Alla inlägg under januari 2017

Av xenia alpkut - 29 januari 2017 12:31

Självmord eller suicid[2] är den medvetna handlingen att ta sitt eget liv. Självmord förklaras av psykologin genom att härleda handlingen till personens inre liv eller psykosociala miljö, medan sociologin förklarar fenomenet med anomi.

Från psykologisk synvinkel är orsakerna till att människor försöker begå självmord många: Ofta finns en bakomliggande livskris, eller en känsla av hopplöshet, en brist på framtidstro, eller en låg värdering av det egna livet, vilka alla kan ses som symptom på depression. Vanliga riskfaktorer är mental eller fysisk sjukdom, drogberoende, att man förlorat en familjemedlem, mobbing, arbetslöshet och andra problem på arbetet. Motiven kan också vara kamp med ideologiska grubblerier och religiöst betingad skuld, men att vara religiöst engagerad minskar den statistiska risken för självmord och ökar i allmänhet välbefinnandet.[3][4] Självmord föregås ofta av en självmordskris,[5] och inte sällan ett intensivt intag av alkoholdrycker eller andra droger som en del i själva självmordet[källa behövs] eller för att övervinna rädslan att ta steget att med andra medel ta sitt liv. Ibland väljer människor med smärtsamma sjukdomar att ta sitt liv istället för att invänta en oundviklig död.

Enligt Världshälsoorganisationen tar cirka en miljon personer livet av sig varje år, och tio gånger fler självmordförsök utförs utan att leda till döden. I Sverige är det fler män än kvinnor som begår självmord, däremot är självmordsförsök vanligare bland kvinnor än män.[6] Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland yngre människor (vid 40-årsåldern börjar andelen minska eftersom andra orsaker ökar kraftigt, däribland cancer och hjärtproblem), trots att det begås fler självmord av äldre.[6][7][källa behövs]


Självmord upplevs ofta som en katastrof av de efterlevandes anhöriga och vänner, och ses som en stor kostnad för samhället. Självmord är tabu nästan överallt i världen.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Självmord

ANNONS
Av xenia alpkut - 29 januari 2017 10:15

 


http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/universum-utvidgas-annu-snabbare-och-ojamnt


”Här finns kanske ny fysik som ligger bortom vår nuvarande kunskap om universum!” Så säger en astrofysiker efter att nya undersökningar visat att mätvärdena för universums utvidgning inte riktigt stämmer med den teoretiska modell som de flesta forskare håller sig till. 

Att universum fortsätter att svälla i storlek – att all materia i universum ser ut att vara på väg bort från all annan materia - och dessutom i ökande hastighet har vi känt till i några årtionden. Det finns ett mätvärde för detta, kallat Hubble-konstanten. För att vara mer korrekt är det rum-tid-volymen av det observerbara universum som expanderar. 

Långväga objekt

De här nya mätningarna har gjorts med flera instrument, bland annat rymdteleskopet Hubble (döpt efter den amerikanske astronomen Edwin Hubble som också fått ge namn åt konstanten). Man har använt sig av de massiva galaxer som ligger mellan oss och väldigt avlägsna, extremt ljusstarka galaxkärnor som kallas kvasarer. Ljuset från dessa kvasarer passerar genom eller runt de massiva galaxerna och böjs eller förstärks på grund av tyngdkraften, vilket gör att de kallas gravitationslinser. Tack vare sådana har forskare kunnat se objekt väldigt långt borta som egentligen skulle vara osynliga för oss. 

Ny forskning

Och nu har de nya mätvärdena som gäller vårt ”lokala universum” visat sig inte stämma med modellen. Den nya forskningen och den som fram tills nu varit den man förlitat sig på, har gjorts med lite olika utgångspunkter och gett lite olika resultat. De äldre värdena utgår från det tidiga universum, utifrån den bakgrundsstrålning från den Stora Smällen (Big Bang) som finns kvar. Forskargruppen nu har bland annat fått fram ett ovanligt exakt värde för Hubble-konstanten, vilket är något kosmologer mycket gärna vill ha. Och det tycks visa att utvidgningen går snabbare än väntat. 

