foten har fortfarande inte läkt ihop”, säger Maria Cosnier.


Händelsen inträffade en morgon i slutet av maj när Vera Papadopoulos, som bor i Stockholmsområdet, var hemma hos sin pappa.

Hon satt i sängen och surfade på telefonen med ena foten på ett vattenelement. När strömmen gick in i kroppen fastnade hon vid elementet och kunde inte andas. Hon lyckades kastade ifrån sig telefonen, och då lossnade foten från elementet.

Det är oklart hur länge detta ska ha pågått.

– Hennes bror hörde att det lät som att hon skrattade. Efter en stund hörde han och hennes pappa det ljudet igen och gick för att se vad det var. Det kanske varade i en halv till en minut, enligt mamma Maria Cosnier till SVT Nyheter.

Allvarliga brännskador

Familjen kallade på ambulans och Vera fördes till akuten, där de kollade EKG och tog andra prover.

– Hon hade fått allvarliga brännskador, framför allt på foten. EKG visade ingenting, men ett annat värde visade påverkan på hjärtat. Efter ett dygn fick hon komma hem. Sedan remitterades hon till brännskadeavdelningen i Uppsala, där hon fick göra en hudtransplantation, säger Maria Cosnier.

Efter händelsen hade hon ont i rygg och ben i ett par veckor. Foten är sårig och har fortfarande inte läkt ihop, men är på god väg.

– Hon har ingen känsel i en tå. I dag sade hon att hon har börjat få lite stickningar i ena armen.

Mamman säger att dottern i övrigt mår bra, men att hon fortfarande är lite skärrad.

– Hon blir rädd om något blixtrar till, då hoppar hon till lite.

Köpte begagnat

Vera hade haft telefonen och laddaren i ungefär ett år. Båda var köpta begagnat av en privatperson på Blocket.

Maria Cosnier har varit i kontakt med Apple som har undersökt laddaren och säger att det rör sig om en piratkopia. Nu vill hon varna andra för riskerna med piratkopior.

– Det ser ut som en originalladdare, med ett äpple på. Enligt Apple är laddaren felkonstruerad.

Hon riktar ingen kritik mot Apple, utan anser sig ha fått ett gott bemötande från telefontillverkaren.

– Det som är läskigt är att det finns produkter där ute som inte är originalprodukter.

Farligt med piratkopior

Elsäkerhetsverkets kommunikationschef Cia Edlund säger att svenska vägguttag innehåller 230 volt och att det låter rimligt att det var en så pass kraftig stöt som Vera fick.

– Det kan vara en livsfarlig elchock. Vi rekommenderar att man uppsöker läkare om man får en elstöt eftersom det kan bränna sönder saker inne kroppen som inte syns utåt.

Myndigheten varnar konsumenter för att köpa piratkopior.

– Originalprodukter är ingen garanti för att undvika en elolycka, men är säkrare. Om något händer ska man omedelbart gå tillbaka till inköpsstället och påpeka vad som har hänt. Det är viktigt att vi konsumenter är kritiska.

Just telefonladdare är en av de produkter som Elsäkerhetsverket får in flest anmälningar om.

– Det är viktigt att titta efter CE-märkning, bruksanvisning på svenska och uppgifter om tillverkaren av produkten när man köper en laddare.


SVT Nyheter har sökt Apple för en kommentar.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/vera-13-fick-kraftig-elstot-nar-hon-laddade-telefonen

ANNONS
Av xenia alpkut - 14 juli 2016 15:00

Provsvar som blir liggande, fördröjda diagnoser och vårdpersonal som inte skolats in. Det är bara några exempel på problem som systemet med inhyrd vårdpersonal i flera fall har lett till. Det visar SVT Nyheters granskning.

SVT Nyheter har gått igenom hundratals ärenden hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO), den myndighet som har till uppdrag att utreda när en patient far illa i vården.

I vår granskning har vi hittat ett 70-tal fall från de senaste tre åren där IVO eller den anmälda vårdgivaren själv konstaterar att det finns ett samband mellan systemet med inhyrd personal och en inträffad vårdskada, eller en patientosäker situation.

