Alla inlägg under mars 2017

Av xenia alpkut - 11 mars 2017 13:59

 

Stina Wollter kammade hem mest poäng.

Men frågan är om inte Tilde de Paula Eby gjorde minst lika stor succé.

Efter fredagens ”Let’s dance”-premiär överröses programledaren med kärlek från tittarna.


I november avslöjades det att Tilde de Paula Eby ersätter Jessica Almenäs som programledare i ”Let’s dance”. Och att döma av reaktionerna efter fredagens premiär får Tilde de Paula Eby full pott, tio poäng, för sin debut.

”Tilde de Paula klockren ihop med David Hellenius”, skriver en person på Twitter.

”Tilde, vilken stjärna!”, twittrar en annan.

Ex-deltagarna: Hon är grym

Även gamla ”Let’s dance”-deltagare hakar på hyllningståget.

Skådespelaren Morgan Alling twittrar att Tilde de Paula Eby är grym.

Även operasångaren Rickard Söderberg är imponerad:

”Alltså, Tilde de Paula Eby är den mest älskvärda och professionella tv-personlighet jag överhuvudtaget känner till”.

Tilde de Paula Eby överväldigad

På sin Instagram tackar programledaren för allt stöd.


”Hur tackar man för kärlek och stöd? 
TACK! Till dansare, produktion, redaktion!
TACK till David!
Och framförallt TACK till er som tittade och hejade! 
NI är bäst!!!”http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/a/zokj1/tilde-de-paula-eby-karleksbombas-efter-lets-dance-premiaren


ANNONS
Av xenia alpkut - 10 mars 2017 11:10


 

Vid en stroke är det viktigt att snabbt diagnostisera om det har skett en hjärnblödning eller en hjärninfarkt. De orsakas av olika faktorer och kräver olika typer av behandling.Vad är en hjärnblödning? 

En hjärnblödning innebär att det sker en blödning inuti hjärnan eller i området som omger hjärnan. 15 procent av alla strokeanfall beror på hjärnblödning.


Blödning inne i hjärnan

Om en blödning uppstår inne i hjärnan så beror det ofta på att du har ett högt blodtryck. Detta kan göra att kärlväggarna försvagas och brister.

Blödning i området runt hjärnan

Vid en blödning i området runt hjärnan så orsakas detta oftast av en utvidgning av ett kärl. Det kan finnas vid födseln och ger inga symptom förrän det brister. Även åderförkalkning kan vara ett skäl till blödning i området runt hjärnan.

Symptom

Symptomen vid hjärnblödning liknar symptomen vid hjärninfarkt. Alltså motoriken i ansiktet försämras, sidoförlamning och talsvårigheter.

Hjärnblödning kan även ge huvudvärk och medvetandesänkning, men behöver verkligen inte göra det. Beror på lokalisation och utbredning.

Förebygg

Högt blodtryck är det vanligaste orsaken till både hjärnblödning och hjärninfarkt. Detta påskyndar åderförkalkning och kan även skada tunna blodkärl.

För att minska risken för stroke ska du röra på dig, äta bra mat, vara normalviktig och inte röka.

Behandling

I det akuta skedet är det viktigt att ta reda på om strokeanfallet beror på en blödning eller en propp. Detta för att få rätt behandling. Medin som löser upp proppar är exempelvis farligt för de som har en pågående blödning.

Om hjärnblödningen orsakar ett högt tryck eller en lägesförskjutning i hjärnan kan man behöva operera genom att suga ut blödningen.

I vissa fall så täpps det brustna kärlet till med en klämma. Vissa blödningar behöver dock inte åtgärdas utan läker av sig själv.

Prognos

Enligt studier i USA som Neuroportalen tagit del av visar att 10 procent återhämtar sig helt efter en stroke.

25 procent har mindre kvarstående handikapp, 40 procent har kvarstående medelstora/stora handikapp som kräver speciell vård, 10 procent kräver vård på sjukhem och 15 procent avlider strax efter infarkten eller blödningen.http://stroke.se/hjarnblodning/

ANNONS

Ros

Av xenia alpkut - 10 mars 2017 09:36

 


Av xenia alpkut - 10 mars 2017 09:06


Musik är en form av konstnärligtemotionellt och kulturellt uttryck, framförallt i följder av ljud och toner med hjälp av särskilda instrument eller den mänskliga rösten. Det är också en av de största konst- och underhållningsformerna, ett yrkesutbildnings- och vetenskapsfältfritidsintresse och verktyg för kommunikation, med mera.


