Alla inlägg den 26 april 2017

Av xenia alpkut - 26 april 2017 22:36


http://feministisktinitiativ.se/politik/sexualpolitik/surrogatmodraskap/Att en kvinna för andras räkning bär och föder ett barn, så kallat surrogatmödraskap, är inte tillåtet i Sverige idag. Surrogatmödraskap handlar om att ett kontrakt upprättas mellan en surrogatmamma och ett beställande par. Kontraktet innebär att kvinnan avtalar bort rätten till sin kropp samt vårdnad och kontakt med barnet efter förlossningen. Beställare och kliniker kontrollerar ofta helt och hållet kvinnans leverne under graviditeten.

Den globala industri som surrogatmödraskap utgör beräknades år 2012 omsätta 13,5 miljarder kronor. Surrogatmödraskap är intimt kopplat till kön, klass och etnicitet. Många av de par som använder utländska surrogatmödrar kan inte tänka sig att adoptera ett barnhemsbarn från landet ifråga. Även i de fall där det inte förekommer pengar handlar surrogatmödraskap om handel med barn och om att kvinnans självbestämmanderätt avtalas bort. Feministiskt initiativ stödjer Europaparlamentets resolution som fastslår att surrogatmödraskap är ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och reproduktiva organ.

Så kallat altruistiskt surrogatmödraskap hänger ihop med kommersiellt surrogatmödraskap på så sätt att efterfrågan på barnfabriker ökar i länder som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap. När ett fenomen normaliseras och efterfrågan ökar, ökar också den kommersiella handeln med kvinnors kroppar i fattigare delar av världen.

Feministiskt initiativ anser att synen på ”altruism” är djupt problematisk. Det är omöjligt att kontrollera huruvida pengar eller andra gåvor förekommit eller om andra typer av påtrycknings- eller maktmedel använts. Detta gäller även -och kanske i synnerhet -när det handlar om närstående vänner eller familjemedlemmar. Surrogatmödraskap uttrycker en av de äldsta patriarkala tankefigurerna i världen, att en kvinna förväntas ”ställa upp” och att kvinnokroppen är ett redskap tillgängligt för andra.ANNONS
Av xenia alpkut - 26 april 2017 13:12

 

Sammanfattning

Allmänt

Den här texten handlar om ofrivillig barnlöshet hos heterosexuella par. Om man har försökt få barn under minst ett år utan att lyckas kan det till exempel bero på att kvinnan inte har ägglossning eller att mannens spermier är av dålig kvalitet eller saknas helt. Det är också svårare att bli gravid om man är lite äldre, hos kvinnor kan fruktsamheten börja avta redan i 30-årsåldern.
Barnlöshet kan också bero på olika livsstilsfaktorer eller faktorer som man inte rår på, som exempelvis medfödd avvikelse eller sjukdom.

Ungefär vart femte par har någon gång i livet svårigheter att få barn. Det kan kännas påfrestande att inte lyckas bli gravid när man vill det, men ofta hjälper det att ha tålamod och fortsätta försöka. När man har försökt bli med barn under ett års tid utan att lyckas kan man vända sig till vården.

Behandling

Först får man gå igenom en grundlig utredning för att få reda på varför man inte kan få barn. Utredningen tar vanligen mellan två och tre månader.

Vilken behandling som passar bäst beror på vad som orsakar barnlösheten och är individuellt för varje par. De alternativ som finns är

 • stimulerad ägglossning
 • insemination med spermier från sin partner eller en donator
 • provrörsbefruktning med spermier från partnern eller en donator
 • äggdonation, provrörsbefruktning med ägg som man får från en donator
 • operation, kirurgisk behandling ensamt eller som förbehandling vid provrörsbefruktning, för att återställa skadade organ eller vävnad.

Barnlöshet kan också bero på livsstilsfaktorer såsom vikt eller rökning. I sådana fall kan behandlingen gå ut på att lägga om sina vanor.

När ska man söka vård?

När man har försökt bli gravid under minst ett års tid kan man kontakta en gynekologisk mottagning, en kvinnoklinik eller en infertilitetsklinik på ett sjukhus för att få en barnlöshetsutredning.