Återkommande problemområden

I vår granskning har vi identifierat flera återkommande problemområden kopplade till inhyrning av vårdpersonal.

En majoritet av fallen handlar om bristande kontinuitet till följd av att en patient behandlas av flera olika läkare. I de fall vi har hittat är en vanlig konsekvens av en osammanhängande vård att patienten trots flera besök i vården inte får rätt diagnos.

Sex olika läkare

Ett typiskt exempel är ett fall där en patient vid flera tillfällen sökt vård för hosta under mer än ett halvt års tid. Patienten får sammanlagt träffa sex olika läkare, ett resultat av att vårdcentralen vid tillfället bara har en enda ordinarie fast läkare.

Patienten ordineras en mängd olika behandlingar men symptomen kvarstår. Till slut beställs en lungröntgen som visar lungcancer.

Vårdgivaren konstatera i sin lex Maria-anmälan att "bristande läkarkontinuitet är en viktig orsak till händelsen". Vidare konstaterar IVO att:

”Allvarliga systembrister föreligger. Den brist på kontinuitet vid läkarbesöken som ärendet uppvisar, är som vårdgivaren själv anger i sin interna utredning, en direkt konsekvens av att vårdcentralen i stor utsträckning saknar ordinarie familjeläkare.”

Inhyrd sjuksköterska skolades inte in

Ett nästan lika vanligt problemområde som vi sett i vår granskning är att vårdgivare brister i att ge inhyrd vårdpersonal tillräcklig introduktion. Eller att inhyrd personal som är uthyrd kortare perioder till flera olika vårdgivare blandar ihop de olika rutiner som gäller i olika verksamheter.

En 93-årig kvinna som är inlagd på ett sjukhus i Stockholm ramlar när hon försöker resa sig ur sängen och gå på toaletten. Händelsen avvikelserapporteras först en dag senare eftersom tjänstgörande sjuksköterska, som är anställd via ett bemanningsföretag, inte skolats in ordentligt och därför inte känner till klinikens avvikelsesystem.

Följden blir att patienten inte undersöks direkt. När hon så småningom undersöks av läkare visar röntgen en bäckenfraktur och en större blödning i buken. I lex Maria beslutet skriver IVO:

”... sjuksköterskan som tog hand om patienten saknade inskolning och således kännedom om klinikens rutiner vid fallolyckor och om avvikelsesystemet. Myndigheten vill därför understryka vårdgivarens skyldighet att säkerställa att verksamhetens personal, oavsett anställningsform, känner till de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet och att personalen arbetar i enlighet med dessa."

Provsvar blev liggande

Ett ytterligare vanligt problem som kan uppstå i vården vid inhyrning av personal är att provsvar inte följs upp ordentligt. Flera vårdgivare har rutiner för vem som följer upp provsvar som beställts av till exempel en tillfälligt inhyrd läkare, om denne inte finns kvar i verksamheten.

I de fall där sådana rutiner saknas, eller frångås kan konsekvenserna bli allvarliga för patienten.

Till exempel i fallet med en patient som söker sig till en vårdcentral i Mellansverige på grund av onormal andfåddhet. Prov tas på patienten, men följs inte upp då läkaren som beställt dem är tillfälligt inhyrd och inte jobbar kvar när provsvaret kommer tillbaka.

Missen uppdagas då patienten själv ringer till vårdcentralen och efterfrågar resultatet. Provet visar sen att patienten har lungemboli. Händelsen har efter lex Maria-anmälan utretts av IVO som i sitt beslut konstaterar att:

”IVO gör bedömningen att diagnosen av patientens lungemboli försenades med sex till sju dagar på grund av att ett onormalt provsvar [...] inte togs om hand och åtgärdades i nära anslutning till att svaret hade kommit.”

IVO bekräftar bilden

Karin Dahlberg är inspektör på IVO avdelning Mitt, som har tillsynsansvar för sju landsting i Mellansverige. Där har man nyligen genomfört en granskning som delvis är kopplad till inhyrd vårdpersonal.

