Alla inlägg den 18 oktober 2016

Av xenia alpkut - 18 oktober 2016 18:15

 

 

     

Den här artikeln handlar om stjärnan Solen. För ett släkte av musslor, se Solen (djur). För andra betydelser, se Sol.

Solstrålning leder hit. Se även solinstrålning.

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

Solen är det största objektet i jordens närhet och dess diameter är cirka 109 gånger större än jordens, vilket gör den drygt en miljon gånger större än jorden (det får alltså plats en miljon jordklot innanför solens yta). Den har en massa på cirka 1,99 × 1030 kg, vilket motsvarar 333 000 jordmassor. Omkring 99 procent av hela solsystemets massa finns i solen, och den påverkar därför genom sin stora gravitationskraft alla planeters rörelser i vårt solsystem.

Solen befinner sig i utkanten av galaxen Vintergatan; 26 000 ljusår från Vintergatans centrum och 2,6 ljusår från Vintergatans mittplan. Solen rör sig med en hastighet av 792 000 km/h relativt Vintergatans centrum. Det tar drygt 240 miljoner år för den att förflytta sig ett varv runt Vintergatans centrum.

Avståndet från jorden till solen är cirka 108 gånger solens diameter = 150 miljoner km (1 astronomisk enhet). Det ljus som alstras av solen når jordytan efter 8 1/3 minuter.

Solens vinkelhastighet eller rotationshastighet varierar på olika breddgrader eftersom det inte finns en fast yta. Den är högst vid ekvatorn där solytan tar 25,05 dygn att göra ett varv och 34,4 dygn vid polerna, se tabell.


Ljus och temperatur 

Merparten av solens massa, ungefär 73,46 procent, består av väte (H). Den höga temperaturen i solens centrala delar, som beräknas vara 15 miljoner °C, gör att väte omvandlas till helium (He) genom fusion. Att det verkligen är fusion som pågår i solens inre har bekräftats genom mätningar av neutriner från solen[10][11]. Fusionsprocessen upprätthåller idag den höga temperaturen i solens inre.

Fusionen producerar dessutom en stor mängd energirika fotoner (gamma- och röntgenstrålning), som så småningom ger vårt solsken. På väg ut ur solen påverkas fotonerna av joner i solens materia genom absorption och spridning. Under denna långa process (17 000–50 miljoner år) förlorar varje foton energi, och de flesta fotonerna lämnar slutligen solytan med en energi motsvarande synligt ljus. Att det tar en sådan lång tid för energin att lämna solens centrum är en viktig anledning till varför det är så varmt där. Solens spektrum approximeras väl av en svartkroppsstrålare med en temperatur på cirka 6 000 °C.


Energin som alstras av solen motsvarar 385 kvadriljoner watt, eller 385 Yottawatt, eller 3,85×1026 watt (385 000 000 000 000 000 000 000 000 W).


https://sv.wikipedia.org/wiki/Solen

ANNONS
Av xenia alpkut - 18 oktober 2016 18:00

Solvinden Solen slungar ständigt ut materia åt alla håll, med en takt av cirka en miljon ton per sekund (109 kg/s). Denna materia, som till största delen består av elektroner och protoner (och alltså är ett plasma), utgör den så kallade solvinden. Solvindens intensitet varierar ständigt, och är bland annat knuten till olika former av solaktivitet (se solfläckar), vilket gör att det också finns en elvaårig variation med solfläckscykeln.


Fenomen på jorden som orsakas av solen


Solen värmer upp jorden och dess atmosfär. Dess solstrålar är en drivande faktor i fotosyntesen som ger upphov till växter och i förlängningen allt liv på jorden.

Det mesta av solvinden avlänkas av jordens magnetfält och flödar runt magnetosfären istället för att nå atmosfären. Elektrisk växelverkan mellan solvinden och magnetosfären ger dock upphov till elektriska strömmar i magnetosfären, vilka i sin tur orsakar norrsken och sydsken (se polarsken). Vid ovanligt kraftig solaktivitet kan jorden drabbas av en geomagnetisk storm, vilken i sällsynta fall kan orsaka stora störningar i elkraftsystemen.

Solens strålning i ultraviolett- och röntgenområdena påverkar plasmatätheten i jonosfären vilket bland annat ger drastiska effekter på utbredningen av radiovågor på frekvenser under några megahertz.

Andra fenomen som solen medverkar till är tidvattnet, som visserligen till största delen beror på månens gravitationsfält, men där även solen spelar en stor roll. De starkaste tidvattenkrafterna bildas när solen och månen samverkar, så kallad springflod. När de motverkar varandra kallas det nipflod.