Om man från början vet att man inte kan bli gravid, till exempel om kvinnans äggledare är bortopererade kan man söka hjälp direkt. Om kvinnan är äldre än 36 år bör man heller inte vänta ett år med att söka hjälp. 

Man kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen för att få råd om vart man kan vända sig.

Vad händer i kroppen?

Så här går befruktningen till normalt.

Mer information

Vad är ofrivillig barnlöshet?

Ett friskt par som försöker skaffa barn brukar lyckas med det efter högst ett par år. Om man har försökt i ett år utan att det blivit något barn, kallas det för ofrivillig barnlöshet och man kan få påbörja en utredning för att ta reda på varför. Det är vanligare med nedsatt fruktsamhet, fertilitet, än att man inte alls kan bli med barn. Vid nedsatt fruktsamhet kan det ta längre tid att bli gravid.

Det är svårt att ange en siffra på hur vanligt det är med barnlöshet, även kallat infertilitet, eftersom de flesta oftast inte vet om att det finns något problem förrän man börjat försöka bli med barn. Men troligen har upp till 15-20 procent av alla par någon gång under sitt liv upplevt en obesvarad graviditetsönskan.
Kvinnors fertilitet börjar minska redan från 30 till 32 års ålder och sjunker snabbare från 35 års ålder. Efter 40-42 års ålder blir fertiliteten mycket låg. Det kan vara en orsak till att det är svårare att bli med barn. Men fertiliteten är mycket individuell. Vissa kvinnor kan bli gravida utan svårighet i 40-årsåldern, andra kan ha svårt att bli med barn redan i 25-årsåldern.
För kvinnan finns det en absolut gräns för att få egna biologiska barn när hon kommer i övergångsåldern. För mannen finns det ingen lika tydlig gräns, eftersom fertiliteten avtar mer gradvis.

Nedsatt fertilitet kallas även för subfertilitet, som in sin tur delas in i primär och sekundär fertilitet.
Par som aldrig blivit med barn tillsammans har en primär subfertilitet och par som redan blivit med barn tillsammans men som inte lyckas igen har en sekundär subfertilitet. Till den senare kategorin hör även par med ett eller flera barn och par som tidigare har drabbats av missfall.

Vissa förutsättningar krävs för att det ska bli barn

När en frisk man och en frisk kvinna har ett oskyddat samlag är chansen att det blir en graviditet mellan två och fyra procent. Försöker man att bli gravid genom att ha oskyddade samlag under en hel menstruationscykel så är chansen ungefär 20 till 25 procent att man lyckas. Detta förutsätter då att

 • kvinnans äggstockar fungerar på ett bra sätt så att ägg av bra kvalitet kan mogna fram
 • kvinnan har ägglossning – har man regelbunden menstruation så innebär det oftast att man även har ägglossning
 • äggledarna fungerar så att ett ägg kan fångas upp och befruktas av spermier som simmat upp i äggledarna, samt att det befruktade ägget kan transporteras ner till livmodern
 • mannen har tillräckligt med spermier och att de rör sig på ett bra sätt
 • livmoderslemhinnan kan ta emot ett befruktat ägg så att det fastnar och utvecklas vidare
 • ett fungerande sexualliv.

Om det finns problem med en eller flera av dessa förutsättningar kan man behöva hjälp att bli gravid. Det är då det blir aktuellt med en barnlöshetsutredning. Målet med en sådan är att man ska få svar på om det finns hinder och vad det i så fall är som hindrar att man blir med barn. Först när man vet vad problemet är kan man göra något åt det.

Problemet kan ligga hos både mannen och kvinnan

Det kan finnas flera orsaker till varför vissa par har svårt att få barn. I ungefär en tredjedel av fallen beror det på att det finns något problem hos kvinnan. I andra tredjedelen finns problemet hos mannen, och i den sista tredjedelen ligger problemen hos både mannen och kvinnan.

Sänkt spermiefunktion vanlig orsak hos män

En anledning till att män har problem att få barn är att spermierna inte fungerar som de ska, eller att de är för få till antalet. Problemet kan uppstå på många olika sätt.

