Alla inlägg under november 2016

Av xenia alpkut - 30 november 2016 16:00

   


    

 Buddha och Ängel.

ANNONS
Av xenia alpkut - 30 november 2016 15:45

  


Sjukdom kan orsaka tandlossning

Parodontit är en infektionssjukdom som leder till att tändernas fäste i käken långsamt förstörs. Om sjukdomen inte behandlas leder den på sikt till att tänder lossnar. Men eftersom den i de flesta fall upptäcks och behandlas i tid innan tanden lossnat så är tandlossning egentligen fel namn. Därför använder tandläkare i stället ordet parodontit, som betyder inflammation i tandens fäste.

Parodontit börjar i tandköttet

En tands fäste består av tandköttet, tandroten, rothinnan och käkbenet. Tandköttet är vanligtvis blekrosa och ligger tätt mot tanden. Mellan tandköttskanten och tanden finns en ficka som är en till tre millimeter djup. Tanden sitter fast i käkbenet med hjälp av rothinnan, som förbinder roten med käkbenet.

Om man rengör tänderna fel eller för sällan kan bakterier samlas vid tandköttskanten. Då uppstår en inflammation som leder till att fickan mellan tand och tandkött fördjupas. De bakterier som samlas i den fördjupade fickan kommer man inte åt med tandborsten, utan de kan öka i mängd.

När inflammationen sprider sig

Om inflammationen inte upptäcks och behandlas tidigt finns det risk för att den sprider sig och angriper rothinnan och käkbenet. Det är då tillståndet kallas för parodontit. Fickan i tandköttet blir allt djupare och bakterierna tränger längre ner, vilket leder till att mer och mer av tandens fäste förstörs. Detta tar lång tid, oftast mellan tio och tjugo år, men kan så småningom leda till att tandens hela fäste förstörs så att tanden lossnar och faller ut eller måste tas bort.

Vad beror det på?

Bakterier orsakar en beläggning

Parodontit orsakas av bakterier som finns i munhålan hos de flesta människor utan att orsaka sjukdom. Det är till och med så att deras närvaro motverkar att andra infektioner uppstår i munnen. Men om bakterierna inte borstas bort från själva ytan på tanden vid kanten av tandköttet uppstår så småningom en beläggning som kallas plack. Om placken inte tas bort rubbas till slut balansen mellan bakterierna på tandytan, så att de bakterier som kan orsaka parodontit växer i antal.

Nästan varannan vuxen får parodontit

Parodontit är en folksjukdom som förekommer i någon form hos närmare hälften av den vuxna befolkningen. Ibland angriper sjukdomen bara några tänder, och ibland nästan alla. Vanligtvis är sjukdomsförloppet mycket långsamt och därför brukar parodontit kunna upptäckas och förhindras om man går regelbundet till tandvården. I sällsynta fall kan sjukdomsförloppet vara ganska snabbt.

Den allvarliga formen av parodontit, där stora delar av tandens fäste förstörs, är mycket ovanlig i yngre åldrar men förekommer hos var femte person över 50 år. Även om det kan finnas en liten ärftlig risk att utveckla parodontit är den främsta orsaken att tänderna inte rengjorts ordentligt under många år.

Rökning och stress ökar risken

Om man röker är risken att få parodontit upp till tjugo gånger högre än om man inte gör det. Rökning gör både att sjukdomen utvecklas snabbare och att den läker sämre. Det beror troligen på att rökning försämrar immunförsvaret.

Även stress och sjukdomar som påverkar immunförsvaret, till exempel diabetes, ökar risken för att man ska få parodontit.
ANNONS
Av xenia alpkut - 30 november 2016 13:00

Antalet sålda förpackningar av en typ av morfinplåster har ökat med mer än sju gånger på tio år, och det mesta har gått till personer över 80 år. Det liknar dödshjälp anser geriatrikprofessor.

– Det är en behandling som har ökat enormt till människor med demenssjukdom med syftet i många fall att lindra smärta. Men användningen har gått över så att man nästa kan börja prata om aktiv dödshjälp. Att man avlivar människor med demenssjukdom för att man kanske tycker att det är billigast och bäst att bli av med dem, anser Yngve Gustafsson, professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Morfinplåstren sätts på ryggen på en demenssjuk och räcker en vecka, men ger många biverkningar, enligt professor Yngve Gustafsson. Patienten blir oftast väldigt mycket tröttare, mer dement, förlorar törst och hunger, blir förstoppad och får svårt att kissa.

Enligt statistik som E-hälsomyndigheten tagit fram åt Vetenskapsradion så har antalet sålda förpackningar av ett mycket vanligt smärtstillande plåster för äldre som heter Norspan (aktiv substans: Buprenorfin) ökat med 744 procent mellan år 2006-2015.

