Alla inlägg den 28 september 2017

Av xenia alpkut - 28 september 2017 13:49

Levern (grekiska hepar, latin iecur) är ett inre organ hos ryggradsdjurBlodet pumpas genom levern och utsätts där för enzymer (bland annat cytokrom P450) som kan bryta ner många olika sorters molekyler. Restprodukterna lämnar sedan kroppen med avföringen, eller återupptas av blodet och rensas en andra gång av njurarna.[1]Funktion i människokroppen[redigera | redigera wikitext]

Levern är människokroppens största körtel och det näst största organet efter huden. Den väger mellan 1200 och 1500 g.

Levern bryter ner sockerarten fruktos till glukos och andra monosackarider, de senare efter omvandling till glukos. Glukosen lagras i levern som en lätt rörlig energireserv, i form av glykogen. Glykogen lagras även i muskler. Levern har specifika enzymer som kan bilda glykogen från glukos. Den kan också lagra glukos för att tillgodose energibehovet i omkring 12 timmar.

Förutom glykogen lagras även proteiner, vissa fettermineral och vitaminer (t.ex. vitamin A och B12 som kan lagras för flera års behov). Dessa ämnen kan antingen förbrännas i levercellen eller avges i blodet i obunden form (t.ex. glukos), eller bundet till en bärare (till exempel triglyceriderbundna till lipoproteinkomplex, (kolesterteroler). Levern omvandlar vitaminer och hormoner (till exempel tyroxin) till mer aktiva former.

Levern producerar galla som lagras i gallblåsan för vidare transport ut i tolvfingertarmen. Gallan höjer pH värdet och hjälper till vid matspjälkningen av främst fetter. Vissa andra nedbrytningsprodukter som bildas i levern utsöndras via gallan (ut med avföringen). Till exempel hemoglobinet från nedbrytningen av uttjänta erytrocyter i mjälten och som transporterats från denna via portvenenporta venae. Den slutprodukt som fås av denna nedbrytningprocess kallas bilirubin som ger både avföring och urin dess färg. Bilirubin utsöndras från levern med gallan.

Levern tar också hand om de flesta gifter som kan förekomma i blodet, till exempel etanol och läkemedel, samt hormoner och kalcium som normalt ska renas där. Där metaboliseras många av gifterna till andra ämnen. Metaboliterna och gifterna kan antingen följa gallan ut ur kroppen genom avföringen, eller - vilket oftast sker - återupptas av blodet och sedan hamna i njurarna som rensar bort gifter och metaboliter vilka då utsöndras ur kroppen med urinen. De gifter som inte levern lyckas bryta ner till overksamma ämnen kommer att finnas kvar i kroppen tills njurarna kan ta hand om dem, varigenom giftets effekt förlängs.[1][2]

Levern syntetiserar även protein som albumin och andra plasmaproteiner, glukos, kolesterol och fettsyror. Plasmaproteiner är viktiga för blodets förmåga att koagulera. Vid brist på aminosyror kan inte levern skapa plasmaproteiner, vilket kommer att leda till att vatten diffunderar ut i vävnaden omkring blodkärlen. Detta leder till att det kommer att bildas ödem. Denna sjukdom kallas kwashiorkor. Den ses nästan uteslutande hos barn i fattiga delar av Afrika. Barn behöver mycket proteiner och eftersom det kan råda brist på mat får de då inte i sig de essentiella aminosyrorsom kroppen behöver.

Anatomi och fysiologi[redigera | redigera wikitext]

En vuxen människas lever väger omkring 1,5 kg. Levern är placerad på höger sida högst upp i buken precis under revbenen och över magsäcken som ligger till vänster. Levern brukar delas in i 4 lober, den högra (lobus dexter) och den vänstra (lobus sinister) syns på framsidan medan lobus caudatus och lobus quadratus är synliga på baksidan (tillsammans med hö/vä lober). Loberna separeras av det skärformade ligamentet (lig. falciforme hepatis). På baksidan finner man även hilus där kärlen entrar/lämnar levern, bland annat finner man arteria hepatica (syrerikt och näringsfattigt blod), vena portae (syrefattigt och näringsrikt blod) och vv. hepaticae (syrefattigt blod som tömmer sig i vena cava inferior). På baksidan finns även gallblåsan (vesica felleae) som är förvaringsplats åt gallan (notera att levern producerar den galla som kommer hit). Gallan tömmer sig via ductus cysticus till ductus choledochus som i sin tur mynnar i duodenums (tolvfingertarmen) papilla vateri tillsammans med ductus pancreaticus (från bukspottkörteln). Gallans utsöndring påverkas av olika faktorar som till exempel CCK (cholecystokinin) vilket utsöndras av enterocyterna (tarmceller) när framförallt fettrik mat kommer till duodenum. CCK inhiberar även ventrikeln (magsäcken) från att fortsätta tömma. Gallans uppgift är att finfördela fettet till mindre droppar så pankreassaftens lipas (fettnedbrytande enzym) lättare kan komma åt. Gallan innehåller gallsalter, kolesterol och gallpigmentet bilirubin som ger gallan dess gröna färg. Bilirubin bildas från nerbrutna röda blodkroppar (erythrocyter) och ger också avföringen dess brunaktiga färg.