– Konstanten är avgörande för modern astronomi. Den kan hjälpa oss att bedöma huruvida vår bild av universum, med mörk energi, mörk materia och vanlig materia, faktiskt är korrekt eller om vi missar något grundläggande, konstaterar en schweizisk medlem av forskargruppen. 

Vad som är helt klart är att universum verkar fortsätta sin utvidgning och i ökande hastighet, det ifrågasätts inte. Någon gång i en extremt avlägsen framtid är det enligt teorin tänkbart att all normal materia i universum ligger så utspridd att en iakttagare på någon planet bara ser svart. 


ANNONS
Av xenia alpkut - 28 januari 2017 18:43

 


http://www.metro.se/artikel/här-stjäls-flest-cyklar-i-storstäderna-xr

Under 2015 anmäldes nästan 67 000 cykelstölder i Sverige. Många vill inte investera i en dyr cykel utan köper i stället begagnat, men där är risken hög för att cyklarna är stulna och en ond spiral bildas därför. Se Metros kartor för att ta reda på var i storstäderna flest cykelstölder anmäls.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, är cykelstölder ett av våra vanligaste egendomsbrott och förra året anmäldes 66 300 cykelstölder i Sverige. Enligt polisens siffror på antalet anmälda cykelstölder i Stockholm, Göteborg och Malmö under 2015 är Malmös innerstad värst drabbat. Pernilla Nilsson, chef för lokalpolisområdet Malmö norr, tror att det finns ett stort mörkertal när det kommer till antalet anmälda cykelstölder. 


– Jag tror att människor inte riktigt orkar eller har lust att anmäla brottet och att man har en uppfattning om att brotten inte utreds, säger hon. 

►LÄS MER: 47-åringens dom: Får aldrig mer cykla

Just nu har polisen ingen speciell instats för att förhindra just cykelstölder i Malmö men det finns fortfarande sätt för privatpersoner att skydda sin cykel. 

– Använd ordentligt utformade lås, märk din cykel, skriv ner ramnumret och plocka bort en del av cykeln när du lämnar den så att den är obrukbar, säger Pernilla Nilsson.

När John Andersson, 26, flyttade till Malmö för att studera blev han till en början av med en cykel per termin. Två av cyklarna stals från hans egen innegård och trots att de var låsta stoppade det inte tjuvarna. 

– Första gången den blev stulen blev jag jättearg, andra gången blev jag ledsen och tredje gången orkade jag inte ens bry mig, säger han. 

John berättar att i princip alla han känner någon gång har fått sin cykel stulen i Malmö. Det känns inte längre värt att köpa en ny cykel på grund av den höga stöldrisken, men det finns även problem med att köpa begagnat. 

– Om man köper en begagnad cykel finns ju risken att även den har blivit stulen någon gång och man vill inte hålla igång systemet. 

Siffrorna på var det stjäls flest cyklar i storstäderna visar att gator där det ligger tågstationer är särskilt utsatta för stölder. Peter Enell, polisinspektör i Stockholms city, menar att de här områdena kräver både uppsyn och omsorg. Om polisen misstänker att en person cyklar på en stulen cykel har de rätt att stoppa den personen och kontrollera cykelns ramnummer, som fungerar som ett registreringsnummer. 

– Men då måste den riktiga ägaren gjort en anmälan på cykeln, annars går den inte att koppla till stöld. I så fall får personen behålla den och cykla vidare.

Trots att det kanske känns som slöseri med tid att stöldanmäla även den mest rostiga cykel menar Peter Enell att det kan göra nytta för polisen.

– Det är viktigt för oss att veta hur vi ska jobba mot det, det kanske finns ligor till exempel. Det ger ju oss indikationer på vad som händer i området. 