Drygt hälften av plåstren har skrivits ut till personer över 80 år. Professor Yngve Gustafson anser att morfinplåsteranvändningen till demenssjuka i Sverige är djupt oroande.


– Den enorma ökningen av morfinplåster vi har fått i Sverige, den undrar jag om den inte är rätt unik i världen, säger Yngve Gust.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6574294

Av xenia alpkut - 30 november 2016 11:06

   

Av xenia alpkut - 30 november 2016 10:45

http://www.medtronic.se/sjukdom/hydrocefalus/


 

Ordet vattenskalle kommer från det grekiska ordet hydrocefalus som i sin tur härstammar från två grekiska ord: hydro som betyder vatten och kephale som är huvud. Tillståndet hydrocefalus innebär att de hålrum som normalt finns i hjärnan (ventriklar) innehåller en alltför stor mängd hjärnvätska (cerebrospinalvätska). Orsakerna till detta kan antingen vara något som blockerar det normala flödet av hjärnvätska i ventrikelsystemet eller så kan blodflödets uppsugningsförmåga av hjärnvätska vara otillräcklig.

I de flesta fall är hydrocefalus en livslång sjukdom där patienten behandlas snarare än kureras. Genom behandlingsmetoder som går ut på att leda hjärnvätska till andra delar av kroppen kan dock vanligtvis människor med hydrocefalus leva ett helt och aktivt liv.

Vad är hydrocefalus?

Teckningen nedan visar en översikt över hjärnan och dess hålrum. De hela pilarna visar hjärnvätskans huvudsakliga banor medan de delade pilarna visar de ytterligare vägar som finns tillgängliga. För att bättre förstå vad hydrocefalus är kan vissa baskunskaper om huvudets och hjärnans anatomi vara till hjälp.

Hjärnan och hjärnvätskan upptar den största delen av utrymmet i huvudet. Inuti hjärnan finns fyra hålrum som kallas ventriklar. Dessa ventriklar innehåller en fin hårig struktur som står för den största delen av hjärnvätskeproduktionen, vilket innebär cirka 500 ml per dygn hos en vuxen person. Denna hjärnvätska (cerebrospinalvätska) har flera livsviktiga funktioner: dels innehåller den många substanser som ger näring åt nervsystemet och dels fungerar den som en stötdämpande kudde för hjärnan.


Hjärnvätskan är i ständig rörelse i ventrikelsystemet. Från den fjärde ventrikeln tar sig vätskan fram till subaraknoidalrummet, som omger hjärna och ryggmärg. Därifrån leds den sedan vidare över hjärnans och ryggmärgens yta, där den slutligen absorberas av blodflödet. Följaktligen befinner sig hjärnvätskan i en fortlöpande process av produktion, cirkulation och uppsugning.

Av xenia alpkut - 30 november 2016 10:27

Sammanfattning


Allmänt

Tandlossning är en sjukdom med långsamt förlopp som börjar med att bakterier samlas i tandköttskanten så att den blir inflammerad. Det leder till att fickan mellan tanden och tandköttet blir djupare och då går det inte längre att komma åt bakterierna med tandborsten.

Inflammationen kan sedan sprida sig till hinnan runt tandroten och käkbenet så att tandens fäste förstörs och tanden till sist lossnar. Det kallas av tandläkare för parodontit och betyder inflammation i tandens fäste.

Parodontit är vanligt bland äldre, nästan varannan person över 50 år har sjukdomen i någon form. Framför allt beror det på att man inte rengjort tänderna ordentligt under lång tid. Risken att få parodontit är mycket större om man röker.

Symtom

Ett tidigt tecken på att man fått en inflammation i tandköttet är att det blöder när man borstar tänderna.

Inflammationen gör inte ont och förloppet är långsamt så det kan vara svårt att själv upptäcka att man har parodontit. Därför är det viktigt att gå regelbundet till en tandläkare eller tandhygienist.

Om sjukdomen gått långt kan man känna att en eller flera tänder är lösa.

Behandling

För att undvika parodontit ska man vara noga med att att borsta tänderna och använda tandtråd eller tandsticka för att rengöra mellan tänderna.

Har man fått bakteriebeläggningar i tandköttsfickorna måste de tas bort av en tandläkare eller tandhygienist.


Om tänderna inte går att rädda kan man få en tandbrygga eller tandprotes.


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tandlossning/

Av xenia alpkut - 30 november 2016 10:16

Sömnparalys eller sömnförlamning är ett förlamande tillstånd som kan uppkomma när man håller på att somna eller vakna. Under REM-sömnen stänger hjärnan av de flesta av kroppens viljestyrda muskler för att man inte ska röra sig när man drömmer. När man sedan drömmer att man till exempel springer känns det helt verkligt trots att man i verkligheten inte vevar med benen i sängen. Det enda undantaget är ögonen, som i verkligheten rör sig som i drömmen. Vid sömnparalys stängs muskelkontrollen av för tidigt eller slås på för sent så att man inte kan röra sig trots att man är vaken. Om man inte vet vad som har hänt får man lätt panik när tillståndet uppkommer, men det är inte farligt och går över av sig självt efter ett tag.

