Alla inlägg under november 2016

ANNONS
Av xenia alpkut - 21 november 2016 11:00

Det stora mysteriet Lisa Ekdahl skulle nystas upp.

Men kvar blev tårögda kollegor och inte ens en reva i integriteten. 

Det är något alldeles speciellt med Lisa Ekdahl. Den spröda rösten, de flickiga klänningarna och rörelsemönstret har i decennier förtrollat både svenskar och fransmän.

 

I alla år har hon valt att hålla sitt privatliv just privat. Hennes musik har stått för sig själv och trots att man känner till fragment från hennes liv, vet man inte exakt hur allt har gått till.

 

När hon nu ställde upp i ”Så mycket bättre” trodde jag att hon med egna ord skulle öppna upp inte bara sitt fönster utan också sitt liv för tittarna.

 

Hur gick det till när hon och nästan 30 år äldre Bill Öhrström möttes och fick en son samtidigt som hon slog igenom? Hur har hennes musik påverkats av separationerna med männen i hennes liv? Hur kommer det sig att hon har hållit graviditeten och födseln av sin nu fyraåriga dotter i princip hemlig? Det och tusen andra frågor väntade på svar.

Jill Johnson chockad av Lisa Ekdahl

Och de andra deltagarna var beredda med frågor. Men som Danny Saucedo beskriver det försvinner alla frågor när han sitter framför henne. Hennes magnetism raderar allt ur hans hjärna. I ställer fånler han mest.

Jill Johnsson som känns grundmurad, börjar plötsligt gråta när det pågår ett vanligt småprat runt lunchen. Hon kan för sitt liv inte förstå varför hon blir så rörd och är chockad över Lisa Ekdahls person.

Det är uppenbart att Lisa Ekdahl inte är som vanligt folk. Hon beskrivs av de andra deltagarna som en älva.

Lisa är helt enkelt oantastlig. Man frågar inte en älva om skilsmässor. Det skulle smutsa ner en så vän själ.

I programmet får man inte veta något nytt om Ekdahls liv. Men trots det är det ändå väldigt berörande. Man behöver inte sitta vid ett matbord på Gotland för att hypnotiseras av denna artists utstrålning.

Och i vår Instagram-värld där allt ska delas och visas upp är det trösterikt med någon som väljer motsatt väg.

Eller som Danny Saucedo resonerar efter att ha talat ut överallt om sin kärleksrelation med Molly Sandén – det är försent för honom att ha en sådan integritet.


ANNONS
Av xenia alpkut - 21 november 2016 11:00

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Lapp--kak--och-gomspalt-LKG-hos-barn/


Under graviditetens andra och tredje månad utvecklas fostrets ansikte och de olika ansiktdelarna växer samman. Hos barn med läpp-, käk- och gomspalt (LKG) växer inte delarna ihop helt och hållet utan det bildas istället större eller mindre klyftor, så kallade spalter.

Ungefär två av tusen barn föds med läpp-, käk- och gomspalt. I Sverige rör det sig om ungefär 200 barn per år, vilket gör den medfödda avvikelsen till en av de vanligaste. Ärftlighet spelar roll för uppkomsten för ungefär en femtedel av barnen. Det finns andra faktorer som påverkar risken, till exempel om man som gravid äter vissa läkemedel, även om det är mycket ovanligt idag. Därför ska man alltid berätta för sin barnmorska eller läkare om man äter någon medicin. För den som är gravid har rökning också betydelse. Vidare kan eventuellt folsyrabrist under tidig graviditet, alkoholvanor under graviditeten samt om modern är äldre ge ökad risk för att få ett barn med LKG.

Vad är läpp-, käk- och gomspalt?

Avvikelsen innebär att barnet antingen kan ha enbart en spalt i läppen, enbart i gommen eller också en kombination av läpp-, käk- och gomspalt. Hos en del barn är det bara som ett litet hack i läppen, och hos andra går spalten hela vägen från läppen upp till näsan. Läppspalten kan vara både enkel- och dubbelsidig.

Om barnet har gomspalt har inte gommen slutits samman utan är fortfarande mer eller mindre delad.

Spalterna påverkar barnets utseende, men det kan också påverka barnets förmåga att ammas eller suga på flaska. Även tal- och tandutvecklingen kan påverkas. De flesta barn med gomspalt har också öronproblem.