Karin Dahlberg är ansvarig för tillsynen och bekräftar bilden av ett samband mellan personalväxlingar och patientrisker.

– Som läkare gör man tillsammans med patienten en plan för vården. Om den läkaren inte finns kvar i verksamheten nästa gång patienten kommer in då måste ju någon annan ta över vården. Och där finns en risk att den läkaren inte gör samma bedömning vilket kan innebära en risk för patienten.

Karin Dahlberg menar att mycket tillfällig vårdpersonal ställer stora krav på patienten.

– Är man inte en patient som ligger på så finns det en risk att det blir en fördröjd eller missad diagnos, säger Karin Dahlberg.


SVT granskar just nu systemet med inhyrd personal i vården. Tipsa oss och diskutera #hyrnotan i sociala medier.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/sa-drabbas-patienter-av-vardinhyrningarna

ANNONS
Av xenia alpkut - 14 juli 2016 14:30

Gång på gång reagerade patienter och personal på hennes bemötande och behandlingar, men hyrläkaren kunde fortsätta jobba på nya avdelningar inom psykiatrin i två år innan hon anmäldes som en misstänkt patientfara.

På vuxenpsykiatrin i Helsingborg arbetar under 2013 en inhyrd överläkare som får både patienter och kollegor att reagera.

– Alltså problemet var ju bemötandet. Både personal, närstående och patienter uppfattade att det var svårt med kommunikationen, säger Helsingborgspsykiatrins verksamhetschef Rose-Marie Sandberg.

Efter att läkaren varit inblandad i två ärenden som slutat med självmord, och där vården brustit på ett sådant sätt att man sett sig tvungna att göra Lex Maria-anmälningar, så anmäls också läkaren själv som en misstänkt patientfara. Anmälan undertecknas bland annat av Rose-Marie Sandberg.

”Förbluffad” över ändringar

Lex Maria-anmälningarna visar att läkaren brustit i både dokumentation och behandling. Det saknas bland annat bedömningar av självmordsrisker. Hon har brutit mot lokala riktlinjer och dröjt med att dokumentera ett av självmorden – till fem dagar efter patientens död.

IVO:s utredning visar att läkaren, utöver de två fallen i Helsingborg, också varit inblandad i två andra ärenden som slutat med självmord och föranlett lex Maria-anmälningar från en annan arbetsplats i Skåne.

IVO samlar in yttranden från de sex arbetsplatser som läkaren jobbat på de gångna åren, förutom i Skåne också i Blekinge och Dalarna, yttranden som SVT Nyheter tagit del av. Fyra av sex innehåller tydlig kritik.

 • ¥ På en arbetsplats har verksamhetschefen blivit ”förbluffad över (läkarens) snabba och ganska drastiska ändringar i behandlingsupplägg /.../ I ett patientärende såg jag mig tvungen att stoppa (läkarens) planerade medicinändring.”
 • ¥Från en annan ort beskrivs hur hyrläkarens tjänstgöring avslutades ”ganska tvärt då verksamhetschef och enhetschef inte längre kände att det fungerade”. Läkaren hade inför patienter gjort gällande att adhd inte var någon diagnos. Samtidigt ska läkaren ha påstått att en patient var ”för intelligent för att ha adhd”.
 • ¥Från en avdelning skriver verksamhetschefen rakt ut, efter samtal med personalen, att det finns risk ”att (läkaren) kan utgöra en fara för patientsäkerheten”.

Blankt papper

Trots de många kritiska synpunkterna har alltså ingen ansvarig chef valt att anmäla hyrläkaren som en patientfara. När hon kommer till Helsingborg är hon ett blankt papper för chefen Rose-Marie Sandberg som inte känner till hennes historik.

Inspektionen för vård och omsorg rekommenderar att vårdgivare tar egna referenser av hyrpersonal, just för att undvika risken att hyrbolagen inte berättar hela sanningen. Rose-Marie Sandberg tog – och tar fortfarande – inte några egna referenser på de hyrläkare som kommer in i verksamheten.

