Alla inlägg under augusti 2016

Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 22:25

Efter de här tre kända fallen har vi undersökt vilka ytterligare fall har Macchiarini varit inblandad. Av dem är det fyra som vi kommer att undersöka, säger Nina Nelson Follin, chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset till Ny Teknik.

 Hon poängterar att fallen rör annan kirurgi än transplantationer av syntetiska luftstrupar.

Nina Nelson Follin vill dock inte närmare kommentera patientfallen utan hänvisar till patient- och utredningssekretess.

 

Det finns tveksamheter och oklarheter. Jag känner att vi måste vara säkra på att de här patienterna inte ha varit nytta av ingreppen, säger hon.

 

Enligt den utredning om verksamhet på sjukhuset som läkaren Kjell Asplund gjort på uppdrag av sjukhuset, var Paolo Macchiarini inblandad i 29 andra kirurgiska ingrepp. Det vill säga vid sidan av struptransplantationerna. 

Fem patienter sägs ha haft tveksam nytta. 


 

Hon säger att sjukhuset nu i detalj ska utreda de fyra fall som man anser vara tveksamma.

– Efter de här tre kända fallen har vi undersökt vilka ytterligare fall har Macchiarini varit inblandad. Av dem är det fyra som vi kommer att undersöka, säger Nina Nelson Follin, chefläkare på Karolinska universitetssjukhuset till Ny Teknik.

Hon poängterar att fallen rör annan kirurgi än transplantationer av syntetiska luftstrupar.

 

Nina Nelson Follin vill dock inte närmare kommentera patientfallen utan hänvisar till patient- och utredningssekretess.

– Det finns tveksamheter och oklarheter. Jag känner att vi måste vara säkra på att de här patienterna inte ha varit nytta av ingreppen, säger hon.

Enligt den utredning om verksamhet på sjukhuset som läkaren Kjell Asplund gjort på uppdrag av sjukhuset, var Paolo Macchiarini inblandad i 29 andra kirurgiska ingrepp. Det vill säga vid sidan av struptransplantationerna.

Antalet berörda patienter är dock färre än 29.

En pensionerad thoraxkurirg, som sjukhuset anlitat,har hittills granskat elva patientfall, där Macchiarini deltagit som kirurg.

Tre uppges ha haft nytta av ingreppet (bland annat en femårig flicka).

Fem patienter sägs ha haft tveksam nytta.

Och i tre fall, de gällde svårt sjuka cancerpatienter, bedöms ingreppet inte ha varit till någon nytta för dessa.

Ett fall har resulterat i en Lex Maria-anmälan. Det gällde en man som hade andningsproblem kopplat till sömnapné. Efter operationen i april 2011 fick han hjärtstillestånd.

Varför sjukhusledningen inledde granskningen av övriga kirurgiska fall tre år efter att Paolo Macchiarini slutade på sjukhuset, vill Nina Nelson Follin inte kommentera.

 


ANNONS
Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 19:24

Kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet på KS har skadat förtroendet för svensk klinisk forskning, framgår av den oberoende utredningen om fallet. Det är ord och inga visor i kritiken som utredaren Kjell Asplund riktar mot Karolinska sjukhuset efter Macchiarini-affären.
I utredningen riktas stark kritik mot sjukhuset och dess relation till Karolinska institutet. 
Bland annat står det i rapporten:
”Bristande kunskap om och respekt för regelverk”. ”På en rad punkter har det funnits brister i hanteringen av patientsäkerhetsfrågor”. ”Det saknades tillräckligt underlag från djurstudier för att börja tillämpa metoden på människor”.
Utredningen konstaterar också att patienterna som fick konstgjorda luftstrupar inopererade inte hade ett omedelbart livshotande tillstånd. Det är därför tveksamt om det går att hävda att Paolo Macchiarinis operationer på Karolinska universitetssjukhuset var motiverade för att rädda deras liv.
Inför operationerna gjordes inte heller ordentliga riskbedömningar och det ska ha brustit i relationen mellan kirurgen och patienterna, säger Asplund.
Det är allvarligt. I kontakten inför operationen finns en starkt övertalande ton och användande av ett svårt medicinskt språk som varit svårt för lekmän att förstå.
Ansvaret var Macchiarinis

 