Vissa människor kan få hallucinationer av olika slag när de är i sömnparalys, s.k hypnagoga och hypnopompa hallucinationer. Dessa kan bestå i skräckfyllda känslor av att någon är i rummet eller vid sängen samtidigt som man själv inte kan röra sig. Den förlamning och de hallucinationer man upplever vid sömnparalys, är således delar av REM-sömnen som stannat kvar trots att man redan har vaknat. Ofta känns det som om man inte kan andas, som om man håller på att kvävas.

Sömnparalysen har ofta tolkats av folktron som att ett demoniskt väsen sätter sig på den sovandes bröst, ofta sammankopplat med en känsla av andnöd. I svensk folktro var detta väsen maran, och ordet mardröm betecknade ursprungligen endast ett anfall av sömnparalys, för att senare beteckna alla former av otäcka drömmar. Även detta är en vanlig utveckling i andra språk.

I religiösa sammanhang har "maran" fått namnen incubus respektive succubus, här två demoner av manligt och kvinnligt kön som under sina nattliga besök har sex med sina offer. Det så kallade "alien abduction"-fenomenet tros vara en modern variant av förloppet. En småväxt varelse med förmågan att telepatiskt paralysera sina offer, påfallande ofta i dennes sovrum, gör anatomiska undersökningar, inte helt sällan av sexuell karaktär.


Det ska även påpekas att sömngående i regel inte beror på att hjärnan inte kan dämpa signalerna till musklerna eftersom sömngående vanligtvis inte sker under REM-sömnen. Sömngång under REM-sömn kan dock inträffa som ett symptom på REM Sleep Behaviour Disorder, ett neurodegenerativt tillstånd där muskeltonus bibehålls under REM-sömnen, vilket gör att patienten agerar ut sina drömmar.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Sömnparalys

Av xenia alpkut - 30 november 2016 00:00

 

http://www.expressen.se/noje/mamman-annelie-bryter-ihop-i-tv/


Ensamstående mamman Annelie drömmer om varsitt rum till hennes trillingar.

När familjen får chansen att få hjälp i ”Sofias änglar” brister Annelie ut i gråt.

– Det blir liksom övermäktigt, säger Annelie i programmet.

 

2005 födde Annelie från Kungsbacka trillingarna Joel, Isak och Simon. Bara två dygn gammal blev Simon allvarligt sjuk och läkarna gav Annelie det fruktansvärda beskedet att han inte skulle överleva.

Men Simon trotsade läkarnas dom och är i dag en glad och envis kille. Men han har flera handikapp som kräver ständig vård och tillsyn. Dessutom behöver han ofta akut sjukhusvård ofta.

Annelie, Joel och Isak är ständigt oroliga för att han ska dö.

– Varje gång jag åker ambulans med honom tänker jag "kommer jag hem ensam?". "Är det den här gången han dör?", berättar Annelie.

Annelie är sedan många år sjukpensionär och har svårt att få ekonomin att gå ihop.

– Vi har ingen ekonomi, vi överlever knappt, säger Annelie.

Familjen bor i Kungsbacka i ett fallfärdigt hus som är angripet av svartmögel.


Annelie: ”Övermäktigt”

När Sofia Wistam och snickarna Mattias Särnholm och Johnnie Krigström ska hjälpa familjen i programmet ”Sofias änglar” stöter de genast på problem. Förutom svartmögel så är huset överbelamrat med prylar och snickarna tar upp problemet med Annelie. Då brister det för mamman – som går på kryckor och lider av värk.

– När inte kroppen finns där, inte ekonomin finns där. Då blir det liksom, övermäktigt, säger Annelie i programmet.


Sofia Wistam: ”Fattar inte hur hon klarar det”

Johnnie Krigström berättar efter husesynen att det är oklart om de kan renovera huset eftersom det är så skadat.

– Det är för mycket jobb för att vi ska kunna göra det så att det blir bra, säger han.


Högsta prioritet är att lösa trångboddheten för familjen. Trillingarna ska få varsina sovrum, så att Joel och Isak inte ska behöva vakna varje gång Simon har problem.

– Annelie gör allt för sina barn, men det är tufft. Jag fattar inte hur hon klarar det, säger Sofia Wistam.

Uppdraget för Sofias änglar blir både tufft och dyrt. Renoveringsbehovet är så omfattande att det förmodligen blir det mest omfattande som programmet åtagit sig.

 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<<< November 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se