Alla inlägg den 24 maj 2017

Av xenia alpkut - 24 maj 2017 16:53

Kulturmärkning eller K-märkning är en äldre beteckning i Sveriges stads- och detaljplaner för kulturskydd av ett markområde eller ett byggnadsverk.

K-märkning är numera även ett allmänt använt samlingsbegrepp för många olika typer av lagskydd avsedda att skydda bebyggelse och miljöer av kulturhistoriskt intresse. Ofta innebär lagskyddet att en byggnad inte får rivas eller förändras på sådant sätt att det kulturhistoriska värdet minskar. Skyddet för parker kan innebära att träd och annan vegetation inte får tas bort och att växtligheten ska skötas på ett visst sätt.

Ofta är det först i samband med att en byggnads eller miljös kulturhistoriska värden är hotade som det blir tydligt att de måste värnas. K-märkningen innebär då att det kulturhistoriska värdet kan finnas kvar och berika samhället.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturm%C3%A4rkning_i_Sverige

ANNONS
Av xenia alpkut - 24 maj 2017 15:53

   Sagerska huset eller Sagerska palatset, är en byggnad uppförd av diplomaten Robert Sager som privatpalats under flera ombyggnader i slutet av 1800-talet på Strömgatan 18 i Stockholm. Huset beboddes av medlemmar av släkten Sager fram till 1988 och var då det sista bebodda privatpalatset i Stockholms innerstad. Det förvärvades därefter av staten och är sedan våren 1995 Sveriges statsministers officiellaresidens. Huset förvaltas av Statens fastighetsverk.[1]


Byggherren

Byggherren Carl Daniel Robert Sager, född 1850, var diplomat, hovman och politiker. Hans far, brukspatronen för Ryfors bruk, dog redan 1858 och medan Robert Sager beslöt sig att ägna sig åt diplomatbanan överlät han åt den yngre brodern Edvard Sager att förvalta godset. Efter avslutade studier inleddes diplomatkarriären som attaché i Paris 1874. 1887 utnämndes han till legationssekreterare i Sankt Petersburg. Han hade däremellan hunnit bli kammarherre hos kung Oskar II[2]. En livskris ledde till att han blev katolik, och därmed var hans politiska karriär bruten och han begärde avsked. 1888 ingick han äktenskap med Marie Moltke-Huitfeldt, som var dotter till Danmarks minister i Paris och liksom Sager katolik. Paret delade sin tid mellan Ryfors, Paris och Sagers bostad i Stockholm. Året därpå föddes sonen Leo. Svärföräldrarna var förfärade över parets påvra Stockholmsbostad och erbjöd i utbyte mot barndomshemmet Ryfors ett grannslott till deras egendom Glorup samt en påvlig adelstitel. Sager lät sig inte lockas utan satte istället igång ett omfattande ombyggnadsarbete för att förvandla Stockholmsbostaden till ett respektabelt privatpalats[3].


Ombyggnaderna

1880 hade Robert och Edvard Sager köpt fastigheten nr. 2 i kvarteret Lejonet, där den senare snart löstes ut varvid Robert stod som ensam ägare. Huset på tomten var en 1700-talsbyggnad i två våningar och sju fönsteraxlar bred toppat av ett triangelformat gavelfält med hjulekerfönster. År 1883 inlämnade Sager ett ombyggnadsförslag där fönstren på andra våningen drogs ned till gesimsen och försågs med smidesräcken. Inspirationen var här fransk och Sager hade under sin Paristid bedrivit studier i arkitektur hos arkitekten Jean René Pierre Litoux. En flygel uppfördes på gården också.

Efter att det angränsande Adelswärdska huset stod färdigt 1890 lät myndigheterna Sager förstå att han måste bygga på sitt hus. Detta då det i allt för stor utsträckning genom sin låga höjd bröt med de omgivande byggnaderna. 1893 lämnade Sager in nya ritningar till byggnadsnämnden. Litoux hade utformat förlagan som sedan bearbetats av Sager själv. Huset byggdes på med en våning och fick sin nuvarande stil med drag av fransk renässans och höga mansardtak, som ett parisiskt hôtel particulier. Entréporten höjdes till två våningar och ovanför denna placerades ett centralt burspråk. Ombyggnaden fullföljdes aldrig helt enligt planerna och 1899 fick arkitekten Gustaf Lindgren ansvaret för utformandet av gårdsfasaderna och nya gårdsutrymmen. Samtidigt flyttades husets entréer till sidoflankerna istället för i mittaxeln. En ny huvudtrappa skapades i det som tidigare varit planerat som galleri. 1901 kunde byggnaden slutbesiktigas.[2]https://sv.wikipedia.org/wiki/Sagerska_huset


ANNONS
Av xenia alpkut - 24 maj 2017 13:19

 

En blindtarmsinflammation är inte att leka med. Är man dessutom fast i Antarktis är det illa. Är den drabbade och den ende läkaren på plats samma person är det riktigt illa...