 

Etymologi

Ordet musik är belagt i svenskan sedan 1619 och kommer, via tyska och franska, av latinets musica som i sin tur härstammar från grekiskans mousikē [μουσικη].[1] Det grekiska ordet syftar på Muserna, en grupp gudinnor som ansågs inspirera och beskydda diktning, tonkonst, bildkonstdans och kroppsövningar samt andlig bildning i antik mytologi. Den grekiska termen mousiké (eller mousiké techné – "musisk konst") hade alltså ursprungligen en annan, mycket bredare betydelse, där det vi idag kallar musik endast var en delmängd.[2] Ordet musik har senare lånats in i nästan alla västerländska språk via latinet.[3]


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Musik

Av xenia alpkut - 10 mars 2017 00:00

Stroke är ett samlingsnamn för hjärnskador som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och därför krävs omedelbar vård på sjukhus.


De flesta som får en stroke är över 65 år, men även yngre kan få det. Risken för stroke ökar om du till exempel har högt blodtryck,förmaksflimmerhöga blodfetterdiabetes eller om du röker. Stroke kallas ibland också slaganfall.

Om det förekommer stroke i släkten, hos biologiska föräldrar eller syskon, har du själv en ökad risk för att få en stroke. En del av riskökningen beror på att till exempel högt blodtryck och höga blodfetter kan vara ärftligt.

Det är vanligt att ha kvar besvär efter en stroke, men det varierar från person till person. Med hjälp av vård och rehabilitering kan många bli bättre eller hitta nya sätt att göra saker på. 


TIA – en varningssignal

TIA, transitorisk ischemisk attack, är en störning i hjärnans blodcirkulation som går över. Det betyder att du får symtom som liknar dem du får vid stroke, men som försvinner helt inom ett dygn. Ofta varar symtomen vid TIA endast några minuter.

TIA beror på att en liten blodpropp en kort stund täpper till blodcirkulationen i ett litet kärl i hjärnan. Blodcirkulationen brukar snart bli som den ska igen och därför hinner inte någon bestående skada uppstå. Men om du får en TIA finns det en risk för att du får en ny eller större blodpropp inom de närmsta dygnen. Du bör därför söka vård omgående även om besvären gått över.

Blödning i blodkärl på hjärnans yta

Om du får svår och plötslig huvudvärk kan det bero på en blödning i blodkärl på hjärnans yta, under den innersta hjärnhinnana. Det brukar kallas subaraknoidalblödning. Ofta mår du också illa och kräks. Du kan förlora medvetandet om du får en stor blödning.

Blödningen beror oftast på att ett pulsåderbråck har brustit i hjärnan. Ett pulsåderbråck är en utvidgning på en pulsåder, som för det mesta beror på att blodkärlets vägg är försvagad.

Blodpropp eller blödning inne i hjärnan


Symtomen vid en blodpropp i hjärnan och en blödning inne i hjärnan är ofta likadana. Vid en större blödning i hjärnan tillkommer ofta huvudvärk, illamående och kräkningar. Du kan ibland ha svårt att hålla dig vaken eller till och med förlora medvetandet.


https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stroke--slaganfall/

Av xenia alpkut - 10 mars 2017 00:00


En vuxen har mellan fem och sex liter blod i kroppen. Blodets uppgift är bland annat att transportera syre. Vid en blödning går det hål på ett blodkärl så att blodet läcker ut.

Vissa läkemedel, infektioner och blodsjukdomar kan göra att man blöder lättare eller längre än normalt.

En liten blödning brukar oftast sluta av sig själv efter en stund, när blodet levras, koagulerar. Stora blödningar kan däremot vara allvarliga och till och med livshotande om de inte stoppas. Om man har en yttre blödning syns blodet utanför kroppen. Man kan också ha en inre blödning som då ofta inte syns Vid fortsatt blödning i samband med svimningskänsla tappar man medvetandet.

Om man har en stor blödning som inte stoppas får man

 • snabb puls som så småningom blir oregelbunden
 • gråblek och kallsvettig hud
 • oro och ångest
 • lågt blodtryck
 • snabb och ytlig andning

svimningskänsla.

Behandling

En liten blödning kan vanligtvis stoppas genom att man trycker någonting mot såret.