Med hjälp av polisens statistik har Metro listat vart i storstäderna det anmäls flest cykelstölder, se kartan nedan. Av xenia alpkut - 28 januari 2017 18:09

 

I Stockholms län skedde 10 030 cykelstölder förra året. 5 434 av dessa skedde i Stockholms stad. Allra vanligast är det att få sin cykel stulen på Södermalm.

Cykelstöld är ett av de allra vanligaste egendomsbrotten. En undersökning från Brottsförebyggande rådet visar att 6,5 procent av alla hushåll i Sverige någon gång har varit med om en cykelstöld. Samtidigt är mörkertalet stort. Endast 38 procent av alla cykelstölder anmäls.


I Stockholms län anmäldes 10 030 cykelstölder förra året. 5 434 av stölderna skedde i Stockholms kommun. Stadsdelarna där allra flest cyklar stals var på Södermalm och Norrmalm. Totalt stals 60 450 cyklar i landet.

Men för den som inte vill bli av med sin tvåhjuliga springare så finns det flera saker man kan göra.

– Oavsett om det gäller en stöld av organiserad art eller en onykter person som behöver en cykel där och då så stökar man till det för tjuven om man har ett godkänt lås, säger Pia Lindström, vice vd för Stöldskyddsföreningen.

I städer med mycket studenter så är marknaden för stulna cyklar stor. Begär därför att få se säljarens legitimation om du ska köpa en begagnad cykel.

– Den som inte riktigt vill visa vem den är ska man passa sig för, säger Pia Lindström.


Försök även att få cykelns originalkvitto och fråga om det finns stöldmärkning. Då blir det tydligt om personen hör ihop med cykeln.

http://www.metro.se/artikel/flest-cyklar-stjäls-på-södermalm-xr

Av xenia alpkut - 28 januari 2017 15:19

Att säga att Donald Trump rivstartade sin presidentperiod är ingen överdrift.

Hans första vecka som ”ledare för den fria världen” präglades av mediebråk, en allt frostigare relation med Mexiko, exekutiva ordrar – men också ett börsrekord.

Så här var Trumps första vecka – dag för dag.

Fredag 20 jan

 • ¥Donald Trumps svärs in som USA:s 45:e president. Hans tal, där han gick till hårt angrepp mot Washington-etablissemanget, hålls inför hundratusentals jublande anhängare. Hur många? Det vet ingen. Men publiksiffran skulle senare leda till ett stort bråk mellan medierna och Trumps stab (mer om det senare).
  På eftermiddagen sätter Trump igång att jobba – och skriver under tre exekutiva ordrar, bland annat en som ska inleda nedmonteringen av den av republikanerna så utskällda hälsoreformen Obamacare.

Lördag 21 jan


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/k9zvv/mediebrak-abortforbud-och-borsredkord-sa-var-trumps-forsta-vecka

Av xenia alpkut - 28 januari 2017 14:00

https://sv.wikipedia.org/wiki/GraviditetGraviditet eller havandeskap kallas det tillstånd hos kvinnan som uppstår när en äggceller befruktas av en sädescell och utvecklas till ett embryo och sedan ett foster.

I genomsnitt fortgår graviditeten under 40 veckor innan den gravida i en vaginal förlossning eller genom kejsarsnitt framföder barnet. Föds barnet tidigare än vecka 37 brukar man räkna det som för tidigt fött; sådana barn kallas prematura. Att barn föds från vecka 37 och fram till vecka 42 brukar räknas som normalt.

Finns mer än en äggcell tillgänglig kan alla befruktas av var sin spermie med en senare flerbarnsbörd som resultat (tvillingar, trillingar eller flera; varje ägg kan dock normalt endast befruktas av en spermie och motsatsen leder till spontanabort). Enäggstvillingar uppstår ur ett enda befruktat ägg.


