Alla inlägg den 14 september 2017

Av xenia alpkut - 14 september 2017 17:33

F  


Forskare på Sahlgrenska akademin i Göteborg har hittat generna bakom graviditetslängd och för tidiga födslar. I praktiken kan det betyda minskad barnadödlighet.
– Det absoluta syftet är att minska att barn föds för tidigt, säger professorn Bo Jacobsson.

Enligt en färsk studie från Sahlgrenska akademin är det fyra speciella genvariationer som ligger bakom en del av skillnaderna hos graviditetslängden för kvinnor. Det visade sig även att tre av dem påverkar sannolikheten för tidig födsel, det vill säga förlossning före vecka 37.

Det här är en upptäckt som kan få stor betydelse för barn och mammors hälsa framöver.

– Barnadödligheten kan minska i förlängningen, säger Bo Jacobsson, professor i obstetrik och gynekologi på institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin.

Kan utveckla mediciner


Bo Jacobsson på Sahlgrenska akademin är en av två forskare som lett studien.

Studien påbörjades 2015 och har letts av Bo Jacobsson på Sahlgrenska akademin i Göteborg och Louis Muglia på University of Cincinnati i USA.

Materialet som de har utgått från har varit mycket omfattande. Totalt handlar det om genetisk data och graviditetslängd från 43.568 kvinnor i USA och Europa. Referensgruppen har bestått av 8.643 kvinnor i Danmark, Finland och Norge.

Och det stora materialet har varit avgörande för att få träffar och kunna dra de slutsatser man nu gjort.

– Det här betyder att vi fått ett litet fönster in i denna magiska värld som vi vet så lite om, de biologiska mekanismer som påverkar det här, säger Bo Jacobsson.

Viktiga spåret: Selen

Ett fynd man intresserat sig särskilt mycket för är kopplingen till selen. I studien har man nämligen sett att en av de fyra genvariationerna – EEFSEC – också är kopplad till just det spårämnet.

– Vi vet att selenmetabolismen är involverad i startprocessen under graviditeten. I Malawi i Afrika har vi de högsta förtidsfrekvenserna i världen och också en stor selenbrist. Vi planerar att starta ett projekt där vi ska titta på det, säger Jacobsson.

Om hypotesen stämmer tror han att användbara preparat skulle kunna bli verklighet om bara några år.

– När vi förstår det här bättre kommer vi kunna utveckla mediciner som kan motverka för tidig förlossning. Och kanske utveckla mediciner som sätter igång förlossningen tidigare när vi behöver det, för exempelvis en sjuk mamma, säger han.

Livsviktigt fynd

Det sammantagna resultatet av studien betyder i praktiken att det kan bli färre för tidigt födda barn och lägre barnadödlighet i världen.

– Det föds 15 miljoner barn för tidigt varje år i världen. Och att födas för tidigt är den vanligaste orsaken till att barn under fem år dör, för det är också kopplat till långsiktig sjukdom hos barnen. Det är det viktigaste problemet vi har kring graviditeter.

Men ännu krävs det mer forskning kring bland annat vilken påverkan miljöfaktorer, som selen, kan ha. Och det kommer att dröja innan de här resultaten kommer att få några praktiska konsekvenser.

– Det absoluta syftet är att minska att barn föds för tidigt och att barn dör, men där är vi inte ännu, säger Bo Jacobsson.

 


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/genombrottet-hittat-generna-bakom-graviditetens-langd#

ANNONS
Av xenia alpkut - 14 september 2017 13:49


Jag tycker att det är mycket bra.

ANNONS
Av xenia alpkut - 14 september 2017 13:33

Jag tycker att det är mycket bra.

Av xenia alpkut - 14 september 2017 11:46


En hund kan också vara ett hjälpmedel. Då kallas de assistanshundar och har olika uppgifter de ska utföra. Det kan handla om att leda sin husse eller matte förbi hinder eller varna inför ett blodsockerfall.

Assistanshundar har alltid bara en förare, en husse eller matte. Hundarna delas in i

 • Ledarhund
 • Servicehund
 • Signalhund
 • Alarmerande servicehund

Ledarhund

Ledarhunden är den vanligaste typen av assistanshund. Den har tränats till att leda sin den som har en synnedsättning eller är blind till att ta sig förbi hinder, visa var det finns trappor eller kanter där man rör sig.

För att kunna ansöka om en ledarhund ska man sakna ledsyn. Det innebär att man ser så dåligt att man har svårt att hitta och ta sig fram utomhus och i en främmande miljö.

