Alla inlägg under februari 2017

Av xenia alpkut - 21 februari 2017 16:00

 


Får hjälp att uppfylla drömmen


Mikael drömmer om ett motorcykelkörkort.

Efter att ha förlorat sin fru har planerna lagts på is men i ”Sofias änglar” får han inte bara presentkort på ett körkort, utan även en specialdesignad motorcykel.

– Nu kan man ju se fram emot någonting, säger Mikael i programmet.


Mikael har en stor dröm. Att ta motorcykelkörkort. Men det har inte blivit av. Efter att hans fru Karolina hastigt gick bort i cancer har alla planer fått läggas på hyllan för att försöka hantera vardagen.

I tv-programmet ”Sofias änglar” får Mikael och hans två döttrar inte bara hjälp med att renovera färdigt radhuset i Stockholm. Programledaren Sofia Wistam och hennes två medhjälpare Mattias Särnholmoch Johnnie Krigström bestämmer sig för ett överraska Mikael och hjälpa honom att återuppta sin dröm om att ta motorcykelkörkort.

”Varit en dimma”

Mattias tar därför med honom på en körlektion där han inte bara får åka motorcykel utan även får ett presentkort på att ta körkortet.

– Att bli bjuden på ett körkort. Det blir man ju inte varje dag. Nu kan man ju se fram emot någonting. Jag har ju inte kunnat se framåt. Det har ju bara varit dimma. Förhoppningsvis kommer jag få annat att tänka på, säger Mikael i programmet.


Får motorcykel

Som en extra överraskning får Mikael också en helt egen motorcykel. På tanklocket har en vän till Mattias målat av Karolinas ansikte.

– Du nämnde för oss att Karro skulle åka med dig. Vi tyckte att det här var ett bra sätt och vi hoppas du också tycker det, säger Mattias, var på Mikael intygar att han tycker om gesten.

Mikael förklarar också hur mycket hjälpen han och döttrarna fått har betytt.

– Att få den här hjälpen från ”Sofias Änglar har betytt väldigt mycket. Både fysiskt och psykiskt. Det är en enorm resa man gör, säger han.


”Sofias Änglar” sänds den 20 februari klockan 20:00 på Kanal 5.


http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/E8axP/stora-gesten-far-specialdesignad-motorcykel-i-sofias-anglar

ANNONS
Av xenia alpkut - 20 februari 2017 13:29

 

 Ett födelsemärke är en mörk fläck på huden. Den innehåller extra mycket pigment, som är det färgämne som gör huden mörkare när den utsätts för sol. Födelsemärken kallas ibland leverfläckar och på medicinskt språk heter de nevus. De flesta är ofarliga men det är viktigt att hålla koll på om de förändras.

Alla vuxna har födelsemärken och de kan komma överallt på kroppen. De första börjar synas redan under de första levnadsåren, och sedan kommer fler och fler fram till ungefär 30-årsåldern. Kvinnor får ofta fler födelsemärken när de är gravida. Det är inte ovanligt att ha cirka 70 fläckar eller fler. De kan ha många olika utseenden och skilja sig i storlek, form och färg.

Nästan alla födelsemärken är ofarliga, men enstaka kan utvecklas till cancer. Det är ovanligt att det händer hos barn och ungdomar under 18 år. Det är viktigt att vara uppmärksam på om födelsemärken förändras. 

Det finns också andra slags hudförändringar som inte kan utvecklas till cancer. Hit hör bland annat så kallade åldersvårtor eller medfödda märken som till exempel smultronmärken och storkbett.

När ska jag söka vård?

Ett födelsemärke behöver undersökas närmare av en läkare om det

 • övergår till att bli ett sår
 • växer eller ändrar form
 • ändrar färg eller blir flammigt
 • börjar klia eller blöda.

Om du misstänker att du har födelsemärken som behöver undersökas kan du kontakta en vårdcentral eller annan läkarmottagning. Det gäller också om ett födelsemärke sitter så att till exempel kragen eller byxlinningen skaver mot det.


Behandling

Om ett födelsemärke behöver undersökas närmare brukar det opereras bort. Inom den allmänna sjukvården tas födelsemärken endast bort om det finns en medicinsk anledning att göra det. Om du vill ta bort födelsemärken av kosmetiska skäl får du bekosta ingreppet själv.

