Alla inlägg under maj 2017

Hud

Av xenia alpkut - 2 maj 2017 14:47

Hud (latin cutisgrekiska derma) är den mjuka vävnad som täcker kroppsytan på människor och andra ryggradsdjur. Huden utgör ett mekaniskt skydd mot omvärlden och bidrar till vätskebalans och värmereglering. Kemiska ämnen i hudens utsöndringsprodukter skyddar också mot patogener. Den inrymmer känselsinnet och speciella vävnader som hårnaglar och hudkörtlar.


Ordet hud

Hud är det mjuka, skyddande yttersta skiktet av kroppen på människor och djur. För människor används ordet särskilt om detta skikts ytliga, synliga del. Även ordet hy används för den yttre, synliga ansiktshuden och ordet syftar särskilt på dess utseende, färg, struktur, kvalitet.

Ordet skinn har tidigast använts för en avdragen (och behandlad) djurhud, men har i senare tid även använts som synonym till hud. I betydelsen "avdragen djurhud" har hud ofta avsett större, korthåriga djur och skinn vanligen mindre, långhåriga djur.Människans hud

Det är karaktäristiskt för många vattenlevande däggdjur (delfinvaldugongmanat och flodhäst) att ha naken hud – utan päls (vattenlevande däggdjur med päls är även landdjur i kalla miljöer). Människan är ensam blandprimaterna att ha naken hud. Detta har tolkats på flera olika sätt, dels som ett sätt för kroppen att kunna avge tillräckligt med värme vid ansträngning, dels som spår av en tidigare anpassning till en strandnära tillvaro, sevattenapahypotesen.

Människan är en social varelse där huden har stor betydelse vid kroppskontakt. Vid behaglig beröring frisätts hormoner som kan motverka stress och ge en känsla av lugn och trygghet. I västerlandet kan även visuell exponering av hud ge tydliga känslomässiga signaler.

Hudarean hos en vuxen människa ligger mellan 1,5 och 2 kvadratmeter. Huden väger hos en människa normalt runt fyra till fem kilogram. Med underhudens fettlager inräknat kan vikten uppgå till en femtedel av den totala kroppsvikten, vilket gör huden till kroppens tyngsta organ.

På hudytan kan man med lupp eller blotta ögat urskilja porer av olika storlek. Detta är talgkörtlars/hårsäckars och svettkörtlars mynningar. Svettkörtlarnas porer är minst. De finns exempelvis i stort antal i handflatan. Stora porer från talgkörtlar finns i ansiktet.

På huden finns dels rynkor och veck, dels de på fingertopparna för varje individ karakteristiska fingeravtrycken, bestående av parallella, upphöjda ”åsar”.


Till huden hör även naglar (unguis) och hår (pilus, trichos). De består båda av hårt keratin. Även bröstkörtlarna räknas ibland till huden. Omkring 20 körtlar mynnar separat i en bröstvårta. Huden som omger bröstvårtan, vårtgården, är rikligt pigmenterad. Den innehåller också glatt muskulatur och apokrina svettkörtlar.https://sv.wikipedia.org/wiki/Hud

ANNONS
Av xenia alpkut - 2 maj 2017 13:03

 

Karate Kid (Val Armorr) is a fictional character, a superhero in the future of the DC Comics universe, and a member of the Legion of Super-Heroes. He is a master of every form of martial arts to have been developed by the 31st century. The extent of his skill is so great that he can severely damage various types of hard material with a single blow and was briefly able to hold his own against Superboy through use of what he called "Super Karate".


