Alla inlägg den 3 april 2017

Av xenia alpkut - 3 april 2017 17:00

 


Spårlöst får ännu en säsong.

Ny programledare blir Linda Lindorff.

– Jag vet att det kommer bli väldigt känslosamt, skriver hon på bloggen.


Linda Lindorff är starkt förknippad med sin programledarroll i ”Bonde söker fru”. Parallellt med kärleksjakten har hon nu tackat ja till ett till ett nytt programledarjobb – i ”Spårlöst”.

Spårlöst är ett program som sänts i tretton säsonger sedan 2008 och går ut på att hjälpa människor att hitta sina biologiska föräldrar eller anhöriga som de tappat kontakten med.

På bloggen berättar hon om beslutet.

”Spårlöst är både känslosamt och väldigt betydelsefull, så egentligen borde det inte finnas nån tvekan. Men Spårlöst är också för mig förknippat med egna, väldigt starka, känslor”, skriver hon.

”Rev upp känslor”

Linda har varit programledare för ”Spårlöst” en gång tidigare men tvingades hoppa av uppdraget eftersom hon drabbades av havandeskapsförgiftning under sin graviditet. Trots att hon fått frågan att anta rollen som programledare igen har hon tidigare tackat nej.

”Programmet påminde mig för mycket om det som hände och rev upp känslor inom mig, skriver hon.


Nu känner hon sig dock redo och åker redan i april iväg på den första resan.

”Jag vet att det kommer bli väldigt känslosamt och jag är redo att göra allt för att hjälpa den här personen att hinna den hen söker”, skriver hon.http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/tv/a/4aw6g/linda-lindorffs-nya-jobb-ska-hitta-forsvunna-foraldrar

ANNONS
Av xenia alpkut - 3 april 2017 15:53

Sveda, klåda och irritation i underlivet är nog så besvärande. Inte sällan är orsaken en svampinfektion men lika ofta beror klådan på en rubbning i slidans normala bakterieflora – så kallad bakteriell obalans.

Det kan vara svårt att skilja de båda tillstånden åt då symtomen liknar varandra. Båda är dock helt ofarliga och kan behandlas enkelt.


Bakteriebalansen rubbas

De flesta kvinnor råkar någon gång ut för klåda i underlivet. En vanlig anledning till irritation, klåda och ökad flytning är att bakteriebalansen i slidan har rubbats. De naturliga laktobacillerna (mjölksyrebakterierna) brukar dominera i kvinnans underliv. Rubbas balansen kan laktobacillerna försvinna vilket ger de andra bakterierna möjlighet att växa till och ge besvär. Då ökar risken för att drabbas av en svampinfektion eller bakteriell obalans.

Svampinfektion uppstår när den svamp som finns naturligt i slidan förökar sig på grund av att immunsystemet är nedsatt eller när nyttiga bakterier (mjölksyrebakterier) inte kan hålla svampen under kontroll. Alla kvinnor kan drabbas av svampinfektion, men risken är större efter en antibiotikakur, under graviditet, före menstruation eller om man är diabetiker. Det inte ovanligt att man får återkommande infektioner.

Bakteriell obalans kan drabba kvinnor i alla åldrar. Den exakta orsaken är inte känd. Man vet inte om det beror på en infektion eller om det är en förändrad miljö i slidan som påverkar den naturliga balansen. Vid överdriven hygien, antibiotikabehandling eller vid utdragen mens kan det uppstå en obalans. Trånga byxor, stringtrosor och starkt parfymerade tvålar kan också påverka negativt.


Behandling vid underlivsbesvär

Vid svampinfektion:

Vid en svampinfektion ser man ofta att bakteriefloran i slidan påverkas och antalet mjölksyrabakterier minskar. Underlivsvamp kan behandlas med speciella medel som dödar svampen. Dessa medel finns receptfritt på apotek, exempelvis Canesten och Pevaryl. Om du använder svampmedel i underlivet alltför ofta, och kanske utan att vara säker på att det verkligen rör sig om en svampinfektion, finns det risk för att du kan hamna i en ond cirkel där symtomen ständigt återkommer och förvärras. Det finns andra receptfria produkter som innehåller naturliga lactobaciller (mjölksyrebakterier) som återuppbygger den naturliga bakteriefloran, däribland RFSU Active Balance. Förutom att de behandlar svampinfektionen, verkar de också förebyggande och minskar risk för återfall. Dessa produkter är så skonsamma att de inte kan överdoseras och kan även användas under graviditet och amning. 