Födelsemärken som opereras bort brukar undersökas i laboratorium. Om födelsemärken tas bort genom skrapning, laser eller frysning går det inte att undersöka den borttagna huden i mikroskop efteråt. Detsamma gäller om födelsemärken tas bort med så kallad diatermi, då vävnad bränns med hjälp av elström. 

http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Fodelsemarken-leverflackar/

ANNONS
Av xenia alpkut - 20 februari 2017 11:25

 

 

Tack vare att sjukvården hela tiden förbättras klarar sig i dag de flesta barn som föds för tidigt bra, och utan bestående skador. Men organen hos ett för tidigt fött barn är inte färdigutvecklade, så den första tiden efter förlossningen måste barnet få hjälp med många livsviktiga funktioner. Närheten och kontakten med föräldrarna är också livsviktig.

Den här texten handlar framför allt om hur det går till på sjukhuset efter att barnet är född. Här ges bland annat information om vilken vård barnet kan behöva och vilket stöd man som förälder kan få.

Graviditet och förlossning

Oftast pågår en graviditet mellan 37 och 42 veckor, men ibland kommer barnet tidigare. Ett av 20 barn föds för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37.

Det finns många orsaker till att barn föds för tidigt, och vanligast är att förlossningen av någon anledning startar för tidigt. Det kan bero på att värkarbetet börjar utan någon tydlig orsak eller att fostervattnet går, vilket efter hand startar förlossningsarbetet. Det är lite vanligare att barn föds för tidigt vid tvilling- och trillinggraviditeter. Det kan också vara olika komplikationer, till exempel havandeskapsförgiftning, som leder till den tidiga födelsen.

Prognosen för de allra flesta för tidigt födda barn är idag mycket god, och majoriteten växer upp med samma förutsättningar som barn som fötts från och med vecka 37. Vården av för tidigt födda barn anpassas efter barnets behov. Som förälder får man hjälp att delta i omsorgen och skötseln av sitt barn, och hjälp med att kunna vara nära sitt barn.

Som förälder kan det vara en omtumlande upplevelse att få ett barn för tidigt men det finns mycket stöd att få i vården.

Hur tidigt är för tidigt?

Ett barn som föds graviditetsvecka 35 eller 36 kan ofta vårdas på en vanlig BB-avdelning och komma hem redan några dagar efter förlossningen.

Barn födda graviditetsvecka 34 och tidigare behöver i stort sett alltid vård på en neonatalavdelning. Det är en avdelning där för tidigt födda och sjuka nyfödda barn vårdas.

Barn födda före graviditetsvecka 32 behöver ofta någon form av intensivvård till en början. Det kallas för att barnet är "mycket för tidigt född".

Om ett barn föds före vecka 28 kallas det för att barnet är "extremt för tidigt född".
Ett barn kan överleva om det föds redan kring graviditetsvecka 22.

När man vet att barnet kommer för tidigt

Om man har för tidiga värkar eller någon annan graviditetskomplikation som ökar sannolikheten att man kommer att föda för tidigt, görs olika förberedelser i förlossningsvården. När en mycket tidig förlossning väntas kan man ibland få mediciner som minskar värkarbetet och skjuter upp förlossningen. Man kan också få kortison, som gör att lungorna hos barnet mognar snabbare. Om fostervattnet har gått för mer än en dag sen får man antibiotika. Ibland bestäms också att barnet ska födas med kejsarsnitt.

Man kan behöva flytta till ett annat sjukhus före förlossningen för att barnet ska få den vård det behöver

Den här texten handlar framför allt om hur det går till på sjukhuset efter att barnet är född. Här ges bland annat information om vilken vård barnet kan behöva och vilket stöd man som förälder kan få.

Graviditet och förlossning

Oftast pågår en graviditet mellan 37 och 42 veckor, men ibland kommer barnet tidigare. Ett av 20 barn föds för tidigt, det vill säga före graviditetsvecka 37.

Det finns många orsaker till att barn föds för tidigt, och vanligast är att förlossningen av någon anledning startar för tidigt. Det kan bero på att värkarbetet börjar utan någon tydlig orsak eller att fostervattnet går, vilket efter hand startar förlossningsarbetet. Det är lite vanligare att barn föds för tidigt vid tvilling- och trillinggraviditeter. Det kan också vara olika komplikationer, till exempel havandeskapsförgiftning, som leder till den tidiga födelsen.

