Alla inlägg under december 2016

Av xenia alpkut - 23 december 2016 12:00

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tvångssyndrom


Tvångssyndrom är en psykiatrisk diagnos som kännetecknas av upprepade ritualer eller tankar. Det internationella namnet är Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Obsession eller tvångstankar är obehagliga och ofrivilliga tankar som ger upphov till ångest. Compulsion eller tvångshandlingar är de tankar eller ritualer som den drabbade använder sig av för att slippa denna ångest. Det behöver inte nödvändigtvis finnas någon rationell koppling mellan en tvångstanke och den lindrande tvångshandlingen.


Beskrivning[


Tvångssyndrom blandas ofta ihop med tvångsmässig personlighetsstörning. Skillnaden är dock att de tvångsmässiga beteendena i den senare är egosyntona, det vill säga att de överensstämmer med individens personlighet och mål. Utförandet av de tvångsmässiga beteendena ger inte personer med tvångsmässig personlighetsstörning något obehag utan anses ofta som nyttiga, exempelvis överdrivet nedtecknande av "att göra"-listor, med förklaringen att de är tidsbesparande. Personer med tvångssyndrom känner däremot ett obehag associerat till sina tvångshandlingar, både då de inte kan utföra dem, och kring det upplevda behovet av att utföra dem. Tvångssymptomen är alltså oftast egodystona (i konflikt med individens självbild) hos personer med tvångssyndrom, även om det finns överlapp över tillstånden.

Tvångssyndrom behandlas med både psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk psykoterapi och också med selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Det är oklart om en kombination av dessa behandlingar ger ökad effekt. Medicinering med SSRI har fördelen att det är billigare och kräver mindre engagemang från den drabbades sida, men nackdelarna är de vanliga biverkningarna vid farmakologisk behandling samt den signifikant ökade återfallsrisken vid avbruten medicinering.

Tvångssyndrom är en ångeststörning med en livstidsprevalens på mellan 1 och 2,5 procent. Det är lika vanligt hos män som hos kvinnor. Det är vanligt att personer med obehandlat tvångssyndrom också utvecklar depression. Det finns viss komorbiditet mellan tvångssyndrom och Tourettes syndrom samt mellan tvångssyndrom och generaliserat ångestsyndrom. Prognosen för obehandlat tvångssyndrom är mycket dålig, hos endast tjugo procent försvinner syndromet spontant.

Spelberoende, internetberoende, kärleksberoende, pornografiberoende med mera är inte tvångssyndrom i den diagnostiska meningen, eftersom de skänker personen en viss tillfredsställelse medan de pågår, medan tvångssyndrom uteslutande handlar om att undvika negativa känslor och präglas av rädsla och oro.

Fem grupperingar[redigera | redigera wikitext]

Det går att urskilja fem sorters tvångstankar och medföljande beteenden (ofta visar en drabbad upp flera av dessa):

 1. 1.Att se till att andra ej skadas.
 2. 2.Att undvika att bli smittad eller smutsig.
 3. 3.Att undvika känsla av ofullständighet eller fel.
 4. 4.Att ej tänka tabutankar.

Att tvångsmässigt samla saker (kan även inkludera sopor). 


Diagnos


Diagonser definieras av diagnostiska systemet ICD-10 och av den äldre DSM-IV. DSM-IV definierar tvångssyndrom enligt följande kriterier (alla måste vara uppfyllda):[1]


 1. 5.Tvångstankar, impulser eller fantasier som upplevs som påträngande men härrörande från personen själv och som personen har försökt upphöra med. Dessutom tvångshandlingar i form av konkreta eller mentala handlingar som personen känner sig tvingad att utföra, samt utförs för att minska att någon katastrof ska hända. Handlingarna har inte något tydligt eller rimligt samband till det som de ämnar stoppa.
 2. 6.Personen måste ha insikt om att tvångstankarna och tvångshandlingarna är orimliga eller överdrivna (Detta kriterium gäller inte barn).
 3. 7.Problemet orsakar ett signifikant lidande och är tidskrävande (tar minst en timme om dagen i anspråk), alternativt stör i betydande grad personens liv.
 4. 8.Om personen har andra psykiatriska diagnoser så är inte tankarna och beteendena begränsade till denna (till exempel till skuldkänslor vid depression).
 5. 9.Störningen beror inte på effekter av någon drog eller av någon kroppslig sjukdom.
ANNONS
Av xenia alpkut - 23 december 2016 00:00


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sköldkörtel


SköldkörtelnGlandula Thyreoidea, är en två- eller (hos vissa människor) tredelad endokrin (hormonproducerande) körtel lokaliserad i halsen, strax under struphuvudet och utmed sidorna på luftstrupen. Sköldkörtelns hormoner, tyreoideahormoner, går direkt ut i blodet och påverkar ämnesomsättningen.