Vid bakteriell obalans:

Är bakteriefloran i obalans, kan man prova lokal behandling med laktobaciller (mjölksyrabakterier) som förs upp i slidan. Dessa är receptfria och säljs på apoteken. Den här typen av behandling ges som en kur som återställer balansen i slidan, vilket gör att klåda och lätta flytningar försvinner. Om symtomen inte försvinner inom 1 vecka, eller om symtomen blir värre, bör man kontakta läkare. Det finns då speciell receptbelagd antibiotikabehandling i form av tabletter eller slidkrämer att tillgå. http://www.doktorn.com/artikel/kl%C3%A5da-i-underlivet

ANNONS
Av xenia alpkut - 3 april 2017 14:30

   

 

Åska (äldre benämning: tordön) är elektriska urladdningar i jordens atmosfär som yttrar sig i ett uppflammande av ljus (blixt) och ett skarpt eller mullrande ljud (åskknallar, åskdunder, åskmuller).[1][2] Dessa elektriska urladdningar alstrar mycket stor värme under bråkdelar av en sekund, vilket gör att luften sätts i rörelse vilket är upphovet till åskmullret. Åska förekommer i samband med cumulonimbusmoln (bymoln), men kan också förekomma i extremt sällsynta fall i cumulusmoln (vanliga stackmoln). Urladdningen blir då oftast mycket större än i vanliga bymoln.[3]


Allmänt

Urladdningarna beror på kraftig elektrisk uppladdning av molnets olika delar. Den fysikaliska bakgrunden är inte helt klarlagd, men forskarna vet att det finns flera olika mekanismer som leder till molnens elektriska uppladdning. En av dessa bygger på existensen avkosmisk strålning i molnet och en annan sådan mekanism på piezoelektricitet.

Kraftiga vertikalvindar med varm, fuktig luft, underkylda vattendroppar och iskristaller, samt en instabil atmosfär är ofta förekommande. En teori är att lätta positivt laddade ispartiklar stiger med uppvindarna, medan tyngre, negativt laddade is/vatten-droppar (så kalladeGraupel-partiklar) och kornsnöpartiklar sjunker neråt av tyngdkraften. När kornsnöpartiklarna kommer i kontakt med vattendroppar i molnets nedre delar, överförs negativ laddning. Genom direkta mätningar har man kunnat konstatera att molnets övre delar i regel blir positivt och de nedre negativt laddade. Eftersom cumulonimbusmoln har stor vertikal utbredning, kan potentialskillnaden efterhand bli mycket stor. När luftens isolerande förmåga överskrids utlöses en urladdning, vanligtvis mellan molnets olika delar eller mellan två närliggande moln, men någon gång också mellan moln och jordytan – blixten ”slår ner”.

En förurladdning joniserar luften stötvis i cirka 50 meter långa steg tills den når omkring 100 meter ovan mark. Då känns attraktionen av från ledande föremål från marken och en fångurladdning uppstår som drar sig uppåt. Denna möter förurladdningen. Kanalen är nu ledande och huvudurladdningen från marken till molnet sker med en hastighet av ungefär hundra miljoner meter per sekund (en tredjedel av ljushastigheten). Normalt sker flera urladdningar inom ett par tiondels sekunder [4]. Några av dessa urladdningar kan ibland utgöras av en pilblixt.

Förloppet är så snabbt att ögat inte hinner särskilja de olika momenten. En blixtkanal, som kan vara 5–10 km lång, bildas. Det åtföljande ljudet uppstår när uppvärmningen (cirka 30 000 °C) av luften längs urladdningsbanan orsakar kraftiga tryckförändringar. En punkt på marken nås inte av ljudet från hela blixtkanalen samtidigt. Det tar ljudet cirka 20 sekunder att utbreda sig längs en sju kilometer lång blixtkanal. Den som är riktigt nära en blixt hör ett intensivt men relativt kortvarigt ljud och kanske även fräsandet från fångurladdningen. Ett moln är elektriskt laddat långt innan det nått stadiet som cumulunimbusmoln och molnets nettoladdning kan avlägsnas genom regn. Mycket intensiva åskväder brukar genereras av en variant av cumulonimbusmoln som kallas supercell. De är ytterst ovanliga i Sverige.