Då kan man behöva en ledarhund som kan hjälpa en att väja för hinder och bland annat kunna söka trappor på kommando. En ledarhund lär sig att känna igen en återkommande sträcka och till exempel kunna leda förbi hinder och stanna vid övergångsställen. Man måste dock som förare själv hitta dit man vill komma.

Hur får man en ledarhund?

Man ansöker om en ledarhund på Syncentralen eller motsvarande på samma sätt som man har önskemål om andra hjälpmedel. På Syncentralen bedöms om man har förutsättningar att använda ledarhund. Men till skillnad från andra synhjälpmedel är det inte på Syncentralen beslutet om att få en ledarhund fattas. Syncentralen av- eller tillstyrker ansökan innan den går vidare till Synskadades Riksförbund, SRF. Synskadades Riksförbund är en intresseorganisation som har fått ansvaret för att tilldela ledarhundar till synskadade.

Förutom att man ska sakna ledsyn finns följande krav på den som ansöker om en ledarhund. Man ska

 • vara minst 18 år
 • ha behov av en ledarhund
 • kunna använda hunden som ett förflyttningshjälpmedel
 • ha en stabil social situation
 • ha förmågan att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor
 • vara bosatt i Sverige.

Efter att SRF gjort en första bedömning av att kriterierna uppfylls gör en konsulent från organisationen ett hembesök hos den som vill ha ledarhund. Syftet är att informera om vad det innebär att ha en ledarhund och att bilda sig en uppfattning om vilken miljö en eventuell ledarhund kommer till. Det är också viktigt att se om föraren själv kan orientera sig i sin närmiljö eftersom hunden behöver relevanta kommandon för att kunna leda.

Hembesöket leder i regel till att man får gå på en fyra dagars informationskurs hos SRF om vad det innebär att ha en ledarhund. Det är ett tillfälle att pröva hur det kan vara att vara förare. Om man fortfarande vill ha en ledarhund och konsulenten gör bedömningen att man uppfyller alla kriterier får man en dispositionsrätt . Det innebär att man har rätt att förfoga över en hund och hamnar på en kölista. Så fort SRF hittar en lämplig hund tilldelas man en ledarhund. Det är Myndigheten för delaktighet, Mfd, som har avtal med ledarhundsuppfödare och levererar ledarhundar till SRF.

När man har fått sin hund går man på utbildning tillsammans med en instruktör. Beroende på om man har haft en ledarhund tidigare eller inte sker träningen hemma eller på en kursgård, men träningen avslutas alltid med en uppföljning i hemmet för att allt ska fungera mellan förare och hund. Det brukar ta cirka ett halvår från det SRF börjar leta efter en lämplig hund och träningen är slutförd.

Ledarhunden ägs av SRF, men man disponerar den så länge man har nytta av den. Man förbinder sig att använda hunden och att ge den god omvårdnad. Blir den sjuk står SRF för veterinärvården hos sin egen veterinär. Mat och annat som hunden kan behöva bekostar man själv.

Minst en gång om året gör SRF en uppföljning av alla ledarhundar. Om man blir fråntagen sin hund, vilket kan ske om man inte sköter om den som man lovat, kan man överklaga till förvaltningsrätten. Om man blir fråntagen sin ledarhund på grund av att det bedöms att man inte behöver den kan man också överklaga till förvaltningsrätten.

 

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Assistanshundar/

Av xenia alpkut - 14 september 2017 11:30

Hundar är verkligen fantastiska, på så många olika sätt! Det kom förmodligen inte som någon nyhet för alla hundälskare där ute. Men visste du att hundar kan veta mer om dig än vad du själv gör? De kan känna på sig saker som inte vi människor kan, och ibland varna oss om saker som är på väg att hända. Så lyssna på din hund, den kan ha något viktigt att berätta. Här nedan är sju exempel på vad hunden kan veta om dig och vad som händer omkring dig, långt innan du själv har någon aning.


1. Sjukdomar


Det verkar otroligt, men hundar kan faktiskt känna om du är sjuk. Det har att göra med deras fantastiska luktsinne. Hundars luktsinne kan vara 10 000 till 100 000 gånger starkare än människans. Det är som att känna lukten av en tesked socker i tre miljoner liter vatten.


Enligt en amerikansk studie kan hundar till exempel lukta sig till prostatacancer, med 98 procents säkerhet. En specialtränad hund kan alltså lukta sig till cancertumörer, på samma sätt som att de kan lära sig söka efter droger eller människor som gått vilse.