 

AnatomiSköldkörteln består av två, ibland tre, lober. Den tredje loben benämns pyramidloben och finns hos ca 15 procent av befolkningen. I normalfallen består sköldkörteln av höger och vänster lob (lobus dexter et sinister). Dessa sammanfogas framtill i Isthmus glandulae thyroideae som ligger framför ringbrosket (cartilago cricoidea).

 

HormonproduktionHistologiskt består sköldkörteln av sfäriska folliklar. På dessas cellytor finns tyreotropinreceptorer som binder TSH vid sköldkörteln. Sköldkörtelns celler samlar upp tyrosin och salt ( Na+/I-). I cellerna katalyseras saltets jodid till jod av tyreoperoxidas. I follikelcellerna bildas tyreoglobulin med detta jod, som samlar tyrosinet. Vid syntesen av tyrosin och jod bildas tyreoideahormoner. Hormonerna är fästa vid tyreoglobulinet tills TSH fäster vid tyreotropinreceptorerna. Fäst på receptorerna signalerar TSH att hormonerna ska frisättas från tyreoglobulinet och follikelcellerna. Därmed utsöndras hormonerna från sköldkörteln in i blodet.

Syntesen av tyrosin och jod vid tyreglobulinet bildar så kallat tyroxin (T4) vilket är ett av de två viktigaste tyreoideahormonerna. Omkring 80 procent av T4, normalt sett, dejoderas till trijodtyronin (T3) i vävnaderna. T3 är mycket mer aktivt än T4, som i stor utsträckning är ett prohormon. En del T3 bildas också i sköldkörteln. Omkring 20 procent av det totala T3 bildas där genom att överblivna rester från produktionen av T4, monojodtyrosin och dijodtyrosin, dejoderas av ett sköldkörtelenzym, jodtyrosindejodinas typ II.

Huvuddelen av det T4 och T3 som utsöndras från sköldkörteln är bunden till transportproteiner. Det är den fria icke-proteinbundna fraktionen av T4 och T3 som är biologiskt aktiv. Sköldkörtelhormonerna T3 och T4 transporteras i blodet i störst (70 procent) utsträckning bundet till proteinet TBG (tyroxinbindande globulin), men även till viss del (15-20 procent) av albumin samt (10-15 procent) transthyretin och cirka 3 procent bundet till lipoproteiner. TBG har två viktiga funktioner:

1) bidra med en stor cirkulerande reservoar av T4, för att buffra för akuta förändringar i sköldkörtelfunktion (efter borttagande av sköldkörteln har cirkulerande T4 minskat med ca 50 procent efter en vecka),


ANNONS
Av xenia alpkut - 22 december 2016 23:00


http://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/r264e/hovratten-sanker-straffet-for-mordet-pa-lotta


”Hon förtjänade det, jag har gjort det och jag står för det jag gjort”.

Så sa Martin Jonsson, 33, till poliserna som grep honom efter att han slagit Lotta Rudholm, 41, sönder och samman. 

Men han överklagade tingsrättens livstidsdom för mord – i dag sänkte hovrätten straffet till 18 års fängelse.


Klockan 05.23 den 4 juni i år ringde Martin Jonsson, larmnumret 112:

– Jag möter upp er så fort jag ser er så kommer jag ut så får ni ta mig så får ni köra iväg henne i en ambulans. Det här är inte okej. Det har gått alldeles för långt. Hon ligger bara och stönar, sa Martin Jonsson i samtalet.

Den 115 kilo tunge Martin Jonsson hade då misshandlat den 59 kilo tunga Lotta Rudholm genom att slå henne med knytnävarna i ansiktet så svårt att en av poliserna som kom till platsen beskrev det som ”det värsta jag sett”.

Lotta fördes till sjukhus, men hennes liv stod inte att rädda. Tre dagar senare somnade hon in. 

Tingsrätten dömde till livstid

Martin Jonsson, 33, som hade en stormig och våldsam relation med Lotta Rudholm, dömdes i slutet på oktober av tingsrätten till livstids fängelse för mordet på henne.

Enligt rätten var han”uppenbart likgiltig” inför om Lotta dog.

För hårt straff tycker han själv – och överklagade domen till hovrätten.

Han menade att det han gjort inte var mord, utan skulle betraktas som synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död. 

Eftersom han avbröt dödsmisshandeln själv och larmade ambulans samt la Lotta i framstupa sidoläge och erkände att det var han som hade misshandlat henne, borde han få ett lindrigare straff än livstid, menade han.

Nu har hovrätten sagt sitt. De sänker straffet till 18 års fängelse. Det innebär, med två tredjedelsfrigivning, att Martin Jonsson kan komma ut om tolv år.


”Ville verkligen han skulle få livstid”

”Omständigheterna kring gärningen är sammantaget sådana att de tydligt talar för ett högre straff än normalpåföljden fjorton års fängelse. Förhållandena är dock inte sådana att de motiverar fängelse i arton år eller på livstid”, skriver rätten. 