"På morgonen den 29 april 1961 var patientens allmäntillstånd dåligt. Förutom svaghet tillstötte illamående med kräkningar. Inom några timmar uppstod i bukens övre del smärta, vilken snart tilltog och vandrade nedåt till höger. Kroppstemperaturen steg till 37,4 °C. Det var helt klart ett fall av blindtarmsinflammation. Febern fortsatte att stiga. Det skulle krävas en operation för att rädda patientens liv."

Dessa kliniskt torra anteckningar gjordes av den då 27-årige ryske kirurgen Leonid Rogozov (1934–2000). 

Isolerad forskningsstation i Arktis

Rogozov deltog 1960–62 i en sovjetisk expedition till Antarktis, och tjänstgjorde som ende läkare på den isolerat belägna Novolazarevskaja-stationen. 

Vid tiden för det akuta sjukdomsfallet rådde svår snöstorm i området, vilket omöjliggjorde flygevakuering. Närmaste forskningsbas låg hundratals mil bort. 

Och så var det ett problem till. Det var Rogozov själv som var patienten...

Livet stod på spel

Det var en handla eller dö-situation. Rogozov insåg att hans chanser att överleva en brusten blindtarm var lika med noll. Han bestämde sig för att operera sig själv. 

Stationskollegorna ombads att rengöra och förbereda sjukrummet. En mekaniker och en meteorolog utsågs till "operationssköterskor" och instruerades om hur de skulle rengöra sig själva och bistå kirurgen/patienten under ingreppet. 

Backspegel kom till användning

Skalpeller och övriga instrument, inklusive en backspegel från ett terrängfordon, steriliserades. Sedan gav Rogozov sig själv lokalbedövning och placerade sig i en halvliggande ställning med instrumenten intill sig. 

Med ett decimeterlångt snitt inledde Rogozov operationen. Snart insåg han att spegeln inte var till så stor nytta. Den spegelvända bilden förvirrade mer än den hjälpte. Han arbetade istället på känsla, utan handskar.

Kräktes och svimmade av 

Efter en dryg halvtimme blev han rejält matt och illamående, och tvingades därefter ta flera pauser för att kräkas och vila. Vid ett tillfälle svimmade han av.

Rogozov noterade att assistenterna var likbleka i ansiktet. Stationschefen, Vladislav Gerbovitj, som troligen tog fotot, intygade i sin dagbok att alla som befann sig i rummet var svimfärdiga, hur de hörde gurglande ljud från läkarens inälvor och helst av allt ville fly fältet. "Men Rogozov var lugn och fokuserad, och arbetade metodiskt med svetten drypande från pannan."

Sydde ihop och föll i dvala

Efter två timmars operation, där han avlägsnat den infekterade och delvis spruckna blindtarmen, rengjort bukhålan och sytt igen såret, tog han några sömnpiller och föll i dvala. Redan nästa dag kände han sig bättre. Efter en vecka kunde han ta bort stygnen och återgick i tjänst veckan därpå.

Vid hemkomsten till Sovjetunionen tilldelades Rogozov Arbetets Röda Fanas orden för sin hjältemodiga insats.http://popularhistoria.se/artiklar/noden-har-ingen-lag-kirurg-opererade-sig-sjalv

Av xenia alpkut - 24 maj 2017 12:59

 

Allmänt

En blindtarmsinflammation innebär att det lilla bihanget till blindtarmen blir inflammerat. En inflammerad blindtarm måste behandlas för att undvika risk för komplikationer som brusten blindtarm, något som är ovanligt.

Blindtarmsinflammation är vanligast i åldrarna 10-20 år. I Sverige blir ungefär en av tio personer blindtarmsopererad någon gång, den stora majoriteten före 30 års ålder. 

Orsaken till blindtarmsinflammation går sällan att fastställa.


När ska man söka vård?

Om man har de vanliga symtomen för blindtarmsinflammation ska man kontakta sin vårdcentral eller närmaste akutmottagning. Om besvären uppstår hastigt bör man vända sig direkt till en akutmottagning.

Blindtarmsinflammation är ofta en möjlig orsak när barn har oklara buksmärtor. För föräldrar är det bra att alltid betrakta oklara fall som blindtarmsinflammation, och låta en läkare undersöka barnet.


