Alla inlägg under januari 2017

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 16:15

 Icehotel i Jukkasjärvi ska kompletteras med en året-runt-anläggning.

Just nu pågår bygget av Icehotel 365, som ska stå klart i november.

Solenergi kommer att driva den stora kylanläggningen, men det behövs faktiskt lite värme också för att hotellet ska stå kvar.

Det nya hotellet ligger bredvid vinterhotellet vid Torne älv. Det ska bli cirka1 900 kvadratmeter stort och innehåller isbar, galleri och totalt 20 sviter, varav elva är så kallade konstsviter och resterande nio är sviter med egen, varm spa-avdelning.

I juli började man jobba på platsen och inledde med markarbeten, geo-undersökningar och rivning av en gammal anläggning för isproduktion. Islagret som förut låg på platsen gjorde att kylan gick rakt ner i marken.

– Vi har pålat i tjäle. Permafrosten går ner till mellan två och fem meters djup och det ger oss en spännande teknisk utmaning, säger Michael Uhland, projektledare, COWI.

COWI:s uppdrag består av bygg- och projektledning, konstruktion, mark, VA och el.

– Jättekul att få förtroendet i det här uppmärksammade och spännande projektet.

Inne i det nya ishotellet kommer det alltid att vara -5° C, året om. I taken till galleriet och sviterna ligger kylslingorna tätt och snart ska man slå på kylan. Efter det kommer allt att täckas av isblock och snis, det vill säga blandningen av snö och is, som sprutas på väggarna. Totalt räknar man med att det kommer att gå åt cirka 700 ton snö till det nya hotellet.

Inga konstruktioner blir synliga och känslan ska vara som i vinter-ishotellet.

Vintertid behövs förstås ingen extra kyla, men när det behövs så används en stor kylmaskin. Den drivs av solenergi och solpanelerna finns monterade på taket till den närliggande isfabriken.


– Vi har byggt en solenergianläggning som är över 600 kvadratmeter och producerar 75 kW. Och det ska räcka till all energi som behövs till anläggningen och det blir över till annat, säger Michael Uhland.

http://www.byggvarlden.se/solen-kyler-nya-ishotellet-103787/nyhet.html

ANNONS
Av xenia alpkut - 8 januari 2017 15:43

Rätt kost har stor betydelse för hälsan.


Nobelpristagaren Warburg visade att cancerceller svälter ihjäl utan glukos.

Jag fick äran att tala inför ett gäng verkligt initierade forskare i en grupp som brukar samlas i Vålådalen. Där talade Sveriges ledande cancerforskare Ingemar Ernberg om bland annat Otto Warburg och om hur han kartlade cancercellernas metabolism.

Warburg visade att cancerceller svälter ihjäl utan glukos,som ju inte bara finns i det vita processade sockret, utan även i stärkelse (potatis,pasta,ris och bröd) och i många matvaror vi köper där detta socker har många olika namn.


Summan av kardemumman är att alla olika socker och kolhydrater blir glukos eller fruktos väl inne i levern. Jag drog slutsatser av detta, jag frågade och jag fick acceptans:

– OM man nu skall behandlas för en cancer och står i väntan på t.ex strålning eller cellgifter, skulle man inte då under tiden innan behandlingen stå på en mat helt utan socker i alla dess varianter? Detta för att försvaga eller döda så många cancerceller som möjligt. Då tar rimligen behandlingen bättre.

– Jovisst, svarade han, det är helt riktigt tänkt.

Professorn molekylärbiologen och kirurgen Tore Scherstén berättade då om en bekant som genom en strikt kost utan alla kolhydrater fått bort alla metastaser från sin cancer genom denna kost, utom en liten en.

Om två slika kunskapskolosser inser det kanske dietisterna kunde ta det till sig. Men dom får pengar till sin utbildning från ILSI som är ett samarbetsorgan för Livsmedels-och Läkemedelsindustrin och då blir det som det blir.


