Alla inlägg den 17 december 2016

Av xenia alpkut - 17 december 2016 20:00

Sverige blir först ut i världen med en ny metod att hjälpa ofrivilligt barnlösa par. En injektionspenna ska göra kvinnans hormonbehandling säkrare.

 

Mellan tio och femton procent av alla par som önskar sig barn kan inte skaffa ett på egen hand. Ofrivillig barnlöshet är klassad som en sjukdom i Sverige och drabbade par har rätt till medicinsk hjälp. Ungefär 2.500 barn kommer till genom provrörsbefruktning (IVF) varje år. Det är 2 procent av alla födslar, en stadigt ökande siffra.

Men långt ifrån alla IVF-försök lyckas. Mer än var tionde kvinna ger sig själv felaktiga hormoninjektioner vilket naturligtvis minskar chanserna till graviditet. Därför välkomnar bland andra Sveriges ledande fertilitetsforskare, professor Outi Hovatta, den nya fertilitetspenna som lanseras på torsdagen av schweiziska bioteknikjätten Serono.

 

"Pennan gör behandlingen mycket säkrare för kvinnan som själv slipper räkna fram dosen på egen hand, och det minskar stressen", säger hon enligt ett pressmeddelande från Serono.

Pennan (Gonal-f) ser ut ungefär som en diabetikers insulinpenna. Tanken är att kvinnan som genomgår en IVF-behandling ska få en uppsättning färdigladdade pennor att sticka sig i magen med, i stället för att själv behöva blanda till injektionen och ladda vanliga sprutor.

Enligt Serono är sticket smärtfritt och risken för feldosering minimerad.

En IVF-behandling går ut på att först stänga kvinnans naturliga menstruationscykel med hjälp av hormoner. Hon försätts i ett slags klimakterieliknande tillstånd, som bryts efter en tid med hjälp av en kraftig hormonbehandling (det är här som injektionerna i magen kommer in i bilden) som ska få många äggblåsor att mogna, men inte lossna, i äggstocken.

Äggen plockas sedan ut med hjälp av en nål och sammanförs med mannens spermier. Är spermierna svaga kan de till och med injiceras direkt i äggen. Ett eller två av alla de befruktade äggen placeras in i kvinnans livmoder. Därefter får naturen ta över. 

ANNONS
Av xenia alpkut - 17 december 2016 15:30

http://forskautandjurforsok.se/fakta/argument/


Argument

Det finns många skäl att ersätta djurförsök

För många är de etiska skälen – att man inte ska utsätta djur för lidande – tillräckliga. Andra anser att människan har en särställning som gör att det är rätt att använda djur i försök när det gagnar oss. De flesta är nog ändå överens om att djurförsök inte ska användas i onödan och att det är bra om fler djurförsök kan ersättas. Men visste du att satsningar på djurfri forskning också innebär att satsa på modern spjutspetsforskning och viktiga vetenskapliga framsteg?

Kritiken mot djurförsök och argumenten för att satsa på djurfria metoder handlar alltså inte enbart om djurens lidande, utan om att det behövs bättre metoder. Det finns en övertro på att djurförsöken ger oss all kunskap vi behöver för att få fram säkra läkemedel och få bort farliga kemikalier. Djurförsök är dessutom mycket dyra att genomföra och väldigt tidskrävande.

Även om det inte går att förneka att djurförsök historiskt har haft en stor betydelse för att få fram kunskap om och behandlingar mot sjukdomar, ska man vara medveten om att det finns skillnader mellan människor och djur. Resultaten kan inte överföras till människor rakt av. Ibland kan de till och med vara missvisande. Att utveckla nya, bättre och mer ändamålsenliga metoder ger stora fördelar även för oss människor.

Argumenten

1. Det handlar om väldigt många djur!

Många blir förvånade över att höra att det används över 990 000 djur i djurförsök i Sverige varje år. Det blir ca 2 700 djur varje dag. I hela världen används troligen över 100 miljoner djur i försök varje år. Det handlar alltså om riktigt många djur som används i djurförsök. Varje dag, varje vecka, året runt. Hjälp oss att göra något åt det!
Läs mer om djurförsöksstatistiken.