2. Graviditet


Många kvinnor har upptäkt att deras hund beter sig annorlunda mot dem när de är gravida. De kan till exempel bli mer överbeskyddande och söka mer närhet. Ibland har hunden upptäckte att matte är gravid innan hon vet det själv. Det finns även kvinnor som berättar att deras hundar vill ligga med huvudet på deras mage, trots att de i vanliga fall inte brukar göra så.


Även detta beteende kan bero på deras fantastiska luktsinne. När en kvinna blir gravid händer det massa saker i kroppen och även om hon inte märker det själv, så kan hennes dofter ändras.

3. Naturkatastrofer


Det finns flera exempel på både hundar och andra djur som känt på sig jordbävningar eller stormar. De kan bli oroliga och rastlösa, och det händer även att de flyr ut ur huset strax innan jordbävningen inträffar. Som om de vill varna sin familj om vad som är på väg att hända.


1975 räddades många liv i staden Haichengin i Kina. De beslutade sig för att evakuera hela staden, bara baserat på att djuren betedde sig konstigt. Ett par dagar senare inträffade en jordbävning som uppmätte 7.3 på richterskalan.

Vi har tidigare berättat om jönköpingsbon Lennart Rydén som blev varnad av en gatuhund strax innan en jordbävning i Nepal. Hunden skällde så mycket så att Lennart vaknade, och han och dottern kunde ta sig ut innan skalvet började.

Det är oklart exakt vad som gör att djur kan känna på sig jordbävningar i förväg, men de har både bättre hörsel och kan känna skakningar i marken bättre än vad vi människor kan.

4. Mänsklig generositet


Hundar är väldigt observanta, de vet vi redan. De kan faktiskt känna på sig om du är generös mot andra människor.


Under ett experiment utfört av ett universitet i Milano testade man att låta en grupp skådespelare dela sin mat med en hemlös man, medan en annan grupp sa åt mannen att lämna platsen. Efteråt försökte skådespelarna att ropa på hunden samtidigt. Nästan alla hundarna valde att gå till de personer som varit snälla mot den hemlösa mannen, och ville inte gå i närheten av den andra gruppen.

Vi visste redan att hundar kan känna skillnad på en snäll och en arg röst, men det här experimentet visar att de även kan förstå generositet mellan människor.

5. Fientlighet mellan människor


Hundar har en fantastisk förmåga att känna på sig vad vi känner och tycker om andra människor. Om vi känner oss hotade av en person, så kommer även hunden känna sig hotad och kanske vilja skydda dig.


På samma sätt kan hunden känna om du blir glad, ledsen eller stressad. Så om din hund beter sig konstigt eller oroligt, fundera över dina egna känslor och om det kan vara orsaken!

6. Anfall kopplade till diabetes


Idag tränas många hundar till att känna igen olika symptom och hjälpa människor som lever med olika sjukdomar. Till exempel kan hundar känna på sig när en person med diabetes får för lågt blodsocker, eller hypoglykemi som det också kallas.

http://www.newsner.com/forskning-visar-sa-kan-hundar-radda-liv-genom-att-avsloja-dolda-sjukdomar/om/djur-2

Av xenia alpkut - 14 september 2017 11:30

Epilepsihundar är alarmerande servicehundar som hjälper människor med epilepsi. Uppgiften är att varna inför ett annalkande anfall samt larma när anfallet brutit ut. En epilepsihund kan känna av att ett anfall är på väg upp till 40 minuter innan det inträffar. Det är oklart vad det är hunden reagerar på: om hunden kan känna av att den elektriska spänningen i hjärnan förändras eller om det annalkande anfallet medför att något doftämne ändras. Hur hundarna får lära sig att markera och varna är individuellt anpassat efter vad som passar hund och ägare. I vissa fall får hunden lära sig att hämta en vattenflaska eller en medicindosa så att anfallet i bästa fall kan hävas. Hunden får även lära sig att larma när ett anfall väl brutit ut. Det kan vara att antingen uppmärksamma människor i omgivningen eller att aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket.

Enligt Hjälpmedelsinstitutet fanns det under 2010 sju epilepsihundar i Sverige, och då räknades både färdigutbildade hundar och hundar under utbildning.[1]


https://sv.wikipedia.org/wiki/Epilepsihund

Av xenia alpkut - 14 september 2017 10:00

  'Orkanen Irma har slagit till mot USA och väntas röra sig upp längs Floridas västkust. 