Graviditetens början 

Tidiga tecken på graviditet är att menstruationen upphör, kvinnan ändrar hormoncykel och brösten kan öka i storlek och kännas spända. En del kvinnor upplever stark trötthet, andra mer eller mindre kraftigt illamående och många kvinnor kräks på morgnarna under de första tre månaderna av graviditeten. Under dessa månader så syns inte graviditeten utanpå kvinnan eftersom embryot är så litet att livmodern fortfarande är belägen i lilla bäckenet.


Moderns kroppsliga reaktioner på graviditet


Under fjärde månaden, då alla organ är anlagda, tillväxer både fostret och livmodern och kvinnan kan nu ana livmoderns övre kant om hon ser sig själv i profil i spegeln. De första fosterrörelserna kan kvinnan känna någon gång under graviditetsveckorna 17–20. Omföderskor brukar lägga märke till dem något tidigare än förstföderskor, eftersom de känner igen de små rörelserna från sina tidigare graviditeter. Kvinnan kan också börja bli extra hungrig och/eller mer stressad. I denna del av graviditeten börjar kvinnor i allmänhet använda särskilda kläder för gravida, som ofta kallas mammakläder.

Hudförändringar


Nästan alla gravida upplever förändringar i huden under graviditet. Det vanligaste är att kvinnan drabbas av lokal hyperpigmentering, melasma i ansiktet, en mörk vertikal linje ner från naveln (linea nigra), mörkare bröstvårtor och vårtgårdar, pigmentering av stjärten och blygdläpparna, med mera. Till följd av viktuppgång kan kvinnan drabbas av bristningar (striae gravidarum). Några kan drabbas av allergiliknande utslag, PUPPP.

Håret kan förändras, genom håravfall (se kvinnligt håravfall), men några upplever förbättrad hårkvalitet. Ödem, särskilt i anklar, är vanligt under slutet av graviditeten. Många av symtomen, även bristningar, är ovanliga bland mörkhyade personer av asiatiskt eller afrikanskt ursprung.[1]

Graviditetens slutfasFram till den 32:a veckan är barnet utan underhudsfett och väger 1–1,8 kg om det föds då. Under hela perioden från 4:e till 7:e graviditetsmånaden har fostret gott om plats att röra sig på och är en relativt lätt börda, om man räknar bort moderkakans och livmoderns ökade vikt. Därefter ökar barnet allt kraftigare i vikt, och livmodern har i slutet av graviditeten pressat undan övriga organ nedanför mellangärdet (diafragma) uppåt-utåt. Kvinnan kan uppleva det som att det är svårt att andas djupt. Någon gång under graviditetens sista hälft sjunker fostret med huvudet först ner i bäckenet igen och ställer in sig för att födas. Denna inställning, kallad fixering, kan leda till att de kvinnor som lidit av exempelvis ryggvärk under graviditeten upplever lindring av besvären. Sparkar mot urinblåsan upphör, men å andra sidan kan bebisens hårda huvud nu trycka ordentligt mot urinblåsa och tarm. Ryggbesvär, värk i ljumskarna eller ner mot skinkorna beror ofta på graviditetens hormonella påverkan på bäckenets fogar. Det kallas foglossning eller bäckenuppluckring och syftar till att mjuka upp fogarna för att ge utrymme för barnets huvud under förlossningen. När barnet är fött stelnar dessa fogar igen.

Av xenia alpkut - 28 januari 2017 13:00

   


https://sv.wikipedia.org/wiki/Abort


Abort, avbrytande av graviditet, betecknar inom medicinsk terminologi varje avbruten graviditet, och uppdelas i spontan abort (missfall) och provocerad abort alternativt inducerad abort. I mer vardagligt tal har abort kommit att beteckna endast provocerad abort, som är ett avbrytande av graviditeten på medicinsk eller kirurgisk väg. Man skiljer mellan terapeutisk abort, som utförs med hänsyn till moderns hälsa, och selektiv abort, där ett foster aborteras men där inget hot mot moderns medicinska hälsa finns.