2. Djur utsätts för lidande i försök

Plågsamma djurförsök är tillåtet i Sverige och det finns få begränsningar av hur mycket lidande djur får utsättas för.  Det finns ingen officiell statistik över hur många djur som utsätts för lidande i försök, men uppgifter från tillsynsmyndigheten i Stockholms län visar att väldigt många djur används i försök som klassats som ”avsevärd svårighetsgrad”, den högsta lidandeklassningen.

Alla djurförsök är alltså inte plågsamma, men det är inte alls ovanligt att försöksdjur är genmodifierade eller inavlade för att få olika sjukdomar som ska studeras. Andra förgiftas i tester av kemikalier och olika produkter. De kan också opereras för att få skador,  utsättas för stress, upprepade injektioner och blodprovtagning, tvångsmatning och andra ingrepp. Att djur inte får mat och vatten innan ingrepp är vanligt.  Livet som försöksdjur, i små burar, lådor, akvarier eller bås, är ofta torftigt och med otillräcklig stimulans. Läs mer om hur plågsamma djurförsök är.

3. Försöksdjuren är inte annorlunda än din hund, katt eller tamråtta


Försöksdjur är precis som vilka djur som helst.  Djur vill kunna gräva, klättra, bygga bo, springa, nyfiket undersöka miljön, allt utifrån deras artspecifika behov och individuella intressen. Men med få undantag hålls försöksdjur hela livet inomhus i små burar eller bås med liten möjlighet till aktiviteter och motion. Vissa djur hålls i grupp, medan andra hålls ensamma eller till och med isolerade, om det behövs för försöket. Så även om alla djur inte används i plågsamma försök, finns det all anledning att se till att fler djurförsök kan ersättas.


ANNONS
Av xenia alpkut - 17 december 2016 14:15

Med alternativa metoder menas metoder som förfinar, minskar och/eller ersätter djurförsök, ofta omnämnt som de tre R:en, efter engelskans refine, reduce och replace. Men det som ofta kallas alternativa metoder är i dagsläget mycket sällan alternativ i den meningen att de helt kan ersätta djurförsök.

Tittar man i en ordbok står det att ordet alternativ betyder ”en av flera möjligheter”, att man kan välja mellan två eller fler alternativ. När det gäller djurförsök finns inte något sådant val. Om en forskningsmetod utan försöksdjur utvecklas som ger lika bra resultat som ett djurförsök så måste den djurfria metoden användas. Nya metoder och ny teknik kan leda till att djur inte längre behöver användas i försök, men de flesta nya metoderna är snarare komplement till djurförsök. Det vill säga de kan inte helt ersätta försök med djur (replace).

Alternativa metoder minskar antalet djurförsök

De största framstegen inom utveckling av alternativa metoder har hittills inneburit modeller som minskar antalet djur som används i en studie (reduce) eller modeller som förbättras så att djuren som används utsätts för mindre stress och annan påverkan (refine).

Det sker hela tiden en utveckling på området och många typer av djurförsök har fasats ut på senare år, men till vissa försök finns det idag inga alternativ.

Förbjudet att testa på människor


Djurförsök används till exempel fortfarande när det gäller forskning kring samspelet mellan olika organ i en levande kropp och hur de påverkar varandra i friskt och sjukt tillstånd. Samma sak gäller vid test av substanser som kan bli läkemedel. Riskerna att testa direkt på människor anses vara alldeles för stora, och det är förbjudet i både svensk och internationell lag. Det finns flera drivkrafter för att söka andra alternativ till djurförsök: Det är en etiskt svår fråga, de är dyra och komplicerade att genomföra.


Av xenia alpkut - 17 december 2016 14:00

Skillnader mellan Sverige och EU

I den svenska definitionen av försöksdjur räknas många fler djur in i begreppet än i den europeiska definitionen. Det leder till olika siffror och det är viktigt att komma ihåg när man jämför den svenska statistiken med andra länders eller EU:s statistik.

Enligt svensk definition av försöksdjur finns årlig statistik för Sverige samlad sedan 1982 och enligt både svensk och europeisk definition sedan 1990.

Svensk definition

Svensk definition baseras på syfte, det vill säga vad djuret ska användas till. Den svenska definitionen av djurförsök och försöksdjur står i djurskyddslagen.