Prognosen för de allra flesta för tidigt födda barn är idag mycket god, och majoriteten växer upp med samma förutsättningar som barn som fötts från och med vecka 37. Vården av för tidigt födda barn anpassas efter barnets behov. Som förälder får man hjälp att delta i omsorgen och skötseln av sitt barn, och hjälp med att kunna vara nära sitt barn.

Som förälder kan det vara en omtumlande upplevelse att få ett barn för tidigt men det finns mycket stöd att få i vården.

Hur tidigt är för tidigt?

Ett barn som föds graviditetsvecka 35 eller 36 kan ofta vårdas på en vanlig BB-avdelning och komma hem redan några dagar efter förlossningen.

Barn födda graviditetsvecka 34 och tidigare behöver i stort sett alltid vård på en neonatalavdelning. Det är en avdelning där för tidigt födda och sjuka nyfödda barn vårdas.

Barn födda före graviditetsvecka 32 behöver ofta någon form av intensivvård till en början. Det kallas för att barnet är "mycket för tidigt född".

Om ett barn föds före vecka 28 kallas det för att barnet är "extremt för tidigt född".
Ett barn kan överleva om det föds redan kring graviditetsvecka 22.

När man vet att barnet kommer för tidigt

Om man har för tidiga värkar eller någon annan graviditetskomplikation som ökar sannolikheten att man kommer att föda för tidigt, görs olika förberedelser i förlossningsvården. När en mycket tidig förlossning väntas kan man ibland få mediciner som minskar värkarbetet och skjuter upp förlossningen. Man kan också få kortison, som gör att lungorna hos barnet mognar snabbare. Om fostervattnet har gått för mer än en dag sen får man antibiotika. Ibland bestäms också att barnet ska födas med kejsarsnitt.

Man kan behöva flytta till ett annat sjukhus före förlossningen för att barnet ska få den vård det behöver

Efter förlossningen

Hur det nyfödda barnet tas omhand vid förlossningen beror på hur tidigt barnet föds och hur det förväntas må. Om barnet föds ett par veckor för tidigt brukar det få komma upp på mammans mage. Även barn som är födda i graviditetsveckorna 32–33 får ofta göra så.

Om barnet är fött mycket för tidigt, eller mår dåligt, får det genast hjälp på ett speciellt bord där all nödvändig utrustning finns för att barnet ska få nödvändig hjälp.

Hjälp att hålla värmen

Ett mycket för tidigt fött barn har svårt att hålla värmen och därför finns det en värmelampa eller värmemadrass på bordet. De allra yngsta barnen kläs ofta i en påse av plast på kroppen. Det görs för att minska avdunstningen av vatten från barnets hud, så att det kan hålla värmen bättre.

Komma igång att andas

De flesta barn som föds för tidigt kopplas till en utrustning, en apparat, som visar hur hjärtat slår och hur barnets andning och syresättning fungerar.

Ibland behöver barnet få hjälp med andningen. Då får barnet ett andningshjälpmedel med en mask, så kallat CPAP eller NeoPuff, över näsan och munnen.


De mest för tidigt födda barnen kan ha svårt att andas på egen hand och kan behöva mer hjälp. De får då ett plaströr, en så kallad tub, i luftstrupen. Oftast får de också ett läkemedel i plaströret till lungorna, med ämnet surfaktant som de på grund av omognad har för lite av. Tuben kopplas sedan till en respirator.

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Barn-och-foraldrar/Mat-somn-och-praktiska-rad/De-forsta-manaderna/For-tidigt-fodda-barn/

Av xenia alpkut - 20 februari 2017 11:05

Två nya finalister har utsetts. Här sammanfattar vi den tredje deltävlingen.

Den tredje deltävlingen i Växjö bjöd bland annat på en glittrig mellanakt där Clara Henry och Tess Merkel och Lina Hedlund från Alcazar förmedlade ett viktigt budskap.


Sju bidrag slogs om finalplatserna och det blev en riktig skräll när Owe Thörnqvist gick direkt till final tillsammans med förhandsfavoriten Robin Bengtsson. I klippet ovan ser vi tillbaka på deltävling tre på två minuter.


http://www.svt.se/melodifestivalen/vaxjo-deltavling-tre-i-melodifestivalen-2017-pa-tva-minuter

Av xenia alpkut - 19 februari 2017 15:30

 

Owe Thörnqvist, 87, är den äldsta deltagaren i Melodifestivalen någonsin.

Men trots att han nyligen drabbades av lunginflammation och att han är blind på ena ögat är han fast bestämd om att ge järnet i Växjö.

