Alla inlägg den 28 augusti 2016

Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 14:20

   

Astronomerna jublar och talar om en fantastisk, historisk upptäckt.

Den nyfunna planeten Proxima b är vår granne i rymden, liknar jorden och har goda förutsättningar för flytande vatten - och därmed liv.

Den eviga frågan om huruvida det finns utomjordiskt liv i universum kan ha kommit ett litet snäpp närmare ett svar. Åtminstone får nu astronomerna en sportslig chans att försöka lösa gåtan som har alltid har fascinerat mänskligheten.

Ett internationellt forskarlag har upptäckt en jordliknande exoplanet, alltså en planet utanför vårt solsystem, som befinner sig så nära oss att den inom överskådlig tid ska kunna studeras med hjälp av starka teleskop. Den har fått namnet Proxima b och snurrar runt Proxima Centauri, den stjärna som befinner sig närmast vår sol.

Vanligen reserverade forskare är entusiastiska och använder ord som "fantastisk", "sensationell" och "historisk" om den nya upptäckten.

– Många exoplaneter har presenterats som jordliknande under senare år. Men det här är den verkliga saken. Det här är det bästa resultatet hittills i det absolut närmaste stjärnsystemet, säger Malcolm Fridlund, professor i astrofysik på universitetet i Leiden i Nederländerna och på Chalmers i Göteborg.

– Det är den mest jordlika planeten vi hittat. Den har i stort sett samma storlek som jorden. Det kan finnas flytande vatten där, det är den första planet man kan hoppas att finna liv på.

– Den här ligger i särklass närmast, åtminstone 50 gånger närmare än andra man hittat. Vi kommer att kunna studera den och lära oss mycket. Med hjälp av de extremt stora teleskop som byggs just nu i Chile och på Hawaii, säger han.

 

Vår jordlika granne

Namnet Proxima betyder "närmast" på latin. Och tack vare närheten kommer planeten att kunna studeras i detalj med av den avancerade teknologin och styrkan i de nya jätteteleskop som väntas bli klara inom de närmaste tio åren.

Upptäckten presenterades i onsdags av Europeiska sydobservatoriet (ESO) som driver tre observatorier i Atacamaöknen i Chile. ESO är ett europeiskt samarbetsorgan som stöds av 16 länder, bland dem Sverige.

Med hjälp av bland annat ESO:s teleskop har astronomer funnit klara bevis för att solens närmaste stjärna, Proxima Centauri, har en planet - som man länge letat efter. Planeten Proxima b gör ett varv runt sin stjärna på elva dagar, alltså betydligt snabbare än jordens 365 dagar.

Den ligger drygt fyra ljusår, alltså 40 000 miljarder kilometer, från vårt solsystem. Alltså i vårt grannskap med rymdmått mätt. Och den befinner sig i den så kallade beboeliga zonen, alltså har rätt temperatur för att flytande vatten ska kunna förekomma - och att det därmed kan finnas förutsättningar för liv. Dess massa är 1,3 gånger så stor som jordens.

– Det är fantastiskt. Så väldigt nära, så lik jorden. Det är den närmaste stjärnan vi har och så har den en jordliknande planet, säger Carina Persson, astronom på Onsala rymdobservatorium vid Chalmers tekniska högskola.

– Den ligger i beboeliga zonen, så det kan finnas flytande vatten. Det är väldigt spännande. Men vi kan bara gissa om det finns liv, det är spekulativt.

Exoplaneter är ett av de nya stora forskningsområdena. Det kan ge oss svaret på frågan om det finns liv i universum. Är det bara vi eller kryllar det av liv där ute? säger hon.


Klimatet olikt jordens

Astronomen Guillem Anglada-Escudé vid Queen Mary-universitetet i London ledde forskarlaget som hittade planeten. I ett pressmeddelande från ESO berättar han om planetjakten. Han säger att de första svaga tecknen på en möjlig planet upptäcktes 2013. Sedan intensifierade de letandet under en "kampanj" inom ramen för Pale Red Dot-projektet, ett projekt för att hitta jordliknande planeter. De senaste månaderna blev spännande för forskarna.

– Varje dag under Pale Red Dot-kampanjens 60 nätter kollade jag att signalen stämde. De första 10 var lovande, de första 20 stämde väl överens med vad vi väntat oss. Vid 30 dagar var resultatet så gott som definitivt, så vi började skriva ett utkast på artikeln, säger Guillem Anglada-Escudé.

