Alla inlägg under januari 2017

Av xenia alpkut - 11 januari 2017 12:16


Allmänt

Att ha en överaktiv blåsa innebär att man ofta känner att man behöver kissa. Det är mycket vanligt med sådana besvär hos både män och kvinnor och de kan bli vanligare när man blir äldre. Men även barn och ungdomar kan ha en överaktiv blåsa.

Många gånger finns det ingen speciell orsak till att man ofta känner sig kissnödig. Ibland beror det på en nervskada, en nervsjukdom, eller till exempel livmoderframfall eller prostataförstoring, men ibland kan det ha psykiska orsaker eller bero på ett läkemedel man tar. 

De flesta som har en överaktiv blåsa kan lära sig att leva med besvären. Man kan behöva hjälp om man har besvär med att det rinner urin utan att man kan kontrollera det eller om man blir störd av att man måste gå på toaletten på natten. 

Behandling

Man kan träna urinblåsan till att klara större urinmängder innan man blir kissnödig. Man kan pröva, efter samråd med sin läkare eller en så kallad uroterapeut, att hålla sig i minst fyra timmar åt gången.

Om inte egen träning hjälper kan man behöva få hjälp, till exempel läkemedel som gör att man inte känner sig kissnödig lika ofta.


Om man har svåra besvär med överaktiv blåsa finns andra behandlingar. Ibland kan en operation behövas.


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Overaktiv-blasa/

 

ANNONS
Av xenia alpkut - 10 januari 2017 13:00

 


En vuxen människas skelett består av 206 till 220 ben, beroende på hur man räknar.[2] De längsta och tyngsta benen är lårbenen; det minsta är stigbygeln i örat. Skelettet utgör runt 18 procent av kroppsvikten.Ett nyfött barn har ca 300 ben i kroppen, en del av dem växer sedan samman under uppväxten [2]


Uppbyggnad

En vuxen människa har drygt 206 ben. En fullvuxen människa har under sin uppväxt utvecklat omkring 350 ben, varav flera har vuxit ihop under den mänskliga utvecklingen från tidig ålder.

En naturlig variation finns exempelvis med avseende på de så kallade sesamben som kan sitta inuti senor. Dessutom beror antalet på hur man räknar. Antalet ben minskar med åldern. Skallbenen är inte helt ihopväxta vid födseln (se fontanell). Bäckenet kan räknas som ett, tre, fem, sex eller till och med åtta ben(delar). Några människor har extra revben och andra saknar ett revben. Hos en nyfödd människa kan kroppen fortfarande ha upp till 300 enskilda ben, varav de flesta växer ihop under de första levnadsåren.


Den centrala axeln i skelettet är ryggraden. Den bildar tillsammans med kraniet, revbenen och bröstbenet axialskelettet. Till detta är extremitetsskelettet fästat: I första ledet skulder- och bäckengördlarna som utgör stöd för armar och ben.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Människans_skelett

ANNONS
Av xenia alpkut - 10 januari 2017 11:30


 

Kvinnas skelett

 

Skelettet (av grekiska: skeletos. förtorkad kropp,[1] på latin ossa) är en stödstruktur hos en- eller flercelliga djur, som är nödvändigt både för struktur och rörelseförmåga.[1] Skelett delas vanligen in i tre typer - yttre skelett eller exoskelett, inre skelett eller endoskelett, och hydrostatiskt skelett bestående av vätskefyllda kammare.


Exoskelett finns hos många insekter och hos kräftdjur. Alla leddjur har exoskelett under åtminstone någon del av sin livstid. Ett sådant bildar ett skyddande skal runt sin bärare. Endoskelett har de flesta vertebrater, och är bestående av benvävnad som är mineraliserad med bland annat kalk och kisel. Hos andra arter, såsom broskfiskar, kan endoskelettet bestå av brosk. De djur som har brosk istället för benvävnad är till exempel hajar och rockor.Hydrostatiska skelett bestående av vätskefyllda kammare hittas exempelvis hos nässeldjuren. Detta är en typ av skelett skilt från de andra typerna, då den saknar hårda stödjande strukturer. Hos växter finns ibland liknande strukturer men då talar man istället om stödjevävnad.[1] Strukturelement inne i en cell benämns cellskelett eller cytoskelett. 

