Alla inlägg den 1 december 2016

Av xenia alpkut - 1 december 2016 14:45

           

 

SkyView är en cirka 100 meter lång gondolbana och åkattraktion som löper längs västra utsidan av Ericsson Globes tak i Stockholm. Banan består av två helinglasade klotformade kabiner som på varsin bana åker upp till Ericsson Globes topp. Ingången till anläggningen är från Arenatorget. Uppifrån toppen av Ericsson Globe, vid gondolens slut, har man utsikt över bland annat Hammarby sjöstad, Hovet, Tele2 Arena och långt ut över Stockholm. Innan man går ombord på Skyview får man sitta ned i ett väntrum där en informationsfilm visas om bland annat hur Ericsson Globe och Skyview byggdes. Därefter får man ta plats i en av gondolerna för en tur upp till toppen.


Historia

 Projektet började år 2004 som en "galen idé" av Stockholm Globe Arenas dåvarande vd Ulf Larsson, för att locka fler besökare till Globen. Madeleine Sjöstedt (FP) från kultur- och idrottsborgarrådet uttalade i ABC i november 2009: "Det kommer att vara en fantastisk utsikt över en av världens vackraste städer, det tycker ju alla som kommer till Stockholm [...] Och nu kan vi erbjuda alla att verkligen få se hur fint det är, så jag har enorma förväntningar".[1]

Hösten 2007 meddelades bygglov för banan och efter omfattande förstärkningsarbeten av Globens takkonstruktion, med cirka 42 ton stål, inleddes monteringen av ytterligare 70 ton räls på arenans utsida i november 2009. För montaget svarade företaget Liftbyggarna från Östersund, som med hjälp av bland annat bergsklättrare utförde såväl invändiga som utvändiga arbeten, även de runda gondolerna kommer från företaget i Östersund.


Den 5 februari 2010 avslutades montaget och byggarbetet med gondolbanan. Varje kabin har en diameter av cirka 4,5 meter, kan ta upp till 16 personer per resa och väger med maxlast cirka 7 ton. En nivåreglering ser till att gondolen alltid hålls i våg. Färden går upp till Globens topp - där är man 130 meter över havet. En resa tur och retur tar cirka 20 minuter. Enligt Harry Sjöström, vd för Liftbyggarna, finns det ingen liknande anläggning någonstans i hela världen. För gestaltningen av Skyview svarade Berg Arkitektkontor AB, som även ritade själva Globen i mitten på 1980-talet. Kostnaden för projektet landade på cirka 30 miljoner kronor.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Skyview

ANNONS
Av xenia alpkut - 1 december 2016 14:30

Hiv är ett virus som oftast överförs vid oskyddat samlag. Så genom att inte ha oskyddat sex kan du skydda dig mot hiv. Det finns inget botemedel mot hiv men det finns mediciner som bromsar upp sjukdomen. Utan mediciner leder hiv förr eller senare till andra sjukdomar. Det tillståndet brukar kallas för aids.

Symtom 

Det vanligaste är att inte få några symtom i samband med att man får hiv. Hur lång tid det sen tar tills man känner av att man fått hiv varierar från person till person, men det kan handla om flera år. Under den tiden brukar man må som vanligt och inte märka någonting av infektionen.

Tidiga symtom

Ungefär två till tre veckor efter att man fått hiv får en del en så kallad primär hivinfektion. Då kan du till exempel få

 • ljusröda, oregelbundna utslag på ryggen och bröstkorgen, och ibland också i ansiktet, på armar och ben.

De tidiga symtomen försvinner av sig själva, oftast inom ett par veckor.

Hur lång tid det sen tar tills man märker något mer varierar från person till person, men det kan handla om flera år. Under den tiden brukar man må som vanligt.

Sena symtom

Efter en längre tid, oftast flera år, kan du få de första tecknen på att ditt immunförsvar är försvagat. Det kan visa sig som

Om immunförsvaret blir ännu mer nedsatt kan du få tumörer eller kraftiga infektioner med bakterier, svampar eller parasiter. Den här typen av infektioner är ovanliga hos personer som har ett friskt immunförsvar. Det är det tillståndet som kallas för aids.

Utan behandling blir man förr eller senare sjuk i aids, men med behandling får man inte aids.