Fenomen av astronomisk art[redigera | redigera wikitext]

Solen har en avgörande roll vid förmörkelser. Vid en solförmörkelse befinner sig månen på en rät linje mellan solen och jorden så att månen skuggar en del av jorden. Det är en lycklig slump att månens storlek på himlen, sedd från jordytan, i genomsnitt är en aning större än solens storlek på himlen. Tack vare detta faktum kan vi ibland få se en total solförmörkelse någonstans på jorden. Många är beredda att resa långt för att få uppleva denna händelse, som fascinerat eller skrämt människan genom historien. Den kan bara ses som total längs ett förhållandevis smalt band på jordytan. Samtidigt kan dock förmörkelsen ses som partiell på en stor del av jorden.

En annan sorts förmörkelse är månförmörkelsen. Det är då i stället jorden som befinner sig på en rät linje mellan solen och månen, så att jorden helt eller delvis skuggar månen. Månen blir dock aldrig helt förmörkad (dvs. helt svart), även om solens direkta ljus är helt blockerat, eftersom solljuset bryts och sprids i jordens atmosfär. Detta indirekta solljus belyser månen med ett rödaktigt sken, och ger månytan en mörkt rödbrun ton. För att kunna se en månförmörkelse krävs att man ser fullmånen, det vill säga att man är på nattsidan av jorden.

Det bör påpekas att den stora skillnaden mellan de två ovan beskrivna typerna av förmörkelse är, att i första fallet skymmer månen solen för oss, och i andra fallet betraktar vi månen när den skuggas av jorden. Om man befann sig på månen under en månförmörkelse, skulle man där få uppleva en solförmörkelse orsakad av jorden. En annan skillnad är, att jorden är så mycket större än månen att hela månen kan hamna i dess kärnskugga.

Även planeterna Merkurius och Venus kan i likhet med vår måne passera mellan oss och solen. Vid dessa astronomiska händelser, som kallas Merkuriuspassage respektive Venuspassage, kan man med lämpliga instrument se hur en liten rund, svart prick rör sig över solskivan.

Solens ålder och framtid

Solen beräknas vara omkring 4,6 miljarder år gammal[13][14], det vill säga ungefär lika gammal som jorden. Den har ännu inte nått halva sin livslängd, som beräknas till gott och väl 12 miljarder år som aktivt lysande stjärna. Solen kommer dock inte alltid att vara i den form som den har idag. Under uppskattningsvis 5 miljarder år framöver händer ingenting drastiskt, solen fortsätter att lysa på samma sätt men blir gradvis hetare och ljusare.

När solen har förbrukat sitt förråd av väte i de centrala delarna genom fusion, så att solens centrum består av nästan rent helium, så inträder nästa fas i solens utveckling. Solen kommer då att övergå från vätefusion till heliumfusion. Heliumfusion, där tre heliumkärnor slås samman till en kolkärna leder till ökat strålningstryck, vilket gör att solen sakta kommer att svälla och bli till en stor röd jätte. Den kommer då att sluka närbelägna planeter som Merkurius och Venus, men modeller förutspår dock att solen kommer expandera ut till omkring 99 procent av avståndet till jorden idag (1 AU). Samtidigt beräknas jordens omloppsbana expandera till ungefär 1,7 AU på grund av solens förlust av massa och därmed tros jorden inte bli en del av solen. Efter att ha gjort slut på helium kommer solen, till skillnad från större stjärnor, inte upp i sådan temperatur att den kan börja förbränna även andra grundämnen, utan den får nu slut på bränsle och sjunker ihop till en vit dvärg, inte mycket större än jorden. Den vita dvärgen lyser och är mycket varm men detta beror inte på kärnreaktioner utan på att den drar sig samman. När sammandragningarna har upphört så slutar den helt lysa och temperaturen minskar kraftigt. Den blir en svart dvärg, en kall stjärna med en mycket hög densitet (täthet).

Solen i meteorologin[redigera | redigera wikitext]

Solen är ursprunget till allt väder. På dagen värmer solen upp luften som då stiger. Då luften stiger i ett område bildas ett undertryck som gör att omkringliggande luft börjar strömma in mot det uppvärmda området för att utjämna tryckskillnaden. Därmed har en vindrörelse uppstått. Om luften värms upp över vatten så att även vattnet blir uppvärmt, börjar vattnet stiga som ånga. När ångan nått en höjd där den kan kondenseras bildas det moln. Molnen blir alltmer mättade med ånga. Till slut måste de tömmas på vatten, vilket når jordytan som olika typer av nederbörd, beroende på den lokala temperaturen.