Vid en stor blödning måste man försöka hejda den genom att trycka någonting, till exempel en handduk, hårt mot såret och binda något runt medan man väntar på ambulans.

Om man blöder kraftigt är det bra om man ligger ner och håller benen högt eftersom blod som cirkulerar i kroppen då lättare når hjärtat och kan pumpas vidare. Den blödande kroppsdelen ska hållas så högt ovanför hjärtat som möjligt.

Hjälper inget annat kan man tillfälligt stoppa blodtillförseln genom att hårt dra åt till exempel en halsduk innanför en blödande skada på armen eller benet, alltså mellan skadan och hjärtat. Det ska bara göras i nödfall eftersom vävnaderna kan skadas.

När man har kommit till akutmottagningen får man dropp för att ersätta det blod som man har förlorat.

När ska man söka vård?

Mindre sår brukar sluta blöda av sig själv. Om man känner sig osäker på om man behöver vård kan man ringa sjukvårdsrådgivningen eller kontakta en vårdcentral för att få råd.

Blöder man kraftigt och blödningen inte går att stoppa ska man ringa 112. 

Vad händer i kroppen

Vad händer i kroppen?

Blödningar kan te sig väldigt olika. Om man får en liten blödning är det oftast helt ofarligt. Det brukar sluta blöda av sig själv efter en stund, när blodet levras. Stora blödningar kan däremot vara allvarliga och till och med livshotande om de inte går att stoppa.

Blodet är kroppens transportsystem

Blodets uppgift i kroppen är bland annat att transportera syre, näringsämnen, restprodukter och hormoner. Det fyller även en viktig funktion i kroppens immunförsvar. En vuxen person har mellan fem och sex liter blod.

De blodkärl som leder syrerikt blod från hjärtat ut i kroppen kallas pulsådror eller artärer. De blodkärl som samlar ihop syrefattigt blod ute i kroppen och leder det tillbaka till hjärtat kallas vener.

De minsta blodkärlen kallas kapillärer. Kapillärerna förbinder artärerna med venerna och bildar ett finmaskigt nätverk.

Olika slags blödningar

Vid en blödning går det hål på kärlväggen så att blodet läcker ut från blodkärlen. Om man har en yttre blödning syns blodet utanför kroppen, men man kan också ha en inre blödning som ofta inte syns.

En mindre blödning i till exempel urinvägarna syns kanske inte med blotta ögat, men i ett mikroskop går det att se att urinen innehåller röda blodkroppar.

Om det är en liten sipprande blödning kommer blodet oftast från en kapillär eller en ytlig ven. En sprutande, pulserande blödning kommer alltid från en pulsåder. Skillnaden beror på att blodtrycket är mycket högre i pulsådrorna.

Kroppen försöker laga sig själv

Vid en blödning har blodet en förmåga att levras, koagulera. Det innebär att blodet stelnar, och om inte hålet i kärlväggen är alltför stort pluggas det igen så att man slutar blöda. Tack vare att blodet koagulerar är det inte säkert att man ens märker en liten blödning.

Det som händer i kroppen är att

 • det skadade blodkärlet drar ihop sig för att det ska blöda mindre eller sluta blöda helt
 • blodplättar, så kallade trombocyter, klibbar ihop sig för att skapa en propp i hålet
 • ett ämne i blodplasman bildar ett nät, fibrin.

Proppen och nätet utgör sedan grunden för kroppens eget reparationssystem.

Om man har en kraftig blödning kan inte blodplättarna skapa en propp i hålet och såret kan inte börja läka. Då är det bra om man själv kan stoppa blödningen genom att till exempel trycka mot såret tills det slutar blöda. Kroppen kan sedan själv fortsätta med sårläkningen. Om det blöder mycket bör man ofta hålla kvar trycket minst 10 minuter, så att proppen i det skadade blodkärlet hinner bildas ordentligt.


https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blodningar/

Av xenia alpkut - 9 mars 2017 17:30

Lisa Ajax bidrag i Melodifestivalen 2017 bryter mot reglerna i Eurovision Song Contest.

Inför finalen har sångerskan nu bytt ut det kritiserade ordet "fuck" mot "damn" - men bara under repetitionerna.

Så här har Lisa Ajax censurerat sitt bidrag "I don't give a".

– Jag och låtskrivarna vill visa att det går att byta ut det ESC-förbjudna ordet, säger sångerskan.