Åskväder förekommer dels i en och samma luftmassa, luftmasseåskväder, dels i gränsen mellan två luftmassor, frontåskväder.

Båda fenomenen skapar starka uppvindar. Små vattendroppar kan finnas i underkyld form, ända ner till -40 grader, men det krävs temperaturer på ner till -20 grader innan de börjar frysa i större omfattning.

I ett åskmoln krävs både ofrysta vattendroppar och snöflingor för att blixtar skall utlösas. Ett åskväder sträcker sig ibland ända till tropopausen, där det avslutas i ett klassiskt städ. Tropopausen De flesta åskväder i Sverige inträffar under sommaren, när tillgången på vattenånga i atmosfären är god. Det förekommer även åska under vintern, men dessa åskväder är mycket svagare än typiska sommaråskväder och begränsade till kustområden i södra Sverige.[5]

Luftmasseåskväder kan uppstå vid kraftig lokal uppvärmning över land – sommarens vanliga värmeåskväder skapas av termik, vanligtvis på eftermiddagarna - och/eller bildas genom vertikala luftrörelser i en instabil luftmassa. Även orografiskt (orsakad av topografin) betingade luftrörelser kan skapa de uppvindar som krävs. Samma sak gäller för stora skogsbränder. Nattetid bildas ibland termik över uppvärmt hav som kan ge upphov till åska. Detta är vanligt bland annat runt Medelhavet.

Frontåskväder uppstår genom vertikala luftrörelser vid frontpassager – vanligast i samband med kallfronter. Kallfrontsåskväder uppstår när den kalla luften pressar upp en varmare luftmassa. En vägg av sammanvuxna åskmoln kan bildas längs hela fronten – sådana åskväder är ofta mycket intensiva men kortvariga eftersom fronten är smal och rör sig snabbt (50–100 km/h). Varmfrontsåskväder är normalt lågintensiva, glesa men mera långvariga och utan tydligt synliga åskmoln.


Åskan är mest intensiv runt ekvatorn. Frekvensen av åskväder är betydligt högre över landområden och allra intensivast i ett område i centrala Afrika strax söder om ekvatorn, samt i ett bergsområde på Borneo som toppar statistiken. En global uppvärmning anses öka antalet åskväder på jorden. Därför är blixtfrekvensen en av måtten för global uppvärmning.


https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ska


Av xenia alpkut - 3 april 2017 13:40

De senaste åren har problemen med löss ökat och snart är lussäsongen i full gång i samband med att vi återvänder till förskolor, skolor och arbetsplatser.

Problemen med löss har ökat de senaste tre åren och vad det beror på är inte riktigt säkert. En orsak tros vara att symtomen är lätt att missa. Du kan ha löss utan att det kliar men allra vanligast är att det kliar mycket i hårbotten. (i den här artikeln kan du läsa mer om hur du blir av med löss).

Kamma igenom håret

För att upptäcka löss kan du kamma igenom håret över ett vitt papper. Använd en finkam med korta och täta piggar och om du använder lite balsam samtidigt håller sig lössen stilla och blir lättare att upptäcka. Var systematisk och kamma från hårbotten längs hela hårstråt.

Lössen går oftast att se med blotta ögat men kan vara svåra att upptäcka. För att vara säker på att man har huvudlöss måste man ha sett levande löss.


Förändrade vanor kan sprida löss

Mycket tyder på att löss blir mer aktiva när det är varmt och att de smittar mer då.En annan orsak till att fallen med löss ökar kan vara att vi är närmre varandra genom att vi kollar på mobiler och läsplattor och då står nära med huvudena. Det är en ny typ av beteende och det är just vid närkontakt som lössen kan hoppa från människa till människa.

Löss smittar inte via mössor och kuddar till exempel.