Natten till måndag väntas den slå till hårt mot Tampa-området – där svenskan Amanda Jonegård, 28, bor och studerar.

Men 28-åringen har valt att inte evakuera. 

– Jag tänkte att det nog inte blir så pass illa och när jag väl insåg faran så kändes inte bilköer som en bättre plan, säger hon. 

Sofia Palm, 21, befinner sig på ett hotell i Orlando tillsammans med sin mamma och dotter.

– Man känner sig fortfarande maktlös. Jag vet inte vad som väntar oss, säger hon. 

Sju miljoner har evakuerat och tre personer har dött till följd av Irma som nådde Floridas kust under söndagseftermiddagen svensk tid. 

Klockan 15.10 svensk tid nådde Irma Cudjoe Key – som ligger i lower Florida Keys – där vindhastigheter har uppmätts till 210 kilometer i timmen. Orkanen fortsätter nu norrut med en hastighet på cirka 15 kilometer i timmen. 

I natt lokal tid väntas den nå Tampa Bay-området. 

Svenska Amanda inväntar orkanen

Amanda Jonegård, 28, bor och studerar i Hillsborough County som ligger i närheten av Tampa. 

Hon har valt att inte evakuera utan kommer att stanna i staden där det i skrivande stund råder något form av lugn före storm. 

– Det är mer duggaktigt regn, men det blåser lite. De skickar tornado-varningar just nu. Jag skulle egentligen kört till en kompis men jag valde att vänta för jag är lite mer rädd för tornados än orkanen. De är så snabba och jagar nästan. säger hon. 

 

AFP skriver att Tampa Bay ses som det mest sårbara området när orkanen tar sig längre norrut. Lokala myndigheter har uppmanat boende att åka till härbergen vid behov. Irma väntas ha nedgraderats till en nivå tre när den når Tampa i natt svensk tid.  

å är vi nog lite körda"

Amanda Jonegårds grannar har spikat upp plywood-skivor i väntan på orkanen. 

– Många har spikat igen sina fönster och skyddat sig och köpt mat. Ganska många har redan evakuerat och tog sina bilar och bara körde norrut. Men mina grannar är kvar här än så vi har lite tro, säger Amanda. 

Hur kommer det sig att du valde att inte evakuera? 

– Jag tänkte att det nog inte blir så pass illa och när jag väl insåg faran så kändes inte bilköer som en bättre plan. Det finns något spännande med att stanna och se allt hända, och att kunna ta hand om huset. 


Orkanen väntas drabba området under cirka 14 timmar och många fruktar den stigande vattenytan. 


Foto: PRIVAT

– Jag bor i ett tvåvåningshus, ett så kallat Townhouse som är som lägenheter. Jag har en sjö precis bredvid mig och om den stiger så mycket som de säger så kommer det in vatten i huset tror jag. Alla vi som bor här är nog lite körda om det blir så mycket som de säger att det kan vara, säger Amanda Jonegård. 

Hotell i Orlando avvisar folk

Sofia Palm, 21, som Expressen talade med för ett par dagar sedan, befinner sig nu på ett hotell i centrala Orlando med sin mamma och dotter. Där känner de sig förhållandevis trygga. 

– Nu ösregnar det och blåser lite, men det är ju inatt orkanen ska komma. Snart stängs dörrarna så folk passar på att gå ut med hundarna nu. Nu verkar stämningen lite bättre. Det har varit jätteoroligt, säger hon till Expressen vid 16-tiden, lokal tid.

– Vi hade tur att vi åkte upp en dag innan alla andra. Det är fullt överallt, säger Sofia Palm, och berättar att det kommit folk till hotellet som tvingats vända eftersom det nu är helt fullt.  

 

"Man känner sig maktlös"

När Expressen pratar med henne har Irma precis nedgraderats till kategori två. 

– Det har lugnat mig lite att den har gått ner till två. Det är inte så orolig stämning som det var i går och imorse. Man känner sig fortfarande maktlös, och känner rädsla och oro. Jag vet inte vad som väntar oss. Min största oro är för att min dotter ska bli rädd. För folk säger att det ska låta väldigt högt, säger Sofia Palm, som ändra hoppas att hotellets stormsäkra fönster ska dämpa oljudet. 

– Det känns overkligt. Man tänker inte att det här kan hända oss, fortsätter hon.   

http://www.expressen.se/nyheter/amanda-jonegard-28-invantar-orkanen-irma/


 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16
17
18
19
20 21 22 23
24
25 26 27 28 29
30
<<< September 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se