Alla inlägg under augusti 2016

Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 13:00

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Urinvagsinfektion/

 

Urinvägsinfektion orsakas av bakterier som kommit in i urinröret och tagit sig vidare upp i urinblåsan. Blåskatarr är den vanligaste formen av urinvägsinfektion. Om du har blåskatarr kan du behöva kissa ofta och det kan svida när du kissar.

Blåskatarr eller njurbäckeninflammation

Oftast stannar en urinvägsinfektion i urinröret och urinblåsan och kallas då blåskatarr. Det är vanligare med blåskatarr hos kvinnor än hos män. Mer än hälften av alla kvinnor får det någon gång under sitt liv.

 

Om du behöver få behandling mot blåskatarr beror på flera olika saker:

       Blåskatarr hos kvinnor blir ofta bättre efter några dagar och går över av sig själv inom en vecka. 

       Gravida kvinnor som får blåskatarr behöver alltid få behandling med antibiotika, bland annat för att bakterier lättare tar sig vidare upp till njurarna under graviditeten. 

       Män med blåskatarr behöver oftast få behandling med antibiotika, eftersom problemen kan bero på prostatakörteln, och bakterier kan då nå upp till njurarna. 

       Barn som får blåskatarr brukar få behandling med antibiotika.

 

Vad kan jag göra själv?

Det finns många råd om hur man själv kan behandla eller förebygga nya urinvägsinfektioner. Många av råden har inte vetenskapligt stöd.

Det är till exempel inte säkert visat att tranbärsjuice förebygger urinvägsinfektion. Men en del upplever att de blivit hjälpta av det eller av andra förebyggande råd, som att till exempel kissa efter samlag, att som kvinna se till att torka sig efter toalettbesök på ett sådant sätt att avföring inte kommer i kontakt med urinrörsmynningen, eller att undvika tätt åtsittande byxor och använda underkläder av bomull. 

Många känner att de lättare får blåskatarr om de blir kalla, även om det inte finns vetenskapligt stöd för det heller.

Undvika irriterade slemhinnor

Däremot kan ett alltför noggrant tvättande av underlivet leda till att slemhinnorna irriteras vilket kan ge liknande symtom som blåskatarr. Som alternativ rengöring går det bra att använda till exempel babyolja eller vanlig olivolja.

Efter klimakteriet får kvinnor oftast tunnare och skörare slemhinnor. Det kan motverkas genom att använda östrogen som förs in i slidan i form av till exempel piller eller kräm. För vissa kvinnor minskar det risken för urinvägsinfektioner. 

Prova att kissa en gång till 

Om du har lätt att få urinvägsinfektioner kan det bero på att det finns lite urin kvar i urinblåsan efter att du har kissat. Du kan då ta för vana att resa dig upp en kort stund och sedan sätta dig ner igen och försöka kissa ut det sista. 

Dricka mycket vätska

Om du är kvinna, inte är gravid och i övrigt är frisk, men känner dig säker på att du har fått blåskatarr, kan du behandla dig själv i upp till en vecka om inte symtomen är besvärliga. Det du kan göra själv för att lindra besvären är att ta smärtstillande läkemedel och dricka mycket vätska.

Behandling

För att kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få informationen utskriven för att läsa den i lugn och ro.

Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk, till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp vid hörselnedsättning.

Flera sorters antibiotika

Beroende på om det gäller blåskatarr eller njurbäckeninflammation, kan du få behandling med olika slags antibiotika. Om du har lämnat urinprov får du läkemedel som är anpassat till de bakterier som orsakar infektionen. 

Det finns flera olika typer av antibiotika som du kan bli behandlad med. De innehåller ämnen som 

       pivmecillinam

       nitrofurantoin 

       trimetoprim 

       trimetoprim och sulfa i kombination 

       ciprofloxacin 

       ceftibuten 

Blåskatarr hos kvinnor som inte är gravida 

Om besvären blir för stora kan även kvinnor som inte är gravida och som har blåskatarr behöva behandling med antibiotika. Det är vanligt med behandling i tre till fem dagar med läkemedel som innehåller till exempel pivmecillinam eller nitrofurantoin. Ett annat alternativ är trimetoprim. 