När ska jag söka vård?

Testa dig alltid om du misstänker att du kan ha fått hiv. Det är det viktigt för att du ska kunna få behandling och för att undvika att du sprida viruset vidare. Att testa sig är alltid gratis på alla mottagningar.

Kontakta en vårdcentral eller en hud- eller könsmottagning. Mottagningen kan också kallas för venereologisk mottagning, sex- och samlevnadsmottagning, STD-mottagning eller STI-mottagning. Om du är ung kan du vända sig till en ungdomsmottagning.

Tillfällig behandling: Postexpositionsprofylax (PEP)

Om du med säkerhet vet att det finns en risk att du kan ha fått hiv kan du få en tillfällig läkemedelsbehandling. Det kan till exempel vara om du har en sexpartner som har hiv och kondomen gick sönder. Det heter postexpositionsprofylax, oftast kallas det bara för PEP.

Men risken att bli smittad av en person med hiv som har behandling är minimal. Det är en läkare som avgör om PEP ska ges.  PEP ges inte för att man har haft oskyddat sex med en person utan att säkert veta att den har hiv.


Men behöver du behandlingen måste den startas inom 36 timmar efter tillfället då du eventuellt fått viruset. PEP-behandlingen pågår i fyra veckor och minskar risken för att du får hiv. Dagtid vänder man sig till en infektionsmottagning på ett sjukhus, och på kvällen och natten en akutmottagning.

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hiv-och-aids/

ANNONS
Av xenia alpkut - 1 december 2016 14:00

Fetma behandlas bäst med förändrad livsstil. Men det finns personer som inte lyckas gå ned i vikt och vars hälsa är i fara på grund av övervikten. Då kan en operation av magsäcken öka chanserna till ett bättre och längre liv.
Operation är dock ingen enkel metod som löser alla problem. Det finns risk för komplikationer och livsstilen måste ändras efteråt.

Kirurgisk fetmabehandling har kommit att tiofaldigas bara på några år. I år beräknas drygt tusen personer opereras inom Västra Götaland för obesitas, fetma. Operation används i de svåraste fallen och efter att andra viktminskningsmetoder först prövats.

Det finns olika sätt att operera. Idag är den absolut vanligaste metoden så kallad gastric bypass. Den bedöms som effektiv med mycket goda långtidsresultat och med relativt små biverkningar. Magsäcken förminskas och man blir fortare mätt. Vid operationen skapas en liten ficka överst i magsäcken som på så vis har plats för mycket mindre mat än tidigare. Den kvarvarande stora delen av magsäcken kopplas bort. Maten leds förbi den första delen av tunntarmen. Ingreppet gör att näringsupptaget försämras.

Operationen kan oftast genomföras med så kallad titthålskirurgi. Vilken metod kirurgen väljer beror på hur fet patienten är, bakomliggande sjukdomar och hur patientens hälsotillstånd är. Patienten är sövd under ingreppet. Man brukar få stanna på sjukhuset 2-5 dagar efter gastric bypass. Sjukskrivningsperioden varierar mellan 2 och 6 veckor.

I Västra Götaland utförs fetmaoperationer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och på privatsjukhuset Carlanderska i Göteborg. Väntetiden inom den offentliga vården för gastric bypass är för närvarande 3-6 månader.

Obesitasmottagningen

De patienter som är aktuella för fetmaoperation kommer via remiss till obesitasmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Utredning och behandling sker i samarbete med enheten för obesitaskirurgi.

Patienterna erbjuds hjälp och stöd i sitt svåra arbete med att gå ned i vikt. Ofta går de ett år till obesitasmottagningen för att kunna förändra sin livsstil. En del väljer att gå vidare med fetmaoperation.

Aktuella patientgrupper

BMI-gränsen för fetmaoperation är 40 såvida man inte har en bakomliggande sjukdom, exempelvis diabetes typ 2. Då är nedre BMI-gränsen 35. Det beror på att hälsovinsterna då är så stora.Vidare ska man flera gånger och med flera olika metoder, försökt uppnå bestående viktnedgång. Det är patienten själv som avgör om så är fallet.

För att få klartecken till operation måste remissen bedömas av såväl medicinläkare som kirurg.