En del orsaker, men långt ifrån alla, kan man få svar på genom att lämna ett spermaprov. Ibland får man även lämna ett blodprov. Den sänkta funktionen hos spermierna kan bland annat bero på

 • medfödda orsaker, till exempel missbildningar i könsorganen eller kromosomavvikelser
 • miljöpåverkan, till exempel strålning, cellgifter, läkemedel och även rökning
 • att man har haft en infektion, till exempel klamydia
 • att man har någon kronisk sjukdom, till exempel diabetes eller neurologisk sjukdom.

Äggledarproblem vanlig orsak hos kvinnor

Det finns flera olika anledningar till varför kvinnor kan ha svårt att bli gravida:

 • Man kan ha problem med ägglossningen och äggstockarnas förmåga att producera ägg. Det gäller ungefär 40 procent av de kvinnor som utreds för barnlöshet.
 • Man kan ha problem med äggledarna, vilket gäller 25-30 procent av de kvinnor som söker hjälp.
 • En del kvinnor har endometrios, en sjukdom som innebär att livmoderslemhinna har hamnat utanför livmodern, på bukhinnan, äggledarna eller i äggstockarna. Troligen har åtminstone 25 procent av de kvinnor som utreds för barnlöshet någon form av endometrios. Tillståndet kan ge smärtsamma menstruationsblödningar.
 • Hos ett fåtal kvinnor som söker hjälp är orsaken problem med livmoderhalsen, polyper eller muskelknutor i livmodern.

Kvinnans ålder är också av stor betydelse och tendensen att skjuta upp barnafödandet bidrar starkt till att fler par söker hjälp idag. Snittåldern på förstföderskor i Sverige har ökat från 24 år till 29 år under de senaste 30 åren.

Vissa värkmediciner kan tillfälligt minska kvinnans möjlighet att bli gravid. Det gäller till exempel så kallade coxhämmare eller NSAID, som används mot smärta och inflammation. Det kan vara till exempel ibuprofen i Ipren, diklofenak i Voltaren och naproxen i Naprosyn. Vid svår smärta ska man tala med sin behandlande läkare för att få råd.

Oförklarad barnlöshet

I vissa fall hittar man ingen förklaring till varför man inte kan bli gravid, trots att man gått igenom alla undersökningar. Detta gäller ungefär 10 till 15 procent av de par som söker hjälp för att de inte tycks kunna bli med barn. Det kallas då för oförklarad barnlöshet.

Ovanligt med ärftliga orsaker

Barnlöshet är oftast inte ärftligt, men det finns troligen ärftliga, genetiska, orsaker som kan bidra till att fruktsamheten är nedsatt. Exempel på sådana orsaker kan hos män vara att spermiefunktionen är nedsatt och hos kvinnor att äggstockarna inte producerar ägg eller att man har anlag för att få endometrios.

Smittsamma könssjukdomar kan ge barnlöshet

Infertilitet smittar inte. Däremot kan man bli infertil om man har eller har haft vissa könssjukdomar, till exempelklamydia, som kan göra att man inte kan få barn. En könssjukdom som klamydia eller gonorré kan till exempel orsaka äggledarinflammation, vilket i sin tur kan leda till sammanväxningar i eller intill någon av äggledarna. Detta är en av de vanligaste anledningarna till infertilitet hos kvinnor, eftersom ägget varken kan möta spermierna så att en befruktning kan ske, eller ta sig ner till livmodern. Även män som har haft klamydia kan få nedsatt fertilitet.

Symtom och diagnos

Utredning efter ett års försök

När man försökt få barn under lång tid utan att lyckas kan det bero på att fertiliteten är nedsatt. Därför brukar man få gå igenom en utredning efter ett års försök.

När det är uppenbart att det inte kommer att bli en graviditet, till exempel om kvinnans äggledare är bortopererade eller om mannen saknar spermier, behöver man inte vänta ett år utan kan söka hjälp direkt. Om kvinnan är äldre än 38 år bör man heller inte vänta ett år med att söka hjälp. 

Vart ska man vända sig?

