Alla inlägg den 3 januari 2017

Av xenia alpkut - 3 januari 2017 17:19

http://www.expressen.se/debatt/forbjud-fyrverkerier-for-allmant-bruk/Det får vara slut med jollrandet. Att skjuta raketer mot ambulanser som kommer för att undsätta skadade och sjuka är en attack mot vår demokrati, skriver ambulanssjuksköterskan Gordon Grattidge.

Vi konstaterar att flera ambulansbesättningar även detta nyår blivit beskjutna av raketer och därtill hamnat i kaotiska situationer där raketer skjutits horisontellt eller riktats mot folksamlingar, vilket har resulterat i utlarmning av ambulans, polis och räddningstjänst. Väl på plats påminner tumultet med kraftiga smällar och antänt krut om ett krigstillstånd. Det är en helt oacceptabel arbetsmiljö.

Utvecklingen med raketattacker mot människor och fordon är alarmerande och vittnar om en normförskjutning.

Det finns åsikter som försöker göra frågan om attacker mot ambulanspersonal till en fråga om en aversion mot uniformer. Argumentet är lika löjligt som intetsägande. Även barnfamiljer med barnvagnar har beskjutits, vilket säger något om avsaknaden av både vett och risktänkande hos de personer som fullt medvetet och urskillningslöst riktar antänt krut mot människor.

All ambulanspersonal är representanter för värdegrunden att alltid värna patienterna. Uppenbarligen är alldeles för många inte i stånd att använda ett sunt förnuft när det gäller fyrverkerier. Ambulanspersonalens arbetsmiljö med ett ökat antal allvarliga våldshändelser och hotfulla situationer anser vi påvisar en framväxt av parallella normsystem som försätter hyggliga människor i en skräck. När vi möter boende i så kallade särskilt utsatta områden finns ett tydligt budskap - samhället måste ta tillbaks gatorna från kriminella. Att skjuta raketer mot ambulanser som kommer för att undsätta skadade och sjuka är en attack mot vår demokrati.

Regeringen har visat sig helt oförmögen att agera då krisberedskapen i samhället försämras. Vi ser det särskilt inom ambulanssjukvården där landstingens ekonomier resulterar i färre ambulanser i en tid då befolkningen växer kraftigt och människor blir äldre och i behov av mer vård.

Det förefaller i dag självklart att alkohol- eller narkotikapåverkade inte ska använda fordon. På samma sätt är det förstås förenat med stora risker att omdömeslöst skjuta raketer i tätbebyggda områden. Inte sällan sker hanteringen av fyrverkerier av alkoholpåverkade personer. Det finns ii dagregelverk kring fyrverkerier, men den gångna helgen visar med all önskvärd tydlighet att följsamheten av bestämmelserna på många platser är obefintlig.

 

Vi har i många år förespråkat införande av flaggning av farliga adresser, personer och områden. Vi vill ges möjligheten att bära så kallad kroppskamera och ha med DNA-kit för att stärka bevisen vid de oprovocerade hot och våldssituationer ambulanspersonalen kan hamna i. Framförallt vill vi att ambulanspersonalen ska tillförsäkras övning och att säkerhetsarbetet ökar markant.

Det får vara slut med jollrandet. Dialogprojekt i form av bullar och varm choklad är inte rätt väg att gå, i synnerhet inte när ambulanser kastas omkring som disktrasor i en tid av låg eller obefintlig krisberedskap.

Fyrverkerier (sprängämnen) i fel händer är potentiellt livsfarliga och måste omgående förbjudas för allmänt bruk. All överträdelse måste rendera i kraftig straffpåföljd. Den som attackerar människor med raketer måste lagföras och samhället måste tydligt sända ut signalen att nu får det vara nog.

 

Gordon Grattidge

Sjuksköterska i ambulans


Talesperson i frågor om hot- och våld samt förbundsombudsman vid ALARM-Ambulansförbundet

ANNONS
ANNONS
Av xenia alpkut - 3 januari 2017 16:03

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L7V44/flygvarden-minns-gottrorakraschen-nar-det-brakar-till-i-tradtopparna/promo


Anders, 51, var flygvärd på SAS-planet som kraschlandade i Gottröra för 25 år sedan: ”När det brakar till i trädtopparna tänkte jag att nu dör vi”, säger han. Alla 129 ombord överlevde mirakulöst och Anders har fortsatt att jobba för SAS.