Forskarna har publicerat flera vetenskapliga artiklar om sina rön. De har också rapporterat via sociala medier. De förklarar att flytande vatten bara kan finnas i planetens soligaste områden. Klimatet på Proxima b är helt olikt jordens. Dels på grund av den ligger så nära sin stjärna att UV- och röntgenstrålningen är mycket stark; dels för att planeten snurrar så snabbt kring sin stjärna att det inte är troligt att den har årstider.

Optimister tror att den nya planeten inte bara ska kunna studeras via nästa generations superteleskop utan också med hjälp av utskickade rymdsonder. Stjärnsystemet Alfa Centauri, i vilket den befinner sig, är mål för det ambitiösa projektet Breakthrough Starshot, mänsklighetens första planerade försök att resa till ett annat stjärnsystem. Planen är att sända ut extremt små rymdfarkoster med en vikt på några gram, men som ändå kan bära kamera och kommunikations- och navigeringsutrustning. Bakom projektet står den brittiske stjärnfysikern Stephen Hawking och den ryske miljardären Jurij Milner.

Starshot-projektets ledare Pete Worden var med på ESO:s presskonferens där den nya planeten presenterades. Han hyllade upptäckten som "mycket inspirerande" och lovade att samarbeta med ESO, rapporterar Populär Astronomi.

– Vi är på väg, sade Pete Worden.

Enligt de mest optimistiska kalkylerna kommer rymdfärden till Alfa Centauri att ta minst 20 år och dessutom tar det fyra år för data och bilder att nå jorden. Andra tror att restiden är mycket längre - och påpekar att teknologin är långt ifrån klar.


– Det tar 50 år att åka dit även när de utvecklat teknologin, som ännu inte finns ens på papperet. Men ska vi åka någonstans börjar vi med den närmaste destinationen. Det är science fiction i dag, men science fiction har en tendens att bli sanning, säger professor Malcolm Fridlund.


http://www.expressen.se/nyheter/dokument/den-mest-jordlika-planeten-vi-hittat/

ANNONS
Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 13:00

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Urinvagsinfektion/

 

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och tagit sig vidare upp i urinblåsan. Blåskatarr är den vanligaste formen av urinvägsinfektion. Om du har blåskatarr kan du behöva kissa ofta och det kan svida när du kissar.

Blåskatarr eller njurbäckeninflammation

Oftast stannar en urinvägsinfektion i urinröret och urinblåsan och kallas då blåskatarr. Det är vanligare med blåskatarr hos kvinnor än hos män. Mer än hälften av alla kvinnor får det någon gång under sitt liv.

 

Om du behöver få behandling mot blåskatarr beror på flera olika saker:

       Blåskatarr hos kvinnor blir ofta bättre efter några dagar och går över av sig själv inom en vecka. 

       Gravida kvinnor som får blåskatarr behöver alltid få behandling med antibiotika, bland annat för att bakterier lättare tar sig vidare upp till njurarna under graviditeten. 

       Män med blåskatarr behöver oftast få behandling med antibiotika, eftersom problemen kan bero på prostatakörteln, och bakterier kan då nå upp till njurarna. 

       Barn som får blåskatarr brukar få behandling med antibiotika.

 

Vad kan jag göra själv?

Det finns många råd om hur man själv kan behandla eller förebygga nya urinvägsinfektioner. Många av råden har inte vetenskapligt stöd.

Det är till exempel inte säkert visat att tranbärsjuice förebygger urinvägsinfektion. Men en del upplever att de blivit hjälpta av det eller av andra förebyggande råd, som att till exempel kissa efter samlag, att som kvinna se till att torka sig efter toalettbesök på ett sådant sätt att avföring inte kommer i kontakt med urinrörsmynningen, eller att undvika tätt åtsittande byxor och använda underkläder av bomull. 

Många känner att de lättare får blåskatarr om de blir kalla, även om det inte finns vetenskapligt stöd för det heller.

Undvika irriterade slemhinnor

Däremot kan ett alltför noggrant tvättande av underlivet leda till att slemhinnorna irriteras vilket kan ge liknande symtom som blåskatarr. Som alternativ rengöring går det bra att använda till exempel babyolja eller vanlig olivolja.

Efter klimakteriet får kvinnor oftast tunnare och skörare slemhinnor. Det kan motverkas genom att använda östrogen som förs in i slidan i form av till exempel piller eller kräm. För vissa kvinnor minskar det risken för urinvägsinfektioner. 