 – Nej, det är inte mitt uppdrag eftersom jag inte anställer personen, utan jag hyr in en tjänst, säger hon.

 – Man anställs ju av ett bemanningsföretag, och sen är det bemanningsföretaget som gör nån form av presentation av vad vederbörande har för kompetenser och erfarenheter.

 – Uppstår det situationer som vi inte är nöjda med så kontaktar vi ju hyrbolagen.

Har ni gjort det i det här fallet?

– Inte specifikt i detta fall, nej.

Läkaren: IVO:s tillsyn ”vansinnig och inkompetent”

När IVO startar sin utredning av hyrläkaren protesterar hon över telefon och i tre olika inlagor mot att hon blir granskad. IVO:s utredare skriver efter ett samtal att läkaren ”är redan från början upprörd och blir alltmer upprörd” och att hon undrar om IVO vill att hon ska ta sitt liv. Efter ett annat samtal noterar utredaren att läkaren ”anser att den tillsyn vi bedriver är vansinnig och inkompetent”.

Läkaren tillbakavisar också kritiken från de tidigare arbetsplatserna och menar att yttrandena från verksamhetscheferna ”är alltsammans lögn”. Hon menar sig inte ha fått någon introduktion eller fungerande planering på någon av de avdelningar där hon jobbat.

Får behålla legitimationen

IVO:s utredning landar våren 2015 i att läkaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten, men IVO väljer ändå att inte väcka frågan hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om att dra in hennes legitimation eller kräva att hon ska få en prövotid. Detta med hänvisning till att de granskade fallen nu ligger för långt tillbaka tiden.

Niklas Johansson, inspektör på IVO, förklarar att ställningstagandet beror på praxis hos HSAN.

– Om vi ska kräva indragen legitimation så kräver HSAN att vi kan visa en mycket allvarlig misskötsel av yrket. Om vi ska kräva prövotid måste de aktuella händelserna ligga mycket nära i tid. I det här fallet har man bedömt att det inte når upp till någon av dessa ribbor.

Alla de fyra självmordsfall som lex Maria-anmälts hade inträffat mer än ett år före IVO:s beslut.

Ny kund fick ingen information

SVT Nyheters granskning visar också att läkaren, efter att Region Skåne anmält henne, fick nya uppdrag åt landstinget i Sörmland. Bland annat arbetade hon på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, där verksamhetschefen Stefan Sparring uppger att han inte fick någon information om att läkaren var anmäld som patientfara.

”Nej, det visste vi inte. Hade naturligtvis påverkat vårt beslut att använda henne,” skriver Sparring till SVT Nyheter.

Bemanningsföretaget som anställt läkaren, Psykiatrika/NGS, vill inte kommentera fallet specifikt men försäljningschef Johnny Kreft uppger att man bifogar ”pågående anmälningar, avslutade anmälningar och grundkontroll hos HOSP/IVO” när man presenterar sina läkare för kunderna.

”Kan fungera mycket bra i en annan verksamhet”

Psykiatrika vill inte heller svara på om man fortfarande anlitar läkaren. Bolagets konsultchef Signild Pettersson skriver i ett mejl till SVT Nyheter att man har rutiner för att säkerställa personalens kompetens, och att man bland annat kontrollerar eventuella anmälningar hos IVO.

”För kännedom så har i princip alla läkare ärenden och anmälningar registrerade vid dessa kontroller hos IVO, och nästan alla läkare får varierande feedback vid uppföljning av uppdragen,” skriver Signild Pettersson. ”Vår bild av läkarens kompetens och samarbetsförmåga utvecklas på detta sätt med tiden och en läkare som fungerar mindre bra i en viss verksamhet kan fungera mycket bra i en annan.”

”Övervägande när det är brist på ett yrke”

Rose-Marie Sandberg, som anmälde läkaren som en patientfara, kan i dag inte heller svara på om läkaren skulle vara välkommen tillbaka till hennes arbetsplats.