 


Av xenia alpkut - 3 januari 2017 13:56

 

Lunginflammation är ett inflammatoriskt tillstånd som drabbar lungorna och påverkar framförallt de mikroskopiska luftsäckarna, eller alveolerna.[1][2] Sjukdomen orsakas vanligtvis av en infektion av virus eller bakterier och mer sällan av andra mikroorganismer, vissa läkemedel eller andra tillstånd, till exempel autoimmuna sjukdomar.[1][3]

Typiska symptom inkluderar hosta, bröstsmärta, feber och andningssvårigheter.[4] Diagnostiska verktyg inkluderar röntgenstrålning och sputum-odling. Vaccin för att förebygga vissa typer av lunginflammation finns att tillgå. Vilken behandling som sätts in beror på den underliggande orsaken. Förmodad bakteriell lunginflammation behandlas med antibiotika. Om lunginflammationen är allvarlig, blir den drabbade i allmänhet inlagd på sjukhus.

Varje år drabbas cirka 450 miljoner människor av lunginflammation, vilket motsvarar sju procent av världens befolkning, och leder till cirka 4 miljoner dödsfall. Även om William Osler på 1800-talet betraktade lunginflammation som ”Huvudorsaken till dödsfall bland människor",[5] har införandet av antibiotisk behandling och vaccin under 1900-talet lett till en förbättrad överlevnad.[6]Icke desto mindre förblir lunginflammation huvudorsaken till dödsfall i utvecklingsländer och bland mycket gamla och mycket unga människor, såväl som hos kroniskt sjuka människor.[6][7]


Tecken och symptom


Människor med infektiös lunginflammation har ofta produktiv hosta,[förtydliga] feber åtföljt av frossa, andfåddhet, skarp eller stickande bröstsmärta vid djupa andetag (s.k. pleuritisk bröstsmärta) och en ökad andningsfrekvens.[9] Hos äldre människor kan förvirring vara det mest framträdande tecknet.[9] De typiska tecknen och symptomen hos barn under fem år är feber, hosta och snabb eller tung andning.[10]

Feber är inte ett specifikt kännetecken, eftersom det förekommer vid många andra vanliga sjukdomar och kanske inte uppträder hos personer som är allvarligt sjuka eller undernärda. Dessutom har barn som är under två månader ofta ingen hosta.[10] Mer allvarliga tecken och symptom kan inkludera: cyanos (blåfärgad hud), minskad törst, krampanfall, ihållande kräkningar, extrema temperaturer, eller sänkt medvetandegrad.[10][11]


Bakteriell pneumoni och viruspneumoni ger vanligtvis liknande symptom.[12] I en del fall är det förknippat med klassiska, men icke-specifika kliniska kännetecken. Lunginflammation som är orsakad av Legionella kan ge buksmärta, diarré eller förvirring,[13] medan lunginflammation orsakad av pneumokocker är förknippat med rostfärgat sputum,[14] och lunginflammation orsakad av Klebsiella kan ge blodsputum (blodblandat slem som hostas upp) som ofta beskrivs som ”vinbärsgelé”.[8] Blodsputum (kallat hemoptys) kan också förekomma vid tuberkulos, gramnegativ lunginflammation och lungabscesser och ännu vanligare med akut bronkit.[11] Lunginflammation orsakad av mykoplasma kan förekomma i samband med uppsvullnad av lymfkörtlarna i nacken, ledvärk, eller en mellanöreinflammation.[11] Ronki förekommer oftare vid viral än bakteriell lunginflammation.[12]

https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunginflammation

Av xenia alpkut - 3 januari 2017 13:26

Vårtor orsakas av virus. Alla kan få vårtor men det är vanligast hos barn i skolåldern. Den vanligaste typen av vårtor får du på händer eller fötter.

 

  • Vårtor på fingrarna ser ut som pyttesmå blomkålshuvuden. De försvinner oftast av sig själva, men det kan ta tid. 

Fotvårtor är något upphöjda, har en hård kant och är lite mjukare i mitten. Ibland syns små svarta prickar i vårtan. Handvårtor är något mer utstående än fotvårtor och kan se ut som pyttesmå blomkålshuvuden.

Vårtor smittar troligen både genom hudkontakt och genom fuktiga handdukar eller via våta golv i duschar och omklädningsrum.

Vårtor kan försvinna av sig själv

Hand- och fotvårtor är ofarliga och behöver inte behandlas. De försvinner av sig själv. I vissa fall kan de försvinna på några månader men ibland kan det ta flera år innan en vårta är borta.

Avlastande plåster

Om du har ömma fotvårtor kan du använda särskilda plåster som avlastar trycket på vårtan. Plåstren finns till exempel på apotek.

Vårtmedel och envishet kan hjälpa

Om du vill kan du försöka skynda på läkningen genom att behandla med vårtmedel. Det finns flera olika slags medel. En behandlingsmetod innebär att du först mjukar upp vårtan i vatten. Fila sedan ner den så mycket det går utan att den börjar blöda och sätt slutligen på vårtmedel. För att behandlingen ska ha effekt är det viktigt att du behandlar vårtan varje dag även om det inte verkar bli bättre till en början.