Blåskatarr hos gravida kvinnor 

Gravida kvinnor med blåskatarr har en ökad risk att få njurbäckeninflammation och måste därför få behandling med antibiotika. Pivmecillinam kan du utan risk ta under hela graviditeten. Trimetoprim bör inte tas under graviditetens första tolv veckor och nitrofurantoin bör inte tas i anslutning till förlossningen på grund av att det då finns en liten risk att barnets blod kan påverkas tillfälligt. 

Vid amning 

Om du ammar kan du ta pivmecillinam och trimetoprim utan risk för att barnet påverkas. Nitrofurantoin bör däremot inte tas så länge barnet är under en månad. 

Blåskatarr hos män 

Om du är man och har blåskatarr får du olika sorts läkemedel beroende på om du har feber eller ej. Män som inte har feber får behandling under en och två veckor med nitrofurantoin eller pivmecillinam. Män som har feber får ciprofloxacin, en så kallad kinolon. Det beror på att prostatakörteln ofta då är infekterad, och kinoloner verkar även i körtelvävnaden. 

Om du har återkommande urinvägsinfektioner 

Om du ofta får urinvägsinfektion kan du behöva få behandling med antibiotika i förebyggande syfte. Då kan du under några månader ta en liten dos antibiotika varje kväll för att minska risken att få en infektion. Om du lätt får urinvägsinfektion i samband med samlag kan du i förebyggande syfte ta en antibiotikatablett. Effekten kvarstår i ett dygn. 

Behandling av njurbäckeninflammation 

Om du har njurbäckeninflammation och inte är gravid får du behandling mellan sju och tio dagar med ciprofloxacin eller en kombination av trimetoprim och sulfa. Är du gravid och får njurbäckeninflammation ska du behandlas med antibiotikadropp på sjukhus. 

Bakterier i urinen utan symtom 

Både kvinnor och män över 50 års ålder, men ibland också yngre kvinnor, kan ha bakterier i urinen utan några symtom. Det är vanligare ju äldre man blir. Om du inte har symtom på urinvägsinfektion bör du inte behandlas med antibiotika.

Ett viktigt undantag är om du är gravid, då risken för njurbäckeninflammation ökar utan antibiotikabehandling. Det är bland annat därför du får lämna urinprov på barnmorskemottagningen, MVC.


Detta händer vid en urinvägsinfektion 

Vid en urinvägsinfektion tränger bakterier in i blåsan genom urinröret. Mannens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakteriernas vandring uppåt än kvinnans korta. Därför är blåskatarr vanligare hos kvinnor än hos män. 

Inne i urinblåsan förökar sig bakterierna snabbt. Kroppen kan då koppla på sitt infektionsförsvar vilket bland annat sker genom att vita blodkroppar styrs till urinblåsans vägg och det blir en inflammation. Det är denna inflammation som orsakar de typiska symtomen vid blåskatarr, som också kallas cystit. 

Ibland fortsätter bakterierna vidare upp genom urinledaren till antingen den ena eller båda njurarna och orsakar en infektion där. Det kan bero på att bakterierna är särskilt aggressiva. Orsaken kan också vara att ventilen vid urinledarens mynning i urinblåsan inte fungerar, som till exempel hos gravida. Det kan också bero på att urinblåsan står under ett för högt tryck på grund av svårigheter att få ut urinen genom urinröret, som hos män med förstorad prostatakörtel.

Bakterierna tränger då in i njurvävnaden och det blir en inflammation som orsakar feber, allmän sjukdomskänsla och ofta smärta från njuren. Det kallas njurbäckeninflammation, eller pyelonefrit.