Vem hade då ansvaret för dessa felaktigheter? Utredningen kommer fram till att det är kirurgen Paolo Macchiarini som har det direkta ansvaret för att luftstrupstransplantationerna har genomförts. Men han poängterar också att verksamhetscheferna vid de två involverade klinikerna hade ett övergripande ansvar för patientsäkerheten.
Men det frigör inte den opererande kirurgens från ansvaret att utföra operationerna, säger Kjell Asplund och tillägger att ansvarsförhållandena på sjukhuset måste stramas upp.
”Borde inte ha anställts”
Man anser också att det skedde oegentligheter redan när Macchiarini anställdes på sjukhuset. Det skedde inga anställningsintervjuer och det var KI som var drivande i att sjukhuset skulle anställa honom, trots att han fått kritik på andra sjukhus. Asplund menar att sjukhuset måste vara mer oberoende av institutet och skärpa anställningsprocessen.
– Det kom starkt negativa omdömen från de sjukhus där han hade opererat tidigare. De här kritiska rösterna tog man inte hänsyn till. Macchiarini borde aldrig ha anställts som överläkare på sjukhuset, säger Kjell Asplund.
Konkurrens och hätsk stämning på sjukhuset
Utredningen visar att många av sjukhusets medarbetare har tagit skada av Macchiarini-fallet, något Asplund menar är en arbetsmiljöfråga. Han talar om en hätsk konkurrens på sjukhuset och många konflikter som måste åtgärdas.
– Alla ville dansa kring guldkalven, han drog åt sig väldigt stora forskningsprojekt och den prestige och konkurrens som fanns på sjukhuset gjorde att man inte ville riskera sin ställning genom att kritisera honom, säger Kjell Asplund.
Flera patienter har dött
Kjell Asplund fick i februari i uppdrag av Karolinska sjukhuset att undersöka omständigheterna kring de kritiserade operationerna. Tre patienter fick en konstgjord plastluftstrupe inopererad vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Två av patienterna är nu döda.
I utredningsuppdraget ingick bland annat att klarlägga om valet av åtgärd var korrekt utifrån tillgänglig kunskap och gällande lagstiftning. Asplund har också undersökt vilka etiska bedömningar som gjordes och vem som tog vilka beslut inför operationerna.

 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/macchiarini-har-skadat-fortroendet

ANNONS
Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 19:01

Karolinska sjukhuset fick skarp kritik för Macchiarini-affären i den oberoende utredningen som presenterades i dag. Nu svarar sjukhuset på kritiken. – Det som har hänt är både oacceptabelt och exceptionellt och vi ber de som drabbats och deras anhöriga om ursäkt, säger Melvin Samsom, sjukhusdirektör.

Kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet på KS har skadat förtroendet för svensk klinisk forskning, kom den oberoende granskningen fram till. Två personer dog och en vårdas fortfarande på sjukhus efter att ha fått konstgjorda luftstrupar opererade av Macchiarini. Operationer som aldrig skulle ha skett, menar den granskning som presenterats i dag.

I dag är Karolinska sjukhuset ångerfulla.

– Vårt system har fallerat och vår uppgift är att lära och förbättra det nu. Utredningen visar på flera felaktigheter, säger sjukhusdirektören Melvin Samsom på en presskonferens.

Följde inte reglerna

Samsom säger att Macchiarini har stort ansvar i det inträffade men att sjukhusledningen tar fullt ansvar för att deras system varit felaktigt, bland annat att förberedelserna inför operationerna inte varit tillräckliga och reglerna inte följts.

– Vi har tidigare sagt att dessa operationer var en sista utväg, en så kallad vital indikation. Det har utredningen visat varit fel. Vi skulle ha sett dessa operationer som klinisk forskning, säger Melvin Samsom.

Två chefer får timeout

Två klinikchefer som varit delaktiga får också ta en timeout tills vidare från sina jobb, meddelar Samsom.

Nina Nelson Follin, chefsläkare och direktör för patientsäkerhet, säger också att sjukhuset ska titta vidare på fyra andra patienter som behandlats av Macchiarini. Dessa har dock inte fått en konstgjord luftstrupe.

– Vi har sett att det finns oklarheter i behandlingen på dessa fall och kommer därför titta vidare på dem, säger hon.

Tredje fallet Lex Maria-anmäls

Det tredje fallet gällande en person som opererats ska nu också Lex Maria-anmälas.


Samsom meddelar också att kulturen på sjukhuset måste förbättras och att man ska arbeta med att göra det lättare för visselblåsare att anmäla, eftersom det tidigare har funnits en kultur där personalen håller varandra om ryggen.

Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 18:30

En extern utredare har under sex månader granskat vad som hände vid Karolinska universitetssjukhuset före, under och efter kirurgen Paolo Macchiarinis experimentella luftrörstransplantationer som resulterade i att flera patienter miste livet. Under förmiddagen presenteras utredningen. Uppdraget har varit att utreda de beslut som fattades i samband med operationerna som utfördes 2011 till 2013 vid ett av Sveriges största universitetssjukhus.

Tre patienter fick en konstgjord plastluftstrupe inopererad vid Karolinska sjukhuset i Huddinge. Två av patienterna är nu döda. En lever, men vårdas fortfarande på sjukhus i USA. Paolo Macchiarini utförde operationerna och till sin hjälp hade han personal från sjukhuset. Vid den tiden var Macchiarini gästprofessor vid Karolinska Institutet där han bedrev sin forskning. Samtidigt hade han en deltidtjänst vid sjukhuset för att arbeta med patienter.

Etiska bedömningar undersöks

I mitten av februari i år gav Karolinska sjukhuset Kjell Asplund i uppdrag att undersöka omständigheterna kring de omtalade operationerna.

I utredningsuppdraget ingår bland annat att klarlägga om valet av åtgärd var korrekt utifrån tillgänglig kunskap och gällande lagstiftning. Han ska även se vilka etiska bedömningar som gjordes och vem som tog vilka beslut inför operationerna.

Enligt Paolo Macchiarini var flera läkare på Karolinska sjukhuset med och beslutade om att genomföra operationerna.

– Jag vill understryka att det var ett gemensamt beslut både från läkarna och specialisterna. Vi ville rädda en människas liv, säger Paolo Macchiarini i en intervju i Aktuellt den fjärde maj.

Många upprörda

SVT:s dokumentärserie Experimenten, som sändes i början av året, ledde till starka reaktioner från forskare och läkare i Sverige men även internationellt och försatte Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset i en allvarlig förtroendekris.

Sjukhusets ledning har varken velat kommentera operationerna eller omständigheterna kring den verksamhet Paolo Macchiarini bedrivit på sjukhuset mellan 2011 och 2013. Istället har sjukhusledningen hänvisat till att utredning pågår.

Heidi Stensmyren, ordförande på Sveriges läkarförbund hoppas att utredningen kommer att visa vad som har hänt.

– Den måste ge svar och den måste också visa hur sjukhuset ska agera för att detta inte ska upprepas.

Rektorn tvingades avgå

Dåvarande rektor för Karolinska institutet, Anders Hamsten, tvingades avgå efter massiv kritik av hans sätt att hantera Macchiarini-skandalen.

På Karolinska sjukhuset har ännu inga ansvariga fått stå till svars.

– Det är viktigt att sjukhuset tar sitt ansvar och är öppet och transparant och vågar att stå för händelserna och också visar ett ansvarsutkrävande det är viktigt för trovärdigheten, säger Heidi Stensmyren.

Beställd utredning

Utredningen beställdes av sjukhusdirektören Melvin Samsom och finansieras av Stockholms läns landsting.

Kjell Asplund är ordförande i Statens medicinsk-etiska råd (SMER) och ordförande i SBU:s vetenskapliga råd (Statens beredning för medicinsk utvärdering). Kjell Asplund har tidigare varit generaldirektör för Socialstyrelsen som då var tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården i Sverige.


Utredningen presenteras vid en presskonferens klockan 10:00.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/macchiariniaffaren-i-dag-kommer-karolinska-sjukhusets-utredning-av-operationerna 

Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 14:54


Pojkarna skrek och försökte få hjälp

Pojkarna lyckades inte ta sig ner och skrek hysteriskt efter hjälp medan Maja firade sig ned på golvet, kröp fram till ytterdörren och sprang ut för att hämta undsättning hos grannen. Men lågorna hade redan slukat stugan och det var omöjligt att ta sig in i den brinnande byggnaden igen.

43-åringen skickade ett sms till sin exfru Lotta: "Hämnden är ljuv din jävla idiot" och körde vidare mot Öland där han senare greps av polis.

Lotta berättar om nya livet i "Sofias änglar"

Lotta och Maja försöker nu återvända till vardagen. De bor sedan ett drygt år tillbaka i Kramfors där Lotta växte upp, och i tv-programmet "Sofias änglar" på Kanal 5 berättade hon nyligen om deras nya liv.

- Först tror man inte att man ska överleva. Jag trodde inte det, tänkte att det här kommer inte gå. Men nu sitter jag här två och ett halvt år senare och känner mig starkare än någonsin och det är för att jag fått så fantastisk hjälp, säger Lotta till Kanal 5.

