Alla inlägg under augusti 2016

ANNONS
Av xenia alpkut - 21 augusti 2016 09:45

Najwa Karam är en av Libanons största artister. När hon steg upp på scenen på Götaplatsen på lördagskvällen var det enligt polisen 35.000 åskådare på plats.

Efter mer än 25 år som artist och 60 miljoner sålda album är libanesiska Najwa Karam en av arabvärldens mest berömda sångerskor. På lördagskvällen stod hon på scen på Götaplatsen som det största publikdragplåstret på Göteborgs Kulturkalas.

Enligt Tasso Stafilidis, verksamhetsansvarig för festivalen, kan Najwa Karims musik beskrivas som ”fest och fantastisk underhållning”. Kulturkalaset har haft diskussioner om att försöka boka henne i två år, och det är ett väl medvetet val i flera avseenden.

Lockar långväga besökare

– I Göteborg är arabiska den största språkgruppen efter svenska så vi har en väldigt stor grupp av besökare redan i kommunen. Men det här är en så pass stor artist att det kommer att resa hit människor från våra grannländer också, säger han och fortsätter:

– Och vi har över 40.000 nyanlända flyktingar sedan förra året i vår region, och då är det viktigt att kunna ha programpunkter som lockar dem till Kulturkalaset.

Göteborgs kulturkalas har satsat aktivt på att få människor från hela Göteborgsområdet att mötas, och ”riva de murar som finns mellan människor”, enligt Tasso Stafilidis. Och att boka arabiska artister är en viktig del i det.Vill skapa en mix

Efter konserten arrangeras ett fyrverkeri vid Göteborgsoperan. Tasso Stafilidis hoppas på en lördagskväll med något för alla.

– Här blir det en blandning av både traditionella arabiska slingor i musiken blandat med lite mer modernt.

Det är just den här mixen och det här mötet som vi vill skapa, säger han.

 

ANNONS
Av xenia alpkut - 20 augusti 2016 18:55


Sammanfattning


Allmänt

Att bli förälder är en stor och omvälvande förändring i livet och humöret kan gå upp och ner när man nyss fått barn. Det är ganska vanligt att nyblivna föräldrar blir nedstämda efter förlossningen. Nedstämdheten går för det mesta över ganska snabbt, men det händer att man får en förlossningsdepression och mår dåligt under en längre tid.

Det är också ganska vanligt att man inte känner något särskilt för det nyfödda barnet. Oftast kommer känslorna för barnet med tiden. Om man slutar känna för barnet eller känslorna inte kommer efter en tid, kan man ha fått en förlossningsdepression.

En depression efter förlossningen skiljer sig inte från en vanlig depression, men precis som andra stora omvälvande händelser i livet kan förlossningen göra en mer sårbar. En depression efter förlossningen kommer oftast inom de första två-tre månaderna efter att barnet fötts, men den kan uppträda närsomhelst inom det första året. Det är oklart vad det beror på, men risken ökar om man har bipolär sjukdom eller har varit deprimerad tidigare i livet eller under graviditeten. Svåra premenstruella spänningar, det vill säga humörsvängningar innan mens kan också påverka.

Ungefär en av tio nyblivna föräldrar får en lättare eller svårare förlossningsdepression. De flesta blir bra inom ett halvår.

Behandling

Det kan hjälpa en att må bättre om man får avlastning så att man kan få sova ut, komma ut i friska luften, motionera och äta ordentligt. Det kan också underlätta att ha fasta rutiner och prata med människor som man känner förtroende för.

Man kan behöva prata om sina känslor med en sjuksköterska eller en psykoterapeut. Ibland kan man även behöva antidepressiva läkemedel.

När ska man söka vård?

Om man känner sig nedstämd eller inte gläds åt barnet på det sätt som man hade hoppats kan man alltid kontakta barnavårdscentralen. Om situationen känns ohanterlig kan man söka vård direkt på vårdcentral eller akutmottagning.

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd.

Vad händer i kroppen?

Båda föräldrarna kan bli deprimerade

Graviditeten och förlossningen är en av de mest omvälvande händelserna i livet för bägge föräldrarna. Många har höga förväntningar på hur roligt det ska bli när barnet kommer, därför är det lätt att bli besviken när det inte känns roligt. Det är helt normalt och beror på att livet med ett spädbarn ofta innebär dygnetruntservice vilket för de allra flesta är en mycket stor omställning.