Fictional character biography


Val Armorr was the son of one of Japan's greatest crime lords, Kirau Nezumi, also known as Black Dragon. When he was born, his mother, the American secret agent Valentina Armorr, tried to hide him from his father, but she failed and was killed for her affront. Japan's greatest hero Sensei Toshiaki (the White Crane) eventually killed Black Dragon for his crimes and adopted the infant Val. He raised Val as if he were his own son, and trained him in all manner of the martial arts. Val became the youngest warrior ever to earn the title Samurai, and he went to work for his local shogun. However, after trying his best and failing to please his supervisor, he quit and searched the galaxy for new forms of battle to master.


https://en.wikipedia.org/wiki/Karate_Kid_(comics)

ANNONS
Av xenia alpkut - 2 maj 2017 11:53


Rökning är en aktivitet där man andas in rök från brinnande material, oftast tobak. Det görs främst som en form av droganvändning eftersom förbränningen av de aktiva beståndsdelarna i droger gör att de kan tas upp genom lungorna. Rökning kan också utföras som del av religiösa eller andliga ritualer. Den vanligaste metoden att röka idag är med cigaretter, antingen masstillverkade eller rullade med hjälp av lös tobak och rullpapper. Andra, mindre vanliga, former av rökdon är pipor, cigarrer och vattenpipor.

Rökning är en av de vanligaste formerna av droganvändning. Tobaksrökning är den populäraste formen av rökning och utövas av över en miljard människor i de flesta samhällen. Mindre vanligt är rökning av cannabis och opium. Vissa av drogerna klassas som tung narkotika, som heroin och crack, men dessa brukas mestadels inom små grupper av socialt marginaliserade individer.

Rökningens historia sträcker sig åtminstone till år 5000 f.Kr och rökning har förekommit i många olika kulturer. Tobak har odlats och rökts i Amerika i minst 5000 år, och bruket uppstod i områden kring de peruanska och ecuadorianska Anderna. Cannabisrökning i Indien har förekommit i över 4000 år. Rökning uppstod där i samband med ritualer där shamaner och präster använde droger för att komma i kontakt med andar eller för att frambringa visioner om framtiden. I och med att européer utforskade och koloniserade Amerika spred sig tobaksrökning snabbt till övriga kontinenter. I områden som Indien och Subsahariska Afrika smälte den ihop med redan kända former av rökning (främst av cannabis). I Europa skapade den en helt ny form av social aktivitet och en typ av drogintag som tidigare varit okänt.

De kulturella uppfattningarna kring rökning har varierat över tid och rum; helig och syndig, sofistikerad och vulgär, mirakelmedicin och dödlig hälsofara. Det är först helt nyligen som rökning har börjat betraktas som något övervägande negativt, och då främst i i-länder i väst. De väldokumenterade hälsofarorna förknippade med rökning har fått många länder att införa höga skatter på tobaksprodukter, starta antirökningskampanjer och införa rökförbud på offentliga platser för att få folk att sluta röka.

1980 rökte svenskarna 1780 cigaretter utslaget per person över 15 år. 2009 hade rökandet mer än halverats till 786 cigaretter.https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6kning

Av xenia alpkut - 2 maj 2017 09:55


jag tycker inte om Rökning själv.Av xenia alpkut - 1 maj 2017 18:58Att våra fyfota vänner inte är rädda för att pröva nya saker är ingen hemlighet för de flesta av oss. Men vad är egentligen ofarligt och vad får hundar inte äta? Det finns ett antal olika saker som är mer eller mindre skadligt, och ett par otippade saker som faktiskt fungerar bra även om man skulle kunna tro att det är farligt. I denna artikelserie undersöker vi vad som är giftigt för hund, och vad man ska göra när hunden ändå har ätit av det dåliga. Vi börjar denna vecka med att skriva om hundar och choklad.

Hundar och chokladVi har väl alla lämnat den där chokladkakan eller godisskålen framme efter fredagsmyset någon gång. Även om sussan varit framme och rensat ur, är det dock oftast ingen risk för att hunden ska dö. Den gifitga substansen i choklad – teobromin – förekommer nämligen inte i så stor omfattning i vår inhemka choklad (exempelvis Marabou). När det gäller ren mörk kakao är läget dock annorlunda. Denna är farligare eftersom innehållet är högre Teobromin jämfört med den ljusa chokladen. Även om det sällan är dödsfarligt om din hund ätit choklad eller annat chokladgodis, är det inte ovanligt att hunden drabbas av diarre på grund av allt fett (främst kakaofett) den får i sig. Om du ändå vill äta lite choklad tillsammans med din hund så finns det speciellt framtagen hundchoklad att köpa.

