Alla inlägg den 3 oktober 2016

ROS

Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 18:02

           


   

ANNONS
Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 16:00

 

Thailändska myndigheter har bekräftat de två första fallen av mikrocefali hos spädbarn, orsakade av zikaviruset. Amerikanska myndigheter avråder nu gravida kvinnor från att resa till Thailand. Folkhälsomyndigheten i Sverige ändrar inte sin bedömning men uppmanar gravida att tänka igenom riskerna.


Fallen är de två första av mikrocefali, för små huvuden hos nyfödda, som bekräftats i Sydostasien. Ett tredje fall kunde vid laboratorietester inte kopplas till zikaviruset, meddelar hälsovårdsmyndigheter i Thailand på fredagen enligt AP.

Sedan i januari har 350 fall av zika rapporterats i Thailand, som haft den största ökningen i regionen.

Avråder från elva länder

Amerikanska myndigheter avråder nu gravida kvinnor från att resa till elva länder i regionen: Brunei, Kambodja, Östra Timor, Indonesien, Laos, Malaysia, Maldiverna, Burma, Filippinerna, Thailand och Vietnam.

Zikaviruset har funnits i området i flera år, enligt USA:s center för sjukdomsbekämpning, och en del invånare kan ha blivit immuna mot smittan. Ett antal amerikanska resenärer i området har dock smittats under det senaste året.

WHO uppmanade i ett uttalande på fredagen länder i Sydostasien att ta till skärpta åtgärder mot viruset. Smittan sprids främst genom myggor som är ett stort problem i Thailand eftersom de också sprider bland annat malaria och denguefeber.

Också WHO avråder gravida att resa till områden med pågående zikasmitta.

”Prata med läkare”

Svenska Folkhälsomyndigheten följer situationen noga men ändrar i nuläget inte sin riskbedömning för Thailand.

– Den grundläggande bedömningen är inte annorlunda, då det är svårt att bilda sig en uppfattning av de två fallen. De bekräftar vad vi redan vet, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till SVT Nyheter.

Han uppmanar gravida att diskutera igenom riskerna med läkare.

– Man måste fundera igenom riskerna och över om de är acceptabla, säger han och betonar att det rör sig om relativt få fall av Thailandsresenärer som blivit smittade av zikaviruset.


UD:s presskommunikatör Katarina Byrenius Roslund uppmanar resenärer att hålla sig informerade om riskläget via ambassadernas webbplatser, Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten.

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsta-fallen-av-mikrocefali-bekraftade-i-thailand

ANNONS
Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 14:15

Sammanfattning Allmänt


Vid dyspepsi har man symtom i mitten av magens översta del, den så kallade maggropen. Symtomen kan vara att man får ont eller får en brännande känsla i maggropen. Man kan också känna sig svullen om magen efter en måltid eller få en besvärande mättnadskänsla.

Dyspepsi kan ha flera orsaker. Funktionell dyspepsi är den vanligaste, och beror på att man har en ökad känslighet i magsäckens och tolvfingertarmens känselnerver. Vid funktionell dyspepsi är de prover och undersökningar som görs normala. Visar proverna eller undersökningarna något som tyder på en sjukdom kallas dyspepsin för organisk dyspepsi.

De flesta vuxna personer i Sverige har någon gång haft dyspepsi, men vanligtvis är besvären inte så stora att man söker vård för dem. Oftast går det inte att hitta någon orsak till besvären och det är ovanligt att de beror på något allvarligt.

Behandling


Man kan pröva att undvika att äta och dricka det som brukar ge besvär, till exempel fet, salt, rökt eller stekt mat, starka kryddor, kaffe och alkohol. Även oregelbundna måltider och tobak kan ge besvär.

Eftersom det inte är känt varför man får funktionell dyspepsi finns det ingen behandling som gör att man för alltid blir av med besvären. Men för en mindre del kan besvären lindras med hjälp av läkemedel. Hur organisk dyspepsi behandlas beror på vilken sjukdom som är orsaken.