Hovrätten skriver att mordet har ett straffvärde på 16 år, men att det på grund av den övriga brottsligheten, däribland olaga hot, narkotikabrott och grov fridskränkning, och att han tidigare dömts för allvarliga brott sammantaget ska bli 18 års fängelse. 

Det rör sig alltså inte om ett sådant undantagsfall med synnerligen försvårande omständigheter där livstids fängelse kan komma i fråga, skriver rätten.

– Jag är besviken, jag ville verkligen att han skulle få livstid, säger Camilla Rudholm, Lottas syster, till Aftonbladet.

Av xenia alpkut - 22 december 2016 19:22

   

JUL
Av xenia alpkut - 22 december 2016 19:00

     

Av xenia alpkut - 22 december 2016 16:27

 

 

Jag tycker om Jönssonligan. 

                            

 

 

Jönssonligan är en fiktiv kriminell trio med komiska drag i ett antal svenska filmer. Det har gjorts nio filmer om Jönssonligan, samt fyra om Lilla Jönssonligan men alla ligamedlemmar förekommer inte i alla filmer. Filmmusikens tema är skrivet av Ragnar Grippe. Jönssonligan är ursprungligen en svensk bearbetning av den danska originalidén Olsen-banden[1], men har distanserat sig rejält till de ursprungliga danska filmerna efter hand. Jönssonliganfilmerna har idag blivit svenska kultförklarade klassiker, speciellt de två första filmerna Varning för Jönssonligan (1981) och Jönssonligan & Dynamit-Harry (1982). En reboot med nya skådespelare i rollerna hade premiär i januari 2015[2].


https://sv.wikipedia.org/wiki/Jönssonligan

Av xenia alpkut - 22 december 2016 12:00


 

Hovrätten har att ta hänsyn till att frun nu gett Nerijus Bilevicius alibi. Och rättens syn på DNA-bevisningen kan vara avgörande.

Den största skillnaden från tingsrättsförhandlingarna var att den åtalades fru nu medverkade på videolänk istället för på telefon som i tingsrätten – och att hon nu i hovrätten gav sin make alibi.

Frun har tidigare varit något oklar om var hennes make befann sig vid tiden för mordet, men nu i hovrätten hävdade hon alltså att hennes man då var hemma.

”Kan finnas annan mördare”

I flera timmar pläderade advokat Inger Rönnbäck i hovrätten för sin klients oskuld, bland annat med de nya ovan nämnda punkterna som argument.

Att de DNA-spår från den åtalade som återfunnits, inte på den dödes kropp, men väl på hennes kläder kunde ha sammanblandats eller till och med riggats.

– Det finns inte ett enda spår från Nerijus på Lisas kropp, endast på hennes kläder. Det kan finnas en annan mördare som krupit ur nätet här, sa advokat Ingrid Rönnbäck då.

”Skrek: Sluta ljuga!”

Under denna plädering brast det för Lisa Holms pappa.

– Sluta ljuga! skrek han till försvarsadvokaten medan Lisas syster grät öppet.

Kort därefter samlade pappan ihop sig och bad rätten om ursäkt.

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm började sin plädering med att ge svar på försvarets kritik mot utredningen.

– Det här är en robust utredning som tål granskning, vi har gjort det vi ska göra och det har gjorts av duktiga poliser.

Dömdes till livstid

Åklagaren yrkade på att hovrätten fastställer tingsrättens dom samt utvisning av den åtalade.

Försvaret vill att den åtalade släpps fri. Vid fällande dom vill hon ha en rättspsykiatrisk undersökning av sin klient.


Av Skaraborgs tingsrätt dömdes Nerijus Bilevicius mot sitt nekande till livstids fängelse för mord. Han dömdes där även att betala 150.000 kronor i skadestånd till Lisa Holms familj.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/avgorande-dom-i-lisa-holm-fallet-i-dag

Av xenia alpkut - 22 december 2016 10:30

Morden och masskjutningen på Vår krog och bar är ett av de mest uppmärksammade våldsdåden i Sverige i modern tid. Klockan elva meddelar hovrätten mördarnas straff och SVT Nyheter Väst finns på plats vid rättscentrum i Göteborg.

Totalt åtta personer dömdes i tingsrätten för inblandning i skjutningen vid Vårväderstorget den 18 mars 2015.

Fem av dem dömdes för mord och tre dömdes för medhjälp till mord. Två män dömdes till livstids fängelse och tre till 14 års fängelse, på grund av deras låga ålder vid tidpunkten för morden.

En av de misstänkta medhjälparna, en 22-åring, släpptes i tisdags.

Det indikerar att han kan komma att frias. Frisläppandet har startat spekulationer om att hovrätten kommer att lindra domarna. Hur det blir vet vi om en liten stund.


Två personer mördades och åtta skottskadades när maskerade gärningsmän öppnade eld med automatvapen den 18 mars 2015.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/nu-kommer-hovrattsdomen-1

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
<<< December 2016 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se