Samtidigt finns hans sambo Berit Gullberg, 77, alltid på plats för att stötta.

– Det var gula fläcken och sedan blev det en blodpropp. Tjoff sa det så var synnerven borta, berättar Owe Thörnqvist.

Owe Thörnqvist är en legendar i ordets rätta bemärkelse. Karl-Gustav Ove Törnqvist föddes i Uppsala den 29 mars 1929, inledde sin karriär 1953 och anses vara en av de musiker som lanserade rocken i Sverige.

Owe Thörnqvist, som ligger bakom låtar som "Varm korv boogie", "Dagny" och "Rumba i engelska parken", valdes in i Swedish Music Hall of Fame 2016 och brukar jämföras med andra svenska storheter som Povel Ramel och Cornelis Vreeswijk.

Och nu vill Owe Thörnqvist alltså vinna Melodifestivalen 2017 med sitt bidrag "Boogieman blues". Artisten, som med bred marginal är den äldste deltagaren i Melodifestivalen någonsin, är dock ingen nykomling i tävlingen.


1962 belönades hans bidrag "När min vän", som framfördes av Monica Zetterlund och Carli Tornehave med en andraplats. Även 1965 belönades Owe Thörnqvist med en silvermedalj för bidraget "Stilla och tyst", som framfördes av Ingvar Wixell.

– Heter du Dante? Shit! Kommer vi träffas i helvetet?, säger Owe Thörnqvist när vi träffas.

Ja kanske det! Hur är läget?

– Det är jättebra.

Hur känns det att debutera i Melodifestivalen så här på ålderns höst?

– Det känns lite ovant men samtidigt lite nyfiket och spännande. Jag är ju en estradör och underhållare som vill ha en levande publik och monitorer, säger Owe Thörnqvist om debuten och fortsätter:

– Nu får man plötsligt en öronsnäcka som heter in-ear och det har jag inte prövat på förut. Och det är likadant med backing tracks så det blir lite nymodigt. Jag var inne och testade det i ljudrummet förut och det kändes som att sitta fast i ett skruvstäd. Vi får se hur det går, det är försent att ångra sig nu.

Owe Thörnqvist vill komma in i Guiness Rekordbok

Owe Thörnqvists mål är åtminstone ta sig till final. Och det är av en alldeles speciell anledning.

– Finalen inträffar den 11 mars. Och vet du vad som händer den 12 mars vid midnatt? Jo då blir Thörnqvist 88 år. Då blir det champagne.

Det skiljer 71 år mellan dig och killarna i FO&O, är det någon fördel att vara den äldsta deltagaren någonsin i Melodifestivalen?

– Inte annat än att jag kan komma in i Guiness Rekordbo, säger han och skrattar.

Owe Thörnqvist är sprallig och på gott humör. Men att åldern tagit ut sin rätt är det ingen fråga om. Den snart 88-årige artisten får hjälp att ta sig upp på scen av SVT:s personal, på scen lutar han sig mot en barstol och när han rör sig på artisthotellet får han hjälp av anställda på skivbolaget.

Owe Thörnqvist har en ögonprotes

Anledningen är att Owe Thörnqvist är blind på ena ögat efter att ha fått en blodpropp och problem med synen. I dag har Owe Thörnqvist en protes bakom sina mörka solglasögon.

– Det var gula fläcken och sedan blev det en blodpropp. Tjoff sa det så var synnerven borta. Jag gick med ögondroppar och så där under lång tid. Till slut sa en vän att det där ska jag inte gå med. De har så fantastiska proteser nu så det behövs inte.

– Raymond Björling (operasångaren, reds anm.) sa åt mig: "gör som jag". Jag frågade vad han snackade om och sa att det inte var något att skämta om. Då böjde han sig ner och tog han ut protesen i handen. Sedan tjoff satte han dit den igen. Då sa jag att "jag gör som du säger".

Behöver du ledhjälp här under Melodifestivalen?

– Ja när det är mörkt. Jag har ju 80 procentig syn på mitt friska öga. Men när det är mörkt och det är trappor. Det är inte klokt vilka irrgångar det är här. Det är värre än när jag gick till sjöss. Men annars går jag smärtfritt och kutar på stranden längs Mexikanska golfen.

Owe Thörnqvist har länge haft problem med luftrören och brukar spendera vinterhalvåret i Florida där klimatet underlättar.