Vad beror det på? Vad är dyspepsi?


Dyspepsi är ingen sjukdom utan ett namn på en samling besvär från övre delen av mag-tarmkanalen. Besvären brukar indelas i funktionell dyspepsi och organisk dyspepsi.

Funktionell dyspepsi

När en utredning visat att de besvär man har inte är orsakade av någon speciell sjukdom kallas det funktionell dyspepsi. Besvären beror på att man har en ökad känslighet i magsäckens och tolvfingertarmens känselnerver. Oro, stress eller att man äter ohälsosamt kan förvärra symtomen. Funktionell dyspepsi kallas ibland för känslig mage.

Organisk dyspepsi

Organisk dyspepsi beror på en bakomliggande sjukdom. I ett fåtal fall beror dyspepsin på en slemhinneskada, till exempel matstrupsinflammation eller magsår. Det är väldigt sällan, framför allt hos yngre personer, som dyspepsin beror på cancer.

Inte samma sak som magkatarr

Ordet dyspepsi kommer från grekiska och kan översättas med dålig matsmältning. Dyspepsi kallas på svenska ofta för magkatarr. Bägge uttrycken är missvisande eftersom det dels inte något fel på matsmältningen, och dels antyder katarr, också kallad gastrit, att man har en inflammation i magsäcken. Det har man oftast inte om man har funktionell dyspepsi. En inflammation i magsäckens slemhinna utan samtidigt magsår ger dessutom sällan besvär från magen.

Symtom Dyspepsi gör att man har ont eller känner obehag upptill i magen. Symtomen är olika svåra och håller på olika länge. De kommer oftast i samband med att man äter, men symtomen kan också lindras av att man äter. Man kan också

Oklar orsak till funktionell dyspepsi

Det är oklart vad som ligger bakom funktionell dyspepsi. Forskning har inte med säkerhet kunnat hitta någon sjukdom som orsakar besvären.

Det vanligt att man får dyspepsi i samband med stress, oro och kriser. Det kan vara kroppens sätt att reagera om man har problem. Man kan också få besvär om man äter onyttigt.

Man kan inte få diagnosen funktionell dyspepsi förrän läkaren har gjort en utredning som visat att det inte finns någon annan bakomliggande orsak till besvären. Funktionell dyspepsi är ofarlig, men man kan få mycket besvär av och till.

Dyspepsi och IBS

Många som har funktionell dyspepsi har också IBS. IBS är en förkortning från engelskans irritable bowel syndrome och betyder känslig tarm.Vid IBS har man smärta eller obehag någonstans i buken i perioder. Avföringens konsistens påverkas också och hur ofta man behöver gå på toaletten. Smärtorna eller obehagen lindras när man bajsar.

Om man har funktionell dyspepsi känner man smärta eller obehag i översta delen av magen och besvären påverkas ofta tydligt av måltider. Under en period kan man ha besvär som vid dyspepsi och vid annat tillfälle besvär som vid IBS.

Organisk dyspepsi beror på annan sjukdom

Organisk dyspepsi orsakas ofta av en skada på slemhinnan i matstrupen eller i magsäcken, till exempel matstrupsinflammation eller magsår. Risken för organisk dyspepsi ökar om man inte har haft dyspepsi förut och plötsligt får besvär när man är cirka 50 år eller äldre.


Det finns flera andra sjukdomar som kan göra att man får symtom som liknar de man har vid dyspepsi, även om det är mindre vanligt. Det gäller till exempel


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Dyspepsi--kanslig-mage-/

Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 14:00


Att ha ont i huvudet är väldigt vanligt och kan till exempel bero på stress, spända muskler, förkylning, oro eller synfel. Oftast går huvudvärken över av sig själv, men ibland kan den sitta i länge eller komma oftare. Även om det är ovanligt kan ont i huvudet i vissa fall bero på en allvarlig sjukdom som hjärnblödning, hjärnhinneinflammation eller hjärntumör.

