Alla inlägg den 8 januari 2017

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 17:29


Forskare vid Lunds universitet undersöker möjligheten att vanligt vatten kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Forskningen bygger på att du genom att du dricker mycket vatten minskar kroppens utsöndring av ett potentiellt diabetesframkallande hormon, vasopressin.

Svårstuderat hormon

Vasopressin frisätts från hypofysen i hjärnan och reglerar bland annat salt- och vätskebalansen i kroppen. Det har tidigare varit svårt att studera vasopressin då det saknats tillförlitliga mätmetoder och att det försvinner snabbt ur kroppen. Med en ny mätmetod har nya möjligheter öppnats anser forskarna. Istället för att mäta vasopressinet mäter man ett protein, copeptin, som bildas samtidigt som vasopressin.

Genom att studera 16 år gamla prover visade det sig att copeptinnivåerna verkar kunna förutspå diabetes senare i livet. Höga copeptin-nivåer var förenat med två till tre gånger så hög risk att insjukna i diabetes.


Kopplat till högt blodtryck och fetma

Forskaren bakom studien, Sofia Enhörning, läkare och nyligen disputerad vid Lunds universitet, konstaterar att vasopressin, mätt som copeptin, inte bara är kopplat till diabetes utan även till exempelvis högt blodtryck och fetma, något som innebär ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Fetma och diabetes är ett växande problem över hela världen och innebär såväl en större hälsorisk som ökade samhällsskostnader. 

Tre liter extra vatten

Att dricka vatten späder ut blodet och kroppens utsöndring av vasopressin minskar skriver forskarna. Därför låter man i en pågående studie försökspersoner dricka tre extra liter vatten per dygn för att undersöka om den sänkta nivån av vasopressin leder till förbättrad sockerfrisättning.


Sofia Enhörning säger att man nu kommer studera om man kan förebygga övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar genom att tidigt sänka vasopressinnivån i blodet. 

http://www.doktorn.com/artikel/vanligt-vatten-skulle-kunna-förebygga-hjärt-och-kärlsjukdom

ANNONS
Av xenia alpkut - 8 januari 2017 16:34

http://www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/europa/sverige/smaltfritt-ishotell-slar-upp-portarna/

 

 

 

        


Med hjälp av en stor kylanläggning ska det nya ishotellet i Jukkasjärvi kunna hålla öppet för gäster året runt. I dag hålls den officiella invigningen.– Vi har funderat länge på hur vi ska kunna genomföra det här, men det är först nu som vi har kommit fram till en teknisk lösning som är både hållbar och miljövänlig, säger Yngve Bergqvist, grundare av Icehotel 365, till NSD.

Ishotellet riskerar avgifter

Samtidigt riskerar ishotellet stora sanktionsavgifter för att ha öppnat för gäster redan under förra veckan, innan bygget fått ett så kallat slutbesked från Kiruna kommun.

– Om man inte har slutbesked får man inte ta hotellet i bruk, vilket man tydligen gjort. Lagstiftningen är väldigt tydlig på den punkten, säger Kristoffer Johansson, bygglovschef vid Kiruna kommun, till SVT Nyheter Norrbotten.

"Har blivit konstigt behandlade"

Yngve Bergqvist tycker att kommunens information varit bristfällig.


  • ÐDe har pratat om någon typ av avgift. Vi tycker samtidigt att vi har blivit konstigt behandlade, säger han till SVT.

ANNONS
Av xenia alpkut - 8 januari 2017 16:15

 Icehotel i Jukkasjärvi ska kompletteras med en året-runt-anläggning.

Just nu pågår bygget av Icehotel 365, som ska stå klart i november.

Solenergi kommer att driva den stora kylanläggningen, men det behövs faktiskt lite värme också för att hotellet ska stå kvar.

Det nya hotellet ligger bredvid vinterhotellet vid Torne älv. Det ska bli cirka1 900 kvadratmeter stort och innehåller isbar, galleri och totalt 20 sviter, varav elva är så kallade konstsviter och resterande nio är sviter med egen, varm spa-avdelning.

I juli började man jobba på platsen och inledde med markarbeten, geo-undersökningar och rivning av en gammal anläggning för isproduktion. Islagret som förut låg på platsen gjorde att kylan gick rakt ner i marken.

