Alla inlägg under februari 2017

Av xenia alpkut - 10 februari 2017 10:41

Forskare hoppas på att enkelt blodprov i framtiden ska ge svar på om vi är på väg att drabbas av demens.

Nyligen publicerade studier tyder på att det kan finnas ett särskilt protein i blodet som avslöjar ett samband mellan hjärtsvikt och skador på hjärnan.

– Det är positivt för att det är lätt att ta blodprover på folk. Det är också lätt att gå in med en prevention och behandla hjärtkärlsjukdomen och därmed hindra insjuknandet i demens, säger professor Bengt Winblad, världsledande alzheimerforskare.


Det finns en stor och berättigad oro hos framför allt äldre för att utveckla demens eller Alzheimers sjukdom. Den gradvisa försämringen av minnet och den kognitiva förmågan påverkar alla i den drabbades närhet.

Det innebär också en kolossal belastning för sjukvården och samhällets kostnader.

Därför är det inte konstigt att en stor del av forskningens resurser går till att tidigt försöka kunna diagnostisera sjukdomen för att bromsa eller helst bota den.

 

För dig som loggar in på Expressen – här hittar du fler artiklar.

 

Forskare vid Erasmus MC University Medical Center i Rotterdam i Nederländerna kan ha kommit demensgåtan en bit närmare på spåren.

De hade föresatt sig för att se om det fanns ett samband mellan ett särskilt protein (NT-proBNP) som är en känd markör för hjärtsjukdom och om samma markör kan tyda på en hjärnskada eller så kallad kognitiv svikt i form av demens.

Kognitiv svikt i form av demens

Proteinet är en blodmarkör vilken kan mätas genom ett enkelt blodprov.

En hög nivå av proteinet kan betyda att patienten lider, eller riskerar att drabbas av, hjärtsvikt. Samtidigt tyder en lägre nivå av proteinet på minskad risk för hjärtsvikt.

Resultatet av studien har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Radiology och refereras av den danska sajten Videnskab.dk.

Genom magnetröntgen kunde forskarna se ett samband mellan höga nivåer av proteinet NT-proBNP och en mindre hjärnvolym samt en sämre uppbyggnad av vit hjärnsubstans.

Forskarna är osäkra på varför det finns en koppling mellan markörerna och menar att förhållandet måste studeras vidare innan man kan dra alltför långtgående slutsatser.

Men om det skulle visa sig att ett blodprov kan påvisa hjärnskador i ett tidigt skede kan det också påskynda diagnostisering och behandling.

Den tidigaste fasen

Även professor Bengt Winblad vill se fler studier innan han uttalar sig om ett eventuellt orsakssamband.


– Det finns epidemiologiska studier som visat att det finns ett samband mellan hjärtats och hjärnans funktioner och därmed demens. Men det krävs studier av en större population under en längre tid och se vad som händer med den.


http://www.expressen.se/halsoliv/inloggad/enkelt-prov-kan-avsloja-alzheimerrisk/

ANNONS
Av xenia alpkut - 10 februari 2017 10:22

Stoppet för Donald Trumps inreseförbud fortsatter att gälla. Det beslutade appellationsdomstolen i San Francisco natten till fredag svensk tid.De tre federala domarna som hade till uppgift att fatta beslut om inreseförbudet var överens om att att Donald Trumps dekret ska hävas permanent. Domen innebär att personer från sju muslimskt dominerade länder fortsatt kommer att tillåtas inresor i USA, trots Donald Trumps dekret som stipulerar motsatsen.


Dekretet som utfärdades den 26 januari ledde till kaos och massiva protester på flera internationella flygplatser. Sedan dess har flera stämningsansökningar lämnats in mot inreseförbudet. Men det var först när den federala domaren James Robert från Seattle fattade beslutet att inreseförbud stred mot USA:s konstitution som det tillfälligt stoppades. Beslutet att stoppet nu fortsätter förväntas överklagas av Donald Trump.

Nästa instans är Högsta domstolen. Hur den bedömer frågan är osäkert: en av de nio stolarna står tom och fördelar sig de övriga åtta domarna jämnt gäller bedömningen från den lägre instansen.


Delstaterna Washington och Minnesota, som bestrider presidentdekretet om att stoppa medborgare från Iran, Irak, Libyen, Somalia. Sudan, Jemen och Syrien från att resa in i USA, fick inför domstolsförhandlingen support från många håll.