 – Vi skulle vara försiktiga. Men det är också ett övervägande när det är brist på ett yrke: är det då bättre att stänga 16 vårdplatser än att inte ha en person på plats alls? Det kan ju vara den situationen jag hamnar i, därför är det inte så enkelt att svara ja eller nej.

SVT Nyheter har sökt den kritiserade läkaren utan resultat.

Se reportaget om den kritiserade hyrläkaren här ovan.


SVT granskar just nu systemet med inhyrd personal i vården. Tipsa oss och diskutera #hyrnotan i sociala medier.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/trots-kritik-och-konflikter-hyrlakaren-kunde-jobba-vidare

Av xenia alpkut - 14 juli 2016 14:00

Många vårdgivare struntar i att själva kontrollera vårdpersonal innan den hyrs in, trots att Inspektionen för vård och omsorg rekommenderar det. SVT Nyheters granskning visar också att bristande kompetenskontroller i flera fall har lett till att patienter råkat illa ut.

Det finns inga formella krav på en vårdgivare att själv ta referenser och kontrollera inhyrd personal innan den tas in i verksamheten. Vårdgivaren har däremot det yttersta ansvaret för den vård som patienten får. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anser att vårdgivaren bör göra egna kontroller även av personer som hyrs in via ett externt bolag.

– Vi rekommenderar att man ringer till föregående arbetsplatser för att kontrollera att allt har fungerat bra, säger Karin Dahlberg, inspektör på IVO avdelning mitt.

Trots det så struntar många vårdgivare i att själva kolla upp vårdpersonal som de hyr in. I vår granskning av IVO-beslut har vi hittat flera fall där vårdgivaren först efter att ha upptäckt att inhyrd personal saknade önskvärda kompetenser, skrivit att man kommer börja göra egna kontroller innan någon hyrs in.

Branschen: hyrbolagens kontroller räcker

Från branschens sida tycker man att den sortens kontroller är överflödiga, eftersom det finns avtal mellan vårdgivaren och bemanningsföretagen som ställer krav på att företagen levererar rätt sorts vårdpersonal.

– Det är ett resursslöseri för hårt arbetande personal i olika landsting. När man gör en upphandling så ställer man olika krav på leverantören, och om man följer villkoren i avtalet så ska man få personal med rätt kompetens, säger Eva Domanders, styrelseledamot i bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen, som ingår i Almega.

Bristande kompetens patientrisk

I vår granskning har vi hittat ett 70-tal fall där systemet med inhyrd vårdpersonal har lett till att patienter har, eller hade kunnat, råka illa ut i vården. Av dessa rör 17 ärenden bristande kompetens. Det är fall där IVO eller vårdgivaren själv anger fel eller bristande kompetens som en orsak till en patientrisk.

Trots det tycker inte Eva Domanders, som också är vd för ett av Sveriges största vårdbemanningsföretag, Rent a doctor, att bristande kompetens hos inhyrd vårdpersonal är ett utbrett problem.

– Min bedömning generellt är att det här inte är ett stort problem. Det har hänt i enstaka fall och det är alltid beklagligt när det händer.

Anmäler inte patientfarlig vårdpersonal

Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivaren även skyldig att anmäla till IVO om man befarar att legitimerad sjukvårdspersonal kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Skyldigheten att anmäla omfattar all personal som finns eller har funnits i verksamheten, även personer som är anställda via ett externt bolag.

Karin Dahlberg på IVO säger att många vårdgivare är dåliga på att anmäla just inhyrd vårdpersonal.

– Det man ofta gör är att man avslutar anställningen och rapporterar till hyrbolaget att man inte vill ha den aktuella läkaren eller sjuksköterskan mer.

Men det räcker inte?

– Nej, inte om man tror att personen kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Om man inte anmäler till IVO kan det dessutom innebära att personen har gått vidare till en annan vårdgivare.


SVT granskar just nu systemet med inhyrd personal i vården. Tipsa oss och diskutera #hyrnotan i sociala medier.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/vardgivare-kontrollerar-inte-inhyrd-vardpersonal

Av xenia alpkut - 14 juli 2016 13:00

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23169499.ab


Efter 58 års äktenskap, tre barn, flera barnbarn och barnbarnsbarn dog George och Ora Lee Rodriquez från San Antonio, Texas, som de levat: hand i hand intill varandra, med bara några timmars mellanrum.