– Vi har pålat i tjäle. Permafrosten går ner till mellan två och fem meters djup och det ger oss en spännande teknisk utmaning, säger Michael Uhland, projektledare, COWI.

COWI:s uppdrag består av bygg- och projektledning, konstruktion, mark, VA och el.

– Jättekul att få förtroendet i det här uppmärksammade och spännande projektet.

Inne i det nya ishotellet kommer det alltid att vara -5° C, året om. I taken till galleriet och sviterna ligger kylslingorna tätt och snart ska man slå på kylan. Efter det kommer allt att täckas av isblock och snis, det vill säga blandningen av snö och is, som sprutas på väggarna. Totalt räknar man med att det kommer att gå åt cirka 700 ton snö till det nya hotellet.

Inga konstruktioner blir synliga och känslan ska vara som i vinter-ishotellet.

Vintertid behövs förstås ingen extra kyla, men när det behövs så används en stor kylmaskin. Den drivs av solenergi och solpanelerna finns monterade på taket till den närliggande isfabriken.


– Vi har byggt en solenergianläggning som är över 600 kvadratmeter och producerar 75 kW. Och det ska räcka till all energi som behövs till anläggningen och det blir över till annat, säger Michael Uhland.

http://www.byggvarlden.se/solen-kyler-nya-ishotellet-103787/nyhet.html

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 15:43

Rätt kost har stor betydelse för hälsan.


Nobelpristagaren Warburg visade att cancerceller svälter ihjäl utan glukos.

Jag fick äran att tala inför ett gäng verkligt initierade forskare i en grupp som brukar samlas i Vålådalen. Där talade Sveriges ledande cancerforskare Ingemar Ernberg om bland annat Otto Warburg och om hur han kartlade cancercellernas metabolism.

Warburg visade att cancerceller svälter ihjäl utan glukos,som ju inte bara finns i det vita processade sockret, utan även i stärkelse (potatis,pasta,ris och bröd) och i många matvaror vi köper där detta socker har många olika namn.


Summan av kardemumman är att alla olika socker och kolhydrater blir glukos eller fruktos väl inne i levern. Jag drog slutsatser av detta, jag frågade och jag fick acceptans:

– OM man nu skall behandlas för en cancer och står i väntan på t.ex strålning eller cellgifter, skulle man inte då under tiden innan behandlingen stå på en mat helt utan socker i alla dess varianter? Detta för att försvaga eller döda så många cancerceller som möjligt. Då tar rimligen behandlingen bättre.

– Jovisst, svarade han, det är helt riktigt tänkt.

Professorn molekylärbiologen och kirurgen Tore Scherstén berättade då om en bekant som genom en strikt kost utan alla kolhydrater fått bort alla metastaser från sin cancer genom denna kost, utom en liten en.

Om två slika kunskapskolosser inser det kanske dietisterna kunde ta det till sig. Men dom får pengar till sin utbildning från ILSI som är ett samarbetsorgan för Livsmedels-och Läkemedelsindustrin och då blir det som det blir.


Sprid detta så vitt som möjligt.

http://www.kostdemokrati.se/nissesimonson/2014/04/08/socker-och-starkelse-goder-cancer-pa-sjukhus/

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 13:33

 

  Översvämning innebär att ett markområde som vanligtvis är torrt, tillfälligt eller permanent, sätts under vatten, ofta som följd av händelser utanför människans omedelbara kontroll som exempelvis vid kraftigt regn.[1]

Orsaker


Naturliga orsaker


Det är vanligt att naturkatastrofer föranleder översvämningar. Dessa översvämningar brukar vara väldigt förödande, och kommer oftast i samband med kraftiga regnskurar, snösmältning, orkaner eller vulkanutbrott till havs. Gemensamt för alla är att marken inte hinner ta åt sig allt vatten som plötsligt kommer in över den. En välkänd översvämning inträffade i Nederländerna 1953 (Watersnood eller de Ramp).