Utredningen kan göras både på gynekologisk mottagning, sjukhusens kvinnokliniker eller på privata kliniker med specialistläkare med särskild inriktning på infertilitet. Man kan även söka hjälp på en vårdcentral, där en läkare kan remittera vidare.

Mannens spermier undersöks

Läkaren vill veta om det finns spermier och hur de rör sig, hur deras "simförmåga" är. Därför får man lämna ett spermaprov. Bäst kvalitet på provet blir det om det är färskt. Därför är det ofta en fördel om det går att göra provet på kliniken där provet ska analyseras. Det finns ofta särskilda rum för detta. Om spermaprovet kan transporteras till kliniken inom en timme går det också bra. Det måste då hållas kroppsvarmt.

Spermaprovet visar spermiernas kvalitet 
När mannen utreds är spermaprovet den viktigaste delen. Läkaren bedömer kvaliteten på spermierna, eftersom detta visar hur stor chansen är att spermierna ska lyckas befrukta ägget. Med ledning av detta kan läkaren bestämma vilken typ av behandling som är lämplig. Men ett enda spermaprov ger inte alltid hela sanningen. Om provet visar nedsatta värden brukar man få lämna ett nytt prov för att få ett säkrare resultat.https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ofrivillig-barnloshet/

ANNONS
Av xenia alpkut - 26 april 2017 11:06


Den misstänkte Stockholmsterroristen Rakhmat Akilovs storebror greps i Uzbekistan efter terrordådet i Stockholm. Det uppger TV4 Nyheter under tisdagen.

Nu har brodern försatts på fri fot.

– Jag har ingen information att lämna när det gäller det, säger Simon Bynert, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.


Polisutredningen efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm på eftermiddagen den 7 april fortsätter att växa.

Under måndagen kunde Expressen berätta attytterligare en person anhållits som misstänks för inblandning i dådet som kostade fyra människors liv och som skadade 15 personer fysiskt.

Mannen greps på söndagseftermiddagen i en naturskön villaidyll i Örkelljunga.

Nu kommer också uppgifter om att den huvudmisstänkte terroristen Rakhmat Akilovs 44-årige äldre bror gripits i Samarkand i Uzbekistan under söndagen. Han ska ha förhörts av säkerhetstjänsten – men sedan släppts fri under måndagskvällen, enligt TV4 Nyheter.

Akilovs bror kände inte till brottet

Den uzbekiska avdelningen vid USA-finansierade Radio Free Europe/Radio Liberty bekräftar uppgifterna för Dagens Nyheter.

– Storebrodern är en väldigt sekulär person. Båda bröderna var väldigt sekulära, säger radiostationens Sirojiddin Tolibov till tidningen.

Enligt radions källor kände brodern tidigare inte till vilket brott Rakhmat Akilov begått. Han uppges bo i en förort till Samarkand, utan mobiltelefon – och med dålig uppkoppling.

– När han fick veta det blev han chockad och mycket ledsen. Han sa att han vill be Sverige om förlåtelse å broderns vägnar. Han sade också att han skulle vilja komma till Sverige för att följa rättegången, berättar Sirojiddin Tolibov för DN.

Ville få mer information om Rakhmat Akilov

Orsaken till att brodern förhördes ska ha varit att polisen ville ta reda på så mycket som möjligt om den huvudmisstänkte terroristen Rakhmat Akilov – genom att förhöra även släkt och familjemedlemmar.

– Förundersökningen omgärdas av förundersökningssekretess så kan jag egentligen inte uttala mig om några detaljer överhuvudtaget, säger Simon Bynert, pressekreterare vid Säkerhetspolisen.

Begränsad information från Säpo

Men ni har väl känt till att det har pågått en operation även i Uzbekistan, i kretsen kring hans familj?

– Jag har ingen information att lämna när det gäller det. När man befinner sig inom ramen för en sådan här utredning så är det väldigt begränsat vad man kan uttala sig om helt enkelt.

Rent allmänt om förundersökningen – går den framåt i den takt ni hade förväntat er från början?