Försöksdjur betyder att det är djur som används i djurförsök eller djur som föds upp, förvaras eller tillhandahålls för att användas i djurförsök.

Med djurförsök menar man användning av djur för:

 • Vetenskaplig forskning
 • Sjukdomsdiagnos
 • Utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter
 • Undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret riskerar att lida
 • Andra jämförliga ändamål

Med djurförsök avses också framställning av djur med förändrad arvsmassa, där till exempel gentekniska metoder används.

Europeisk definition

Europeisk definition baseras på frågan om ingrepp.

Den europeiska definitionen står i Europarådskonventionen och utgår istället ifrån att om djuret utsätts för ett ingrepp, först då är det ett försöksdjur.

Detta betyder att den europeiska modellen inte räknar med djur som utan föregående ingrepp avlivas för att man ska få tillgång till organ, vävnader eller celler. Djur som används i beteendestudier, utan föregående ingrepp, räknas inte heller som försöksdjur.

Vad är ett försöksdjur?

I både den svenska och europeiska statistiken räknas ryggradsdjur och bläckfiskar som försöksdjur.

Till ryggradsdjur räknas i Sverige däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar. Rundmunnar som innefattar nejonögon och pirålar, räknas inte in enligt den europeiska definitionen av ryggradsdjur.

Övriga djurgrupper räknas inte som försöksdjur och användning av dem kräver därför inte etisk prövning.

Provfisk


Från och med 2003 räknas provfisk som djurförsök. Provfiske sker för att undersöka fiskbestånden i våra vattendrag.


http://www.djurforsok.info/vad-ar-djurforsok/djuren/

Av xenia alpkut - 17 december 2016 13:00

 

Näst sista kvällen någonsin och det börjar bli känslosamt på riktigt.
I alla fall för Kent.
Jag vågar knappt tänka på vad som kan hända i kväll.


Det är bara en konsert kvar nu. Men redan den här näst sista kvällen märks det på Kent att det är speciellt. Jocke Berg får samla sig flera gånger när han ska försöka säga något till publiken och blickarna mellan bandmedlemmarna talar sitt tydliga språk:
Om lite drygt ett dygn finns inte det här längre, hur ska vi klara av att förhålla oss till det?

Det brukar ju annars vara i publiken som de största emotionella stormarna äger rum på en Kent-konsert men det tar de facto ett ganska bra tag innan hela arenan verkligen är på fötter.
Får jag gissa blir det något helt annat i kväll, när det är bandets mest inbitna fans från hela landet som samlas för att sjunga med i den allra, allra sista sången.
Icke desto mindre levererar Kent en i långa stunder bländande föreställning även i kväll.

Sätter en ny standard

Det är den rent visuellt mest imponerande arenarockshow som någonsin rullat runt i Sverige, Kent sätter en ny standard lagom tills de lägger av. Coolt bara det. Ljus och videoprojektioner går verkligen hand i hand med musiken, ibland fyndigt självrefererande men utan att bli övertydlligt, rakt igenom stilfullt.
Jag tror dessutom på bandet när de säger att de åker runt och spelar de låtar de gillar bäst själva. Det både låter och ser ut så.
Sedan den starka premiären i Linköping i september har showen bara blivit stadigare och tajtare. Den strålande körtrion Daniela Sörensen, Carolina Wallin Pérez och Malin Brudell tar mer och säkrare plats och versionerna av sånt som ”999”, ”La belle époque” och ”Egoist” blir så kraftfulla bilder av tiden att det plötsligt känns väldigt tungt att aldrig få höra dem igen.


Kommer att bli tomt

Ja, jag vet. Det är ju bara ett rockband som lägger av, jag borde rimligen vara för gammal för att något sånt på allvar ska smärta mig, men det kommer att bli tomt utan Jocke Bergs blick på läget i både landet och livet.
Mest omistlig är givetvis sista delen av showen. Appen som Kent har försett sin publik med skapar mäktiga stjärnhimlar på läktarna i ”Sverige” och ”Dom andra”. Och trots att lokalen är fylld av tusentals nostalgiladdade konsertminnen från över 20 år jobbar bandet med den svenska rockens kanske hårdaste arbetsdisciplin ändå ända in i kaklet för att försöka sätta nya avtryck med hörnstenslåtar som ”Utan dina andetag”, ”747” och ”Mannen i den vita hatten (16 år senare)”.