Om det regnar (oftast på kvällen eller morgonen) och solen kommer åt att lysa på regndropparna i rätt vinkel bildas en regnbåge. För att hitta regnbågen måste man titta på himlen med solen i ryggen.

Andra fenomen är olika typer av halo, vilka uppstår då vi betraktar solen genom tunna slöjmoln bestående av iskristaller.

Solen i astrologin[redigera | redigera wikitext]

Solen är grunden för vilket stjärntecken som råder. Zodiaken är tolv stjärnbilder som solen passerar under året. Man har valt att ha Väduren som den första stjärnbilden i detta kretslopp, eftersom det är i denna stjärnbild som solens ekliptika skär himmelsekvatorn på våren. När zodiaken grundades omkring vår tideräknings början befann sig solen verkligen i vädurens stjärnbild. Emellertid roterar zodiaken, vilket man inte kände till då, och efter cirka 2000 år har nu zodiaken vridits så mycket att när den sägs vara i Vädurens stjärntecken befinner sig solen i själva verket i Fiskarnas stjärnbild. (Observera att den astronomiska termen "stjärnbild" avser en specifik konstellation av himlakroppar, medan termen "stjärntecken", som används inom astrologin, avser ett specifikt område av ekliptikan. De båda termerna är alltså inte liktydiga.)
ANNONS
Av xenia alpkut - 18 oktober 2016 14:49

I helgen kom uppgifter om att två personer utklädda till clowner jagat en ridande tonårstjej i Falun.

Nu berättar 16-åriga Linnéa Gabrielsson, som utsattes, om händelsen.

– Det här är det obehagligaste som har hänt i hela mitt liv, säger hon.

Linnéa Gabrielsson, 16, och hennes vän blev skjutsade till stallet på Lugnet utanför Falun i Dalarna sent på fredagskvällen. Linnéa skulle rida en runda med häst Lillan, en c-ponny. Kompisen stannade vid stallet.

Men Linnéa hann inte rida långt förrän hon märkte något konstigt. Hon och hästen svängde upp på en mindre grusväg:

– Jag hann kanske 20 meter, så såg jag lampor som lyser, som pannlampor. Först tänkte jag att det kanske var orienterare som var ute, men sen lyste de ner på kropparna och ansiktena. Då såg jag att de var hade dräkter och var sminkade, eller hade masker. Jag insåg att det var clowner, säger hon och berättar att hon vände direkt.

"De skrattade och sprang mot mig"

Linnéa Gabrielsson, som först pratade med P4 Dalarna, fortsätter:

– Hästen fick panik, hon kände ju att jag var rädd. De började springa efter mig, eller gå mot mig. Sen när jag hade ridit en bit såg jag lamporna igen, och hörde hur de skrattade och började springa mot mig.

Linnéa berättar att det var då hon verkligen började känna panik, och hon red så snabbt hon kunde mot stallet. Hon kastade sig av hästen och sa till sin kompis att de behövde gå in.

– "Vi har clowner efter oss", liksom, berättar 16-åringen.

Linnéa ringde polisen när hon hörde clownerna igen

Men det slutade inte där. Efter några minuter hörde Linnéa och hennes vän fotsteg utanför stallet, och att någon knackade på stallväggen.

– Då ringde vi till polisen. De kunde inte göra något, de hade ingen patrull. Min mamma var redan på väg för att hämta oss. Det här är bland det obehagligaste som har hänt i hela mitt liv, säger Linnéa.

Linnéa ringde polisen när hon hörde clownerna igen

Men det slutade inte där. Efter några minuter hörde Linnéa och hennes vän fotsteg utanför stallet, och att någon knackade på stallväggen.

– Då ringde vi till polisen. De kunde inte göra något, de hade ingen patrull. Min mamma var redan på väg för att hämta oss. Det här är bland det obehagligaste som har hänt i hela mitt liv, säger Linnéa.Trots att händelsen, som är polisanmäld, inträffade i fredags sitter den kvar i Linnéa Gabrielssons medvetande.

– Jag har inte ridit efter det … det kommer påverka mig väldigt mycket. Jag kommer inte våga gå ut och rida nu. Det var väldigt obehagligt, säger hon.

"Jag tycker att det är ren idioti"

– När man har hört och läst att de haft vapen med sig tänkte jag att ”nu dör jag”. Det var mycket konstiga tankar i huvudet.

Linnéa har följt med i nyhetsrapporteringen om liknande händelser i landet, och hon tycker inte att det är det minsta roligt att personer klär ut sig till clowner för att skrämmas.