Bakterier som orsakar urinvägsinfektion 

Det finns flera sorters bakterier som kan orsaka urinvägsinfektion. Vanligast är kolibakterier, som brukar finnas i tarmen. Näst vanligast är en särskild sorts stafylokockbakterier som ofta orsakar blåskatarr hos yngre kvinnor på sensommaren och hösten. Ibland är bakterierna motståndskraftiga, så kallat resistenta, mot vissa sorter av antibiotika. 

Vissa har en ökad risk att få urinvägsinfektion 

Många får urinvägsinfektion flera gånger. Allra vanligast är det hos kvinnor i 20-årsåldern, men det är också vanligt hos kvinnor och män som är äldre. 

Om urinblåsan inte töms helt när man kissar får bakterierna större möjlighet att få fäste och sprida sig i urinvägarna. Därför ska man försöka tömma blåsan helt varje gång man kissar. 

Kvinnor kan lättare få blåskatarr vid användande av pessar eller kondom med spermiedödande medel. 

All antibiotikabehandling påverkar den naturliga bakteriefloran i slidan och på huden kring slidan. Bakterier från tarmen kan då föröka sig där och sedan ta sig in i urinblåsan. Det är orsaken till att vissa kvinnor lätt får blåskatarr efter att ha fått en antibiotikakur. 

Urinvägsinfektion hos äldre personer 

Ju äldre man blir desto lättare får man urinvägsinfektioner. En orsak är att det blir allt vanligare att urin finns kvar i urinblåsan efter att man har kissat. Hos män beror det ofta på prostataförstoring, hos kvinnor på framfall. Kvinnor får med åldern också tunnare slemhinnor i urinröret. 

Äldre personer är ofta mer omtåliga än yngre, och blir oftare svårt sjuka av infektioner som till exempel urinvägsinfektion. Om du är äldre och har njurbäckeninflammation kan du få hög feber utan andra symtom. 

Äldre personer kan ibland bli förvirrade vid infektioner, även vid urinvägsinfektioner. 

Komplikationer 

Njurbäckeninflammation kan ibland leda till komplikationer, speciellt hos små barn och äldre personer. Små barn riskerar att få skador på njurarna. Sällsynta gånger händer det att bakterierna sprider sig till blodet så att man får blodförgiftning, vilket är vanligare hos äldre. Då behöver man vårdas på sjukhus och få antibiotika i dropp.

Undersökningar och utredningar

Ofta får du lämna ett urinprov. Det görs framförallt för att ta reda på om besvären beror på bakterier i urinen. Ibland görs också en urinodling för att ta reda på vilken bakterie det gäller och om den är resistent mot antibiotika. Har du till exempel nyligen varit utomlands är risken större att infektionen är orsakad av resistenta bakterier.

Urinprovet ska komma från den så kallade mittstråleurinen. Det innebär att du först börjar kissa och för in burken i strålen under tiden du kissar. Helst ska du inte ha kissat på minst fyra timmar innan du lämnar provet.

Provet kan lämnas direkt på vårdcentralen, eller så kan du ta provet hemma. Burkar för provtagning hämtas då på vårdcentralen eller köps på apotek. Lämna burken till vårdcentralen så snart som möjligt. Kan du inte lämna den med en gång bör den ställas i kylskåpet.

Urinsticka och urinodling 

Urinprovet undersöks oftast med urinsticka, ibland även med bakterieodling. När provet undersöks med urinsticka doppas först stickan i urinen. Urinstickan kan ge information direkt om det finns bakterier i urinen, men visar inte vilken sorts bakterie det är. Ibland kan det finnas bakterier trots att stickan inte visar det. Urinstickan visar också om det finns mycket vita blodkroppar i urinen vilket kan vara ett tecken på urinvägsinfektion. 

Om en urinodling ska göras skickas urinprovet till ett laboratorium, och sedan tar det ett till tre dygn innan svaret kommer. Odlingen ger information om vilken sorts bakterie det gäller och hur mycket bakterier det är. Den visar också om de antibiotika som brukar användas kommer att hjälpa eller om bakterien är motståndskraftig, resistent, mot dem. 