Och fortsätter:

- Jag tror att jag bitit ihop för Majas skull. Hon är min ängel. Utan henne vet jag inte om jag suttit här.

Dalaröpappan har genomgått flera utredningar

Den dömde pappan har genomgått flera utredningar sedan han greps för morden och mordförsöket mot sina barn och han bedöms av psykolog att vara manipulativ och ha ett stort kontrollbehov.

Han växte upp tillsammans med sin mamma och en äldre bror. Under gymnasiet utbildade han sig till barnskötare och arbetade senare på förskola. Efter lumpen bytte han karriär och har arbetat med bland annat glas, solfilm och säkerhet.

Enligt Rättsmedicinalverkets bedömning är han "en tidigare ostraffad man utan missbruksproblematik eller tidigare känd psykisk ohälsa".

Lotta uppmanade maken att söka vård

Samtidigt hade Lotta flera gånger under de drygt tio år de var tillsammans uppmanat sin make att söka psykvård. Anledningen var att han ofta isolerade sig, ofta hamnade i konflikter och ofta såg verkligheten i svart eller vitt.

När hon och maken separerade 2012 hotade han att ta sitt liv, och hans förklaring till morden på sina egna barn var även den att den ursprungliga planen varit att själv dö tillsammans med dem.

De grova brotten har fått konsekvenser för 43-åringen i fängelset. Det senaste året har han blivit placerad i avskildhet vid sex olika tillfällen för "att trygga ordningen och säkerheten på avdelningen" enligt Kriminalvården. Isoleringen har pågått i allt från en dryg timme till nära två dygn.

- Generellt kan det handla om den enskildes beteende eller så kan man vara utsatt för ett hot och på så sätt äventyra säkerheten, så det vara både och. Men det är inte vanligt att det ser ut så här, säger Mikael Wallin, anstaltschef på Tidaholm.

43-åringen har beviljats två permissioner

I slutet av förra året ansökte 43-åringen till och med om att få byta fängelse, men hans begäran avslogs.

Däremot har han fått två önskningar om lufthålspermissioner godkända. I oktober förra året tilläts han för första gången att lämna fängelset under fyra timmar då han under övervakning passade på att både fika och äta lunch i frihet.

Den andra permissionen är beviljad till nästa vecka.


"Han har önskemål om att äta god mat, besöka minneslund på kyrkogård, ta lite bilder." skriver Kriminalvården i sitt beslut.

Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 14:30

 


Han köpte tre flaskor tändvätska innan han och barnen åkte hem till stugan på Dalarö.

När hans dotter och två söner somnat tände han eld på byggnaden, låste dörren och körde därifrån.

I dag avtjänar den 43-årige pappan livstidsstraff för två mord, mordförsök och mordbrand. Nu har han fått permission för att besöka en minneslund på en kyrkogård.

Samtidigt försöker exfrun Lotta och överlevande dottern Maja lägga mardrömmen bakom sig och återvända till vardagen.

- Utan Maja tror jag inte att jag klarat det. Hon är min ängel, säger Lotta i Kanal 5:s program "Sofias änglar".


Skogen sträcker ut sig bakom den högsäkerhetsklassade fängelseanstalten som ligger i utkanten av det västgötska samhället Tidaholm.

Här har den i dag 43-årige pappan från Dalarö varit inlåst sedan 29 september 2014 då livstidsdomen mot honom började verkställas efter att Svea hovrätt fastställt tingsrättens dom.

Beslutet var tveklöst:

"Att NN gjort sig skyldig till två mord, ett mordförsök och en grov mordbrand medför att utrymmet för att välja ett annat straff än livstids fängelse är mycket begränsat. Som framgått ovan finns det därtill ett flertal försvårande omständigheter. (...) Mot den bakgrunden är någon annan påföljd än fängelse på livstid utesluten", skriver hovrätten i sin bedömning.

Dalaröpappan hämtade barnen på förskolan

Det är nästan tre år sedan tillvaron förvandlades till en mardröm för mannens exfru Lotta och deras gemensamma dotter Maja, i dag tio år gammal.

Fredag 27 september 2013 hämtade 43-åringen Maja på skolan och sina två yngre söner Emil och Simon, 3 och 5 år, på förskolan. Sen åkte de tillsammans till stugan på Dalarö som han hyrde sedan november året innan.