En annan behandlingsmetod innebär att du penslar vårtan en gång i veckan. Du kan behöva mjuka upp vårtan i varmt vatten först. Det kan ta ungefär 5-10 behandlingar innan vårtan försvinner. Du kan fråga på apotek om du är osäker på vilket medel du ska välja.

Frys bort vårtan

Ett snabbare sätt att behandla hand- och fotvårtor, är att frysa bort vårtan med en sprej som finnas att köpa på apoteket. Oftast försvinner då vårtan efter ungefär två veckor. Du ska inte använda sprejen på barn under fyra år, om du har diabetes eller om du är gravid eller ammar.

Svårt att undvika vårtor

Vissa är mer mottagliga än andra och det är svårt att undvika vårtor om du är känslig. Men du bör undvika att låna andras handdukar och skor.


Du kan också försöka undvika att gå barfota när du badar och duschar i allmän.


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Vartor/

Av xenia alpkut - 3 januari 2017 13:00


Mikroplaster är små plastpartiklar som återfinns i olika typer av produkter i ditt hem. Vissa av mikroplasterna är synbara för ögat, andra är så minimala som en miljondels millimeter. Din tandkräm, peelingcreme eller duschtvål kan vara några av miljöbovarna.

När du tvättar dig, sköljer av din skrubbcreme eller borstar tänderna spolas mikroplasterna rakt ner i avloppet. Av de 130 ton mikroplaster som hamnar i avloppen i länderna runt Östersjön varje år beräknas 40 ton hamna i naturen. Syntetkläder, konstgräsplaner och industrier är några av källorna till mikroplaster men en hel del kommer även från våra skönhetsmedel (Källa: Naturskyddsföreningen).

Många är upprörda över att mikroplaster inte regleras

Miljöaktivister och forskare kämpar nu för att produkterna innehållande mikroplaster ska märkas med en varning. När de små plastpartiklarna hamnar i våra vattendrag samlar de på sig olika miljögifter och hamnar i värsta fall i magen på våra havslevande djur, som får sämre näringsupptagningsförmåga. När mikroplasterna tar sig in i djurens fettvävnad, är risken stor att de även hamnar i människomagar då vi konsumerar fisk och skaldjur.

Hela näringskedjan drabbas av dessa onödiga plaster som likväl kan ersättas med miljövänliga alternativ. De skönhets- och hygienprodukter som innehåller mikroplaster kan bytas ut mot bättre produkter. Längre ner har vi listat vilka produkter som är inte innehåller mikroplaster.

I början av 2016 bestämde den amerikanska kongressen tillsammans med Vita huset om att i enlighet med förslaget ”Microbead-free waters act of 2015”, införa ett förbud mot mikroplaster i kosmetika, tandkräm och hudprodukter. Förslaget undertecknades av president Barack Obama.

Hur vet jag om mina skönhetsmedel innehåller mikroplaster?

Det första steget är att kolla på förpackningens framsida, står finns det termer som microbeads eller microcrystals bör du se upp! Det kan vara ganska svårt att läsa innehållsförteckningar på skönhetsmedel och skönhetsprodukter då ämnena de innehåller ofta har facktermer, okända namn eller förkortningar. Var uppmärksam på produkter som har ämnen som börjar på poly- då det står för plast. De vanligaste typen av mikroplaster i skönhetsprodukter är Polyeten/ Polyethylene (PE).


Mikroplaster går ofta under benämningar för plast så som polyvinylklorid (pvc), polyeten (pe), polypropylen (pp), polyetentereftalat (pet), polystyren (ps) och polyvinylacetat (pvac). Produkter innehållande nylon har också listats under mikroplaster. Vi har gjort en lista för att hjälpa dig att unvika produkter som innehåller mikroplaster. Hjälp gärna till att fylla på listan genom att kommentera på artikeln.

Av xenia alpkut - 3 januari 2017 11:03

 

   

Jason Michael BosakDiakité, mer känd under sitt artistnamn Timbuktu, född 11 januari 1975[1] i Lund, är en svensk hip-hopartist och programledare av amerikansk börd. Han har tagit sitt artistnamn från staden Timbuktu i Mali, ett land där hans fars släkt har rötter.[4][5]


Biografi

Jason Diakité är son till Madubuko Diakité som forskar om mänskliga rättigheter.[6] Han växte upp i Lund och eftersom hans föräldrar kommer från USA har han både engelska och svenska som modersmål.[5]

Hans första singel, Lifestress släpptes 1996 och producerades av Falcon (dvs Christian Falk) och Sleepy.[7] Han följde sedan upp singeln med att tillsammans med Obi släppa skivan Bright Lights, Big City (1999) under namnet Excel. Några månader senare gav Timbuktu ut sin första solo-EP, The Conspiracy och år 2000 släppte han sitt debutalbum T2: Kontrakultur.