Som nybliven mamma kan man till exempel bli nedstämd, få humörsvängningar, känna ångest och vara mycket trött. Allt detta är normalt. Om det inte går över, eller blir mycket värre, kan det vara ett tecken på depression. Även som partner kan man bli deprimerad efter att barnet har fötts.

Om den nyblivna mamman är deprimerad ökar även risken för hennes partner att bli deprimerad. Det är viktigt att ta känslorna på allvar eftersom barnets utveckling kan påverkas om föräldrarna är deprimerade.

En depression efter förlossningen kommer oftast inom de första månaderna efter förlossningen, men kan även komma när som helst under det första året. En förlossningsdepression brukar vanligtvis gå över inom ett halvår. För vissa tar det längre tid.

Orsaker till att man kan må dåligt efter förlossningen

För många föräldrar går graviditeten, förlossningen och tiden därefter tillsammans med barnet bra. För andra kan det vara svårare att glädjas eller känna förtröstan. Det kan bero på problem i relationen svårigheter med ekonomi eller arbete eller att man tvivlar på sin egen förmåga att ta hand om barnet. Mamman påverkas också av olika hormoner, framför allt östrogen och progesteron. Att man sover mindre än vad man är van vid kan också påverka humöret. Efter förlossningen är det vanligt att man till en början känner sig sorgsen, osäker och att humöret svänger trots att barnet är önskat eller kanske planerat.

Allt detta är naturligt och ska inte förväxlas med förlossningsdepression.

Baby blues eller förlossningsdepression?

Så många som varannan nybliven mamma blir tillfälligt nedstämd efter förlossningen. Det kallas för baby blues och är inte det samma som en depression. De vanligaste symtomen är humörsvängningar, gråtattacker och ibland ångest och sömnsvårigheter. Baby blues brukar komma två-tre dagar efter att barnet har fötts och går vanligtvis över inom två veckor. Det är inte klarlagt vad som är orsaken, men det kan bland annat bero på att mängden östrogen minskar kraftigt efter förlossningen. En annan tänkbar orsak är att man ofta är utmattad och lider av sömnbrist efter förlossningen.

För många nyblivna föräldrar har anspänningen inför förlossningen varit stor. Det, tillsammans med den stora förändring som det innebär att bli förälder, kan ibland göra att man känner sig otillräcklig.

Vissa kvinnor upplever förlossningen som oväntat dramatisk. Det kan vara svårt att förstå varför förlossningen blev på ett visst sätt. Känslan av att ha förlorat kontrollen kan vara svår att hantera för bägge föräldrarna. Det är inte ovanligt att man kan ha svårt att prata med varandra eftersom bägge har varsin upplevelse av att inte räcka till.

Om känslan av nedstämdhet och oro inte går över inom ett par veckor utan fortsätter eller blir värre kan det vara tecken på en begynnande depression. Man bör då söka hjälp. I första hand på BVC, barnavårdscentralen eller på vårdcentralen. I ett akut läge kan man också vända sig till akutmottagningen på ett sjukhus.

Orsaker till depression efter förlossning

Det är sällan kärlek till barnet som saknas när man får en depression efter förlossningen Även om man älskar sitt barn kan man bli deprimerad. Vanligtvis finns det psykiska eller sociala omständigheter men det kan också finnas fysiska orsaker.

Det kan till exempel handla om att man hade en mycket svår förlossning. Om det blir problem med amningen kan det bidra till en känsla av hopplöshet och man kan tvivla på sin egen förmåga att ta hand om barnet.

En annan orsak till att man blir deprimerade kan vara att man inte ville skaffa barn från början eller att man saknar stöd i sin omgivning. Konflikter inom familjen kan göra att man känner sig ensam och upplever att man inte får tillräckligt med stöd. Ekonomiska svårigheter kan också leda till ökad stress.

Om man tidigare i livet har varit deprimerad eller har bipolär sjukdom ökar risken att man får en depression i samband med att man blir förälder. Det gäller särskilt om man har haft en oväntat svår förlossning, om barnet skriker mycket eller bara sover i korta perioder.

