Alla inlägg under mars 2017

Av xenia alpkut - 16 mars 2017 16:22

 

Solsystemet är det vardagliga namnet på vårt planetsystem där bland annat solenjorden och månen ingår. Det består av solen och de himlakroppar som den binder till sig genom sin gravitation och har sitt ursprung i en gravitationell kollaps av ett gigantiskt gas- och stoftmoln för 4,5 miljarder år sedan.

Runt solen kretsar en rad objekt i en nästan platt skiva i ekliptikan. Med undantag från solen finns merparten av solsystemets massa i de åtta planeterna, vars omloppsbanor är nästan cirkulära. De fyra mindre inre planeterna är MerkuriusVenusjorden och Mars, vilka kallas stenplaneterna och som mest består av sten och metall. De fyra yttre planeterna är JupiterSaturnusUranus ochNeptunus som kallas gasjättarna och som mestadels består av väte och helium och är mycket tyngre och större än stenplaneterna.

Det finns två områden med mindre kropparasteroidbältet, som ligger mellan Mars och Jupiter, består av mindre kroppar som har vissa likheter med stenplaneterna då de till största delen består av sten och metall; Kuiperbältet, som ligger bortom Neptunus omloppsbana, består huvudsakligen av fruset vattenammoniak och metan. Inom dessa bälten finns det fem speciella objekt: CeresPluto,HaumeaMakemake och Eris som betecknas dvärgplaneter, då de anses vara tillräckligt stora för ha blivit runda som en konsekvens av sin egen gravitation. På ett avstånd av 0,8–1,6 ljusår från solen antar man att det finns vad man kallar Oorts kometmoln som tros vara ursprunget till de långperiodiska kometerna.

I solsystemet finns det grupper av mindre kroppar såsom kometercentaurer och damokloiderinterplanetärt stoft som färdas mellan dessa områden, medan solvinden, ett flöde av plasma från solen, skapar en bubbla i det interplanetära mediet som kallas heliosfären. Detta sträcker sig ut till mitten av det område som kallas scattered disc, ett område i anslutning till Kuiperbältet.

Sex av planeterna och fyra av dvärgplaneterna har naturliga satelliter eller månar i omloppsbana. Var och en av de fyra yttre planeterna har en planetarisk ring av damm och andra partiklar.


 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Solsystemet


ANNONS
Av xenia alpkut - 16 mars 2017 15:18

   


    


Fysiska egenskaper  

Saturnus påminner starkt om Jupiter. Båda planeterna är av gas, båda är gigantiska och båda roterar mycket snabbt runt sin egen axel, vilket ger upphov till en betydande avplattning. Saturnus har en gravitation vid ytan på 10,44 m/s2.


Saturnus sammansättning

Om man skulle skära upp Saturnus skulle man se att de yttre molnlagren bara bildar ett tunt skal, inte mer än 400 km tjockt. Planetens inre är mycket lugnare än molnlagren. Det är ett stabilt roterande klot av väte som är uppdelat i flera åtskilda skal. Närmast ytan finns ett tunt lager av vätgas. Detta övergår gradvis i en djup ocean av flytande väte som också innehåller helium. I planetens mitt finns en kärna av fast sten, ungefär lika stor som jorden. Trycket på kärnan är mycket stort, mer än en miljon gånger jordatmosfärens tryck, och temperaturen i kärnan uppgår till ca 11 700 °C, d.v.s betydligt varmare än på solens yta.[10]

Atmosfär

Saturnus atmosfär består av väte, helium och även små mängder vattenammoniak och metan. I atmosfären finns det starka orkaner, som på Jupiter, och det uppkommer vita moln på planeten då och då. Någon fläck, som är typiskt för Jupiter, finns dock inte. Det finns däremot liknande "ränder" på Saturnus som på Jupiter.


Saturnus ringar


De tidiga observationerna av Saturnus komplicerades av att jorden passerar genom planet för Saturnus ringar med ett par års mellanrum, vilket gör att ringarna då inte syns. Det var inte förrän 1659 som Christiaan Huygens korrekt antydde ringarnas geometri. Saturnus ringar förblev de enda kända ringarna i solsystemet till 1977 då tunna ringar upptäcktes runt Uranus och kort därefter även runt Jupiter och Neptunus.

Även om ringarna ser solida ut från Jorden består de i verkligheten av oräkneliga partiklar av is och andra kometfragment. Partiklarnas storlek kan sträcka sig från ett sandkorns till flera meter och kanske upp till en kilometer. Ringarna är ytterst tunna – bara en kilometer – jämfört diametern som är 250 000 km. Trots det imponerande utseendet så är det relativt lite material i ringarna – pressade man ihop allt till en enda kropp skulle den bara mäta 100 km.