Att få ett barn med läpp-, käk- eller gomspalt


Det är olika hur man upplever att få ett barn med en medfödd avvikelse. Det kan vara en omvälvande och krisartad upplevelse. Samtidigt som man kan uppleva stor lycka över det nyfödda barnet, kan man också ha en känsla av förlust eller oro. Det är viktigt att tillåta sig att känna och uttrycka alla olika känslor. Man kan behöva stöd och hjälp för att ta sig igenom en eventuell kris och för att ta till sig all information. Därför kan det vara bra att läsa på själv i lugn och ro. Om man är påläst kan man också använda sina vårdkontakter på ett bra sätt till frågor som kan uppkomma. De flesta LKG-center har idag en psykolog i sitt team som kan hjälpa föräldrarna. Det kan också kännas bra att ha kontakt med föräldrar i en liknande situation, via exempelvis patientorganisationer.


Av xenia alpkut - 21 november 2016 09:15

https://sv.wikipedia.org/wiki/Barn

 

   


Ett barn är en människa från födelsen till pubertetens inträde.[1][2][3] Ett barn av kvinnligt kön kallas flicka, tjej eller tös, och ett barn av manligt kön kallas pojke, påg, kille eller gosse.


Beskrivning Tillblivelse


Barn tillkommer genom den sexuella förökningen mellan en kvinna – barnets mor, och en man – barnets far. Det sker genom att kvinnans ägg befruktas av mannens spermie. Befruktning kan ske genom samlag, genom assisterad befruktning eller in vitro-fertilisering (IVF). I moderlivet kallas människan foster.

Definition och överförda betydelser

 FN:s barnkonvention används ordet barn i betydelsen en människa som inte fyllt arton år.[4] Äldre barn, 13–19 år, kallas tonåringar eller ungdomar.

Att vara 'någons barn' innebär att vara den personens biologiska eller adopterade avkomling i första led. En förälders barn kallas för förälderns dotter om barnet är en flicka och för förälderns son om barnet är en pojke. Benämningarna dotter och son gäller även när man i vuxen ålder definierar släktskap. Avkomling i andra led kallas barnbarn.

Man kan också i överförd bemärkelse kallas någons barn, om man gått i lära hos någon, eller på annat sätt är någons skyddsling. I kristen tro kallas den troende "Guds barn", för att uttrycka den nära relationen till Gud Fadern.


Barndomens börjanNågon konsensus finns inte om när fostret börjar att vara ett barn. Det finns i olika kulturer och grupper olika uppfattningar alltifrån att människan är ett barn redan från befruktningen, till att människan blir ett barn först vid födelsen. Ställningstagandet i denna fråga, hänger nära samman med ställningstagandet i abortfrågan. Förespråkare för fri abort menar att fostret under sin första livsfas inte är något barn, utan en del av kvinnans kropp. Motståndare till fri abort menar att även ett foster har rätt till sitt eget liv. Oavsett ställningstagande i abortfrågan används i dagligt tal uttryck som "bli med barn" och "ha ett barn i magen". Juridiskt blir, i Sverige, fostret ett barn från och med 23dje havandeskapsveckan, dvs från och med dag 22+0. Graviditetens längd räknas av tradition från senaste mensens första dag (dag 0+0), men om fostret undersökts med ultraljud används istället det då fastställda datumet, eftersom det anses säkrare, för att beräkna fostrets ålder. I genomsnitt överensstämmer de olika beräkningsmetoderna, men för den enskilda kvinnan kan metoderna ge något olika resultat beroende på när konceptionen faktiskt ägde rum.


Av xenia alpkut - 20 november 2016 12:15

  Eva Dahlgren ångrar sin medverkan i "Så mycket bättre".

Artisten var en av deltagarna 2011, och trots att hon fick 300 000 kronor för att ställa upp önskar hon att hon aldrig hade tackat ja. Dessutom kunde hon bara se sitt eget avsnitt efter att ha druckit en och en halv flaska vin.

– Det är få grejer i mitt liv som jag ångrar att jag har gjort, men just det där känner jag att jag hade kunnat vara utan, säger hon i podcasten "Värvet".

 

Eva Dahlgren medverkade i "Så mycket bättre" i TV4 2011, tillsammans med Laleh, Tomas Ledin, Timbuktu, Lena Philipsson, E-type och Michael Wiehe. I senaste avsnittet av podcasten "Värvet" med Kristoffer Triumf berättar hon att det inte var ett komplicerat beslut att tacka ja till programmet. Hon avslöjar också att hon fick runt 300 000 kronor för att medverka.

– Det var jättemycket pengar, det var en årslön. Och det var jätteskönt, då hade man ju ett år till på sig att skriva, säger hon i intervjun.


Dahlgren: "Var inget bra beslut"

Men trots den höga summan ångrar hon djupt sin medverkan.

– Jag kände mig inte hemma i det, säger hon.