En annan riskfaktor är om man varit deprimerad redan under graviditeten. Om man har haft mycket svår PMS, det vill säga humörsvängningar innan mens, kan det också öka risken för förlossningsdepression.

Förlossningsdepression kan också bero på rubbningar i sköldkörtelns funktion. Då brukar symtomen på depression komma senare, ungefär två till fem månader efter förlossningen. När man får behandling mot sköldkörtelrubbningarna försvinner även depressionen.

Oftast är det flera olika saker som samverkar och som leder till att man förlorar känslan av sammanhang.

Även partnern kan bli deprimerad

Även som partner kan man bli deprimerad i samband med att barnet föds. Det gäller oavsett om man har haft psykiska besvär tidigare.

Som partner kan man känna ett stort ansvar vilande på axlarna och krav på sig att klara allt – både byta blöjor, stödja mamman och arbeta så att man har en bra ekonomi. Stressen och tröttheten kan påverka partnern på samma sätt som mamman.

Som partner kan man känna sig utanför när mamman riktar sin uppmärksamhet mot barnet. Man kan bli besviken på hur partnern är som förälder. Det kan bli konkurrens mellan föräldrarna om vem som är den bästa föräldern, eller så kan man bli arg på sin partner eller på barnet över hur livet har förändrats. En del föräldrar ville skaffa barn men gav sig aldrig tid att tänka igenom vilken stor omställning det innebär. Andra ville inte ha barn från början och mår dåligt av den anledningen.

När man blir förälder kan man också komma i kontakt med minnen av svåra saker från den egna barndomen och det kan göra att man får en depression.

Risken att båda föräldrarna blir deprimerade ökar om mamman får en förlossningsdepression. Då får partnern ett mycket större ansvar och kan känna sig maktlös.

Hur vanligt är det?

Det är svårt att säga hur många av alla med spädbarn som får en depression eftersom inte alla söker hjälp. En uppgift som ofta förekommer är att ungefär 8-15 procent får en depression efter förlossningen. Det är inte större risk att bli deprimerad när man får barn än att få en depression vid andra omvälvande faser i livet. Men eftersom en depression riskerar att påverka relationen mellan föräldrarna och kan ha negativa effekter på barnets utveckling är det viktigt att söka professionell hjälp, till exempel på BVC.

Man kan behöva stöd

Den första tiden med barn kan vara mycket omtumlande. Som förälder behöver man mycket tid med barnet, men också tid för vila och återhämning.

Om man tidigare har varit deprimerad vid något tillfälle i livet är det bra att planera för extra mycket lugn och ro vid tiden för barnets födelse. Om man tidigare haft kontakt med en psykolog eller terapeut brukar det hjälpa att träffa honom eller henne igen om man känner sig deprimerad.

Att få avlastning så att man kan sova har stor betydelse för att må bättre. Om man tidigare varit deprimerad eller har bipolär sjukdom är det extra viktigt få sova på nätterna. Som mamma behöver man då få extra hjälp på BB. Om man inte har någon anhörig, kan man be personal hjälpa till och ta barnet på nätterna några timmar.

Enkla saker som att komma ut i friska luften, äta ordentligt och få prata med en annan vuxen kan göra att man mår bättre.


Det är inte ovanligt att man får skuldkänslor när man blir nedstämd i samband med att barnet har fötts. Man kan ha höga förväntningar på sig själv som förälder och känna sig misslyckad när det inte blir som man hade tänkt sig. Det kan hjälpa om man vågar prata om saker som kan upplevas som lite känsliga. När man till exempel tvivlar på sin egen förmåga att vara en bra förälder kan det vara bra att prata med andra som har varit i samma situation. Barnavårdscentralen kan vanligen ge bra stöd eller ge råd om vart man kan vända sig.

För en del kan besök av släkt och vänner vara till stor hjälp medan det för andra innebär ytterligare ökad stress. Genom att informera i förväg om hur man vill ha det kan man styra bort onödig press under den första känsliga tiden.


Om man har haft en mycket ansträngande eller komplicerad förlossning kan det vara bra att få prata igenom den ordentligt tillsammans med en barnmorska eller läkare på det sjukhus där barnet föddes.