Prova att kissa en gång till 

Om du har lätt att få urinvägsinfektioner kan det bero på att det finns lite urin kvar i urinblåsan efter att du har kissat. Du kan då ta för vana att resa dig upp en kort stund och sedan sätta dig ner igen och försöka kissa ut det sista. 

Dricka mycket vätska

Om du är kvinna, inte är gravid och i övrigt är frisk, men känner dig säker på att du har fått blåskatarr, kan du behandla dig själv i upp till en vecka om inte symtomen är besvärliga. Det du kan göra själv för att lindra besvären är att ta smärtstillande läkemedel och dricka mycket vätska.

Behandling

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk, till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp vid hörselnedsättning.

Flera sorters antibiotika

Beroende på om det gäller blåskatarr eller njurbäckeninflammation, kan du få behandling med olika slags antibiotika. Om du har lämnat urinprov får du läkemedel som är anpassat till de bakterier som orsakar infektionen. 

Det finns flera olika typer av antibiotika som du kan bli behandlad med. De innehåller ämnen som 

       pivmecillinam

       nitrofurantoin 

       trimetoprim 

       trimetoprim och sulfa i kombination 

       ciprofloxacin 

       ceftibuten 

Blåskatarr hos kvinnor som inte är gravida 

Om besvären blir för stora kan även kvinnor som inte är gravida och som har blåskatarr behöva behandling med antibiotika. Det är vanligt med behandling i tre till fem dagar med läkemedel som innehåller till exempel pivmecillinam eller nitrofurantoin. Ett annat alternativ är trimetoprim. 

Blåskatarr hos gravida kvinnor 

Gravida kvinnor med blåskatarr har en ökad risk att få njurbäckeninflammation och måste därför få behandling med antibiotika. Pivmecillinam kan du utan risk ta under hela graviditeten. Trimetoprim bör inte tas under graviditetens första tolv veckor och nitrofurantoin bör inte tas i anslutning till förlossningen på grund av att det då finns en liten risk att barnets blod kan påverkas tillfälligt. 

Vid amning 

Om du ammar kan du ta pivmecillinam och trimetoprim utan risk för att barnet påverkas. Nitrofurantoin bör däremot inte tas så länge barnet är under en månad. 

Blåskatarr hos män 

Om du är man och har blåskatarr får du olika sorts läkemedel beroende på om du har feber eller ej. Män som inte har feber får behandling under en och två veckor med nitrofurantoin eller pivmecillinam. Män som har feber får ciprofloxacin, en så kallad kinolon. Det beror på att prostatakörteln ofta då är infekterad, och kinoloner verkar även i körtelvävnaden. 

Om du har återkommande urinvägsinfektioner 

Om du ofta får urinvägsinfektion kan du behöva få behandling med antibiotika i förebyggande syfte. Då kan du under några månader ta en liten dos antibiotika varje kväll för att minska risken att få en infektion. Om du lätt får urinvägsinfektion i samband med samlag kan du i förebyggande syfte ta en antibiotikatablett. Effekten kvarstår i ett dygn. 

Behandling av njurbäckeninflammation 

Om du har njurbäckeninflammation och inte är gravid får du behandling mellan sju och tio dagar med ciprofloxacin eller en kombination av trimetoprim och sulfa. Är du gravid och får njurbäckeninflammation ska du behandlas med antibiotikadropp på sjukhus. 

Bakterier i urinen utan symtom 

Både kvinnor och män över 50 års ålder, men ibland också yngre kvinnor, kan ha bakterier i urinen utan några symtom. Det är vanligare ju äldre man blir. Om du inte har symtom på urinvägsinfektion bör du inte behandlas med antibiotika.

Ett viktigt undantag är om du är gravid, då risken för njurbäckeninflammation ökar utan antibiotikabehandling. Det är bland annat därför du får lämna urinprov på barnmorskemottagningen, MVC.


Detta händer vid en urinvägsinfektion 

Vid en urinvägsinfektion tränger bakterier in i blåsan genom urinröret. Mannens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakteriernas vandring uppåt än kvinnans korta. Därför är blåskatarr vanligare hos kvinnor än hos män. 

Inne i urinblåsan förökar sig bakterierna snabbt. Kroppen kan då koppla på sitt infektionsförsvar vilket bland annat sker genom att vita blodkroppar styrs till urinblåsans vägg och det blir en inflammation. Det är denna inflammation som orsakar de typiska symtomen vid blåskatarr, som också kallas cystit. 