Sprid detta så vitt som möjligt.

http://www.kostdemokrati.se/nissesimonson/2014/04/08/socker-och-starkelse-goder-cancer-pa-sjukhus/

ANNONS
Av xenia alpkut - 8 januari 2017 13:33

 

  Översvämning innebär att ett markområde som vanligtvis är torrt, tillfälligt eller permanent, sätts under vatten, ofta som följd av händelser utanför människans omedelbara kontroll som exempelvis vid kraftigt regn.[1]

Orsaker


Naturliga orsaker


Det är vanligt att naturkatastrofer föranleder översvämningar. Dessa översvämningar brukar vara väldigt förödande, och kommer oftast i samband med kraftiga regnskurar, snösmältning, orkaner eller vulkanutbrott till havs. Gemensamt för alla är att marken inte hinner ta åt sig allt vatten som plötsligt kommer in över den. En välkänd översvämning inträffade i Nederländerna 1953 (Watersnood eller de Ramp).

Även monsunregn kan orsaka katastrofala översvämningar i en del länder nära ekvatorn, till exempel Bangladesh. Tropiska cykloner har flera olika egenskaper som tillsammans kan orsaka förödande översvämningar, stormfloder. En är att lufttrycket kan minska kraftigt, så att havsytan stiger. Det har hänt att havet stigit så mycket som 8 meter i orkaners framkant, när de rört sig från land till hav. Även i stormens öga kan havsytan stiga några meter av denna orsak. Orkaner kan också vara förknippade med stora nederbördsmängder.filtrera marken. Detta gör att sjöar och vattendrag snabbt får motta stora mängder vatten efter en kraftig regnskur, varpå risken för snabba och stora översvämningar ökar kraftigt.

Även kalhuggning kan öka risken för översämning längre ner i det hydrologiska systemet, då anvrinningen av överskottsvattnet sker betydligt fortare.

Vattnets naturliga flödesvariationer störs när man bygger dammar, dikar, rätar ut och vallar in vattendrag. Effekten blir att vattnet rinner snabbare ner till havet samtidigt som omgivningens förmåga att buffra höga flöden förstörs, vilket ökar risken för översvämningar längre ner i systemet. Dock är ju syftet med åtgärdena att minska risken för översvämningar på den aktuella platsen där åtgärdena utförs. Även våra skyddsåtergärder såsom skyddsvallar kan förvärra en översvämning då vattnets naturliga flöden hindras.

Överbefolkning är en bidragande orsak till översvämning. Hydrologiskt sett olämpliga marker används som grund för byggnader och odlingar, varpå dessa översvämmas med katastrofala följder för de drabbade människorna.


Avsiktliga översvämningarRedigeraIbland orsakar människor avsiktligen översvämningar. Vid byggande av dammar för att generera elektricitet skapas ett magasin bakom dammen, som beroende på områdets topografi, drabbar olika stora arealer. Ett exempel på detta är De tre ravinernas damm i Kina där flera miljoner människor tvingats flytta för att ge plats för ett vattenmagasin. Våtmarksanläggningar är en annan typ av avsiktliga översvämningar där bland annat delar av åkrar läggs under vatten för att gynna fågelliv, och att en större biomassa ska minska övergödning från jordbruk. En tredje typ av avsiktlig översvämning är översvämningsbevattning där vatten leds att översvämma odlingar, exempelvis ris, detta är emellertid en ineffektiv metod som kan kväva eller "dränka" grödan.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Översvämning

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 10:30


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Dimension_X


För datorspelet, se Dimension X (datorspel). För platsen i Turtles, se Dimension X (TMNT).

Dimension X var ett science fiction-radioprogram i USA som sändes i NBC mellan 8 april1950 och 29 september 1951. De 13 första avsnitten gick i direktsändning medan de övriga 37 var förinspelade. Fred Wiehe och Edward King var seriens regissörer och Norman Rose fungerade både som påannonsör och som berättare.

Dimension X var inte det första science fiction-programmet för vuxna i radio, 2000 Plushade gått 1950 till 1952 på kanalen Mutual, men förvärvandet av redan tidigare publicerade berättelser gav omedelbart Dimension X en stark ställning inom science fiction-rörelsen. Även valet av väletablerade och respekterade författare inom genren, som Isaac AsimovRobert BlochRay BradburyFredric BrownRobert A. HeinleinMurray LeinsterH. Beam PiperFrank M. RobinsonClifford D. SimakWilliam TennJack VanceKurt VonnegutJack Williamson och Donald A. Wollheim bidrog till programmets framgång. Ernest Kinoy och George Lefferts stod för de flesta adaptionerna men bidrog även med originalmanus.