I julas drabbades dock Owe Thörnqvist av lunginflammation.

– Vi var över i Florida och julafton fick jag tillbringa på akuten. Varför då? Jo jag drabbades av lunginflammation, säger Owe Thörnqvist och fortsätter:

– Jag hostade mig igenom tre veckor av min årliga vinterboende där. Jag brukar vara i Florida tre månader för min hälsas skull.

Hur är det med kroppen?

– Det är shoobidobi, säger Owe Thörnqvist och spänner sin vänstra biceps.

Du känns ganska pigg på scen ändå?

– Tack, hur mycket vill du låna? Det här gaget blir inte stort vill jag lova.

På plats i Växjö för att stötta Owe Thörnqvist finns sambon Berit Gullberg.

– Vi är inte gifta, vi lever i synd sedan 30 år tillbaka, säger hon och skrattar.

Hon intygar att Owe Thörnqvist klarar sig relativt bra trots att han bara ser på ett öga.

– Han fick en blodpropp bakom ögat och sedan gick det inte att rädda. Men han har ju vant sig vid den här defekten och kör bil och allting. Det ser värre ut än vad det är.


Hur är Owe att leva med?

– Det är aldrig tråkigt. Han är en otroligt pågående människa och har hela tiden idéer. Han läser otroligt mycket och är knivskarp. Överallt ligger det lappar med nya sångtexter och noter som han har klottrat ner, säger hon och fortsätter:

– Han mår jättebra, vi var hos en läkare i måndags och han har kanonvärden. Han får bra medicin och går på gym flera gånger i veckan.

Berit Gullberg anlände under fredagen och kommer vara på plats hela helgen för att stötta sin man.

– Melodifestivalen sätter en artist enormt mycket i fokus så det är väldigt mycket. För mig gäller det bara att hjälpa till med det praktiska.

Hur länge kommer du orka vara aktiv?


– Jag siktar på 90 år. Men så här sa vi när jag fyllde 80 också, att nu ska jag lägga mikrofonen på hyllan. Men det ville inte publiken och sedan kom det sådana där "offers you cant refuse".

Av xenia alpkut - 19 februari 2017 15:00

Så här är bra är låtarna i tredje deltävlingen i Melodifestivalen 2017.

Expressens Anders Nunstedt sätter betyg på alla bidragen.

Robin Bengtsson och Owe Thörnqvist får högst betyg.

1. Robin Bengtsson "I can’t go on"


Vem: 26-åringen blev femma med "Constellation prize" i fjol. Årets bidrag är skrivet Sanna Nielsens "Undo"-team och Robin Stjernberg.

Från: Svenljunga/Stockholm.

Artisten om låten: "Mer glädje och fart än senast. Souligt och funky."


Numret? Ett tydligt tecken på att det aldrig är hälsosamt att brainstorma för mycket. Man kan få konstnärlig hjärnblödning. Melodin? Ett slugt hopkok av Maroon 5 och One Republics mest smittande stunder. Texten? Vem fucking bryr sig? Refrängen? I en vinnarklass för sig den här veckan. Dansen? Haha. Prognosen? Femma i Friends i mars.


http://www.expressen.se/noje/melodifestivalen/melodifestivalen-2017-sa-bra-ar-latarna-i-deltavling-tre/


Av xenia alpkut - 19 februari 2017 12:42

   Krista Siegfrieds kom sist i den tredje deltävlingen av Melodifestivalen 2017.

Efteråt grät sångerskan bakom kulisserna.

– Det är jättetråkigt. Det hade varit roligt att gå vidare. Det är klart att jag är ledsen, säger hon.

Den tredje deltävlingen i Melodifestivalen 2017 bjöd på en rejäl skräll när Owe Thörnqvist, 87, tog sig vidare direkt till final.

För Krista Siegfrieds, 31, gick det däremot sämre. Sångerskan ställde upp med bidraget "Snurra min jord" och trots att hon fick draghjälp av en "Carola-fläkt" slutade det med en sistaplats.

Efteråt grät Krista Siegfrieds i kulisserna.

– Det känns tråkigt. Jättetråkigt. Det hade varit roligt att gå vidare. Vi gjorde vårt bästa, det är jättesynd. Det är klart man fäller en tår eller tusen, att det släpper.


Är du förvånad?

– Det är klart, jag var ju med för att jag trodde på det här. Jag tycker att min låt var jättebra och att vi hade ett fantastiskt nummer. Det var så fint. Jag var stolt över det. Och det är klart jag trodde att vi skulle kunna ta oss vidare. Det är klart att jag är ledsen.