Levern förses med blod från portvenen som kommer direkt från tarmarna med näringsrikt blod vilket står för 75 % av inflödet. Portavenen förgrenar sig i levern till mindre kärl som kallas för venoler, dessa dräneras i hålrum vid namn sinusoider.

Det övriga blodflödet kommer från leverartären som försörjer lever och gallblåsan med syresatt blod. Leverartären förgrenar sig i levern till arterioler som även de dräneras i sinusoiderna. Blodet inne i sinusoiderna är dels i kontakt med så kallade Kupfferceller men framförallt med levercellerna, hepatocyterna. Hepatocyterna är ansvariga för att rena blodet från skadliga ämnen (se xenobiotika). Kupfferceller är en form av makrofager, det vill säga immunceller, som avlägsnar bakterier och viruspartiklar från cirkulationen.

Alla sinuisoider dräneras sedan i vener som går ihop till den stora levervenen som lämnar organet.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Lever

ANNONS
Av xenia alpkut - 28 september 2017 13:33


Sammanfattning

Allmänt

En njurtransplantation innebär att man får en ny njure inopererad som ersätter de man själv har och som inte längre fungerar. Man kan få en ny njure från en levande eller från en nyligen avliden person.

Förberedelser

Om man ska få en njure från en levande donator kommer man oftast till sjukhuset en till två dagar före den planerade operationen. Ska man istället få en njure från en nyss avliden givare är tiden begränsad eftersom den nya njuren måste opereras in så snart som möjligt. Då blir man kallad till sjukhuset bara några timmar före transplantationen.

Man får lämna blodprover och gå igenom kompletterande undersökningar som EKG och lungröntgen. Innan operationen får man tvätta sig noga för att minska risken för att få en infektion efteråt.

Hur går behandlingen till?

Innan man kommer till operationsavdelningen får man lugnande medicin och under själva operationen är man sövd.

Den nya njuren opereras in strax ovanför ena ljumsken och de gamla njurarna lämnas kvar. Kirurgen ansluter den nya njurens blodkärl till de blodkärl som går till benet och urinledaren från den nya njuren till urinblåsan.

En njurtransplantation tar två till tre timmar.

 

https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Behandlingar/Njurtransplantation/

ANNONS
Av xenia alpkut - 28 september 2017 13:00

arter som regelbundet häckar i Sverige (H) arter vars status som regelbunden häckningsfågel är osäker (h) flyttfåglar som uppträder i Sverige på regelbunden basis (F) tillfälliga gäster som anträffats i mer än 200 exemplar (T) För alla observerade fågelarter i Sverige, inklusive rariteter, se Lista över fågelarter observerade i Sverige (taxonomisk) Innehåll [dölj] 1 Änder (Anatidae) 2 Skogshöns (Tetraonidae) 3 Fälthöns (Phasianidae) 4 Lommar (Gaviidae) 5 Doppingar (Podicipedidae) 6 Liror (Procellariidae) 7 Nordstormsvalor (Hydrobatidae) 8 Sulor (Sulidae) 9 Skarvar (Phalacrocoracidae) 10 Hägrar (Ardeidae) 11 Storkar (Ciconiidae) 12 Hökartade rovfåglar (Accipitridae) 13 Fiskgjusar (Pandionidae) 14 Falkar (Falconidae) 15 Rallar (Rallidae) 16 Tranor (Gruidae) 17 Strandskator (Haematopodidae) 18 Skärfläckor (Recurvirostridae) 19 Pipare (Charadriidae) 20 Snäppor (Scolopacidae) 21 Labbar (Stercorariidae) 22 Måsfåglar (Laridae) 23 Alkor (Alcidae) 24 Duvor (Columbidae) 25 Gökar (Cuculidae) 26 Tornugglor (Tytonidae) 27 Ugglor (Strigidae) 28 Nattskärror (Caprimulgidae) 29 Seglare (Apodidae) 30 Praktfåglar (Coraciiformes) 31 Hackspettar (Picidae) 32 Lärkor (Alaudidae) 33 Svalor (Hirundinidae) 34 Ärlor (Motacillidae) 35 Sidensvansar (Bombycillidae) 36 Strömstarar (Cinclidae) 37 Gärdsmygar (Troglodytidae) 38 Järnsparvar (Prunellidae) 39 Trastar (Turdidae) 40 Flugsnappare (Muscicapidae) 41 Sylvider (Sylviidae) 42 Kungsfåglar (Regulidae) 43 Skäggmesar (Panuridae) 44 Stjärtmesar (Aegithalidae) 45 Mesar (Paridae) 46 Nötväckor (Sittidae) 47 Trädkrypare (Certhiidae) 48 Pungmesar (Remizidae) 49 Gyllingar (Oriolidae) 50 Törnskator (Laniidae) 51 Kråkfåglar (Corvidae) 52 Starar (Sturnidae) 53 Sparvfinkar (Passeridae) 54 Finkar (Fringillidae) 55 Sporrsparvar (Calcariidae) 56 Fältsparvar (Emberizidae) 57 Se även 58 Källa.’