 


Varför får inte hundar äta choklad?

I kakao finns det för hundar giftiga ämnet Teobromin som reagerar med hundens magvätskor och prodducerar toxiner i hundens kropp i en sådan koncentration att hunden ej kan processa gifterna. Hunden kan få skakningar, stor utsöndring av saliv, hjärtklappning och kräkningar. För Macademianötter gäller istället att det giftiga ämnet heter aflotoxin och är en mögelsvampp som hunden kan reagera mycket kraftigt på, även i små doser.

Choklad innehåller ofta nötter


Ett extra varningsfinger ska dock höjas för choklad som innehåller nötter, och då i synnerhet makademianötter. Så få som fyra fem stycken av dessa nötter kan resultera i att hunder får kramper,  förlamning och allmän svaghet. Då de flesta sorter innehåller spår av nötter borde du alltså helt undvika choklad av detta skäl.

 

 Choklad innehåller ofta nötter

Ett extra varningsfinger ska dock höjas för choklad som innehåller nötter, och då i synnerhet makademianötter. Så få som fyra fem stycken av dessa nötter kan resultera i att hunder får kramper,  förlamning och allmän svaghet. Då de flesta sorter innehåller spår av nötter borde du alltså helt undvika choklad av detta skäl.


http://xn--hund-frskring-ifb1y.se/vad-far-hundar-inte-ata/

Av xenia alpkut - 1 maj 2017 11:42

Formgivning, eller design, är ett begrepp som beskriver ett föremåls konstruktion, utseende eller den skapandeprocess[1] som används från idéstadiet till färdig produkt. Dessa produkter utvecklas efter funktionella och estetiska krav med utgångspunkt från brukarens behov. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer och miljöer.[2] Då inkluderas funktioner som teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende, affärslösningar och även marknadsföring. Det finns emellertid ingen allmänt accepterad definition av ordet design, då termen har olika betydelser inom olika designdiscipliner och användarområden.

Ordet design kommer från latinets designo = peka ut, avbilda, framställa. Design är en engelsk term med den ursprungliga innebörden för plan, skiss, ritning, vilken motsvarades av desseIn i 1600-talets Sverige. År 1650 sägs exempelvis att drottning Kristina hade fullföljd sin faders "högberömlige och förnäme desseiner". Man syftade då på den pågående stadsplaneringen i Stockholm och att Gustav II Adolf själv aktivt hade påverkat den.[3]

Formgivning/design är den ändamålsenliga utformningen genom en formgivare/designer av hantverksmässigt eller industriellt framställda produkter och miljöer.[4] Formgivning används för att beskriva gestaltningen av hantverk eller industriellt framställda produkter och miljöer.[5] Syftet med formgivning och design är huvudsakligen att ge ett föremål eller en miljö en väl fungerade form, att underlätta dess användning, att optimera materialåtgången och att ge den ett tilltalande yttre.[6] Gränserna mellan konstformgivning och design är inte helt tydliga, mycket tack vare den mängd områden begreppen "konst" och ordet "design" kan användas i. Formgivning används ofta i samband med områden som industridesign, grafisk design, mode etc. Begreppet "konsthantverk" är en traditionell term som används i historiska diskurser för att beskriva hantverksobjekt. Formgivningen innebär gestaltningen av produkten, vad åskådaren ser, känner och vilket uttryck som förmedlas. Material, form och färg är element som formgivare arbetar med för att gestalta produkten[7].