Även monsunregn kan orsaka katastrofala översvämningar i en del länder nära ekvatorn, till exempel Bangladesh. Tropiska cykloner har flera olika egenskaper som tillsammans kan orsaka förödande översvämningar, stormfloder. En är att lufttrycket kan minska kraftigt, så att havsytan stiger. Det har hänt att havet stigit så mycket som 8 meter i orkaners framkant, när de rört sig från land till hav. Även i stormens öga kan havsytan stiga några meter av denna orsak. Orkaner kan också vara förknippade med stora nederbördsmängder.filtrera marken. Detta gör att sjöar och vattendrag snabbt får motta stora mängder vatten efter en kraftig regnskur, varpå risken för snabba och stora översvämningar ökar kraftigt.

Även kalhuggning kan öka risken för översämning längre ner i det hydrologiska systemet, då anvrinningen av överskottsvattnet sker betydligt fortare.

Vattnets naturliga flödesvariationer störs när man bygger dammar, dikar, rätar ut och vallar in vattendrag. Effekten blir att vattnet rinner snabbare ner till havet samtidigt som omgivningens förmåga att buffra höga flöden förstörs, vilket ökar risken för översvämningar längre ner i systemet. Dock är ju syftet med åtgärdena att minska risken för översvämningar på den aktuella platsen där åtgärdena utförs. Även våra skyddsåtergärder såsom skyddsvallar kan förvärra en översvämning då vattnets naturliga flöden hindras.

Överbefolkning är en bidragande orsak till översvämning. Hydrologiskt sett olämpliga marker används som grund för byggnader och odlingar, varpå dessa översvämmas med katastrofala följder för de drabbade människorna.


Avsiktliga översvämningarRedigeraIbland orsakar människor avsiktligen översvämningar. Vid byggande av dammar för att generera elektricitet skapas ett magasin bakom dammen, som beroende på områdets topografi, drabbar olika stora arealer. Ett exempel på detta är De tre ravinernas damm i Kina där flera miljoner människor tvingats flytta för att ge plats för ett vattenmagasin. Våtmarksanläggningar är en annan typ av avsiktliga översvämningar där bland annat delar av åkrar läggs under vatten för att gynna fågelliv, och att en större biomassa ska minska övergödning från jordbruk. En tredje typ av avsiktlig översvämning är översvämningsbevattning där vatten leds att översvämma odlingar, exempelvis ris, detta är emellertid en ineffektiv metod som kan kväva eller "dränka" grödan.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Översvämning

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 10:30


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dimension_X


För datorspelet, se Dimension X (datorspel). För platsen i Turtles, se Dimension X (TMNT).

Dimension X var ett science fiction-radioprogram i USA som sändes i NBC mellan 8 april1950 och 29 september 1951. De 13 första avsnitten gick i direktsändning medan de övriga 37 var förinspelade. Fred Wiehe och Edward King var seriens regissörer och Norman Rose fungerade både som påannonsör och som berättare.

Dimension X var inte det första science fiction-programmet för vuxna i radio, 2000 Plushade gått 1950 till 1952 på kanalen Mutual, men förvärvandet av redan tidigare publicerade berättelser gav omedelbart Dimension X en stark ställning inom science fiction-rörelsen. Även valet av väletablerade och respekterade författare inom genren, som Isaac AsimovRobert BlochRay BradburyFredric BrownRobert A. HeinleinMurray LeinsterH. Beam PiperFrank M. RobinsonClifford D. SimakWilliam TennJack VanceKurt VonnegutJack Williamson och Donald A. Wollheim bidrog till programmets framgång. Ernest Kinoy och George Lefferts stod för de flesta adaptionerna men bidrog även med originalmanus.

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 10:30


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/X


X [eks] är den tjugofjärde bokstaven i det moderna latinska alfabetet. I svenskan uttalas den i regel som ks, men som s då den står initialt i ett ord.

 

HistoriaTill det latinska alfabetet kom bokstaven "X" från den grekiska bokstaven "chi". Den bokstaven står dock i modern grekiska för en av två tonlösa frikativor: [x] som i tyska ach eller [ç] som i tyska ich, i stället för ett x-ljud, som i stället skrivs med bokstaven "xi". Bokstaven "xi" härstammar från den feniciska bokstaven "samekh" med osäker betydelse, kanske "fisk", och även "chi" hade en motsvarighet i det feniciska alfabetet, dock inte i de senare semitiska alfabeten.

 Datateknik

I datorer lagras X samt förkomponerade bokstäver med X som bas och vissa andra varianter av X, plus bokstäver för klickljud, med följande kodpunkter.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

16 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Januari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se