År 2000 samarbetade han även med (den idag) nedlagda techno-duon Antiloop och gjorde låten Catch Me. Låten släpptes som en singel till det grammisbelönade albumet Fastlane People.

I april 2002 släppte Timbuktu sitt andra studioalbum Wått's Dö Maddefakking Diil? med singlarna “Gott Folk”, “Jag Drar” och “Ljudet Av”. Skivan landade på plats nr 8[8] på albumtoplistan i Sverige och han tilldelades sin första Grammis för albumet samma år i kategorin ”Årets HipHop/Soul".

År 2003 släpptes albumet The Botten Is Nådd som följdes av en turné tillsammans med DJ Amato och Chords och Damn!. Timbuktu vann 2003 två Grammisar för "Årets textförfattare" och "Årets HipHop/Soul". Han skrev även under samma period musik till tv-serien Kniven i hjärtat och medverkade i filmen Babylonsjukan.

Sommaren 2004 släppte han tillsammans med Chords och Måns Asplund (som tillsammans bildar reggaebandet Helt Off) debutskivan Helt Off.

År 2005 släpptes albumet Alla vill till himmelen men ingen vill dö som den 25 juli samma år sålde guld i Sverige (numera platina) och även senare i Norge. Timbuktu vann 2005 två Grammisar för ”Årets textförfattare” och ”Årets HipHop/Soul”.

2007 släpptes albumet Oberoendeframkallande med singlarna ”KarmaKontot”, ”Lika barn avvika bäst del 2” och ”Fantasi”, skivan har sålt guld i Sverige. Året efter, 2008, släpptes albumet En high 5 & 1 falafel med singlarna "Tack för kaffet" och ”N.A.P”.

Den 8 juni 2011 utgavs Timbuktus sjunde studioalbum, Sagolandet. Den 9 mars samma år släpptes låten "Dansa".[9] Första officiella singeln från Sagolandet var "Dödsdansen" och hade radiopremiär den 13 april 2011.[10] ”Dödsdansen” följdes upp med singlarna ”Allt Grönt” och ”Resten Av Ditt Liv”, som är skriven tillsammans med Oskar Linnros. ”Resten Av Ditt Liv” blev nominerad till en Grammis för ”Årets Låt” 2012 och har sålt 3 x Platina. Timbuktu vann samma år en Grammis för ”Årets hiphop/soul” för Sagolandet och skivan har sålt Platina i Sverige.

2013 släppte Timbuktu tillsammans med Kartellen låten "Svarta duvor och vissna liljor". En låt som fick mycket uppmärksamhet i media då den innehåller textraden "Dunka Jimmie gul & blå, hissa i en flaggstång".[11] Låten anses av Sveriges Radio vara kontroversiell och ha ett "våldsamt innehåll". Därför spelas den inte okommenterat av SR, trots höga listplaceringar.[12]

2012 släpptes låten ”Fallskärm”, låten är skriven tillsammans med Oskar Linnros. Låten medverkade på samlingsskivan Pusselbitar som släpptes senare samma år. ”Fallskärm” har sålt Platina och Pusselbitar Guld i Sverige.

Timbuktu gjorde tillsammans med Måns Asplund låtarna ”Inte stor nog” och ”Stor nog” till filmen ”Hokus Pokus Alfons Åberg” som hade svensk biopremiär 23 augusti 2013.

I slutet på 2012 släpptes albumet Full Ära tillsammans med bandet Damn!. En nyinspelad samling av tidigare släppta låtar för att fira deras 10 år tillsammans som turnerande enhet. Tillsammans blev de tilldelade en Grammis för ”Årets hiphop/soul” för albumet[13]. Några månader senare släppte SVT dokumentären ”Timbuktu & Damn! – År tio” där man får följa dem från starten 2002, under turnélivet, en resa till Moçambique och ändra fram till inspelningen av Full Ära [14][15].

I januari 2014 släpptes Timbuktus senaste studioalbum För Livet Till Döden. I samband med släppet av street-singeln ”Spring” gjordes en hemlig kampanj under namnet #spring140131 där kända personer så som Noomi Rapace, Veronica Maggio, Henrik Larsson, Pelle Almqvist och Joel Kinnaman sprang i videos utan avsändare som spreds på nätet [16]. Ytterligare singlar som släpptes från skivan var ”Den svenska skammen”, ”Annie Leibovitz” och ”Misstänkt ft Beldina och Seinabo Sey”.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Timbuktu_(artist)

Av xenia alpkut - 3 januari 2017 10:56

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Januari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se