Av xenia alpkut - 8 januari 2017 10:30


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/X


X [eks] är den tjugofjärde bokstaven i det moderna latinska alfabetet. I svenskan uttalas den i regel som ks, men som s då den står initialt i ett ord.

 

HistoriaTill det latinska alfabetet kom bokstaven "X" från den grekiska bokstaven "chi". Den bokstaven står dock i modern grekiska för en av två tonlösa frikativor: [x] som i tyska ach eller [ç] som i tyska ich, i stället för ett x-ljud, som i stället skrivs med bokstaven "xi". Bokstaven "xi" härstammar från den feniciska bokstaven "samekh" med osäker betydelse, kanske "fisk", och även "chi" hade en motsvarighet i det feniciska alfabetet, dock inte i de senare semitiska alfabeten.

 Datateknik

I datorer lagras X samt förkomponerade bokstäver med X som bas och vissa andra varianter av X, plus bokstäver för klickljud, med följande kodpunkter.

Av xenia alpkut - 7 januari 2017 17:30

     


     


Ishotellet i Jukkasjärvi, Icehotel, är världens första ishotell och en turistattraktion. Hotellet anläggs varje vinter vid Torne älvs strand och ut över isen i Jukkasjärvi, drygt två mil öster om Kiruna.


Bakgrund


Företaget Icehotel AB grundades1990 av Yngve Bergkvist. År 1989 besökte japanska iskonstnärer Jukkasjärvi och skapade en utställning av iskonst. Inspirerade av de japanska konstnärererna som skulpterade i is bjöd man 1990 in konstnären Jannot Derid att hålla vernissage i en specialkonstruerad igloo med namnet Artic Hall.[1]) som byggts upp mitt på Torne älv. En natt fanns det inga rum tillgängliga i Jukkasjärvi, så några av besökarna bad om tillstånd att övernatta i utställningshallen. De sov i sovsäckar på utbredda renskinn - de första gästerna på "hotellet".

Hotellet

 Ishotellet i Jukkasjärvi är känt för att vara världens största hotell av is och snö. Hotellet, som spänner över cirka 5 500 m2, är byggt av snö och is från Torne älv. Hotellets arkitektur ändras varje år.

I mars varje år tas is från Torne älv och lagras i en närliggande produktionshall med plats för över 10 000 ton is och 30 000 ton snö. Isen används för att bygga en stark struktur för byggnaden och cirka 1 000 ton används vid konstruktion av hotellet. Snön sprutas med snökanoner över stora metallformar och får sedan frysa. Efter ett par dagar, när snön och isen är frusen och hårt packad, dras formarna bort och kvar står en labyrint av fristående korridorer. Väggar byggs in i korridorerna, som skiljer rummen och sviterna från varandra. Isblocken, som skördades i mars, transporteras nu in i hotellet där konstnärer från hela världen börjar att skapa formet av isen. För att kunna bygga hotellet och kvalitetssäkra byggnationen utförs bygget i fem steg. Då en sektion av hotellet är klar, öppnas denna för besökare och övernattande gäster. En första sektion står klar första helgen i december och varje vecka därefter öppnas en ny sektion, fram till dess att hela hotellet är färdigställt i januari. Då hotellet är färdigt, finns en bar, kyrka, samt rum och sviter för över 100 gäster.

Hotellet har hittills funnits endast säsongmässigt, mellan december och april. På våren har konstruktionen smält. Från säsongen 2016/17 prövas ett året runt-öppethållande med hjälp av kylteknik.


Ishotellet har angivits som ett av Sveriges sju underverk[2]

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ishotellet_i_Jukkasjärvi

Av xenia alpkut - 7 januari 2017 17:00

 


http://www.expressen.se/halsoliv/pamela-andersson-frisk-efter-tumoren/


Mitt under en joggingtur föll Pamela Andersson Alselind, 51, ihop.

Läkarna trodde inte att hon skulle överleva hjärntumören - men mot alla odds är hon nu friskförklarad.

– Jag tror inte det är sant, tumören är helt borta. Läkarna sa att det var omöjligt.