– Jag tycker att det är hemskt. Jag ser ingen vits eller anledning att göra det här. Det hade kunnat sluta riktigt illa om jag inte hade haft koll på min häst. Jag tycker att det är ren idioti, på riktigt, säger hon.


http://www.expressen.se/nyheter/linnea-16-och-hennes-hast-jagades-av-clowner/

Av xenia alpkut - 18 oktober 2016 13:30

  Allmänt

Cytostatika är en grupp läkemedel som främst används mot olika cancersjukdomar. Medicinerna fungerar genom att döda cancercellerna. Cytostatika kan också få cancerceller att sluta växa. Tidigare har dessa läkemedel ofta kallats för cellgifter.

Cytostatikabehandling är ofta påfrestande för kroppen. När man har fått en cancersjukdom måste läkaren därför överväga om det är en lämplig behandling. Ibland är det bättre att behandla med strålbehandling, andra typer av läkemedel eller att inte behandla alls.

Förberedelser

Som regel genomgår man olika undersökningar innan behandlingen med cytostatika startar. Detta för att läkaren ska kunna avgöra vilken typ av cancer man har samt tumörens storlek och spridning i kroppen. Läkaren måste också undersöka om man har några andra sjukdomar eller besvär som kan påverka möjligheten att genomgå en behandling med cytostatika.

Hur går behandlingen till?

Oftast får man cytostatika direkt i blodet genom dropp. Det tar vanligen upp till några timmar. Man behöver oftast bara vara på sjukhuset under de timmar man får droppet.

Vanligtvis behandlas man några dagar i följd, sedan görs ett uppehåll på några veckor innan en ny behandlingsomgång påbörjas.

Det finns också vissa cytostatika som man kan ta hemma i form av tabletter.

Hur mår man under behandlingen?

Cytostatika angriper inte bara cancerceller utan också friska celler. Det gör att man ofta får biverkningar. Vilka biverkningar man får och hur svåra de blir beror på vilka sorters cytostatika som används, hur höga doser man får och hur många behandlingsomgångar man går igenom.

Hur känslig man är för olika typer av biverkningar varierar även från person till person. Man kan till exempel må illa, tappa håret eller drabbas av infektioner. Ofta finns mediciner som kan hjälpa mot biverkningarna. För att få hjälp är det därför viktigt att berätta för personalen hur man mår av behandlingarna. När behandlingen är klar brukar biverkningarna gå över.

Varför får man cytostatika?

Cytostatika angriper cancercellerna

Cytostatika är ett samlingsnamn för en stor grupp läkemedel som framför allt används för att lindra eller bota olika cancersjukdomar. Antingen används cytostatika som enda behandlingsmetod eller så kombineras läkemedlet med andra behandlingar. Behandlingen kan till exempel inledas med operation och sedan följas av strålbehandling eller cytostatika. Cytostatika dödar cancercellerna vilket gör att tumörerna krymper och i vissa fall försvinner helt. Läkemedlen används även för att minska risken för återfall när en tumör har opererats bort.


Under senare år har det blivit allt vanligare att använda vissa cytostatika vid andra sjukdomar. Det gäller till exempel vid kroniska inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism. Ibland utnyttjas cytostatika även efter organtransplantationer för att förhindra att det transplanterade organet stöts bort av kroppen.


http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Under-och-efter-behandling/Behandlingar/Cytostatikabehandling/

Av xenia alpkut - 18 oktober 2016 11:30


Redan nu ska terrorgruppen IS lidit ”stora förluster” i offensiven mot Mosul.

Med hjälp av omfattande amerikanskt flygunderstöd rycker bland annat kurdiska och irakiska styrkor mot staden – som gömmer IS avancerade tunnelssystem.


Under måndagen inleddes på allvar det som har kallats befrielsen av Mosul från terrorgruppen IS.

Redan nu sägs man ha skördat framgångar

Irakiska styrkor ska ha gjort ”betydande framsteg i flera delar av offensiven” i det ”största slaget de deltagit i hittills”, enligt överste John Dorrian, talesman för USA:s militära kommandocentral.

Snaran dras åt

I en intervju med CNN uppger han att ”snaran dras åt kring Mosul”.

Minst nio mindre samhällen ska hittills ha intagits av kurdiska styrkor och totalt har man återtagit områden på runt 200 kvadratkilometer.

Enligt kurdiska Peshmerga ska man hittills ha stött på mindre motstånd än förväntat, uppger CNN.

En självmordsbombare i bil ska ha försökt slå till mot dem – utan att orsaka skada. Men man har även börjat stöta på problem med det omfattande tunnelssystem som terrorgruppen byggt kring Mosul.