Ibland fortsätter bakterierna vidare upp genom urinledaren till antingen den ena eller båda njurarna och orsakar en infektion där. Det kan bero på att bakterierna är särskilt aggressiva. Orsaken kan också vara att ventilen vid urinledarens mynning i urinblåsan inte fungerar, som till exempel hos gravida. Det kan också bero på att urinblåsan står under ett för högt tryck på grund av svårigheter att få ut urinen genom urinröret, som hos män med förstorad prostatakörtel.

Bakterierna tränger då in i njurvävnaden och det blir en inflammation som orsakar feber, allmän sjukdomskänsla och ofta smärta från njuren. Det kallas njurbäckeninflammation, eller pyelonefrit.

Bakterier som orsakar urinvägsinfektion 

Det finns flera sorters bakterier som kan orsaka urinvägsinfektion. Vanligast är kolibakterier, som brukar finnas i tarmen. Näst vanligast är en särskild sorts stafylokockbakterier som ofta orsakar blåskatarr hos yngre kvinnor på sensommaren och hösten. Ibland är bakterierna motståndskraftiga, så kallat resistenta, mot vissa sorter av antibiotika. 

Vissa har en ökad risk att få urinvägsinfektion 

Många får urinvägsinfektion flera gånger. Allra vanligast är det hos kvinnor i 20-årsåldern, men det är också vanligt hos kvinnor och män som är äldre. 

Om urinblåsan inte töms helt när man kissar får bakterierna större möjlighet att få fäste och sprida sig i urinvägarna. Därför ska man försöka tömma blåsan helt varje gång man kissar. 

Kvinnor kan lättare få blåskatarr vid användande av pessar eller kondom med spermiedödande medel. 

All antibiotikabehandling påverkar den naturliga bakteriefloran i slidan och på huden kring slidan. Bakterier från tarmen kan då föröka sig där och sedan ta sig in i urinblåsan. Det är orsaken till att vissa kvinnor lätt får blåskatarr efter att ha fått en antibiotikakur. 

Urinvägsinfektion hos äldre personer 

Ju äldre man blir desto lättare får man urinvägsinfektioner. En orsak är att det blir allt vanligare att urin finns kvar i urinblåsan efter att man har kissat. Hos män beror det ofta på prostataförstoring, hos kvinnor på framfall. Kvinnor får med åldern också tunnare slemhinnor i urinröret. 

Äldre personer är ofta mer omtåliga än yngre, och blir oftare svårt sjuka av infektioner som till exempel urinvägsinfektion. Om du är äldre och har njurbäckeninflammation kan du få hög feber utan andra symtom. 

Äldre personer kan ibland bli förvirrade vid infektioner, även vid urinvägsinfektioner. 

Komplikationer 

Njurbäckeninflammation kan ibland leda till komplikationer, speciellt hos små barn och äldre personer. Små barn riskerar att få skador på njurarna. Sällsynta gånger händer det att bakterierna sprider sig till blodet så att man får blodförgiftning, vilket är vanligare hos äldre. Då behöver man vårdas på sjukhus och få antibiotika i dropp.

Undersökningar och utredningar

Ofta får du lämna ett urinprov. Det görs framförallt för att ta reda på om besvären beror på bakterier i urinen. Ibland görs också en urinodling för att ta reda på vilken bakterie det gäller och om den är resistent mot antibiotika. Har du till exempel nyligen varit utomlands är risken större att infektionen är orsakad av resistenta bakterier.

Urinprovet ska komma från den så kallade mittstråleurinen. Det innebär att du först börjar kissa och för in burken i strålen under tiden du kissar. Helst ska du inte ha kissat på minst fyra timmar innan du lämnar provet.

Provet kan lämnas direkt på vårdcentralen, eller så kan du ta provet hemma. Burkar för provtagning hämtas då på vårdcentralen eller köps på apotek. Lämna burken till vårdcentralen så snart som möjligt. Kan du inte lämna den med en gång bör den ställas i kylskåpet.

Urinsticka och urinodling 

Urinprovet undersöks oftast med urinsticka, ibland även med bakterieodling. När provet undersöks med urinsticka doppas först stickan i urinen. Urinstickan kan ge information direkt om det finns bakterier i urinen, men visar inte vilken sorts bakterie det är. Ibland kan det finnas bakterier trots att stickan inte visar det. Urinstickan visar också om det finns mycket vita blodkroppar i urinen vilket kan vara ett tecken på urinvägsinfektion. 