Vad är blindtarmsinflammation?

  •  

 får blindtarmsinflammation, appendicit på fackspråk, är att det lilla maskformiga blindtarmsbihanget blir inflammerat. I vardagsspråk talar man om ofta blindtarmen när man egentligen menar bara bihanget, och det är bihanget som kan drabbas av en blindtarmsinflammation. En blindtarmsinflammation som inte behandlas kan ge allvarliga komplikationer som brusten blindtarm eller bukhinneinflammation. 

Blindtarmen är den första delen av tjocktarmen, vid övergången från tunntarmen. Blindtarmsbihanget är cirka tio centimeter långt och knappt en centimeter i diameter. Blindtarmen har vissa funktioner i immunsystemet, men hos människan innebär en förlust av blindtarmensbihanget inga stora nackdelar.

Blindtarmsbihanget är cirka en centimeter brett och tio centimeter långt, ungefär lika stort som ett lillfinger. Det är bihanget som kan drabbas av en blindtarmsinflammation. Då opereras man oftast för att inte riskera att bihanget brister.

Män och unga drabbas oftare

Män får blindtarmsinflammation oftare än kvinnor, och sjukdomen är vanligast i åldrarna 10-20 år. I Europa och Nordamerika får mellan sju och tio procent av befolkningen blindtarmsinflammation någon gång under livet. I Sverige blir ungefär var tionde person blindtarmsopererad någon gång. Huvudparten av dessa blir opererade i ung ålder, färre än 15 procent efter 30 års ålder. I utvecklingsländer är det ovanligt med blindtarmsinflammation, men antalet stiger när levnadstandarden förbättras. Vad som är orsak till det är okänt.
Varje år opereras i Sverige över 10 500 personer som misstänkts ha sjukdomen. Det är den vanligaste akuta kirurgiska operationen i landet i dag, men upp till var femte av de opererade har inte någon inflammation. Det är vanligare att kvinnor opereras utan att en inflammation hittas.https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Blindtarmsinflammation/

Av xenia alpkut - 24 maj 2017 10:17

 I timslånga förhör pressas Tova Mobergs 22-årige expojkvän.

Enligt åklagaren var det han som mördade Tova och dumpade henne i sjön.

I morgon onsdag förhörs han igen – men expojkvännen fortsätter neka.

– Han mår naturligtvis inte bra, säger advokaten Bo Karlsson

19-åriga Tova Moberg försvann utanför Hudiksvall under förra helgen. Hon skulle besöka sin före detta pojkvän. Sent på måndagskvällen för en vecka sedan hittades hon död.Kroppen hittades gömd i en sjö ett 20-tal meter från stranden i närheten av en gård. 

Hennes 22-årige expojkvän sitter häktad misstänkt för mord. Under måndagen pressades han i ett polisförhör som pågick under tre timmar. 

– Man hör den misstänkte fortlöpande mot de uppgifter som kommer in, säger hans advokat Bo Karlsson.


"Vet inte vad som har hänt henne"

22-åringen har hela tiden nekat till brott, och polisen fick inte heller fram något erkännande under måndagen.

– Han nekar helt till brott. Han har ingen som helst kännedom om vad som har hänt henne, säger Bo Karlsson.

– Var en person hittats död bevisar inte vem som har gjort det.

Tovas kropp hittades i närheten av en fastighet dit 22-åringen har kopplingar.

19-åriga Tova hittades död.

Polisen har gjort vissa fynd

Gården är fortfarande avspärrad och polisen har gjort vissa beslag som ska undersökas av NFC, Nationellt forensiskt centrum, i Linköping. 

– Jag kan inte säga om vi har skickat i väg eller om det är på väg att skickas, men det är naturligtvis någonting som ingår i utredningen, säger åklagare Christer Sammens.

Åklagaren har tidigare berättat att fyndplatsen troligen inte är mordplatsen, och att ett tillhygge kan ha använts då Tova dödades. 

– Men det är inget jag vill kommentera mer just nu, säger Christer Sammens. 


Fler förhör inplanerade

Under onsdag eftermiddag är ytterligare ett förhör inplanerat med 22-åringen. 

– Det är viktigt att känna till att polisens arbete inte är att specifikt binda min klient vid det här utan det är att utreda vad som hänt henne och vem som har gjort det här mot henne, säger Bo Karlsson.

22-åringen mår dåligt i häktet, enligt advokaten.