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Forlossningsdepression/

Av xenia alpkut - 20 augusti 2016 17:51

http://www.expressen.se/nyheter/ofredanden-anmalda-pa-we-are-sthlm/


Den första dagen av We Are Sthlm-festivalen resulterade i åtta anmälningar om ofredanden, uppger TT.

Enligt TV4 ska även ett bråk ha uppstått – där en person var beväpnad med järnrör.

– Det finns ingen stor händelse som är inrapporterad till mig, säger Pontus Sandulf, vid polisen till Aftonbladet.

TV 4:s reporter vittnar om en stökig kväll i Kungsträdgården där det bland annat varit nära slagsmål mellan olika killgäng på området. Polisen lyckades avstyra ett bråk där en person var beväpnad med järnrör.

– En första preliminär sammanställning är åtta anmälningar om sexuellt ofredande, sju fall av misshandel och en grov stöld, säger Karin Stanley vid polisen i Stockholm till TT.

Exakt vad övergreppen handlar om är ännu oklart, uppger TV4. Ingen person har gripits under kvällen.

Polisen säger till TV4 att detta är brott som är svåra att komma åt.

- Det är oftast i folkhavet det sker. Vi har ordningsvakter och poliser som cirkulerar men man står väldigt tätt och det är svårt att upptäcka, säger Towe Skjöld vid Stockholmspolisen.


Polisens ledningscentral hade sent i natt ingen information om anmälda sexövergrepp. Ingen svarar heller på polisens medienummer som man hänvisar till. Under morgonen kommer en sammanställning att ske, uppger ledningscentralen.

Av xenia alpkut - 20 augusti 2016 15:00

http://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/article23372316.ab


En klar majoritet av svenska folket är för ett tiggeriförbud.

Det visar en opinionsundersökning från Aftonbladet/Inizio.

– Det är en kraftig svängning i opinionen, säger Karin Nelsson, opinionschef på Inizio.


Regeringen överväger att införa tiggeriförbud i Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vill särskilt granska hur sådana modeller fungerar i grannländer som Norge och Danmark.

Frågan blev efter Shekarabis utspel hett omdebatterad och mötte starkt motstånd från flera av Miljöpartiets företrädare.

"Tiggeri är inte ett brott i Sverige och regeringen avser inte att ändra denna lagstiftning", skrev MP:s gruppledare Maria Ferm bland annat.

”Kraftig svängning”

När Aftonbladet/Inizio i september 2014 ställde frågan om ett tiggeriförbud tyckte bara 36 procent av väljarna att det var ett bra förslag.

Nu, nästan två år senare, har den siffran ökat till 57 procent.

– Det är en kraftig svängning i opinionen. Det hänger samman med att det här varit uppe till diskussion, både tiggeriet i sig men också att vi haft en flykting- och invandringspolitik där tiggarna diskuterats när det gäller bostäder och hur man integrerar utsatta människor, säger Karin Nelsson på Inizio.

”Omogen opinion”

Att det här finns i människors medvetande syns i de öppna svar som finns med i Inizios undersökning.

– Tidigare var det en mer omogen opinion, man hade få argument till varför man var för eller emot ett tiggeriförbud. Men nu är det ganska fylliga svar som man ger. Det handlar inte bara längre om att "de ska inte vara här", utan här finns också resonemang om att hjälpa stödorganisationer i stället. Sådana svar såg vi inte tidigare, säger Karin Nelsson.

Stödet för ett tiggeriförbud är störst inom SD och allianspartierna. Inom S väger det jämnt.


– Regeringen går inte riktigt i takt med sina väljare, men hos Socialdemokraterna är 39 procent för och 40 procent mot. Hos V och MP är motståndet mer kompakt – bara 13 procent inom V är för. Motsvarande siffra hos MP är 14 procent.

Av xenia alpkut - 20 augusti 2016 14:00Den första dagen av We Are Sthlm-festivalen resulterade i åtta anmälningar om ofredanden, uppger TT.

Enligt TV4 ska även ett bråk ha uppstått – där en person var beväpnad med järnrör.

– Det finns ingen stor händelse som är inrapporterad till mig, säger Pontus Sandulf, vid polisen till Aftonbladet.

TV 4:s reporter vittnar om en stökig kväll i Kungsträdgården där det bland annat varit nära slagsmål mellan olika killgäng på området. Polisen lyckades avstyra ett bråk där en person var beväpnad med järnrör.