CRP-test kan tyda på njurbäckeninflammation 

Om läkaren misstänker att du har njurbäckeninflammation, kan du få lämna ett blodprov för ett så kallat CRP-test, även kallat snabbsänka eftersom det går snabbt att få svar på testet. Vid njurbäckeninflammation stiger CRP snabbt, men är inte eller bara lätt förhöjt vid blåskatarr.

Kvinnor undersöks ibland gynekologiskt 

Ibland kan du behöva bli undersökt gynekologiskt om diagnosen är osäker. Det gäller särskilt om symtomen skulle kunna bero på en sexuellt överförd sjukdom, till exempel klamydia. Du kan också få lämna andra prover i samband med det. 

Om du är äldre görs ibland också en gynekologisk undersökning för att se om det finns någon gynekologisk sjukdom eller förändring som orsakar återkommande infektioner. 

Undersökningar vid återkommande blåskatarr 

En del kvinnor får återkommande blåskatarrer. Då görs ibland fler undersökningar för att se om det finns någon bakomliggande orsak som går att behandla. Ibland görs en undersökning för att se om det finns urin kvar i blåsan efter att du har kissat. Den undersökningen görs numera enkelt med en ultraljudsapparat som finns på många vårdcentraler. 

Någon gång kan njurarna behöva röntgas, och ibland kan urinblåsan behöva undersökas genom urinröret, så kallad cystoskopi

Vid graviditet 

Om du har haft urinvägsinfektion många gånger tidigare och är gravid brukar du få lämna urinprov. Har du bakterier i urinen får du antibiotika och efter behandlingen får du lämna ett nytt urinprov för att kontrollera att bakterierna försvunnit. 

Undersökningar av män 

Om du är man görs alltid en urinodling. Ibland får du också lämna prov för klamydia. Är du medelålders eller äldre undersöks också prostatan.

ANNONS
Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 11:00

 

  Flera utländska medborgare finns bland de döda i jordbävningen i centrala Italien. Minst 8 av de som konstaterats döda i det förödande skalvet var utlänningar, enligt myndigheterna.

Dödsantalet har även stigt till 278 personer, och nästan 400 ligger på sjukhus efter skalvet, rapporterar Reuters.

En av de värst drabbade byarna var Amatrice som var full av turister när skalvet inträffade tidigt i onsdags morse. Anledningen till det var enligt SVT:s utsända Helene Nyman att man hade en fest för pastarätten spaghetti all'amatriciana, som byn är känd för.

– Det var fler turister och många unga i byn just på grund av den festen, berättar Helene Nyman, på plats i Amatrice.


Tre britter finns bland jordbävningens offer, bland dem en 14-årig pojke från London. Övriga utländska offer kommer från Rumänien, Spanien, Kanada och El Salvador.

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/flera-utlandska-turister-bland-de-doda-i-italien

ANNONS
Av xenia alpkut - 28 augusti 2016 10:00

Dödssiffran efter jordbävningen i Italien har stigit till minst 284 personer, enligt flera medier. Sökandet efter överlevande fortsatte i rasmassorna. Under lördagen begravs drygt 40 offer i en statsbegravning i närheten av Ascoli Piceno.

 

Dödssiffran efter jordbävningen i Italien fortsatte att stiga under fredagen. Minst 284 människor har hittats döda, rapporterar Reuters. De flesta ska ha omkommit i staden Amatrice. Lördagen har nu utlysts till nationell sorgedag.

Under fredagen fortsatte sökandet efter överlevande, men i takt med att timmarna passerar minskar även hoppet om att hitta människor vid liv, konstaterar Reuters.

Insatser i vissa av de drabbade områdena har avslutats och räddningsarbetet har tidigare försvårats av mindre efterskalv. I staden Ascoli Piceno låg kistorna uppradade i en gymnastiksal, och människor fick möjlighet att lämna blommor och sörja, skriver cba.