– Han mår naturligtvis inte bra liksom andra som hamnar i den här situationen. Det tillkommer förstås att han är misstänkt för ett mycket allvarligt brott. http://www.expressen.se/nyheter/tovas-misstankte-mordare-pressas-i-timslanga-forhor/


Av xenia alpkut - 24 maj 2017 10:02

Om du har benskörhet är skelettet svagare och du har lättare att få benbrott. Vanligast är benbrott i handlederna, höfterna, ryggkotorna eller överarmarna. Benskörhet beror på att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Det går att minska risken för benskörhet genom att vara fysiskt aktiv och genom att inte röka.


Benskörhet, som även brukar kallas osteoporos, är vanligast hos kvinnor som fått minskad mängd av könshormonet östrogen när de kommit i klimakteriet.

Om du har benskörhet kan du behandlas med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för benbrott.

Symtom

De flesta benbrott gör ont på något sätt. Men i vissa fall när ryggkotorna pressas ihop kan det ibland bara ge en måttlig ryggvärk, som du kanske inte ens söker vård för. Om flera kotor i ryggen pressas ihop på grund av benskörhet kan ryggraden ändra form, vilket så småningom kan göra att du blir kutryggig och kortare.

Benskörhet hos barn eller ungdomar är oftast medfödd och kallas osteogenesis imperfecta. Den ska utredas av en barnläkare. 

När ska jag söka vård?

Oftast upptäcks benskörhet först när du får ett benbrott eller en spricka i ett ben. Det kan inträffa även i vardagliga situationer eftersom skelettet är skört.

Om du minskar mer än fem centimeter i längd kan det vara tecken på att ryggkotorna har pressats ihop. Du bör då söka vård för att utredas för benskörhet.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. 


Hur kan jag förebygga benskörhet?


Motion förbättrar inte bara skelettet utan ökar även muskelstyrka, koordinationsförmåga och balans. Du kan välja det du trivs bäst med, till exempel promenader, trädgårdsarbete, löpning eller tennis. Fysioterapeuter har särskilda träningsprogram för att stärka och stödja ryggen.

Att inte röka är också viktigt för att förebygga benskörhet eftersom det finns ämnen i tobaksröken som har negativ inverkan på uppbyggnaden av ben i kroppen.

Bra mat minskar risken

Barn och ungdomar kan påverka sin benmassa genom att äta mat som innehåller tillräckligt med kalcium. Exempel på kalciumrika livsmedel är mejeriprodukter, broccoli, ärtor, bönor och spenat. Det är också viktigt för unga att röra på sig och att vara utomhus varje dag. Om du fortsätter med det även som vuxen behåller du skelettet så starkt som möjligt.

Det är viktigt att äta kalcium hela livet och se till att få i dig det på annat sätt om du inte äter mjölkprodukter. Vitamin D behövs för att du ska kunna tillgodogöra dig kalcium till skelettet.

Undersökningar och utredningar

För att ta reda på om du har en ökad risk att bryta ben brukar läkaren börja med att ställa frågor om till exempel ärftliga risker, livsstil och om du använder läkemedel eller har haft tidigare benbrott eller sjukdomar som kan orsaka benskörhet. Läkaren gör också en allmän kroppsundersökning och en särskild bedömning av hur ryggen ser ut och hur rörligheten är.

Om du har oklara ryggsmärtor kan du få genomgå en röntgenundersökning av ryggraden. Den görs för att läkaren ska se om det finns ryggkotor som tryckts ihop och för att kunna utesluta andra skelettsjukdomar.

Bentäthetsmätning behövs i vissa fall

Om läkaren misstänker att du har benskörhet får du ofta genomgå en bentäthetsmätning. Om du har benskörhet görs ofta en ny mätning ett par år efter att du fått börja med läkemedelsbehandling för att kontrollera att behandlingen fungerar.

Undersökningen sker med hjälp av en svag röntgenstråle som går genom kroppen medan du ligger på en brits i en så kallad DXA-maskin. 

Du bör få bentätheten mätt efter ett benbrott där läkaren misstänker att benskörhet kan ha spelat roll.

Andra undersökningar som kan göras

Benskörhet kan också vara ett tecken på annan sjukdom. För att säkert utesluta det gör läkaren en kroppsundersökning och tar oftast en del prover. Om det verkar som om du tar upp näring dåligt från tarmen görs en särskild utredning av det med blodprover, och i vissa fall också prov från tarmväggen som tas med ett speciellt instrument.

Du har rätt att förstå

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du kan också be att få information utskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska eller har en hörselnedsättning kan du ha rätt att få hjälp av en tolk.

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Benskorhet/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se