Krista Siegfrieds: "Det var en jättetuff deltävling"

Vad var det som gick fel?

– Jag tycker inte att något gick fel, utan jag tycker att vi hade ett jättebra performance. Det var en jättetuff deltävling, alla var så otroligt bra och alla hade så starka låtar.

 Owe skrällde ju till rejält?

– Ja Gud vad häftigt! Jag tycker att det är fantastiskt för det ger en hopp, att man kan vara 87 och vara i så där bra skick och bara komma och äga Mello. Det är ju helt otroligt.

Blir det efterfest nu?


– Det är klart, jag är stolt över vårt nummer så jag måste fira det. Jag är stolt över mina dansare och hela mitt team. Vi kan deppa ihop i morgon.


http://www.expressen.se/noje/melodifestivalen/krista-siegfrieds-tarar--kom-sist-i-delfinalen/


Av xenia alpkut - 17 februari 2017 18:00


Veckodagarna anger dagarnas eller dygnens namn och relativa ordning inom en vecka.

De fem första dagarna (måndag till fredag) räknas normalt som vardagar. Hur man räknar lördag varierar.

Juridiskt sett så finns det vardagar samt sön- och helgdagar. Här är det alltså helt klart att lördagar är vanliga vardagar. Man måste ha detta klart för sig när man ingår avtal.

Svenska banker brukar lösa motsättningarna mellan den juridiska formen och den vardagligt uppfattade formen med att använda termen bankdag. Det är då en helgfri måndag-fredag så vanliga bankärenden kan göras. Har man autogiro så dras räkningsbelopp oftast på en bankdag (helgfri måndag-fredag) och inte en juridisk vardag (helgfri måndag-lördag).

I Nordeuropa brukar man räkna måndag som veckans första dag (följer ISO-8601). I Nordamerika räknar man ofta söndagen som veckans första dag, i islamiskt dominerade länder är lördag veckans första dag.

Historik 

Den västerländska veckan med sina sju veckodagar började tidigt användas i det gamla Babylonien (Persien) eller Egypten, varifrån den sedan spreds till folken runt östra Medelhavet och även till vissa delar av Asien.

Dagarnas namn är kopplade till de sju himlakroppar som med blotta ögat kan ses röra sig över himlen – solen, månen och de fem planeter som var kända på den tiden. Den ordning i vilken dagarna kopplades till de himlakropparna (och motsvarande gudaväsen) tycks ha bestämts tidigt. De moderna västerländska veckodagarna fastställdes officiellt i ett dekret utfärdat av den romerska kejsaren Konstantin den store år 321, men deras inbördes ordning var då sedan länge etablerad och ursprunget till den redan då något oklar. En vanlig förklaring var att planeterna/gudarna ansågs härska över olika timmar på dygnet och utgående från detta även en viss dag (se nedan), men även andra förklaringar såsom hänvisning till ”sfärernas musik” finns. Romarna använde egentligen en åttadagarsvecka, troligen av etruskiskt ursprung, men övergick gradvis under 100/200-talet till sjudagarsveckan och slutligen i samband med Konstantins dekret 321.Antikens geocentriska världsbildVeckodagarna som heptagram med deras planettecken.

Enligt den geocentriska världsbild som var förhärskande under antiken rörde sig himlakropparna i cirklar eller sfärer runt jorden. Den ordning man tidigt kom fram till kan ses i bilden till höger. Saturnus som ligger längst från jorden troddes röra sig i den yttersta cirkeln, medan månen som är närmast rörde sig i den innersta.

Man föreställde sig att var och en av dessa himlakroppar härskade över olika timmar på dygnet i samma ordning som deras banor. Saturnus, vars bana låg längst ut, ansågs härska över den första timmen den första dagen och därefter kom de andra himlakropparna i tur och ordning. Efter sju timmar började man om från början så att Saturnus på nytt fick en timme och så vidare. Man fortsatte att dela ut timmar på detta sätt tills man efter sju dygn åter kom tillbaks till samma mönster med Saturnus härskande över den första timmen på dygnet.


Den himlakropp som härskade över den första timmen på dygnet ansågs sedan härska över hela dygnet och fick därmed ge namn åt det.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Veckodag

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18
19
20 21
22
23 24 25 26
27 28
<<< Februari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se