Den 6 oktober 2009 offentliggjordes upptäckten av en mycket stor yttre ring av material i månen Phoebes omloppsbana, som är vinklad 27 grader från Saturnus ekvatorialplan[11] Ringen är på mellan 128 och 207 gånger Saturnus radie, och tros ha sitt ursprung i mikrometeroider som har slagit ned på Phoebe, som cirklar runt Saturnus på ett genomsnittligt avstånd av 215 gånger Saturnus radie. Ringens material borde därför dela Phoebes retrograda rörelse runt Saturnus. Om materialet skulle röra sig inåt skulle det möta den sida av månen Japetus som vetter i denna månes rörelseriktning, vilket skulle kunna förklara Japetus tvåfärgade utseende.[12]


 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturnus

 

ANNONS
Av xenia alpkut - 16 mars 2017 12:14

   

 

    

Saturnus (symbol: ) är den sjätte planeten från solen och den näst största i solsystemet. Den är en gasjätte, känd sedan förhistorisk tid. Galileo Galilei var den första att observera den genom ett teleskop år 1610. Han såg planeten när ringarnas läge fick planeten att se ut som tre planeter i en klump, vilket gjorde dåtidens forskare mycket förbryllade. Saturnus har nittiofem gånger så stor massa som jorden och har nio gånger så stor diameter.[9]Saturnus uppkomst 


Saturnus och de övriga gasjättarna måste ha bildats på ett annat sätt än det inre solsystemet. Man vet dock inte hur det gick till. I likhet med alla de andra planeterna bildades Saturnus av rester från det gasmoln och det rymdstoft som givit upphov till solen. Det finns två teorier om hur gasjättarna bildades. Den ena är att partiklar av is och stoft kolliderade och slogs ihop till de yttre planeternas fasta kärnor, som sedan drog till sig gaser genom sin tyngdkraft. Den andra är att den skiva av rymdgrus som omgav den unga solen sprack upp i mindre klot av gas och stoft, vilka sedan drogs samman till planeter. Under miljontals år kolliderade fasta partiklar med varandra och byggde därigenom upp de stora klumpar av sten och metall som kallas planetesimaler. De blev tillräckligt stora för att deras egen tyngdkraft skulle dra till sig mer materia och ibland kolliderade de och slogs ihop med varandra. Enligt en teori bildades Saturnus kärna av stoftpartiklar som samlades i centrum.https://sv.wikipedia.org/wiki/Saturnus

Av xenia alpkut - 15 mars 2017 12:58

Mat  maj 2016. Tillsatsen E330 (citronsyra) används i många livsmedel i surhetsreglerande och bakteriehämmande syfte. Många allergiker upplever dock att deras symtom blir bättre när de avstår från ämnet.

Allt fler allergiker menar att deras besvär minskar eller försvinner när de utesluter livsmedel som innehåller tillsatsen E330. En av dessa är Iréne Hultqvists son Linus i Hässleholm. Han har haft problem med pollen- och pälsdjursallergi sedan tidig skolålder. Mamma Iréne misstänkte dock redan från början att det var något annat som låg bakom sonens symtom. En dag under gymnasietiden åt inte Linus sin normala frukost bestående av sötad yoghurt och juice. När han kom hem berättade han att han inte haft några allergiproblem den dagen, något som flera av hans skolkamrater hade.

– Jag sa åt honom att hoppa över frukosten nästa dag också och inte heller då fick han några symtom. Resten av veckan åt han bara macka och mjölk till frukost och mådde bra. På fredagskvällen drack han dock en liten läsk och på lördag morgon vaknade han med röda, kliande ögon. När jag började titta närmare på vad i maten det var som kunde orsaka problemen hittade jag en gemensam nämnare, E330, som vi då tog bort ur Linus kost, berättar Iréne.

Irritation och ilska

Nu är Linus fri från allergibesvär och behöver inte de mediciner han tidigare tog. Om han får i sig E330 känner han dock av det direkt. Iréne är noga med att poängtera att det bara är tillsatsen E330 som orsakar problem, inte naturlig citronsyra. Vad det är i den artificiellt framställda citronsyran som framkallar allergin vet hon inte, men funderar på om det kan vara spår av mögel eller andra rester från tillverkningen. Iréne har valt att gå ut på en egen hemsida och på Facebook för att berätta om familjens upplevelser och för att höja ett varningens finger till andra. Facebook-gruppen ”Fri från allergi genom att undvika E330 – Citronsyra” har i skrivande stund närmare 3 000 medlemmar, där flera delar Irénes familjs erfarenheter.
– Många vittnar om att det är något som inte stämmer. Flera är irriterade och rent av arga och menar att vi måste få bort detta. E330 finns i mycket, så jag tror att problemet är väldigt stort. Förutom pollen- och pälsdjursallergiker har jag även hört de med atopiskt eksem som blivit bättre av att utesluta E330. Den gruppen måste även se upp med hud- och hårvårdsprodukter. Dessutom har en kvinna berättat att hon kunnat börja äta jordgubbar och kiwi efter att ha tagit bort E330, något hon inte kunde tidigare.- See more at: http://www.allergia.se/manga-allergiker-mar-battre-utan-citronsyra-e330/#sthash.JdIL8PHD.dpuf

Av xenia alpkut - 15 mars 2017 11:08

 

Drömmarna håller honom vid liv.
Drömmarna och den där tanken på sig själv tio år från nu.
Tanken på sig själv, på en strand, utan tröja.
Fri i ett liv som blivit allt roligare att leva.
– Jag hade aldrig kunnat komma så här långt om jag fortsatt vara tjej. Kön är vad du har mellan benen, men din könsidentitet är vad du har i huvudet, säger Cameron Jai, 16.

text Frida Söderlund foto Anna Tärnhuvud

Det har gått exakt sjutton minuter. Tårar börjar sakta torka och känslor vädras ut från en kväll där mörker ersatts av ljus. Där kärlek, identiteter och livsöden fått utrymme, uppmärksamhet och bekräftelse. Långborden på Cirkus i Stockholm dukas av och människor fångar upp varandra för att fortsätta fira allas rätt att vara sig själva.