– Det pågår fortfarande ett intensivt utredningsarbete, och det vidtas en rad utredningsåtgärder. Men vilka det är i detalj är det svårt att uttala sig om, säger Simon Bynert.http://www.expressen.se/nyheter/rakhmat-akilovs-bror-greps-i-uzbekistan/

Av xenia alpkut - 26 april 2017 00:00

Att ha ont i halsen är vanligt. Det kan bero på många olika saker, till exempel på en vanlig förkylning, en infektion med bakterier eller att du har skrikit eller sjungit högt. Oftast går halsont över av sig själv men ibland kan du behöva behandling.

De flesta har ont i halsen någon gång om året. Några har ont oftare. Barn som går på förskola kan ha ont i halsen flera gånger per år. 

Olika typer av ont i halsen

När du får en infektion beror det på bakterier eller virus. Kroppen reagerar med en inflammation. Du kan också få en inflammation för att du har överansträngt stämbanden.

Förkylning

Vid en förkylning är näsan och svalget inflammerade. Det brukar se rött och irriterat ut och du kan ha ont i halsen. Ibland kan du få en infektion i stämbanden. Då blir stämbanden inflammerade och du kan bli hes. Du kan också få feber, ont i öronen, snuva och hosta om du är förkyld.

Halsfluss

Halsfluss är en infektion som orsakas av virus eller bakterier i halsmandlarna. Om infektionen beror på bakterier är det oftast streptokockbakterier. Infektionen gör att halsmandlarna blir inflammerade, kraftigt röda och svullna.

Körtelfeber

Körtelfeber orsakas av ett virus som är mycket vanligt. Många får viruset redan innan 10-årsåldern, vilket gör att de har antikroppar i blodet som vuxna. Det skyddar dem från att bli smittade igen. Barn får oftast inga eller bara lindriga symtom, som en förkylning. Det är främst personer i åldern 15 till 25 år som får kraftiga symtom som trötthet, svullna lymfkörtlar, ont i halsen, feber och inflammerade halsmandlar med en vit beläggning. Efter tonåren är det vanligare att bara få symtomen svullna lymfkörtlar och feber, men inga halsbesvär. Det kan vara bra att kontakta en vårdcentral för att få en diagnos, för att säkert veta att det är körtelfeber.

Scharlakansfeber

Scharlakansfeber beror på en infektion av streptokockbakterier. Det är främst små barn som får sjukdomen. Äldre barn och vuxna brukar istället få halsfluss av streptokockerna. Vanliga symtom för scharlakansfeber är feber, ont i halsen, rött och svullet svalg, röda kinder och blekhet runt munnen.

Struplocksinflammation

Struplocksinflammation beror på en infektion av bakterier och är ovanligt. Infektionen gör att struplocket svullnar upp. Det gör att du får svårt att andas, har mycket ont i halsen, har svårt att svälja, dreglar och får feber.

Struplocksinflammation är ovanlig bland barn. Vaccination mot bakterien ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan 1993. Därför är det främst ovaccinerade barn och vuxna som får sjukdomen.

Halsont av andra orsaker


Du kan få ont i halsen av att sjunga eller skrika högt. Då är det stämbanden som har överansträngts och blivit inflammerade. När du har stämbandsinflammation med halsont och heshet är det bra att vila rösten så mycket som möjligt. Att viska är också en ansträngning för rösten.

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Ont-i-halsen/

Av xenia alpkut - 26 april 2017 00:00

Halsen är en kroppsdel som förbinder huvud och bål. Med hals förstås ibland bara den mjuka framsidan, medan baksidan med halskotorna av ryggraden kallas halsrygg eller nacke. På djur kan i stället beteckningarna strupe och manke användas. Hals kan användas som synonym för luftstrupe och röstorgan i uttryck som "ge hals", "för full hals", "ont i halsen" och "sätta i halsen" (vrångstrupen).

Inom kläder och mode utgör halsen ett intressant gränsområde mellan den klädda kroppen och det nakna ansiktet och huvudet. Hit hör kragen eller dess frånvaro (dekolletage, urringning), slips, kravatt, halsduk och halsband.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Hals


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1
2
3 4 5
6
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29
30
<<< April 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se