Det är värt en stående ovation bara det. Särskilt som de faktiskt lyckas.
Och alla som har biljett till i kväll kan förstås skatta sig lyckliga. När landets mesta ”vi mot världen”-band är så här svallande sårbara redan kvällen innan lär den stora finalen bli något alldeles extra.


http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/91AWM/lordagens-final-blir-nagot-alldeles-extra

Av xenia alpkut - 17 december 2016 11:00

http://www.expressen.se/noje/recensioner/musik/nunstedt-u2-har-fatt-ordning-pa-grejerna/


       


U2 gamblar verkligen inte.

Deras första show på svensk mark är fylld av säkra kort.

Men vadå? Tillräckligt många av dem är ganska så spektakulära ess.


De är inte längre arenarockens frälsare, men de är fortfarande genrens finaste förvaltare.

Det mest märkliga med U2:s världturné, "innocence + experience tour", är deras försiktiga - för att inte säga fega - strategi.

Till en början såldes turnén in som en spektakulär dubbelupplevelse där varje stad på turnékartan bokades in för två kvällar med löftet om att den ena kvällen skulle vara den andra totalt olik.

Det löftet har irländarna inte varit i närheten av att kunna infria så här långt. Kanske på grund av osäkerhet - premiären var allt annat än stabil, och de fick snabbt samla sig kring en okomplicerad men också ganska statisk låtlista - men kanske också delvis på grund av sargat självförtroende. Det senaste året har The Edge trots allt trillat av en scen och Bono en cykel. Lägg till U2:s grandiosa gest att släppa senaste albumet "Songs of innocence" gratis, som fick så mycket skit att de tvingades be om ursäkt.

Men kanske kommer förvandlingen i Stockholm?

Vi får vänta, vi får se.

Om man ser bandets första konsert som den separata händelse den faktiskt är, så är det ingen tvekan om att det är starkt material U2 kommer med.

Scenbygget är kanske det starkaste esset i leken. Showen är, så klart noga genomtänkt, och ger bandet stor dynamik. Från den avskalade inledningen - där Bono lyckas få igång allsången redan innan bandet börjat spela kvällens första nummer, "The miracle (of Joey Ramone)". Efter hand tar den tredelade scenen, som sträcker sig över nästan hela arenagolvet, allt större plats. Och när den enorma LED-skärmen som svävar över innerplan tänds bjuds publiken på formidabel grafik med en serie fiffiga effekter.

Låtarna från "Achtung baby", albumet som ritade om hela spelplanen för U2 när det kom, får en central roll i showen. Och det är som om dammet som hade lagt sig på några av publikfavoriterna plötsligt är som bortblåst. "Until the end of the world"? Ess. "Even better than the real thing"? Ess.

U2:s samhällsengagemang har i perioder skjutit deras stjärnstatus i sank. Bonos välgörenhetshjärta har stundtals överröstat musiken och fått det att framstå som att det är viktigare för sångaren att träffa världens makthavare och göra sin politiska röst hörd än att pyssla med rock. Nu, med en brännande aktuell flyktingkatastrof som pågår i Europa, får hans passion konserten att glöda av empati. När U2 presenterar gamla "Bullet the blue sky" + "Where the streets have no name" + "With or without you" i ett nytt ljus känns de lika relevanta som någonsin tidigare. Ett odiskutabelt ess.

De som har sett showen tidigare, eller bara läst på, bjuds på väldigt få överraskningar. Men också på ett par löften att ta med sig inför fortsättningen.


U2 är i fin form, och Bono har fler ess i rockärmen.

 

Av xenia alpkut - 17 december 2016 09:15


http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/y2MrJ/det-ar-hit-som-kanslor-kommer-for-att-do


Det är fortsättningen på början till slutet.

Kent räknar ner och är nu på tre.

Men det är ingen kväll att bli fullkomligt hjärtsvag för.


Prick på sekunden utsatt tid går de på. Precis som det brukar vara med Kent men också just som det ska vara vid högtidliga tillfällen. Att tala om spelningen som en begravning är lite väl deppigt givetvis – men visst är det en era som nu ska gå i graven.