Den vanligaste typen av huvudvärk är spänningshuvudvärk. Migrän är också vanligt. Över två miljoner svenskar får spänningshuvudvärk någon gång varje vecka, och så mycket som halva befolkningen någon gång i månaden. 

Olika typer av huvudvärk

Spänningshuvudvärk

Namnet spänningshuvudvärk kommer av att man tidigare ansåg att det är muskelspänningar runt skallen eller i nacken som gör att man får ont i huvudet. På senare tid har det visats att inte alla som får den har spända muskler, och därför kallas värken numera också huvudvärk av spänningstyp. Ofta ligger stress, oro eller felaktiga arbetsställningar bakom huvudvärken. Andra vanliga orsaker är synfel och problem med tänder eller käkleder.

Migrän

Om du har migrän får du återkommande anfall av svår sprängande eller dunkande huvudvärk i ena eller båda huvudhalvorna. Samtidigt mår du illa och är överkänslig för ljud och ljus. Om migrän inte behandlas kan den finnas kvar i två till tre dygn, men vanligen i 12-18 timmar. Utlösande faktorer kan vara stress, hormonsvängningar under menstruationscykeln och vissa födoämnen.

Huvudvärk vid ansträngning

Det är inte ovanligt att du får ont i huvudet vid kraftig fysisk ansträngning, som tunga lyft. Värken släpper vanligen efter några timmar, men kan sitta i upp till ett dygn och är oftast ofarlig. Om du däremot får en intensiv och plötslig huvudvärk i samband med ansträngning så kan det i ovanliga fall betyda att du fått en hjärnblödning.

Huvudvärk orsakad av läkemedel

Om du tar huvudvärkstabletter fler än femton dagar i månaden kan det efter en tid uppstå kronisk huvudvärk som beror på att du använder medicinen för ofta. Det finns en risk för att du utvecklat ett beroende för en del mediciner mot smärta, och då kan det vara svårt att sluta med dem utan hjälp.


Ofta är denna typ av huvudvärk dov, diffust utspridd i hela huvudet och ibland har du samtidigt ringande ljud i öronen. Det finns också många andra läkemedel som kan göra att du får ont i huvudet som biverkan, till exempel nitroglycerin. Huvudvärken beror då oftast på att medicinen påverkar blodkärlen.


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudvark/

Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 14:00

         

Musklernas uppbyggnad

Rörelse, stadga och skydd

Muskler och senor bildar tillsammans med skelett, leder och fogar det som brukar kallas för rörelseapparaten.

Genom att musklerna som är fästa vid skelettet kan dra ihop sig skapas rörelser i lederna och kroppen. Musklerna ger oss inte bara rörelseförmåga, utan även

 • stadga åt skelettet
 • skydd åt de inre organen
 • möjlighet att tala, svälja och tugga, och att visa känseluttryck i form av olika miner
 • kontroll över tarmens och urinblåsans tömning
 • hjälp att hålla kroppstemperaturen genom värmeutvecklingen från musklerna

Celler som drar ihop sig

Halva kroppsvikten utgörs av muskulaturen. Muskelvävnaden består av celler som kan dra ihop sig som svar på nervimpulser. Muskelcellerna brukar även kallas för muskelfibrer eftersom de är så långsträckta. Sammandragningarna av musklerna ger kraft.

Tre olika slags muskler

Muskulaturen i vår kropp är av tre slag:

 • Hjärtmuskulatur bygger upp vårt hjärta. Muskelfibrerna är ofta förgrenade och bildar tredimensionella nätverk. Hjärtmuskulaturens sammandragningar pumpar ut blodet i kärlen. Muskulaturen är både uthållig och snabb, men kan inte styras av viljan.
 • Skelettmuskulatur bygger upp de stora muskler som bland annat finns i armar och ben. Muskulaturen kallas även tvärstrimmig eftersom den ser randig ut när man tittar på den i mikroskop. Skelettmusklerna fäster vid skelettet eller bindväv och kan påverkas av viljan. Den arbetar snabbt men är inte så uthållig.
 • Glatt muskulatur finns till exempel i blodkärlens väggar, luftrören, urinblåsan och mag-tarmkanalen. Den kan inte styras av viljan och är uthållig men långsam. Sammandragning av den glatta muskulaturen påverkar blodflödet genom blodkärlen och luftflödet genom luftrören. Den glatta muskulaturen pressar också urinen och mag-tarminnehållet vidare.