Lisa Ajax är en av de tolv artisterna som tävlar i finalen av Melodifestivalen 2017, som sänds från Friends arena.

Sångerskan, som tog sig vidare till Andra chansen efter den andra deltävlingen i Malmö och sedermera besegrade Axel Schylström i Linköping, har kritiserats för sitt bidrag.

Anledningen är att hon sjunger "fuck" tio gånger i sin låt "I don't give a".

Ordet "fuck" bryter mot reglerna i Eurovision Song Contests regler vilket innebär att sångerskan – om hon får representera Sverige i tävlingen – kan stoppas.

 


Lisa Ajax har tidigare förklarat textens innebörd:

– För mig är fuck ett uttryck för att förklara en känsla. För det här är en känsla. Det finns inget annat ord som kan ersätta det här på ett bra sätt just nu för mig. Så det är ett viktigt ord i den här låten och det kommer man nog fatta om man hör den.

Samtidigt har hon varit medveten om att texten behöver ändras om hon får åka till Kiev.

– Ja, precis. Det måste vi. Men vi har inte tänkt på hur vi ska göra det än. Nu fokuserar vi bara på Melodifestivalen. Jag har inte ens repat än så vi kan inte tänka på Eurovisiong Song Contest nu. Det får vi ta då.

Så censurerar Lisa Ajax låten

I finalen av Melodifestivalen 2017 har den internationella juryn stor makt och under torsdagens repetition hade Lisa Ajax censurerat sin låt och ändrat texten.

I stället för "fuck" sjunger hon: "I don't give a damn what the others say" och "I don't care what they say".

Men efteråt förklarar Lisa Ajax att ändringen bara sker under repetitionerna och att hon planerar att sjunga "fuck" under lördagen.

– Anledningen till att jag sjunger damn i stället är för att jag och låtskrivarna helt enkelt vill visa att det går att byta ut det ESC-förbjudna ordet, säger hon.


Lisa Ajax har tidigare avfärdat att hon använt "fuck" för att skapa mer uppmärksamhet kring sitt bidrag.

– För mig? Nej Gud nej. Den här låten har ett väldigt fint budskap och som jag sa går det inte att ersätta ordet med något annat just nu. Och när vi inte behöver göra det så vill vi inte göra det för det beskriver någonting.


– Jag kan ta ett exempel som "Fuck cancer", man kan inte säga det på något annat sätt. För det är verkligen så starkt, man menar det verkligen. Och det är exakt samma sak i den här låten. Ordet är väldigt viktigt i den här låten. Men så klart, när det inte är tillåtet måste jag ändra det. Men det tar vi då.


http://www.expressen.se/noje/melodifestivalen/lisa-ajax-censurerar-laten--byter-ut-ordet/

Av xenia alpkut - 9 mars 2017 10:12

 

Carl Robert Olof Gustafsson, född 20 december 1964 i Katrineholm, är en svensk skådespelare och komiker. Han är en del i Killinggänget.


Gustafsson utsågs till världens roligaste man av svenska folket i SVT:s program Folktoppen 2006.[1] Han är bosatt i StockholmsförortenMälarhöjden.


Biografi

 

 

Barndom och famil

Robert Gustafsson föddes i Katrineholm som yngste son till egenföretagarentapetseraren Olle Gustafsson och hemmafrunInger Gustafsson. Hans tre år äldre bror Kristian föddes med hjärtfel och avled i januari 2004.[2][3][4] 1970, när Robert var sex år gammal, flyttade familjen till Skövde i Skaraborgs län. Mellan åren 1975 och 1980 var Robert Gustafsson tävlingscyklist.[5]

Karriären

Han började sin komikerkarriär i slutet av 1970-talet då han spelade revy med komikern Runo Sundberg i Skövde. Ett av hans första uppdrag för TV var barnserien Skrotnisse och hans vänner där Gustafsson gjorde Skrotnisses son Kalles röst. Mer barnprogram blev det när han fick spela Björnes kompis i Björnes magasin i slutet av 1980-talet. Sedan dess har det blivit en lång rad TV-produktioner bland annat Gäster med gesterRena rama RolfNileCity 105,6Percy TårarParlamentetoch Time Out. December 2005 medverkade han i SVT:s julkalender En decemberdröm, där han spelade två roller, Chefen i Underjorden och Zigge i korvkiosken.


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Robert_Gustafsson

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29
30
31
<<< Mars 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se