Åt middag och såg på tv i stugan på Dalarö

Barnen pratade med Lotta på telefon under kvällen och hon hörde hur de skrattade och hade det bra med sin pappa. Nästa dag besökte 43-åringen och barnen några olika släktingar i södra Stockholm. På vägen tillbaka mot Dalarö stannade de till vid en bensinstation i Brandbergen där 43-åringen tankade och köpte tre flaskor tändvätska.

De åt middag, tittade på tv och sedan somnade Maja, Emil och Simon i den stora loftsängen som var så nära taket att de behövde en stege för att ta sig upp medan deras pappa satt vid datorn och mejlade vänner.

Tände eld på pappersservetter

I förhör berättar han sedan hur han la ut ett 20-tal pappersservetter på golvet i stugan, tog en av flaskorna med tändvätska och dränkte in alla pappersservetter, tände på och väntade tills han såg hur den första servetten började brinna innan han klev ut, stängde dörren, gick till bilen och körde i väg.


Några minuter senare vaknade Maja, Emil och Simon av värmen. De ropade efter sin pappa - samtidigt som de upptäckte att stegen till sängen var borta.


http://www.expressen.se/nyheter/han-mordade-sina-tva-barn--far-permission/

Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 14:00

Det råder brist på förskollärare på flera håll i landet, inte minst i Stockholm. Orsaken är att för få utbildas, uppger utbildningsförvaltningen i Stockholm.

– Vi skulle behöva rekrytera flera hundra förskollärare per år. Och de finns inte. Grundproblemet är att vi får inte ut tillräckligt stort antal förskollärare från lärosätena, säger Marianne Natéus på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad till Sverige Radios Ekot.


I år är 38 procent av personalen på stadens förskolor utbildade förskollärare. Det är lägre än stadens politiska ambition på 40 procent utbildade förskolelärare.


Av xenia alpkut - 31 augusti 2016 13:15

  


Skandalerna kring kirurgen Paolo Macchiarini kan leda till hårdare reglering av medicinsk forskning. Det vore ett hinder, varnar professor Sten Rubertsson.

 

– Om reglerna stramas upp ytterligare kommer vi inte att kunna bidra med kunskap till resten av världen. Det tror jag drabbar våra medmänniskor och våra patienter hårt, säger Sten Rubertsson, professor och överläkare vid institutionen för kirurgiska vetenskaper vid Uppsala universitet.

Det är Macchiarini-affären han talar om. Eller snarare det efterspel som den har fått i form av granskningar och utredningar. Sten Rubertsson befarar att hårdare regler ska följa på skandalen, något som kan sätta käppar i hjulen för svenska forskare.

"Ett erkännande"

Onsdagen den 31 augusti presenteras resultatet av den stora externa utredning som gjorts kring Paolo Macchiarinis verksamhet som överläkare på Karolinska universitetssjukhuset (KS). Utredningen är en av ett tiotal som just nu pågår, såväl på sjukhuset och Karolinska institutet (KI) som inom rättsväsendet.

– Jag tror att man kan förvänta sig ett erkännande av att det här inte har fungerat bra, säger Bengt Gerdin, läkare och professor emeritus vid Uppsala universitet, som förra året genomförde en granskning av Macchiarinis forskning.

Han tror också att utredningen kan innehålla förslag på ett stärkt etiskt regelverk kring nya praktiker på KS.

– Man måste stärka den kliniska, etiska kontrollen. Det måste till någon form av struktur som innebär att nya åtgärder passerar ett filter.

Den 2 juni i år tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att se över regelverken för forskningsetik och, vilket har direkt bäring på Macchiarinis verksamhet på KI och KS, "gränsområdet mellan klinisk forskning och hälso- och sjukvård".

Ingen gråzon

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, har tidigare sagt till TT att hon tänker se till att det "inte ska finnas en gråzon mellan sjukvård och forskning".

– Man har öppnat för att vi ska kunna bedriva forskning på medvetslösa patienter, precis som man gör i resten av Europa. Jag är rädd för att man nu inte vågar genomföra det och då har vi problem, säger Sten Rubertsson.

Han vill inte att problemen på KS och KI leder till att det införs onödigt stränga regler kring medicinsk forskning.

– Man måste göra en lokal undersökning och fråga sig vad som har gått fel. Inte ha bråttom och applicera hårdare regler på alla i hela Sverige bara för att det har skitit sig "big time" på KS och KI några gånger.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/regelskarpning-kan-folja-macchiarini


 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Augusti 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se