När man pratar om muskler i samband med rörelseapparaten menar man skelettmuskulatur.

Skelettmusklernas uppbyggnad

Skelettmuskelceller består av flera celler som smält ihop. Varje cell innehåller därför flera cellkärnor.

Efter födelsen bildas inte fler skelettmuskelceller. När vi växer ökar istället muskelcellernas storlek. En del muskelceller kan bli upp till 30 centimeter långa.

Skelettmuskelcellerna innehåller proteintrådar som ligger på ett mycket regelbundet sätt, vilket gör att muskelvävnaden ser tvärstrimmig ut när man tittar på den i mikroskop. Proteintrådarna är av två olika sorter, aktin och myosin.

Proteintrådarna kan förskjutas i förhållande till varandra så att de ibland ligger helt omlott och ibland mer åtskilda från varandra. När trådarna ligger omlott förkortas muskelcellen. Det är detta som sker när muskeln dras samman eller spänns.

Cellerna ligger ihopbuntade

Muskelcellerna ligger jämsides med varandra i buntar som hålls ihop av bindväv. Flera buntar bildar tillsammans en muskel. Runt hela muskeln finns en lite tjockare bindvävshinna. Den fortsätter ut i muskelns sena, som är uppbyggd av stram bindväv. Flera muskler kan ligga i muskelfack som avgränsas av bindväv.

Muskulaturen får syre och näringsämnen från blodkärl som går in i muskeln. Kärlen följer bindväven mellan muskelcellerna. När muskeln arbetar ökar blodflödet genom den. I bindväven går även nerver som förmedlar information till och från muskeln.

Musklerna fäster vid skelettet

Varje skelettmuskel fäster vid två eller flera punkter på skelettet. Vissa skelettmuskler fäster trots sitt namn i huden istället för vid skelettet. Det gäller framför allt ansiktets muskler. Muskelns ena fästpunkt kallar man för ursprung, den andra för fäste. När en muskel har flera ursprung säger man att den har flera huvuden.

Fästpunkterna vid skelettet sitter på varsin sida av en led. När muskeln drar ihop sig böjs eller sträcks leden. Tack vare hävstångseffekten kan en liten sammandragning ge en stor muskelrörelse.


Muskler som böjer i en led kallas böjmuskler, medan muskler som sträcker i en led kallas sträckmuskler. En muskel kan även påverka flera leder. När vi rör oss sker ett invecklat samspel mellan de olika musklerna. Därför blir våra rörelser mjuka och välbalanserade. Även vid vila finns en viss spänning i muskulaturen. Tack vare den kan vi stå upprätt och kroppens leder hålls ihop.

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Rorelseapparaten/Muskler-och-senor/

Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 12:00

http://www.expressen.se/halsoliv/halsa/hud/svettig-7-saker-din-kropp-vill-saga-till-dig/


Det finns tillfällen då de flesta av oss svettas, även om mängden varierar. Som under en het sommardag eller ett hårt träningspass. Helt normalt och ett tecken på att din kropp fungerar som den ska.

Men när kroppen plötsligt börjar bete sig annorlunda, exempelvis svettas mer eller vid oväntade tillfällen, är det klokt att lyssna på vad den försöker signalera. Vi är nog många som har förbannat den där svetten som har en förmåga att uppenbara sig även då den är som minst önskad. När du stressar i väg till festen vill du förmodligen inte att sminket ska såsa runt i ansiktet på dig och ha begynnande fettfläckar under armarna. Men när du står och svär över den där besvärande svetten kan det vara bra att ha i åtanke att det faktiskt är kroppens smarta sätt att kyla ner dig när du blir för varm. Den vill dig bara väl.