Under lördagen var det en massbegravning för drygt 40 offer. Italiens premiärminister Matteo Renzi var en av de politiker som deltog i begravningen, skriver BBC.

 

Av xenia alpkut - 27 augusti 2016 13:00

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22548087.ab


Nu slår kommunerna larm – läget inom skolan är akut efter flyktingkrisen förra året.

Och det är lärarbristen som är största problemet, visar Aftonbladets enkät besvarad av 133 kommuner.

Men också avsaknaden av skollokaler och språkkunniga ställer kommunerna inför stora utmaningar.


 Nu tar flyktingkrisens barn plats i svenska skolor. Aftonbladet har rest runt i Sverige och träffat politiker, skolledare, lärare och elever och pratat om vad detta betyder för utbildningssystemet. Dessutom har vi genomfört en enkät där 133 av landets 290 kommuner har svarat.

I princip alla kommuner som svarat, 98 procent, har anställt nya medarbetare som en följd av flyktingkrisen. Men det verkar inte alls vara tillräckligt, 82 procent framhåller att de behöver rekrytera många fler. De flesta behöver mellan en och fem personer, några har så stort behov som uppåt hundra jobb.

”Svår utmaning”

Samtidigt är det detta, att få fram personal, som kommunerna ser som den tuffaste uppgiften.

– Enkäten bekräftar den bild vi har, personalfrågan är den svåraste utmaningen. Det är allvarligt, men också viktigt att säga att det görs fantastiska insatser runt om i landet trots oerhört tuffa förutsättningar, säger Lena Micko, ordförande i SKL, kommunernas och landstingens samorganisation.

55 procent av kommunerna framhåller särskilt bristen på lärare som ett gigantiskt problem. Man skriker efter ordinarie lärare och specialutbildade pedagoger i svenska som andraspråk.

Behöver fler lärare

Jokkmokk är en av de kommuner där man försöker rekrytera. Man annonserar i fler kanaler än tidigare och tvingas också anställa fler obehöriga lärare än förut. Utöver detta stärker man upp med lärarassistenter i klassrummen.

I Älvdalen beskriver man situationen som "pressad" och framhåller att det är särskilt svårt att rekrytera lärare, tolkar och elevhälsopersonal.


Lena Micko anser att regeringen och kommunerna nu måste hjälpas åt för att lösa problemen. Det handlar enligt henne om att genomföra olika regelförändringar och att minska lärarnas arbetsbörda.

– Sverige behöver utbilda fler lärare, men det tar tid. Under tiden behöver vi också kunna avlasta lärare genom att ta in lärarassistenter och låna kompetens av varandra. Men vi måste också få till stånd fjärrundervisning och snabbspår för nyanlända lärare.

Men det är inte bara personal som saknas, utan även pengar. Därmed lär beskedet från finansminister Magdalena Andersson (S) nyligen, att regeringen höjer statsbidragen med tio miljarder om året till kommuner och landsting, vara välkommet.

Måste rekrytera 100-tal

Joakim Cannerfors, områdeschef i Borås, menar att det finns många hål att stoppa slantarna i. Han bedömer att hans kommun behöver ett lika stort årligt tillskott som man fick i fjol, 81 miljoner kronor.

– I första hand till personal, skolskjutsar, läromedel och förmodligen lokalhyror, säger han och framhåller att hans kommun behöver rekrytera uppåt hundra personer framöver.


Även brist på skollokaler är en stor utmaning, visar enkäten. Många kommuner skulle behöva bygga men saknar pengar. Andra löser bristen genom att hyra in sig i andra lokaler, sätta upp paviljonger på skolgårdar och öka klassernas storlek i befintliga skolor.

Av xenia alpkut - 27 augusti 2016 12:30

Socialstyrelsen ska ta fram ett stöd för hur kommunernas socialtjänster ska agera i fall där svenska barn förts av sina föräldrar till IS-kontrollerade områden i Syrien.