Om en urinodling ska göras skickas urinprovet till ett laboratorium, och sedan tar det ett till tre dygn innan svaret kommer. Odlingen ger information om vilken sorts bakterie det gäller och hur mycket bakterier det är. Den visar också om de antibiotika som brukar användas kommer att hjälpa eller om bakterien är motståndskraftig, resistent, mot dem. 

CRP-test kan tyda på njurbäckeninflammation 

Om läkaren misstänker att du har njurbäckeninflammation, kan du få lämna ett blodprov för ett så kallat CRP-test, även kallat snabbsänka eftersom det går snabbt att få svar på testet. Vid njurbäckeninflammation stiger CRP snabbt, men är inte eller bara lätt förhöjt vid blåskatarr.

Kvinnor undersöks ibland gynekologiskt 

Ibland kan du behöva bli undersökt gynekologiskt om diagnosen är osäker. Det gäller särskilt om symtomen skulle kunna bero på en sexuellt överförd sjukdom, till exempel klamydia. Du kan också få lämna andra prover i samband med det. 

Om du är äldre görs ibland också en gynekologisk undersökning för att se om det finns någon gynekologisk sjukdom eller förändring som orsakar återkommande infektioner. 

Undersökningar vid återkommande blåskatarr 

En del kvinnor får återkommande blåskatarrer. Då görs ibland fler undersökningar för att se om det finns någon bakomliggande orsak som går att behandla. Ibland görs en undersökning för att se om det finns urin kvar i blåsan efter att du har kissat. Den undersökningen görs numera enkelt med en ultraljudsapparat som finns på många vårdcentraler. 

Någon gång kan njurarna behöva röntgas, och ibland kan urinblåsan behöva undersökas genom urinröret, så kallad cystoskopi

Vid graviditet 

Om du har haft urinvägsinfektion många gånger tidigare och är gravid brukar du få lämna urinprov. Har du bakterier i urinen får du antibiotika och efter behandlingen får du lämna ett nytt urinprov för att kontrollera att bakterierna försvunnit. 

Undersökningar av män 

Om du är man görs alltid en urinodling. Ibland får du också lämna prov för klamydia. Är du medelålders eller äldre undersöks också prostatan.

ANNONS
Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 11:00

 

  Flera utländska medborgare finns bland de döda i jordbävningen i centrala Italien. Minst 8 av de som konstaterats döda i det förödande skalvet var utlänningar, enligt myndigheterna.

Dödsantalet har även stigt till 278 personer, och nästan 400 ligger på sjukhus efter skalvet, rapporterar Reuters.

En av de värst drabbade byarna var Amatrice som var full av turister när skalvet inträffade tidigt i onsdags morse. Anledningen till det var enligt SVT:s utsända Helene Nyman att man hade en fest för pastarätten spaghetti all'amatriciana, som byn är känd för.

– Det var fler turister och många unga i byn just på grund av den festen, berättar Helene Nyman, på plats i Amatrice.


Tre britter finns bland jordbävningens offer, bland dem en 14-årig pojke från London. Övriga utländska offer kommer från Rumänien, Spanien, Kanada och El Salvador.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-utlandska-turister-bland-de-doda-i-italien

Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 10:00

Dödssiffran efter jordbävningen i Italien har stigit till minst 284 personer, enligt flera medier. Sökandet efter överlevande fortsatte i rasmassorna. Under lördagen begravs drygt 40 offer i en statsbegravning i närheten av Ascoli Piceno.

 

Dödssiffran efter jordbävningen i Italien fortsatte att stiga under fredagen. Minst 284 människor har hittats döda, rapporterar Reuters. De flesta ska ha omkommit i staden Amatrice. Lördagen har nu utlysts till nationell sorgedag.

Under fredagen fortsatte sökandet efter överlevande, men i takt med att timmarna passerar minskar även hoppet om att hitta människor vid liv, konstaterar Reuters.

Insatser i vissa av de drabbade områdena har avslutats och räddningsarbetet har tidigare försvårats av mindre efterskalv. I staden Ascoli Piceno låg kistorna uppradade i en gymnastiksal, och människor fick möjlighet att lämna blommor och sörja, skriver cba.

Under lördagen var det en massbegravning för drygt 40 offer. Italiens premiärminister Matteo Renzi var en av de politiker som deltog i begravningen, skriver BBC.

 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Augusti 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se