Mitt i allt sitter Cameron Jai, 16. Han håller plakatet mot bröstet. Det som säger ”Årets trans 2017”. Det som säger att hans historia nått ut. En bekräftelse på att det han gör, att den han är, är viktig.
– Jag lovar, jag drömmer. Det här är inte på riktigt. Jag kommer att vakna i morgon och det har inte varit på riktigt, säger han.
Men det är det.Cameron är sju år gammal när han säger till sina kompisar: ”jag skulle egentligen varit kille, men Gud har gjort mig till tjej”. Han är inte rädd för tankarna där och då. För honom är det fullt naturligt att säga att han är det han känner sig som. Men med åren förändras det, det blir inte fullt lika lätt att vara könsöverskridande. Först när han är 13 kommer han i kontakt med ordet ”trans”, men det klickar inte direkt. När han är 15 börjar han tänka igen. ”Är det det här jag är?”.
Då har han redan klippt håret kort och börjat klä sig mer maskulint för att må bättre.
– Jag berättade för min bästa kompis först och jag kommer ihåg hur jag inte ville säga ”jag är trans”, så jag sa ”jag är den här saken jag inte vill säga, men jag är den saken”. Och hon fattade vad jag menade, säger han.
– Jag vågade bara inte säga det. Jag tänkte det ju hela tiden, men hade aldrig sagt orden och det skrämde mig att säga orden. Jag visste att allting skulle förändras när jag berättade och jag var rädd för det. Jag hade läst om folk som mådde jättedåligt och den förändringen som skulle komma betydde en ny start, och att jag skulle behöva gå igenom all den här stressen, som jag går igenom nu. Jag tror det var det jag var rädd för. Att faktiskt göra något åt det, för att det inte är så accepterat.http://mittid.story.aftonbladet.se/chapter/cameron/


Av xenia alpkut - 15 mars 2017 10:40

 

 

Först tog han över och vann Melodifestivalen.

Och nu kommer nästa erövring.

Denna och nästa vecka tar Robin Bengtsson över vardagskvällarna i NRJ, där han kommer leda programmet ”NRJ Takeover”.


I helgen stod det klart att det är Robin Bengtsson, 26, som ska representera Sverige i årets upplaga av ”Eurovision song contest” i Kiev under maj månad.

Nu leder artisten ”NRJ Takeover” på vardagskvällarna i två veckor. I programmet delar han med sig av sina tankar inför den stora uppgiften.

– Nu har det gått några dagar sen jag vann Melodifestivalen och det har hunnit sjunka in litegrann att jag ska representera Sverige i Kiev. Jag ska sjunga inför 100 miljoner tittare, det är en ganska sjuk tanke, säger sångaren i ”NRJ Takeover”.

”Gorilla på scen”

I programmet delar han med sig av minnen från Melodifestivalen såväl som planerandet inför uppträdandet i Kiev.

– Igår var jag på planeringsmöte inför Eurovisionfinalen. Jag har hört att bidraget från Italien har med sig en gorilla upp på scen. Ska vi lyckas bräcka detta? Kan vi få upp en gorilla på löpbandet kanske?

Bengtsson programleder ”NRJ Takeover” fram till 24 mars. Programmet sänds varje vardagskväll 18.00-21.00


http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/a/JdMQ8/robin-bengtssons-nya-jobb-efter-mello

Av xenia alpkut - 14 mars 2017 19:08

 

Läkarna trodde först att Jörgen skulle kunna bli frisk, men snart fick familjen ett fruktansvärt besked.


I kvällens avsnitt av "Sofias änglar" ska Sofia Wistam hjälpa en familj i Bureå. Mamma Annloise berättar om hur hennes man för några år sedan började känna av starka smärtor i ryggen.

Men först en natt när Jörgen skrek av smärta ringde de ambulansen. Det visade sig att han fått en stor cancertumör i ljumsken.

Läkarna var först positiva och trodde att de skulle kunna få bort tumören och den minskade i storlek efter behandlingar. Men sedan kom det fruktansvärda beskedet.Cancern hade spridits sig och snart stod det klart att Jörgen inte skulle klara sig. Idag lever familjen i det hus som Jörgen började renovera, men Annloise har inte själv haft varken kunskap eller ork att färdigställa det Jörgen påbörjade.http://nyheter24.se/noje/878762-jorgen-sokte-hjalp-for-smarta-i-ryggen-nagra-manader-senare-var-han-dod

Av xenia alpkut - 14 mars 2017 15:12

 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
31
<<< Mars 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se