 

Mjuka skelett 


Vissa djurarter, som nässeldjur och ringmaskar, har ett hydrostatiskt skelett bestående av hålrum inuti kroppen som är fyllda med vätska. Denna vätskas tryck gör att kroppen hålls stabil och att djuret kan röra på sig. Muskulaturen är anpassad för att detta skall fungera, hos de djur som brukar detta. Rörelser möjliggörs genom konstant volym, som gör att kroppen ändrar bredd och längd när muskulaturen ändrar status. Vissa djur, som de i bläckfiskars armar och däggdjurs tungor, är hydrostatiska skelett med rörelsemöjligheter. Dessa kallas för muskulära hydrostater.[1]


Många flercelliga djur har ett skelett som är uppbyggt av hård vävnad. Dessa delas upp i yttre skelett, som finns på kroppsytan, och inre skelett. Många blötdjur har ett skyddande yttre skelett som är musklernas fäste. I manteln utsöndras detta av huden, och består av de förstärkta proteinerna periostracum som är sammansatta till ett skyddande lager, under detta kristaller av kalciumkarbonater och proteiner. Det innersta laget innehåller också kalciumkarbonat (pärlemor som växer i takt med djuret.[1]


https://sv.wikipedia.org/wiki/Skelett

Av xenia alpkut - 10 januari 2017 11:15

Återvinning innebär tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen metod när det gäller att behandla avfall. I snäv bemärkelse avses med återvinning substansåtervinning, vilket innebär att jungfruligt (nyproducerat) material ersätts med insamlat använt material. Ibland talas även om energiåtervinning, varvid vissa former av förbränning må komma att klassificeras som återvinning. I Sverige återvinns eller förbränns nästan allt avfall och endast en mycket liten del slängs på soptipp.

Aluminium, glas, kartong, papper och plast är exempel på material som kan återvinnas. De olika typerna av material kallas fraktioner.

Ytterligare exempel på återvinning är förorenade jordmassor och tjärasfalt som efter behandlingsåtgärder blir renade och återvunna. De är då lämpliga att åter användas i anläggningsprojekt när exempelvis hus och vägar ska byggas. Se även marksanering.


Även överflödig värme från industrier tas om hand och blir fjärrvärme.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Återvinning

Av xenia alpkut - 10 januari 2017 10:59

Trots alla larm om stölder och bedrägerier mot äldre märker polisen nu ett trendbrott när det gäller denna brottstyp. För första gången på flera år minskar antalet anmälningar markant, det visar siffror som TV4Nyheterna tagit del av. Men fortfarande avstår många gamla från att anmäla.


Av xenia alpkut - 9 januari 2017 18:00


Musik är en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framförallt i följder av ljud och toner med hjälp av särskilda instrument eller den mänskliga rösten. Det är också en av de största konst- och underhållningsformerna, ett yrkes- utbildnings- och vetenskapsfält, fritidsintresse och verktyg för kommunikation, med mera.


Etymologi


Ordet musik är belagt i svenskan sedan 1619 och kommer, via tyska och franska, av latinets musica som i sin tur härstammar från grekiskans mousikē [μουσικη].[1] Det grekiska ordet syftar på Muserna, en grupp gudinnor som ansågs inspirera och beskydda diktning, tonkonst, bildkonst, dans och kroppsövningar samt andlig bildning i antik mytologi. Den grekiska termen mousiké (eller mousiké techné – "musisk konst") hade alltså ursprungligen en annan, mycket bredare betydelse, där det vi idag kallar musik endast var en delmängd.[2] Ordet musik har senare lånats in i nästan alla västerländska språk via latinet.[3]

Definitioner av musik


Musik är ett begrepp som inte har någon generellt accepterad definition.[4] Inom musikhistorien kan man konstatera att frågan om vilka typer av verk som ska få kallas musik har förändrats många gånger. Som redan nämnts syftade det grekiska begreppet mousiké techné på vad vi idag skulle betrakta som skilda konstformer. Samma sak gäller för det kinesiska ordet yue som idag motsvarar musik i en bred betydelse, men som ursprungligen hade en betydelse som liknar mousiké och som har utvecklats på ett liknande vis som det europeiska musikbegreppet.[5] Det är inte ovanligt att musikaliska uttryck är intimt sammanflätade med andra former av uttryck så som rörelse, dikt och så vidare. Musiken ingår dessutom ofta i ett bestämt socialt sammanhang.[6] Språk som saknar ett musikbegrepp som liknar vårt men i stället har begrepp som speglar dessa förhållanden är kända från många delar av världen in i modern tid.[7] Redan under senantiken förändrades dock mousiké-begreppets betydelse så att det mer kom att syfta på "akustiska gestalter som självständiga, konstnärliga uttryck".[6]