Trummisen Markus Mustonen är först. Sedan kommer de en efter en. Sist ut är Jocke Berg. Han har givetvis skinnbyxorna på. Och alla bekymrade rynkor är där i pannan. Det är vad tjugosex år med Kents texter gör med en man. Han är dock bandets färgklick i sin brunröda (eller är den vinröd? Kanske burgundy?) sammetskavaj. Annars är det färgkod svart. Såklart.

Allt är som sig bör också denna kväll.

Kent tramsar inte till det med sentimentaliteter bara för att de hade haft frikort att göra det.

Inget är över förrän den tjocka damen sjunger. Eller åtminstone till Jocke Berg slutar att sjunga på lördag kväll.

Men såhär den första av tre kvällar känns det inte så annorlunda än vad det brukar göra på Kent-konserter. Det är ganska mycket som det brukar vara. Martin Sköldsvänger med sin bas och Berg känner med varenda textrad så mycket att hela ansiktet skrynklar sig. Gitarristen Sami Sirviö jobbar på borta på sin kant.

Under sina tre decennier som grupp har Kent spelat ihop sig så att de är som ett färdigförpackat paket att rulla ut.

Det handlar inte bara om bandet och musiken. Det är det visuella bakom dem. För att inte tala om ljuset. Allt som finns där utgör sin del av alltihop. Det är inte bara att stuva om och kasta ut hur som helst. Inte heller är ju detta bara en avskedsturné utan det är också den enda chansen för nya skivan att möta publiken innan det är över.

Men visst gör det också att denna kväll – det första av de tre definitiva stegen mot slutet – är i huvudsak som de tidigare spelningarna. Fast nu i en betydligt större lokal. När Jocke Berg däremot tar till orda blir det tyst som i kyrkan. Mot slutet håller han varsitt tal till sina bandmedlemmar. Han säger några ord om var och en innan han avslutar med att säga att han älskar dem. 

Det är kvällens mest hjärtesnörpande stund.

Men trots alla stora ögonblick går det inte att komma undan att Tele2 Arena är en olycklig arena. Det är hit som känslor kommer för att dö. 

Det är nästan det som skär mest i hjärtat. Att Kent ska ta sitt farväl i den mest iskalla av lokaler. Lika ödslig som en spökstad.

 

Av xenia alpkut - 17 december 2016 00:00

 

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Kent_(musikgrupp)


Kent är ett svenskt rockband från Eskilstuna som sedan mitten av 1990-talet etablerat sig som en av de mest framgångsrika grupperna i Skandinavien. Med mer än 2,3 miljoner sålda fullängdsalbum[6] har Kent flera gånger givits epitetet "Sveriges största rockband"[7][8].

Gruppen bildades 1990 under namnet Jones & Giftet, senare Havsänglar. Det nuvarande namnet har man haft sedan 1993. Originalmedlemmarna var Joakim BergMartin SköldMarkus MustonenSami Sirviö och Thomas Bergqvist. Bergqvist ersattes av Martin Roos 1992 som i sin tur lämnade gruppen 1995, kort efter utgivningen av debutalbumet Kent. De första listframgångarna kom först 1996 i samband med singeln "Kräm (så nära får ingen gå)". Samma år rekryterades gitarristen Harri Mänty som var medlem i bandet fram till 2006.

Sedan Kents andra album, Verkligen (1996), har de toppat Sverigetopplistan med samtliga nio efterföljande studioalbum, varav Vapen & ammunition (2002) tillbringat längst tid på listan med 85 veckor totalt.[9]De har även toppat den svenska singellistan med låtarna "Dom andra", "Max 500", "Palace & Main", "Töntarna", "2000" och "Gamla Ullevi".[9]Kent blev 2016 invalda i Swedish Music Hall of Fame.[10]

Den 13 mars 2016 meddelade bandet via en musikvideo att 2016 blir deras sista år tillsammans. I samma video tillkännagavs släppet av ett sista fullängdsalbum och ett samlingsalbum samt genomförandet av en rikstäckande avskedsturné. Turnén kommer att kulminera i ett allra sista farväl i form av en avskedsspelning på Tele2 Arena den 17 december 2016.[11]

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< December 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se