Så gör du om ditt barn har fått löss

Efter att skolorna har börjat brukar lössen sprida sig mer och mer. Det gäller att sätta in behandling och informera direkt du misstänker att någon i familjen har drabbats av löss:

 • Meddela skolan direkt om ditt barn har fått löss för att minska risken för spridning
 • Kamma barnen en gång i veckan i lustider
 • Undersök hela familjen inklusive släktingar som varit i närheten av barnen
 • Använd lusmedel, fråga på apotek 

Inget att skämmas för

Löss är absolut inget att skämmas för och det finns behandling. Om du och din familj drabbas är det viktigt att ni informerar andra eftersom det underlättar när man vill förhindra att lössen sprider sig. En behandling mot löss är ofta effektiv och får bort besvären på någon vecka.


http://www.doktorn.com/artikel/huvudl%C3%B6ss-s%C3%A5-g%C3%B6r-du-om-ditt-barn-har-f%C3%A5tt-l%C3%B6ssAv xenia alpkut - 3 april 2017 11:55


 


 Efter att ha mått psykiskt dåligt en tid tog Fredrik sitt liv. Kvar blev hans fru Camilla, de sju barnen – och ett hus med stort renoveringsbehov. "Jag har mina stunder då jag sitter och tokgråter och vill åka ut i skogen och bara skrika", säger Camilla i "Sofias änglar" där de får hjälp att få ordning på sitt hus.


Fredrik var Camillas stora kärlek. De hade fem barn tillsammans och tillsammans med Camillas två barn från ett tidigare förhållande bodde de alla i Lessebo. Men våren 2016 förändrades livet fullständigt då Fredrik tog sitt liv och Camilla blev ensam kvar med alla sju barnen.

– Man skulle ju ha tagit vara på tiden mycket mer, när man tänker på det så här i efterhand. Han hade mått så dåligt psykiskt, det gick jättesnabbt utför, säger Camilla i Kanal 5-programmet ”Sofias änglar”.


Hon berättar att Fredrik en kväll tog sin bil och åkte ut i skogen för att tänka som han ofta gjorde.

– Sedan skrev vi till varandra på Messenger på natten. Åtta minuter över fyra får jag sista meddelandet om att ‘nu säger jag hej då, jag älskar dig’. Då hade jag somnat. På morgonen skriver jag till honom men får inget svar. Jag ringer, men får inget svar, säger hon i programmet.

Läs också: Familjen får hjälp efter tragedin: ”Ska finnas en framtid i huset”

”Han var hela min värld”

Strax efteråt knackar det på dörren. Det är polisen som meddelar att man hittat Fredrik död i hans bil. Camillas kompis Sandra fick åka och hämta barnen.

– Och att se alla dessa barn hoppa ut ur bilen jätteglada, när jag sitter på trappan och vet att jag ska tala om för dem att deras pappa inte kommer hem något mer, säger Camilla i programmet innan tårarna kommer.

– Bara att ta det steget, att ta sitt eget liv 39 år gammal…


Saknaden efter Fredrik är stor.

– Han var hela min värld. Det var han och jag. Jag saknar att han finns där, det där gulliga och hans sätt att charma. Jag kan komma på mig själv med att fortfarande gå och vänta på att Fredrik ska komma in genom dörren med sina Ica-kassar och ställa sig och grilla. Det är tomt, jättetomt.

Läs också: Föräldrarnas oro efter lilla Kajsas epilepsianfall: ”Ovissheten är värst”

Får hjälp med huset

Samtidigt säger hon att hon är arg.

– Det har varit väldigt mycket ilska. Han lämnade ju mig utan ett val överhuvudtaget. Jag är så arg på honom. Man lämnar inte alla dessa barn i sticket.

Samtidigt försöker hon visa sig stark inför barnen – men ibland kommer verkligheten ikapp henne.

– Jag har mina stunder då jag sitter och tokgråter och vill åka ut i skogen och bara skrika, säger hon i programmet.

Camilla, som är sjukskriven, har nu ensam ansvaret för alla barnen. Hon får mycket hjälp och stöttning av sina väninnor Sandra och Marie, men huset familjen bor i har hon inte mäktat med att ta tag i. Det är i stort behov av renovering och Fredrik hade lovat att göra i ordning alla barnens rum, ett projekt han aldrig hann med.