En grupp bestående av demokratiska tidigare utrikesministrar, säkerhetsrådgivare och CIA-chefer lämnade in en inlaga till stöd. Samma sak gjorde Google, Microsoft, Apple och ytterligare drygt 100 av landets ledande it- och teknikjättarVita huset har hävdat att presidentordern om inreseförbud är nödvändig för landets säkerhet och anser att det är förenligt med presidentens befogenheter att besluta om flyktingmottagande och invandring.


http://www.dn.se/nyheter/varlden/domstol-fortsatt-stopp-for-inreseforbudet/


ANNONS
Av xenia alpkut - 9 februari 2017 14:22

 

V år grannplanet Mars är den fjärde av solsystemets planeter, räknat från solen och ut. Ställd i relation till vår egen planet, jorden, så är mars mindre; bara 3390 km i radie och med en gravitation vid markytan på strax över tredjedelen av jordens. Ytan på Mars är täckt av brunt stoft och kratrar efter meteoritnedslag. En tunn atmosfär, i huvudsak bestående av koldioxid, omger planeten, en atmosfär som trots sin tunnhet emellertid kännetecknas av starka vindar vilka draga från högre latituder in emot ekvatorn. Temperaturen kan beräknas variera mellan -45° C och +22°C utmed ekvatorn medan motsvarande intervall vid polerna bör ligga mellan -70°C och +6°C, med en nedre fattning som låter koldioxid uppträda i fast form, som kolsyreis. Mars roterar ett varv kring sin egen axel på 24 timmar och lite drygt 30 minuter, medan dess år p.g.a planetens relativt jorden längre avstånd till solen (228 miljoner km) mäter 23 jordmånader.

   Liv på Mars?


T idigare restes mången förhoppning om att det skulle finnas utvecklat liv på Mars, en spekulation, utgående från tidiga observationer av förment regelbundna linjesystem på dess yta. Man tyckte sig även se mörka områden av växtlighet vilka till utbredningen uppvisade någon slags periodicitet i tiden. Idag lutar man åt tolkningen att det senare fenomenet består i bergsformationer vilka genom starka vindars verkan täckas och avtäckas av sand, medan kanalerna äro geologiska sprickbildningar vilka blott genom betraktarens inbillning sammankopplas i interpreterade system. Visserligen förekomma syre och vattenånga i Mars atmosfär, men så utan att likväl yppa några större kvantiteter. Kring planeten Mars kretsa tvenne månar varav den ena kallas Phobos och den andra Deimos.

http://karelma.com/rymden/mars.html

Av xenia alpkut - 8 februari 2017 15:48

Medfödda spinal och vertebrala missbildningar hos hundar

 

Hundar oftast genetiskt ärva medfödda spinal och vertebrala missbildningar (i motsats till ogynnsamma förhållanden under fosterutvecklingen). Specifikt, sacrococcygeal dysgenesi (defekt utveckling) är en dominerande egenskap, medan bröstkorg hemivertebra (bröst halv-kota) tyska korthåriga pekare är en recessiv egenskap.

Spinal missbildningar är oftast uppenbart vid födseln eller under de första veckorna i livet. Å andra sidan, vertebrala missbildningar kan latent tills hunden genomgår en tillväxt spurt runt 5-9 månaders ålder. Synliga tecken på en förvrängd ryggrad är lordos (krökning av ryggraden i ryggslutet) och kyfos (en bakre krökning av ryggraden).


Skolios (en lateral krökning av ryggraden) är också en väl synlig form av vertebral missbildning. Om missbildningar leder till sekundär ryggmärgskompression och trauma, den drabbade hunden visar ataxi och förlamning. Medicin ofta inte löser neurologiska manifestationer av spinal och vertebrala missbildningar. Om tillståndet är allvarligt och behandlingsbart, dödshjälp bör övervägas.http://www.spodan.com/sv/2936.html
Av xenia alpkut - 8 februari 2017 13:56

https://sv.wikipedia.org/wiki/Missfall


Missfall eller spontan abort, innebär att en graviditet avslutas ofrivilligt innan zygoten, morulan, embryot eller fostret blivit tillräckligt utvecklat för att överleva utanför moderns kropp, det vill säga innan 22 veckan.[1][2] Missfall är den vanligaste komplikationen som kan uppstå vid en graviditet, och upp till 25 % av alla kvinnor får ett missfall under sin levnadstid.[1] Missfall ska skiljas från fosterdöd som innebär att fostret avlider efter 22:a graviditetsveckan.