I dag finns till exempel flera fall där svenska barn som saknar id-handlingar fastnat och inte kunnat lämna Syrien.

– Kommunerna har det yttersta ansvaret för barn när ingen annan kan ta det ansvaret, och då blir det svårt att ta reda på hur man kan komma i kontakt med barnen, vilken hjälp de behöver och vilka andra som kan hjälpa barnen, säger Helena Stålhammar, utredare på Socialstyrelsen.

Hur många barn som förts från Sverige till IS-kontrollerade områden i Syrien är oklart, men enligt en tidigare uppskattning från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism handlar det om minst 40 barn.

– Vi behöver skaffa oss en bild av vilka situationer som socialtjänsten behöver hjälp med när det gäller de barn som befinner sig i Syrien och andra krigsområden, säger utredare Helena Stålhammar.

Men vad är det för bild ni har som gör att ni tycker att det här behövs?

– Vi har fått indikation på att det blir svårt för socialtjänsten med barn som befinner sig i Syrien eller gränsområdet och som försökt att ta sig hit. Då blir det svårt för socialtjänsten att veta vad de ska göra.

Enligt utrikesdepartementet och Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism finns flera fall där barn inte kan resa tillbaka till Sverige eftersom de saknar id-handlingar. En svårighet i de fallen har varit att svenska myndigheter inte finns representerade där, och en sak som Socialstyrelsen ska titta på handlar till exempel om det då finns andra aktörer som skulle kunna hjälpa till:


– Samverkan med andra länder som finns där, deras myndigheter, kan vara ett sätt, eller om det finns organisationer som kan hjälpa barnen att komma i kontakt med svenska myndigheter. Det är en sådan sak som vi ska se över, säger Helena Stålhammar.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6504612

Av xenia alpkut - 27 augusti 2016 10:41

   

En ny jordlik planet har upptäckts i ett annat solsystem. Den tycks täckt av vatten till mer än hälften och har atmosfär, rapporterar tidskriften Nature.

Den nya Superjorden ligger 42 ljusår från oss. Dess radie är 2,7 gånger jordens, men densiteten är lägre än för vår planet. Men het är den: himlakroppen, GJ 1214b kallad, beräknas hålla en temperatur på mellan 280 och 120 grader Celsius.

-Ändå tycks det vara en värld av vatten, säger forskarstudenten Zachory Berta som var först med att se tecknen på den nya planetens existens.

Den låga densiteten är ett skäl till att man tror att den så kallade exoplaneten GJ 1214b består av mycket vatten, kanske till hälften av sin massa, förklarar Geoffrey Marcy vid University of California.
Planetens relativa närhet till oss gör det möjligt att studera dess atmosfär och utröna vad den består av.


GJ 1214b:s sol är bara en femtedel av vår sols storlek.

.http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/jordlik-planet-har-upptackts


Av xenia alpkut - 26 augusti 2016 18:19

När familjen Boström – Mats, Ylva och Ingemar – åker till Röst vid norska Lofoten är det ”havets drottning” som gäller. Men de kunde aldrig förbereda sig vad de skulle dra upp från havet en sommardag 2015.

För familjen är det hälleflundra som gäller, och när Ingemar plötsligt fick napp kände han direkt att det var en ovanligt stor fångst. Pappa Mats tog då fram kameran och lyckades fånga något otroligt på film.


– Det är inte sant tänkte jag. Man tror inte att det finns så stora fiskar i havet, säger fiskeguiden Henric Wigren i en intervju med Newsner.

Plattfisken kan bli riktigt stor, men ingen i familjen Boström har sett något liknande förut. Ingemar, som kommer från Järfälla utanför Stockholm, lyckades drilla en riktig best – på hela 180 kilo.

– Det var ju en dörr som han drog upp. Helt otroligt, säger fiskeguiden Henric Wigren till Newsner.


Världsrekordet ligger dock på 245 kilo, så trots Ingemars gigantiska fångst har han en bit kvar.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
<<< Augusti 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se