– Du hör om det på filmer… som ”The Notebook”, säger parets dotter Carina Martinez till tv-stationen KABB.


George och Ora Lee Rodriguez träffades enligt uppgift i San Antonio när George arbetade som slaktare på en lokal köttmarknad. Efter hans tid i det militära gifte de sig, och det kom att bli en kärlekshistoria som varade i nära sex årtionden.

Under årens lopp hade båda utvecklat demens, och för några månader sedan drabbades George Rodriguez även av en stroke.

– Vi hade dem här i huset, i sina sjukhussängar precis bredvid varandra, säger deras dotter Carina Martinez till KABB.

Den 1 juni firade de sin 58:e bröllopsdag. Mindre än en vecka senare dog George Rodriguez i sömnen, enligt KTLA. Bara tre timmar senare somnade även Ora Lee in. I sällskap av sina barn, barnbarn och barnbarnsbarn, rapporterar tv-stationen.

– De höll varandra i handen, berättar Carina Martinez, som har svårt att ta in hur verkligenheten på slutet nästan kom att överträffa dikten.


– Jag kan bara inte tro att något som detta någonsin skulle hända. Du hör om det på filmer… som ”The Notebook”.

Av xenia alpkut - 14 juli 2016 11:15

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/gunnar-foll-och-larmade-48-ganger-under-natten-men-nodropen-gick-aldrig-fram


Trygghetslarmen i Perstorps kommun har dragits med problem ända sedan i mars. Det blev 78-årige Gunnar Lilja varse en natt i maj - då larmade han 48 gånger utan att få hjälp.

– Det vart en stor blodpöl här på golvet, berättar Gunnar Lilja och visar på en plats framför spisen.

Natten den 19 maj var han ensam hemma. Vid midnatt ramlade han och slog upp ett sår i bakhuvudet.

– Och jag larmade, för jag kunde inte komma upp själv, men det hände ingenting. Jag var lite fundersam och undrade om de inte hade tid. Jag larmade hela tiden, men ingen kom.

Fick ligga på golvet hela natten

Kommunen lex Sarah-anmälde händelsen och har gjort en utredning av händelsen.

Enligt larmloggen kallade Gunnar Lilja på hjälp 48 gånger under natten. Men inget larm nådde fram till hemtjänsten förrän på morgonen efter.

När vi granskar händelsen ser vi att de ansvariga för äldrevården i Perstorp visste att trygghetslarmen i flera månader haft brister.

För Gunnar blev detta förödande.

– Jag fick tag här och drog mig fram, berättar Gunnar och visar hur han drog sig fram i köket med hjälp av handtagen på köksskåpen.

Baklänges hasade han sig vidare ut i hallen och bort till sovrummet. Där han fick fatt i ett par filtar som han drog över sig.

– Jag fick ligga där på golvet hela natten.

Litar inte på larmet

Sedan i mars har personalen rapporterat om problem med larmen men först i maj tycks socialnämnden ha fått information. De fick då också veta att det saknas ett avtal om service för trygghetslarmen - och det sedan flera år tillbaka.

Anledningen, det kostade för mycket.

– Jag hade inte i min vildaste fantasi kunnat tänka mig att vi inte hade det, när det är så allvarliga saker som måste fungera, säger ordförande Elisabeth Holmer (S)

– Så får det inte vara. Händer det någonting ska man få kontakt direkt, det kan ju gälla livet. Vad har man larmet då för? säger Gunnar Lilja

Vågar du lita på larmet i dag?

– Nej, jag är inte säker på det, säger han.

Nytt avtal sedan juli

Nu har kommunen tecknat ett servicavtal, som började gälla i juli. Och Elisabeth Holmer känner sig att hon är helt trygg med att larmen funkar nu.


– Ja, det gör jag, säger Elisabeth Holmer.


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
<<< Juli 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se