– En första preliminär sammanställning är åtta anmälningar om sexuellt ofredande, sju fall av misshandel och en grov stöld, säger Karin Stanley vid polisen i Stockholm till TT.

Exakt vad övergreppen handlar om är ännu oklart, uppger TV4. Ingen person har gripits under kvällen.

Polisen säger till TV4 att detta är brott som är svåra att komma åt.

- Det är oftast i folkhavet det sker. Vi har ordningsvakter och poliser som cirkulerar men man står väldigt tätt och det är svårt att upptäcka, säger Towe Skjöld vid Stockholmspolisen.


Polisens ledningscentral hade sent i natt ingen information om anmälda sexövergrepp. Ingen svarar heller på polisens medienummer som man hänvisar till. Under morgonen kommer en sammanställning att ske, uppger ledningscentralen.

 

http://www.expressen.se/nyheter/ofredanden-anmalda-pa-we-are-sthlm/


Av xenia alpkut - 20 augusti 2016 13:30

http://nyheter24.se/nyheter/brott-straff/729197-mamman-till-familjen-darfor-skar-jag-ihjal-min-baby

Läkaren åtalas misstänks för ha skurit ihjäl sin två månader gamle son. Läs hennes avskedsbrev till familjen. "Jag har blivit sjuk".

NYKÖPING. Den 30 augusti kallades polis till en adress i Nyköping. En två månader gammal pojke hade mördats och hans mamma var svårt skadad.

Bebisen hade knivskurits i halsen och efteråt försökte kvinnan, som är i 30-årsåldern, ta livet av sig genom att skära halsen av sig själv. Hon överlevde mirakulöst, men såren var så djupa att stämbanden tog skada och hon har svårigheter att prata.

Led av en förlossningspsykosNu åtalas mamman misstänkt för barnadråp. Enligt den rättspsykiatriska undersökningen lider hon av en allvarlig psykisk störning och hon misstänks ha drabbats av en förlossningspsykos.


– Hon hade mått dåligt en tid innan det här inträffade. Hon kände ångest över att hon inte fick kontakt med barnet, och att amningen inte fungerade. Hon kände att hon ville "försvinna" och ta barnet med sig, säger åklagaren Katarina Folestad, till Expressen.

Åklagaren: "Hon ville dö"

Kvinnas ångest blev allt starkare och någon gång mellan den 28 och 29 augusti skrev hon ett avskedsbrev till familjen som hon gömde i en byrålåda. Den 30 augusti misstänks hon ha skurit ihjäl sonen.

När hennes make, som också är läkare, kom hem försökte han rädda kvinnan från att förblöda.


– Det blev en brottningsmatch om kniven. Sedan försökte han hålla ihop såret i hennes hals tills ambulansen kom. En polis fick följa med för att hålla henne lugn. Hon ville dö. Hon säger i förhör att det var ett ögonblicks ingivelse, säger Katarina Folestad, till Expressen.

Av xenia alpkut - 20 augusti 2016 11:00

 

Stockholms läns befolkning fortsätter att öka men allt fler väljer att lämna länet.

Befolkningen i Stockholms län fortsätter att växa. Under första halvåret 2016 ökade befolkningen med 17.039  personer och det ökning i jämfört med samma period förra året.

– Den senaste statistiken från SCB visar att befolkningen i Stockholms län fortsätter att växa snabbt, även om takten synes ha stabiliserats något. Barnafödandet är fortsatt mycket högt och är det högsta sedan 2009, säger Länsstyrelsens analyschef Kjell Haglund. 

Sigtuna är den kommun som har ökat mest, följt av Sundbyberg och Upplands-Bro. Trots att befolkningen i Stockholm ökar mest i landet så är ökningen något lägre än åren innan 2015. 

Står för 25 procent av barnafödandet

När det gäller antalet födda barn så står Stockholm för 25 procent av barnafödandet i landet men i Norrtälje och Danderyd så är det negativt födelseöverskott, det vill säga att antalet avlidna överstiger antalet födda barn.

Hög utflyttning

Men det är inte bara inflyttningen som ökar i länet utan allt fler väljer också att lämna Stockholm. När det gäller utflyttningen från länet till övriga Sverige så är det den högsta under hela mätperioden.


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Augusti 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se