Patienter som inte opereras

En del överviktiga patienter är fysiskt aktiva, lever sunt och har mycket bra medicinska värden. Då kanske operation inte är förstahandsalternativet.

Det är heller inte alla patienter som godkänns för operation. Bakomliggande sjukdomar eller medicinering kan utgöra risker eller kraftigt försämra resultatet. Det görs alltid en individuell bedömning.

Några patientgrupper som sällan opereras är:

 • de som nyligen har haft hjärtsjukdom eller stroke,
 • njursjuka,
 • cancersjuka,
 • gravida,
 • lungsjuka,
 • missbrukare,
 • de med obehandlade ätstörningar,
 • de som behandlas med cellhämmande medicin eller kortison.

Även vissa psykiska sjukdomar kan innebära problem. En anledning är att man ska kunna ha kraft att hantera komplikationer och den livsstilsförändring som en magsäcksoperation innebär.

Patienter över 70 år opereras sällan, bland annat på grund av att fetma i hög ålder inte har så negativa effekter som i unga år. Tvärtom, övervikt kan till och med vara bra att ha om man drabbas av allvarlig sjukdom.

Innan operation

För att få bästa resultat och minska riskerna för komplikationer, vill vårdpersonalen att patienterna ska gå ned en del i vikt och sluta röka innan operationen.

Som patient måste man också verkligen vara motiverad till livsstilsförändring. Vårdpersonalen på obesitasmottagningen hjälper till i det arbetet.

Positiva effekter

Efter operationen går det endast att äta 1-2 deciliter mat per portion. Näringsupptaget är också försämrat. Kilona försvinner därför fort. Viktnedgången är ofta 30 procent på 2-3 år.
De flesta kan sedan behålla sin vikt. Det innebär inte bara stora medicinska fördelar – självbild och självkänsla brukar också påverkas positivt. Hela livskvaliteten ökar när fetman minskar.

Den kraftiga viktnedgången innebär en minskad risk för tidig död och fetmarelaterade sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom och diabetes. En person med diabetes halverar risken för hjärtinfarkt.

Eftersom fettvävnaden är en stor körtel som utsöndrar ett 50-tal olika hormoner, kommer kroppen ofta i balans med sig själv. Kvinnor kan till exempel öka sina chanser till graviditet och personer med diabetes typ 2, så kallad åldersdiabetes, kan bli av med sjukdomen. Det beror på att insulinkänsligheten ökar när fetman minskar.

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/


 

Av xenia alpkut - 1 december 2016 10:43

   

Av xenia alpkut - 1 december 2016 10:29

 


Av xenia alpkut - 1 december 2016 10:15


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Aids


Aids (av ”acquired immunodeficiency syndrome”, på svenska ”förvärvat immunbristsyndrom”) är en dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade blir extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av humant immunbristvirus, hiv, och utgör slutstadiet av en hiv-infektion.

 

Historia


Aids beskrevs först i slutet av 1970-talet av franska läkare som märkte hur homosexuella män i orimligt hög grad drabbades av ovanliga sjukdomar. Åren 19831984 identifierades viruset som sprider smittan. Det upptäcktes i det närmaste samtidigt av två forskargrupper (Luc Montagnier i Frankrike och Robert Gallo i USA) och kallades LAV (lymphadenopathy-associated virus) respektive HTLV-III (human T-lymphotropic virus type III), innan man enades om termen HIV (human immunodeficiency virus).

Det första aidsfallet som man har kunnat bekräfta i efterhand är en man i det dåvarande Belgiska Kongo år 1959.[1] Det första bekräftade aidsfallet i Nordamerika är amerikanen Robert Rayford som dog i maj 1969, 16 år gammal.[2] Norrmannen Arvid Noe, som dog 1976, är det första bekräftade aidsfallet i Europa. Även Noes hustru och yngsta dotter insjuknade i aids. Dottern, som dog 1975 vid sju års ålder, är det första bekräftade dödsfallet i aids i Europa.[3] Danska Grethe Rask, som arbetade som kirurg i dåvarande Zaire på 1960- och 1970-talen och dog 1977, är också ett av de första bekräftade aidsfallen. Att dessa personer hade dött i aids upptäcktes dock först under andra halvan av 1980-talet. Roar Klingenberg(död 1984) var den första att diagnosticeras med aids i Sverige 1982.[4] 

Av xenia alpkut - 1 december 2016 10:15

 


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sköldpaddor


Sköldpaddor (Testudines) är en ordning inom kräldjuren som utmärks av en sköld som skyddar mjukdelarna, och som består av de två underordningarna gömhalssköldpaddor och vändhalssköldpaddor.