Det var en sommardag 2012 som Pamela var ute och joggade. Plötsligt kollapsade hon. Förvirrad sökte hon hjälp – och fick snabbt veta att det handlade om en elakartad hjärntumör.

– På sjukhuset konstaterade man att jag hade drabbats av en hjärntumör som var omöjlig att operera bort.

Hon minns beskedet som om det vore en hemsk film. Under den surrealistiska upplevelsen frågade Pamela hur lång tid hon hade kvar.

"Det vet vi inte", svarade läkarna.

Trodde inte hon skulle överleva

Pamela Andersson Alselind visste inte om hon skulle vara vid liv om en månad, till jul eller till sin födelsedag nästa år. Men värst av allt var den gnagande tanken om att hennes två barn skulle förlora sin mamma.

– Jag fick dödsångest över att kanske tvingas lämna dem. Det satte skräck i mig, säger Pamela.

Men Pamela vägrade låta beskedet sänka henne mentalt. Knappt ett dygn efter mardrömsbeskedet hade hon en plan.

– Jag bara bestämde mig för att jag bara måste klara mig, och det ska gå genom träning.

Då fick hon också beskedet att hon trots läkarnas första bedömning ändå skulle opereras.

Började hårdträna

Med hjälp av en personlig tränare påbörjade Pamela Andersson Alselind sin hårdträning.

Inför operationen som skulle genomföras sex veckor senare kunde hon träna flera timmar om dagen.

– Jag tänkte att om jag tränade mig så stark jag bara kunde bli så skulle jag kunna stå emot allt jag hade framför mig – operationen, strålningen och allt annat, säger hon.

Operationen gick bra. Kirurgen kunde ta bort två centimeter av hjärntumören – som var ungefär lika stort som ett ägg. Sedan följde behandlingar med strålning och cytostatika.


För första gången på flera år vågar nu Pamela planera julen, sin födelsedag – och framtiden. Hon trodde att träningen skulle köpa henne några månader, men i stället gav den henne livet tillbaka.

– Jag har levt med döden bakom mig hela tiden och jag har aldrig vågat planera framtiden. Nu ska jag göra allt jag kan för att det inte ska komma tillbaka, säger hon.


– Fuck cancer, lev livet.

Av xenia alpkut - 7 januari 2017 11:15


http://www.expressen.se/noje/rickard-sjoberg-sa-haller-jag-karleken-vid-liv/


TV4:s Rickard Sjöberg gifte sig med sin Annika Wibeck 2015 - men är noga med att hålla kärleken vid liv.

Ibland åker paret på resor på tu man hand.

– Vi kan åka på spontana små resor tillsammans, säger Richard Sjöberg.

 

Den eviga TV4-profilen Rickard Sjöberg, 47, har premiär för sitt nya program "Drömpyramiden" på lördagen, som han beskriver som ett nyskapande frågesportsprogram.

– Många liknar ju varandra om man hårddrar det, säger han.

Trots att han har arbetat på TV4 i snart 24 år, har Rickard Sjöberg aldrig haft några planer på att lämna kanalen.

– Vi har en väldigt bra relation, jag och TV4, säger programledaren.

Som alltid stöttas han av sin fru Annika Wibeck, som han är lycklig med.

– Det är härligt, livet är häftigt, säger Sjöberg om relationen.

Paret gifte sig 2015. Inför 130 gäster sa de ja till varandra.

Trots att paret inte riktigt kan räknas som nygifta längre, är de noggranna med att hålla kärleken vid liv.

 

Rickard Sjöbergs jobb på TV4 gör att han arbetar intensivt under vissa perioder, men sedan kan vara ledig en hel vecka, berättar han.

– Det är ett sätt att leva på som jag tycker om.

Något som underlättar för att uppehålla romantiken.

Trots att Annika Wibeck jobbar kontorstider, så går det ändå att komma i väg på spontana små resor tillsammans.

– Ibland får man loss någon dag och kan göra små resor till sommarhuset eller så, säger Sjöberg.

I vår ska de bland annat åka i väg på en Åre-resa tillsammans, efter att först ha rest med barnen.

Rickard Sjöberg har två barn i åldrarna 7 och 12 år från sitt tidigare äktenskap, och Wibeck har fyra barn sedan tidigare.
Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Januari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se