Läs också: Mamma Malin: Det var inte kul att höra sin dotter berätta om sin begravning

Alla rummen är röriga och inte särskilt mysiga. Äldsta sonen sover på en madrass och badrummet på ovanvåningen är slitet och oanvändbart. Nu får familjen hjälp av Sofia Wistam, Johnnie Krigström och Mattias Särnholm i ”Sofias änglar” att renovera huset så att alla barnen får fina, fräscha rum att känna sig trygga i.

Renoveringen ger Camilla nytt hopp om framtiden.

– Det här har betytt allt. Det går inte ens att beskriva känslan. Det är en väldigt stor börda som har lossnat, säger hon i ”Sofias änglar”.

Hit kan du vända dig

I programmet medverkar den ideella föreningen Mind, som arbetar med att sprida information om psykisk ohälsa. Föreningen har också volontärer som jobbar med stödverksamhet via sin självmordslinje. Dit kan personer som funderar på att ta sitt liv vända sig för stöttning och hjälp. Här hittar du kontaktuppgifterna till Minds självmordslinje.

Barn och unga kan också vända sig till Bris, Barnens rätt i samhället, på telefon 116 111.


Hos Vårdguiden finns mera information om hur den som funderar på självmord kan göra för att få stöd.


http://www.allas.se/camilla-blev-ensam-kvar-med-sju-barn-efter-makens-sjalvmord/

Av xenia alpkut - 3 april 2017 11:19

 


   

Det var en helt vanlig eftermiddag i familjen Fiores hem. Det var en varm vårdag och de bestämde sig för att inviga grillen och äta hamburgare till middag.

Men dagen skulle snart förvandlas till en mardröm.

Det värsta med den här historien är att olyckan som hände deras lilla pojke det är vanligare än man tror.


Sonen Anthony hann bara ta ett bett på sin burgare när han plötsligt kände hur det kittlade i halsen. Sekunder senare vred av sig av smärta och berättade för sina föräldrar att det kändes som en nål stack honom inifrån.


På sjukhuset beslutade man genast att röntga Anthony för att se vad källan till smärtan var. På röntgenbilden kunde de se ett litet smalt strå av metall som skurit hål i pojkens hals inifrån. Läkarna misstänkte att det var ett strå från metallborsten som använts för att rengöra grillen.


Anthony kördes direkt vidare till operation för att få ut den vassa metalbiten – som mycket riktigt kom från grillborsten.

Operationen gick bra, men Anthony var inte helt återställd än. Den smutsiga metalbiten hade dragit med sig bakterier in i såret i magen och några dagar senare fick han en infektion. Efter en antibiotikakur kunde läkarna till slut friskförklara honom och Anthony fick åka hem. 

Det första föräldrarna gjorde var att slänga borsten i soporna.


Läkarna berättade att det inte var första gången de sett detta. Det är lätt hänt att vassa bitar från metalborstar lossnar när man rengör grillen, och i värsta fall kan de fastna på gallret och sedan föras över till maten när man grillar.

Aziz Benbrahim, kirurg på MidState Medical Center, berättar att han ser den här typen av olyckor ofta, ibland mer allvarligare än andra. 

"Ingen för statistik på detta, det är det som är problemet. Den enda tidning som pubicerat något om detta skriver att det hänt sex eller sju gånger, men jag tror att det är mycket, mycket vanligare" berättar han för CBS News.

Hur ska man rengöra grillen om man inte använder stålborste då? I videon här nedan visas ett säkare sätt. Stäng locket och värm grillen ordentligt så att alla matrester löses upp. Ta sedan en bit folie format till en boll och skrubba gallret. De tar bort sotet lika effektivt som en borste – men utan att riskera att några vassa stålbitar blir kvar.


Jag hade inte en aning om att dessa borstar kunde vara så farliga! Nu är snart grillsäsongen här och jag tror många använder stålborstar för att rengöra grillen. Hjälp till att dela läkarnas varning, så inga fler behöver uppleva det Anthony gjorde. 

http://www.newsner.com/pojken-far-akut-smarta-i-magen-nar-han-ater-hamburgare-timmar-senare-avslojar-rontgen-det-otankbara/om/familj-2


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3 4 5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29
30
<<< April 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se