Sköldpaddor är ett djur som är kända för sina långsamma rörelser.  Deras tunga klumpiga skal som begränsar deras steglängd är en stor anledning till det. Landlevande sköldpaddor har korta, stadiga fötter.

En sköldpaddas skal är format på olika sätt beroende på vilket klimat den lever i, t.ex har vattenlevande sköldpaddor släta skal så att de ska kunna simma snabbare i vattnet. De som lever på land har piggar på sina skal för att de lättare ska kunna skydda sig mot rovdjur. Sköldpaddans skal sitter fast på den under hela sin livstid och kan därför inte avlägsnas.[1]

 

Av xenia alpkut - 1 december 2016 09:45http://www.svt.se/nyheter/utrikes/teorin-flygplanet-stortade-efter-branslebrist


Mycket tyder nu på att bränslebrist låg bakom flygkraschen i Colombia, som dödade 71 personer, däribland nästan ett helt fotbollslag. Planet brann inte när det slog ner och kan ha störtat med en tom tank. Dessutom hörs piloten klaga på bränslebrist i de sista inspelningarna från cockpit, som läckt till medier. 

Det var natten till i går, tisdag, som ett flygplan på väg till Medellin i centrala Colombia utropade nödläge och sedan kraschade i bergen. Colombianska myndigeter undersöker nu vrakdelarna vid nedslagsplatsen i närheten av Medellin. Den första informationen kring kraschen uppgav att ett elektriskt fel eller svåra väderförhållanden orsakade olyckan, bland annat eftersom planets besättning uppgav just elfel i ett nödanrop och räddningsarbetet försvårades av hårt väder.

Men nu uppger Alfredo Bocanegra, chef för colombianska luftfartsverket, att myndigheten inte utesluter att planet hade slut på bränsle. Orsaken är bristen på eldskador på vrakdelarna.

Pilotens nödrop: Bränslet slut

I en inspelning från ett flygledartorn som läckt till W Radio hör man dessutom piloten upprepade gånger be om lov att nödlanda, på grund av ”totalt elektriskt haveri” men också slut på bränsle. En flygledare hörs ge instruktioner medan planet tappar fart och höjd, och strax innan förbindelsen tystnar meddelar piloten att han flyger på 9 000 fots höjd.

Det är oklart hur W Radio kommit över uppgifterna, men de bekräftas av en pilot på ett annnat plan som flög i närheten, skriver AP.

I kraschen dog 71 passagerare och bara sex överlevde. Att någon överhuvudtaget klarade sig kan också vara ett tecken på att planet hade en tom tank, enligt flygexperter. Bilderna från platsen tyder också på att vrakspillrorna inte brunnit.

”Brann inte”

– Vi ser att det inte började brinna när planet slog i marken, vilket kan vara en av orsakerna till varför det finns överlevande från den här fruktansvärda tragedin, säger Geoffrey Thomas, chefredaktör för Airlineratings.com enligt CNN.


Tre fotbollspelare överlevde

Det chartrade planet skulle flyga det brasilianska fotbollslaget Chapecoense till Medellin för att spela final i turneringen Copa Sudamericana. 77 personer, inklusive nio besättningsmedlemmar, befann sig ombord när flygplanet störtade, bara några mil från flygplatsen i Medellin.

Ombord på planet fanns också 21 journalister som skulle bevaka matchen. Hittills har 71 av passagerarna bekräftats döda. Av de sex personer som har överlevde kraschen finns tre namngivna Chapecoense-spelare: Jackson Follmann, Zampier Neto och Alan Ruschel. Utöver fotbollsspelarna överlevde en journalist och två ur besättningen.

Enligt de första uppgifterna befann sig 81 personer ombord på planet, men den siffran har senare korrigerats till 77 personer.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< December 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se