I det medeltida Europa kom sedan musikbegreppet mest att användas för den lärda tonkonsten, medan allmogens musikaliska uttrycksformer betraktades som musikens motsats – amusiska. Detta synsätt höll i sig fram till 1700-talet, då musikbegreppets betydelse vidgas till att även omfatta sådant som folkmusik. Denna breddning av musikbegreppet har fortgått fram till idag, så att musik, med musikvetaren Jan Lings ord, "blivit ett nästan ohanterligt universalbegrepp för olika ljudande företeelser i tid och rum".[8] I allmänna lexika på flera europeiska språk förekommer definitioner av musik som tydligt utgår från den västerländska konstmusiktraditionen. Här framhävs komposition som musikens ursprung; musik ses som en vetenskapligt eller konstnärligt ordnad mängd av musikaliska grundelement – främst toner. Dessa grundelement har ordnats i syfte att skapa någonting vackert, uttrycksfullt eller förståeligt.[9] Musikskriftställaren Eduard Hanslicks definition av musik som "tonande rörliga former" (tyska: "tönend bewegte Formen") har blivit välkänd. Sedan Edgar Varèses tid har definitioner som "organiserat ljud" förekommit, även om vissa (till exempel John Cage) har bestridit organisationens roll i sammanhanget.[10] Inom forskningsgrenar som musikvetenskap tillämpas många olika typer av definitioner. Definitionen av musik som organiserat ljud förekommer fortfarande idag men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, det vill säga musiklivet, samt potentiellt klingande musik såsom inspelningar och noterad musik.[11][12]


https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik

Av xenia alpkut - 9 januari 2017 16:00

http://www.koket.se/kramig-rotfruktssoppa-med-graslok


 Gräddig och god soppa på rotfrukter och gräslök. Har du rotfrukter över i kylskåpet som bör ätas upp är det här en perfekt middag, du kan blanda vilka rotfrukter du vill! I det här receptet används kålrot, morot, palsternacka och potatis.

Du behöver


 • 1 liten kålrot
 • 2 morötter
 • 2 palsternackor
 • 3 potatisar
 • 1 stor gul lök
 • 3 klyftor vitlök
 • 8 dl vatten
 • 2 tärningar grönsaksbuljong
 • 3 dl grädde

1 dl gräslök, hackad


Gör så här


 • Skala och skär alla rutfrukter i tärningar. Hacka löken.
 • Fräs lök och rotfrukter i en stor kastrull med lite olja i några minuter.
 • Pressa ner vitlöksklyftor och fräs ytterligare någon minut.
 • Slå över vatten och tillsätt buljongtärningar. Låt soppan puttra i 15 minuter. Tillsätt grädde, smaka av med salt och peppar och låt soppan koka upp på nytt.
 • Servera soppan rykande het och toppa med gräslök.
Av xenia alpkut - 9 januari 2017 15:00

       


        


http://www.expressen.se/noje/morka-hemligheten-bakom-gardestads-latar/Ted Gärdestad hyllas på SVT för sitt artisteri.

Nu berättar brodern Kenneth Gärdestad om mörkret bakom hitlåtarna.

– Jag drack för mycket. Det gick åt en och annan öl för att komma in i sångens värld, säger Kenneth Gärdestad till Svenska Dagbladet.

Ted Gärdestad är och förbli en av Sveriges mest ikoniska artister genom tiderna.

På söndagen visas först en konsert med Gärdestad på SVT1, som direkt följs av dokumentärprogrammet "Ted Gärdestad - för kärlekens skull".

Alla känner till artistens mörka livsöde, där schizofrenin och paranoian gjorde att han till slut tog sitt liv på midsommardagen 1997 - i år är det exakt 20 år sedan.

Nu berättar brodern Kenneth Gärdestad, som skrev alla texterna till låtarna, om hemligheterna bakom brödernas låtskriveri.


I en intervju med Svenska Dagbladet säger han att de sökte uppskattning hemifrån genom sin musik.

– Ambitionen var att göra så bra musik att vi blev uppskattade. Men då gällde det verkligen att vara duktig. Det var också ett sätt att få kärlek hemma. För mamma behövde jag inte bevisa något men för pappa var det nödvändigt. Duktigheten var en väg till hans kärlek, eller åtminstone till att få en klapp på kinden, säger han till Svenska Dagbladet.

För att kunna skriva de känslosamma texterna till Ted Gärdestads musik behövde Kenneth Gärdestad ofta försätta sig i ett särskilt tillstånd. Ett tillstånd som krävde alkohol, menar han.


– Jag drack för mycket. Jag har aldrig haft problem med alkohol. Det handlade inte om att bli full, mer att komma åt den poetiska värld där omgivningen går att skala bort. Så säg så här: Det gick åt en och annan öl för att komma in i sångens värld, berättar han för Svenska Dagbladet.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Januari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se