– Det var inget bra beslut. Jag trodde att det skulle vara annorlunda. Jag trodde att det skulle vara mer musik och att det skulle vara så där skönt. Att vi skulle vara där på Gotland och spela ihop och göra musik och sitta och prata så här. Men det var ju ett tv-program, så klart, där jag var en av figurerna. Jag blev figuren Eva, säger hon och fortsätter:

– Det var väldigt styrt allting. Jag längtade hem. Jag ville vara mig själv. Man fick inte vara sig själv kände jag.

För att kunna se programmet fick hon ta hjälp av alkohol.

– Jag drack en och en halv flaska vin sen såg jag programmet jag var med i tillsammans med några kompisar, sen tittade jag inte på det något mer.

 
Av xenia alpkut - 20 november 2016 12:00

Att mäta glukoshalten i blodet är vanligt. Det görs framför allt för att undersöka om du har diabetes. Provet tas oftast med ett stick i fingret. Personer med diabetes som har en blodsockermätare kan ofta ta provet själv.

 

När får jag lämna ett prov för P-Glukos?

Ett glukosprov ingår bland de prover som ofta tas vid olika slags läkarundersökningar och hälsokontroller. Det görs framför allt för att se om du har diabetes. I vanligt tal säger man ofta att man kontrollerar blodsockret.

Personer med diabetes brukar själva mäta P-Glukos regelbundet särskilt om de har typ 1-diabetes. Vid välinställd typ 2-diabetes kan mätningarna göras mer sällan.

Vad är glukos och var finns det?

För att kroppen ska fungera behövs bränsle – energi. Energin transporteras i blodet till kroppens celler framför allt i form av druvsocker, glukos. För att sockret ska kunna tas upp av cellerna behövs hormonet insulin. Hos personer som har typ 1-diabetes producerar kroppen inte tillräckligt med insulin. Typ 2-diabetes orsakas av att kroppen blir mindre känslig för insulin. Då kan insulinet inte verka med full kraft. Det kallas för insulinresistens.

Det finns även andra former av diabetes men de är ovanliga. Alla typer av diabetes leder till att blodsockerhalten i blodet ökar.

Hur tas provet?

Provet tas ofta genom ett stick i fingret. Det kallas för ett kapillärt blodprov eftersom blodet tas från de allra minsta blodkärlen som kallas kapillärer. Provet kan också tas i armen med hjälp av en nål som sticks in i ett ytligt blodkärl, en ven. Därför kallas den här typen av blodprov för ett venöst prov.

I vissa fall måste du fasta, det vill säga att du inte ska äta eller dricka, innan provtagningen. Ett sådant prov tas på morgonen och då ska du inte ha ätit sedan kvällen före. Vårdpersonalen brukar informera mer om hur många timmar innan provet som du måste fasta.

När får jag svar?

Om du lämnar provet på en vårdcentral analyseras ofta provet direkt och du brukar få svar efter omkring tio minuter.

Ibland skickas provet till ett laboratorium. Svaret brukar då komma till läkaren senast dagen därpå. Om du får vård på ett sjukhus kan du få resultatet mycket snabbare. 

Hur mäts halten av P-Glukos?

Mätningen av P-Glukos kan göras på flera olika sätt. Diabetespatienter har ofta lättanvända blodsockermätare som de kan använda själva. Inom sjukvården används mer avancerade och säkra sätt att mäta värdet.

I blodet finns det blodkroppar och vätska. När blodkropparna har tagits bort från ett blodprov kallas vätskan som är kvar för plasma. Glukoshalten i plasma anges i millimol per liter (mmol/L). Värdet blir ungefär 10 procent lägre om mätningen är gjord i blod än om den mäts i plasma. 2004 bestämde vi i Sverige att alltid använda glukosmätning i plasma men trots det lever begreppet blodsocker kvar.

Det är viktigt att glukoshalten i provet inte sjunker i väntan på analys. Annars kan resultatet visa att du har lägre värden än vad du egentligen har. För att undvika detta används särskilda provrör som innehåller ämnen, som gör att blodkropparna slutar konsumera glukos. 

Hur tolkas provsvaret?

Vid bedömningen av ett P-Glukos-resultat är det mycket viktigt för läkaren att veta om du fastade eller inte innan provet. Det kan ibland också spela en viss roll om provet är taget i en kapillär eller i en ven.

Precis som för andra prover anges ofta ett så kallat referensintervall tillsammans med P-Glukos-resultatet, åtminstone då provet har tagits efter att du har fastat. Referensintervallet får man genom att väga samman P-Glukos-resultatet från en stor grupp friska personers fasteprov.

Referensintervallet för fastevärden för P-Glukos anges ofta till 4,0 till 6,0 mmol/L. Det brukar anges som fP-Glukos. 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
<<< November 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se