Varianter av missfall

Missfall kan avse flera förhållanden. Komplett missfall innebär att allt som hör till befruktningen stöts ut ur kvinnan. Missfallet kan också vara inkomplett, då endast delar av det som hör till befruktningen stöts bort. I vissa fall kan ett missfall förutses och inte kunna hävas. Graviditeten kan bli avbruten och embryot dö, utan att det lämnar kroppen (fördröjt missfall), då skrapning måste företas.[3]

Om graviditeten avbryts spontant efter vecka 22, räknas det i Sverige som fosterdöd om fostret inte överlever. Före 2008 gick gränsen mellan missfall och fosterdöd vid vecka 28.[4]

Ibland känner inte kvinnan till hur långt framskriden graviditeten är vid missfallet. Missfall kan då definieras som att fostret väger mindre än 500 gram.[5]

Förekomst och orsaker

Omkring hälften av alla befruktade ägg fastnar aldrig i livmodern, och kan möjligen räknas för missfall. Första månaden resulterar omkring 30% graviditeter i missfall. Andelen minskar snabbt efter åttonde veckan.[6]

Orsaker till missfall kan vara att befruktningen blir fel (t.ex. utomkvedshavandeskap eller problem för det befruktade ägget att fästa) eller att det finns kromosomfel eller att utvecklingen avstannat tidigt i graviditeten (abortivägg[2]). Det kan tyda på att modern har en sjukdom. Sena missfall kan tyda på problem med livmodern. Åldern på föräldrarna kan påverka benägenheten till missfall.[1] Risken är ungefär 10% när modern är 20-24 år, och 50% när modern är 40-45 år.[7] Vitaminbrist till följd av dålig kosthållning, i synnerhet folsyrabrist, ökar risken för missfall, men att ta multivitamintabletter har en oklar effekt.[8]


Kvinnor som innan graviditeten haft en depression eller ångeststörning och därför medicinerat vid graviditetsstarten, har högre risk för missfall.[9]

Av xenia alpkut - 8 februari 2017 12:57

 

Gordon Matthew Thomas Sumner CBE, mer känd som Sting, född 2 oktober 1951 i Wallsend, Tyne and Wear, är en brittisk musiker, kompositör, skådespelare och filantrop. Före solokarriären var Sting basist och sångare i gruppen The Police. Som soloartist och medlem i gruppen har han sålt över 45 miljoner album.[1] Han har erhållit över 16 Grammy-statyetter och nominerats till en Oscar för bästa låt [2][3]. 2017 tilldelades han Polarpriset (Polar Music Prize)[4].


Biografi


Sting växte upp i Wallsend och Newcastle tillsammans med sina föräldrar Audrey och Ernest Sumner. Fadern arbetade som mjölkbud, modern som hårfrisörska och båda föräldrarna var katoliker. Sting var äldst av fyra barn, hans syskon heter Philip, Angela and Anita.

Redan tidigt visste Sting att han ville bli musiker. Han studerade på University of Warwick i Coventry, men tog aldrig examen. Han spelade i olika lokala jazzband innan han 1977 flyttade till London, där han rekryterades till det nybildade new wave-bandet The Police.

Med The Police släppte Sting fem album mellan 1978 och 1983. Under den tiden debuterade han även som skådespelare, med en roll i filmversionen av The Whos Quadrophenia. Efter turnén som följde på albumet Synchronicity från 1983 inledde Sting sin solokarriär. Jazzinfluerade The Dream of the Blue Turtles släpptes 1985 och innehöll bland annat hiten "If You Love Somebody Set Them Free". Samma år sjöng han även introt till Dire Straits hitlåt "Money for Nothing", först på albumet Brothers in Arms och sedan live på Live Aid. 1986 var han ett av huvudnumren på Amnesty Internationals turné A Conspiracy of Hope.

År 1987 släppte Sting nästa studioalbum, Nothing Like the Sun, dedicerad till hans nyligen avlidna mor. We'll Be Together blev den största singelframgången från albumet som även innehöll låtar som "Englishman in New York" och "Fragile". Året efter gav han även ut en skiva med spanska versioner av några av låtarna, kallad Nada Como el Sol. Nästa album, The Soul Cages (1991), kom efter att Stings far dött och handlade i stor utsträckning om sorgen efter denne. Låten Soul Cages från albumet gav Sting en Grammy för "bästa rocklåt".

År 1993 följde albumet Ten Summoner's Tales, vilket sålde trippelt platina på lite över ett år. Året därpå fick Sting tillsammans med Bryan Adams och Rod Stewart en stor hit med låten All for Love, ursprungligen från soundtracket till filmen De tre musketörerna.

År 1996 släpptes albumet Mercury Falling vilket följdes 1999 av Brand New Day, innehållande bland annat hitten Desert Rose. 2002 vann han en Golden Globe för låten Until från filmen Kate & Leopold. Samma år tilldelades han även Brittiska Imperieorden (CBE). Året därpå kom albumet Sacred Love, med medverkan bland annat från hiphopsångerskan Mary J. Blige. Samma år gav han även ut självbiografin Broken Music. Albumet Songs from the Labyrinth gavs ut 2006, innehållande Stings tolkningar av sånger av kompositören John Dowland, ackompanjerad av den bosniske lutspelaren Edin Karamazov.