Lämnat minering

En självmordsbombare ska ha gömt sig i en tunnel för att sedan utlösa sin sprängladdning.

I tunnlarna som finns i områden kring Mosul har terrorgruppen IS gömt sig under tidigare flyganfall och på många ställen nu lämnat försåtsminering, enligt Fox News.

Sådana spår har redan tidigare upptäckts i byar och hus i områden där IS redan flytt.


Hundratals hemmagjorda bomber tros ha lämnats i olika delar av Mosul.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23737614.ab

Av xenia alpkut - 18 oktober 2016 10:53

Allmänt

Blodförgiftning är en allvarlig men ovanlig infektion som innebär att bakterier har kommit in i blodet. Kroppen försvarar sig då genom att starta en inflammation som i sin tur kan göra att man blir svårt sjuk.

Man kan få blodförgiftning om bakterier kommer in i blodet via till exempel urinvägarna, huden eller lungorna. Bakterier kan även samlas vid främmande material som har opererats in i kroppen, till exempel ledproteser eller konstgjorda hjärtklaffar och därifrån spridas till blodet.

Om man är äldre eller av andra skäl har ett nedsatt immunförsvar kan man lättare få blodförgiftning.

Blodförgiftning kommer ofta mycket snabbt, ibland på några timmar, och kan vara livshotande. Man behandlas på sjukhus och de flesta som får behandling blir bra igen.

Många tror att röda strimmor på huden från ett sår kan vara tecken på blodförgiftning, men dessa orsakas av en irritation i blod- och lymfkärl.

Behandling

Om man får blodförgiftning behöver man ofta vårdas på sjukhus i flera veckor. Man får bland annat syrgas och höga doser av antibiotika och andra läkemedel via sprutor eller dropp. När infektionen har dämpats behöver man inte sprutor längre, man kan då behöva fortsätta med läkemedlen som tabletter.

Ofta behöver man vara sjukskriven ytterligare några veckor när man har kommit hem.

När ska man söka vård?

Om man misstänker att man har blodförgiftning ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodforgiftning/

 

Av xenia alpkut - 18 oktober 2016 10:39

Tortyr, försvinnanden och död.

Det väntar irakier som flyr från IS-områden, enligt en ny Amnesty-rapport.

– Det här spär på våldsspiralen, säger Ami Hedenborg på svenska Amnesty.


 Den irakiska regeringsarmén, stödd av utländska stater, kurdisk militär och shiamiliser, inledde på måndagsmorgonen slutstriden om den IS-kontrollerade miljonstaden Mosul.

Samtidigt kommer oroväckande rapporter om brott mot mänskliga rättigheter i krigets spår.

Tusentals människor, framför allt sunnimuslimer, som har flytt terrorgruppen IS har torterats, försvunnit och dödats – av den irakiska regeringsarmén eller shiamiliserna som strider vid arméns sida. Det framgår av en ny rapport från Amnesty International.

Även barn finns bland offren.

Vid ett tillfälle sköts tolv män och fyra pojkar, som själva lämnat över sig, ihjäl utan rättegång.

Även masstortyr har förekommit.

"Hämnd för IS övergrepp"

– Milisen tog våra män och sa att det var en hämnd för IS övergrepp, säger en kvinna till Amnesty.

De shiadominerade miliser som kallas PMU (Popular Mobilization Units) står för huvuddelen av övergreppen. Det är grupper som tar emot såväl vapen som pengar från den irakiska regeringen, enligt Amnesty. Men även regeringsarmén kan vara direkt inblandad.

– Vi har sett exempel på att människor bara radas upp och skjuts ihjäl. Vi kände till det innan, men har fått det ännu bättre belagt nu. Det här spär på våldsspiralen, säger Ami Hedenborg, presstalesperson för svenska Amnesty.

"Oerhört oroliga"

Finns det inte ett verkligt problem med att terrorister försöker smälta in bland flyktingar?

– IS har gjort fruktansvärda brott och alla delaktiga ska absolut ställas till svars. Men det måste ske på rätt sätt.

Hur oroliga är ni för den här typen av övergrepp i samband med befrielsen av Mosul?


– Vi är oerhört oroliga överlag för situationen för mänskliga rättigheter i Irak. Det är bara att hoppas att man nu tar sitt ansvar så att det inte blir liknande hämndattacker igen. IS måste också tillåta människor att lämna Mosul, och inte använda dem som mänskliga sköldar, säger Ami Hedenborg.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23730930.ab

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6
7
8 9
10 11 12 13 14
15
16
17 18 19 20 21
22
23
24 25 26 27 28 29 30
31
<<< Oktober 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se