Beroende på lärogrund avser begreppet formgivning utformningen av gränssnittet mellan produktens funktioner och användaren. Ännu mer begränsat används begreppet för att beteckna ett föremåls utseende eller den del av processen som innehåller konstnärligt skapande eller estetiska överväganden. Populärt används ordet också för att beteckna produkter, tjänster eller miljöer med tydligt estetiskt uttryck, som "väl formgiven", "snygg design" eller "tilltalande gestaltad". Ibland görs en distinktion mellan formgivning och design, som till exempel av Stiftelsen Svensk Industridesign, vilken definierar formgivning som en "verksamhet att skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål, trycksaker och digitala medier".[8]


Den svenske formgivaren Hans Ehrich använder "gestaltning" om den skapande delen av sin yrkesutövning.[9] Designskribenten Hedvig Hedqvist menar att ordet design "är egentligen till intet förpliktande om det inte definieras ur en estetisk och funktionell synvinkel."[4] Genom globaliseringen har begreppet design blivit allt mer vanligt även i Sverige.[10] I vissa sammanhang är användning av ordet design att föredra, exempelvis i begrepp som industridesign eller programvarudesign. I efterföljande avsnitt har begreppen design och formgivning likställts.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Design

Av xenia alpkut - 1 maj 2017 09:42

         

 

Fem människor har dött efter terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm den 7 april.

Fyra avled på attentatsdagen – den femte tre veckor efter attacken.

Här är dödsoffren för terrordådet.


Ebba Åkerlund, 11, hade tagit bussen från skolan in till stan. Hon klev av nära T-centralen för att möta sin mamma. När ingen fick tag på henne efterlystes hon på sociala medier. Senare konstaterades hon död. I ett uttalande säger föräldrarna: ”Av hela vårt hjärta tackar vi svenska folket för all den värme och kärlek ni givit oss i en tid av förtvivlan och smärta”.Lena Wahlberg, 69, från Ljungskile var på besök i Stockholm och ordförande i människorättsorganisationen Amnesty i Ljungskile. Hon brann för barn och har varit lärare i hela sitt liv, berättar hennes anhöriga. Mot slutet arbetade hon som speciallärare innan hon gick i pension.

– Hon var den bästa storasystern man kunde ha. Det gör så ont att hon drabbades av detta, berättar lillebrodern för Aftonbladet.Maïlys Dereymaeker, 31, från Belgien hade stämt träff med vänner i korsningen Drottninggatan/Olof Palmes gata dit hon kom före sina vänner. I stället för att träffa vännerna mejades hon ned av lastbilen.


Chris Bevington, 41, en brittisk medborgare som arbetade på Spotify i Stockholm. Han föddes i Sydafrika där han växte upp, och flyttade sedan till Leatherhead i Surrey. Han gifte sig i juni 2012 och hade en fyraårig son, skriver brittiska The Telegraph.
”Vi är alla förkrossade över vår begåvade, passionerade och omtänksamma son Chris som plötsligt och tragiskt dött. En underbar make, son, pappa, bror och nära vän för så många”, säger hans pappa John Bevington i ett uttalande.


MARIE KIDE, 66

Marie Kide, 66, från Trollhättan dog under morgonen den 28 april – efter att ha kämpat för sitt liv i tre veckor. Hon blev det femte dödsoffret i attentatet som Rakhmat Akilov misstänks ha utfört.

Marie Kide jobbade som lärare på Kronans skola i Trollhättan och sörjs av anhöriga och arbetskamrater. Marie var även partipolitiskt aktiv i Miljöpartiet i Trollhättan.– Vi har vetat under en tid att det varit väldigt illa för en av våra medarbetare men det är naturligtvis jättetragiskt och vi tänker på familjen och de närmaste medarbetarna, säger Peter Asp, informationschef i Trollhättans stad.


http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/XXWrE/de-dog-i-terrorattacken-i-stockholm


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
21
22
23
24 25 26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se