Förutom sina karriärer som sångare och skådespelare är Sumner även engagerad i människorättsfrågor, bland annat genom Amnesty International, och i miljöfrågor, främst för skydd av regnskogen.


Sting gifte sig med skådespelerskan Frances Tomelty 1976; de fick två barn Joe (1976) och Fuchsia Catherine "Kate" 1982, innan de skiljde sig 1984. 1982 strax efter födseln av hans andra barn separerade Sting från Tomelty och flyttade istället ihop med skådespelerskan Trudie Styler. Paret gifte sig den 20 augusti 1992. Sting och Styler har fyra barn: Bridget Michael "Mickey" (1984), Jake (1985), Eliot Pauline "Coco" (1990) och Giacomo Luke (1995). Båda Stings föräldrar dog i cancer 1987.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sting

Av xenia alpkut - 8 februari 2017 12:39

 


Årets Polarpris går till jazzmusikern Wayne Shorter och Gordon "Sting" Sumner.

Det avslöjades under en presskonferens i Stockholms stadshus på tisdagsmorgonen.

– Det är en stor ära att vinna Polarpriset, vi ses i Stockholm i juni, säger Sting i ett videomeddelande.

8.30 på tisdagsmorgonen under en presskonferens i Stockholms stadshus avslöjas det vilka som får Polarpris i år.

Den populärmusikaliska vinnaren av Polarpriset 2017 är artisten Gordon Sumner, känd som Sting.

Sting: En stor ära

Sting gjorde sig känd med gruppen The Police, och låtar som "Roxanne" och "Every breath you take", innan han valde att fortsätta med en solokarriär.

– Det är en stor ära att vinna Polarpriset, vi ses i Stockholm i juni, säger Sting i ett videomeddelande.

Årets klassiska pristagare av Polarpriset 2017 är jazzmusikern och kompositören Wayne Shorter.

– Det är en ära att ta emot Polarpriset, vi ses i juni, säger Wayne Shorter i ett videomeddelande.

Prisutdelningen av Polarpriset sekr den 15 juni.

Polarriset är ett internationellt musikpris som instiftades 1989 av Stikkan Anderson. Det delades ut första gången 1992 och priset är inte begränsat till någon specifik musikgenre.

 

Polarpriset har alltid två vinnare - en inom populärmusik, och en inom klassisk musik.

En överhängande majoritet, 78 procent, av alla pristagare har hittills varit män. Det är enbart vid två tillfällen som båda pristagarna har varit kvinnor, senast 2015 då Emmylou Harris och Evelyn Glennie fick pris.

 

Max Martin och Cecilia Bartoli fick det i fjol

 

2016 gick priset till svenska låtskrivaren Max Martin, för sin långa karriär som hitmakare. Han har skrivit några av de mest kända låtarna till artister som Britney Spears, Justin Timberlake, Katy Perry och Taylor Swift.

 

Operasångerskan Cecilia Bartoli, av många ansedd som världens bästa operasångerska, vann också Polarpriset förra året.


Den som vinner Polarpriset får också en miljon svenska kronor i prispengar.


http://www.expressen.se/noje/sting-och-wayne-shorter-far-polarpriset/

Av xenia alpkut - 8 februari 2017 12:26

Om kärlmissbildning

Vad är en kärlmissbildning?

Kärlmissbildningar, eller vaskulära anomalier som de också kallas, är medfödda missbildningar i olika typer av blodkärl. De kan sitta överallt i kroppen och även om de flesta upptäcks i barn och ungdomsåren så kan de även ge symptom först i vuxen ålder. Symptomen är beroende av vilken typ av kärlmissbildning det är och var den sitter. Vanliga symptom är smärta och svullnad. Kärlmissbildningar kan även vara kosmetiskt missprydande framförallt när de sitter i ansiktet.

Man indelar kärlmissbildningar i de med lågt blodflöde som omfattar kapillära missbildningar (eldsmärken), venösa missbildningar och lymfatiska missbildningar, samt de med högt blodflöde vilka kallas arteriovenösa missbildningar. Dessutom finns komplexa tillstånd där man har flera olika kärlmissbildningar t.ex Parkes Weber, Klippel- Trenaunay, CLOWES och FAVA.


En separat grupp av förändringar är vaskulära tumörer. I denna grupp återfinns de vanliga hemangiomen men även mer ovanliga förändringar såsom kongenitala hemangiom, kaposiformt hemangioendoteliom, tufted angioma med flera.

http://www.akademiska.se/sv/Verksamheter/Bild--och-funktionsmedicinskt-centrum-rontgen/For-vardgivare-och-remittent/Mottagningen-for-Karlmissbildningar/Om-karlmissbildning/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15
16
17
18
19
20 21
22
23 24 25 26
27 28
<<< Februari 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se