LÄS OCKSÅ: Deo hjälper inte mot problem med svett

Det är när din kroppstemperatur stiger som nervsystemet ger svettkörtlarna grönt ljus, och fukt uppenbarar sig på huden för att sedan avdunsta. Genom den processen kyler svetten ner dig.

Men trots att många av oss känner till detta och vet att svetten egentligen är nyttig har vi en ständig kamp med den. Vi försöker få den att lukta mindre och vill gärna att den ska utebli helt vid vissa tillfällen.

Försök att stanna upp lite ibland och notera hur du svettas, för den här kroppsliga reaktionen kan faktiskt berätta en hel del om din hälsa. Här listar vi, med inspiration av tidningen Prevention, sju saker som kan vara det din kropp vill säga dig.

1. Du är stressad

Om du märker att det plötsligt börjar lukta mycket svett om dig kan det vara värt att fundera lite på hur du har haft det den sista tiden. Har du varit extra stressad eller orolig? Det är nämligen så att svettdoften förändras beroende på hur vi mår.

Vi har två olika typer av svettkörtlar, de ekkrina och de apokrina. När vi svettas för att det är varmt produceras svetten av de ekkrina körtlarna, som är de viktigaste för kroppens temperaturreglering. Det finns flera miljoner utspridda över huden, och tätast ligger de i handflator och fotsulor. Den här svetten består mest av vatten och salt.

Den svett som kroppen producerar när vi är stressade, oroliga eller rädda kommer i stället från de apokrina körtlarna, som framför allt finns i armhålor, ljumskar och underliv. Den här svetten innehåller bland annat äggviteämnen, som när de bryts ner av bakterier på huden ger ifrån sig en stark lukt.

2. Du äter fel mat

Om du tycker att det luktar speciellt, lite som fisk, om din svett kan du ha drabbats av trimetylaminuri. Det är en ovanlig genetisk störning som gör att man inte kan bryta ner ämnet trimetylamin, vilket bildas under matsmältningen när du har ätit proteinrik mat som ägg, baljväxter och fisk.

Enligt National Institutes of Health, NIH, leder överskottet av ämnet till illaluktande svett, urin och andedräkt. Odören påminner om otrevliga saker som rutten fisk, ruttna ägg och sopor.


Misstänker du att det är trimetylaminuri du har råkat ut för bör du träffa en läkare för att lägga upp en lämplig behandlingsplan, vilken troligen kommer innebära att undvika en del av den tidigare nämnda proteinrika maten och i stället ersätta den med andra komplement.


Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 11:15

Vi fick uppgifter om någon låg kvar initialt men vad vi har kunnat se så har det inte varit kvar någon, säger Jonas Fröjmark, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.


Storstockholms brandförsvar har vid 23-tiden fått in larm om lastbilar som brinner i Lunda industriområde i västra Stockholm.

Bilarna blev övertända i hytten och en ambulansresurs kom också till platsen.

Busschauffören började tuta

Ett vittne som körde igenom industriområdet såg elden och kom fram före brandkårsstyrkorna. Hon såg hur lågorna tog sig från en lastbil till den som parkerat bakom. Flera fordon står uppställda i en lång karavan längs vägen.

– Det var en busschaufför som väckte alla i lastbilarna bakom. Busschauffören tutade så att de vaknande, säger vittnet.

– Han visste att folk låg och sov. Jag hade ju inte tänkt på att de låg och sov där.

Då kom flera chaufförer ut från de lastbilar som ännu inte brunnit. Men ingen kom ut från de som brann, uppger vittnet.

Räddningstjänsten säger att de två lastbilarna har blivit totalförstörda. Vid 01 har räddningstjänsten kunnat släcka elden.

– Vi fick uppgifter om någon låg kvar initialt men vad vi har kunnat se så har det inte varit kvar någon, säger Jonas Fröjmark, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Polisen misstänker att branden är anlagd.