Ibland avslutas graviditeten med att embryot dör och graviditeten avslutas utan att livmodern stöter ut det, vilket kallas missed abortion. Om det är en flerbördsgraviditet är detta inte ovanligt och när det fullgångna barnet föds kan det foster som avvecklats födas fram tillsammans med moderkakan som ett så kallat papyrusfoster. Så länge en missed abortion kvarstår kan kvinnan inte bli gravid på nytt, varför behandling med nedan beskrivna metoder måste genomföras.

Spontan abort hos djur kallas kastning.[1] Hos hästar, som har svårt att fullfölja flerbördsdräktigheter, förebyggs att ston kastar flera foster genom att veterinär med hjälp av ultraljud utför selektiv abort på blastocyststadiet och tar bort alla befruktade ägg utom ett, som får gå till fortsatt utveckling.
Av xenia alpkut - 28 januari 2017 11:44

Det är vanligt att barn som är upp till ett år får skorv i hårbotten. Det ser ut som feta, lite gulbrunaktiga fjäll som kan likna mjäll. Det brukar gå att behandla själv hemma.

Symtom

Skorv innebär att barnet får fjäll i hårbotten, som kan vara feta, gulbruna och likna mjäll. Om det är mycket och inte behandlas kan det bildas gulvita skorpor eller beläggningar. Oftast uppstår skorv under barnets första månader.

Det är inte helt klart vad det beror på, men forskning visar att det troligen beror på att det blir brist på fett i huden, att hudens skydd minskar och det bildas skorv. Denna brist växer bort med tiden och då försvinner skorven. Det kan ta tid, vanligen ett till två år. Men en del barn kan ha skorv i hårbotten som återkommer upp till sex-sjuårsåldern. Skorv smittar inte.

Skorv i hårbotten hos barn upp till ett år kallas ofta också för mjölkskorv.

Olja kan hjälpa

Om det inte är så mycket skorv, och du vill få bort det, kan du smörja in barnets hårbotten på kvällen med barnolja. På morgonen tvättar du hårbotten med ett milt, oparfymerat barnschampo. Efter det gnuggar du hårbotten försiktigt med en handduk för att få bort skorven. Du kan också smörja in hårbotten med medel som innehåller boragoolja. Oljan finns att köpa på apotek eller i butik som har barnartiklar.

Om skorven återkommer kan du upprepa behandlingen.

Har barnet skorv som sitter fast kan du smörja på kvällen med salicylsyreolja eller salisylsyrevaselin 1% för att mjuka upp fjällen. De finns att köpa receptfritt på apotek. På morgonen tar du försiktigt bort fjällen med en handduk, borste eller kam. Sedan tvättas håret med ett milt, oparfymerat barnschampo. Behandlingen kan behöva göras flera gånger.

Om du vill skydda sängkläderna från att bli kladdiga, kan du lägga en handduk under barnets huvud eller sätta på en tunn mössa.

Seborroiskt eksem

En del små barn får större områden med feta gulbruna fjäll i ögonbrynen eller kring öronen. Barnets hud kan också rodna, särskilt i ansiktet, i halsvecken, armhålorna och ljumskarna. Utslaget kallas för seborroiskt eksem och kan komma när barnet är några månader gammalt. Seborroiskt eksem kliar inte och är vanligtvis inte besvärande för barnet på något sätt, även om det kan vara mycket tydliga utslag. Pröva att smörja utslagen med en svag kortisonkräm som finns att köpa receptfritt på apotek. Seborroiskt eksem smittar inte.

Barn i tonåren och vuxna kan ha en variant av seborroiskt eksem som ibland kallas mjälleksem.

Söka vård

Du kan kontakta barnavårdcentralen, BVC, om huden är fjällig och röd i anslutning till utslagen.

Om du har behandlat barnet med svag kortisonkräm under en vecka utan att huden har blivit bättre, ska du kontakta vårdcentralen eller BVC.


Om barnet har utslag som kliar eller besvärar, ska du kontakta vårdcentralen eller BVC.


http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Skorv-hos-spadbarn/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
<<< Januari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se