Fler misstänkta attentat

Inte långt därifrån har det brunnit bilar även i Grimsta för andra natten i rad.

Vid 23.13 och 23.52 har polis och räddningstjänst fått in larm om en bilbränder på Grimstavägen och en på Gulddragargränd. Vid den sistnämnda adressen har elden spridit sig något upp i skogen. Räddningstjänsten har varit på plats och släckt branden.

Under natten till söndag brann åtta bilar i Grimsta. Polisen har jobbat efter teorin att det kan handla om en ensam gärningsman, vilket man gör även nu.

– Vi möts ju inte av något våld. Det brukar vara vanligt förekommande i vissa områden, men det har vi inte gjort vid de här tillfällena. Vi har inte fått indikationer på att det är ungdomar som springer runt, säger Mats Brännlund, vakthavande befäl vid Stockholmspolisen.


Ingen uppges ha gripits eller skadats i nattens händelser, enligt polisen.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23639011.ab

Av xenia alpkut - 3 oktober 2016 11:00

Bilderna på det blodiga spädbarnet som räddades av en gråtande hjälparbetare har spritts över hela världen.

Nu berättar flickans pappa Yehya Maatouq, 32, om den tragiska fortsättningen på räddningsdramat.

– Min andra dotter fick hela väggen över sig. Hon är död, säger han till AFP.

Den fyra månader gamla flickan Wahida låg dammig och blodig i armarna på en gråtande hjälparbetare i den syriska staden Idlib.

Han hade precis burit ut henne från ett raserat hus efter ett flyganfall i torsdags och videon på hans tårar över det som hänt har sedan dess skakat om en hel värld.


Men bakom den lyckade räddningen döljer sig en större tragedi.

Nyhetsbyrån AFP har talat med Yehya Maatouq som är pappa till flickan. Han berättar hur han var i en affär när flyganfallet inleddes i torsdags.

– Direkt efter anfallet sprang jag hem och upptäckte att hela vårt bostadsområde vänts upp och ner. Jag gick in i vårt hus och hittade inte någon där, säger han.

Började gräva i sovrummet

Han beskriver hur han plötsligt hörde sin frus instängda röst från ruinerna av deras tvåvåningshus:

Jag tittade överallt tills jag lyfte på en sten och såg hennes ansikte. Jag började gräva runt henne och tack gode Gud var hon vid medvetande och kunde tala till mig

Den frivilliga räddningsstyrkan SDF, eller “Vita hjälmarna”, kom sedan och hjälpte honom. Tillsammans började de leta desperat efter Yehya Maatouqs två döttrar, fyra månader gamla Wahida och tre år gamla Sinar.

– Jag började gräva i sovrummet och fick tag på min dotter Wahidas hand. När jag nådde henne grep hon tag i mitt finger, säger Yehya Maatouq.

Vita hjälmarna hjälpte till att forsla bort rasmassorna så de fick loss flickan. En hjälparbetare bar sedan ut henne.

– De förde henne till sjukhus och tack gode Gud är hon vid liv, säger Yehya Maatouq.

"Önskar att jag hade förlorat allt utom henne"

Men sökarbetet efter treåriga Sinar slutade inte lika lyckosamt. Både Sinar och Yehyas egen mamma omkom i bombningen.

– Min andra dotter, väggen hade fallit ner över henne. Hon är död. Jag önskar att jag hade förlorat allt utom henne, säger Yehya Maatouq till AFP.

Överlevande Wahida har blivit omplåstrad på sjukhuset och är nu tillbaka hos sina föräldrar. Den lilla familjen har flyttat in hos släktingar i utkanten av Idlib medan de försöker bygga upp sitt raserade hem.

– Det är upp till Gud vad som händer nu. Vi kan knappt hantera det vi varit med om hittills, säger Yehya Maatouq. 


http://www.expressen.se/nyheter/tragedin-bakom-raddade-flickan/


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6
7
8 9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se