https://sv.wikipedia.org/wiki/Lista_%C3%B6ver_f%C3%A5glar_i_Sverige

Av xenia alpkut - 28 september 2017 12:56

 

  Fåglar (Aves) är en klass tvåbenta, endoterma (jämnvarma), äggläggande ryggradsdjur med näbb, vingar och fjädrar. De flesta fåglar kan flyga, men inte alla. Det finns idag mellan 9 000 och 10 000 olika fågelarter i världen, beroende på hur man räknar, vilket gör dem till de mest skiftande landryggradsdjuren. De bebor ekosystem över hela jordklotet, från Arktis till Antarktis. Fåglar varierar i storlek från den 5 centimeter stora bikolibrin till den 2,7 meter stora strutsen. Fossilfynd tyder på att fåglarna utvecklades från dinosaurier under juraperioden, för omkring 150–200 miljoner år sedan. De flesta paleontologer betraktar fåglarna som den enda kladen av dinosaurier som överlevde krita/tertiär-utdöendet för ungefär 65,5 miljoner år sedan.

Det som särskiljer fåglar från alla andra djur är deras fjäderdräkt. Karakteristiskt för nutida fåglar är dessutom att de har en näbb utan tänder, att de lägger ägg med hårda skal, har hög metabolism, ett hjärta med fyra kamrar, spolformade kroppar, och ett lättviktigt men starkt skelett. Alla fåglar har främre extremiteter som utvecklats till vingar och de flesta kan flyga, med några undantag, däribland strutsfåglarpingviner, och ett antal olika endemiska arter på öar. Fåglarna har också unika matspjälknings- och respirationssystem som är mycket anpassade till flygning. Vissa fåglar, särskilt kråkfåglar och papegojor, är bland de mest intelligenta av djurarter. Ett antal fågelarter har observerats tillverka och använda verktyg, och många sociala arter uppvisar kulturell förmedling av kunskap över generationer.

Många arter genomför långdistansflyttningar, och många utför kortare oregelbundna rörelser. I normalfall räknar man med att en adult fågel energimässigt har tre årliga huvudposter: häckningruggning och flyttning. För stannfåglar är övervintring i kallt eller extremt torrt klimat en av huvudposterna istället för flyttningen.[3] Fåglar är sociala; de kommunicerar med användning av visuella signaler och genom sång, och deltar i sociala beteenden som kooperativ häckning och jakt, flockbildning, och mobbning mot predatorer. Det stora flertalet fågelarter är socialt monogama, vanligen för en häckningssäsong åt gången, ibland i åratal, men sällan för livet. Andra arter har häckningssystem som är polygyna ("många honor") eller, sällsynt, polyandriska ("många hanar"). Ägg läggs vanligen i ett rede och ruvas av föräldrarna. De flesta fåglar har en lång period efter kläckningen då föräldrarna tar hand om ungarna.

Många arter har ekonomisk betydelse, mestadels som källor till mat som utvinns genom jakt eller lantbruk. Vissa arter, särskilt sångfåglar och papegojor, är populära som sällskapsdjur. En annan användning är skörd av guano (spillning) för användning som gödsel. Fåglar har framträdande roller i alla aspekter av mänsklig kultur från religion till poesi till populärmusik. Omkring 120–130 arter har dött ut som en följd av mänsklig aktivitet sedan 1600-talet, och ytterligare hundratals innan dess. För närvarande är ungefär 1 200 fågelarter hotade av utrotning av mänsklig aktivitet, fastän det görs insatser för att skydda dem.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A5glar

Av xenia alpkut - 28 september 2017 11:17


På Internet fins om Svampförgiftning.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16
17
18
19
20 21 22 23
24
25 26 27 28 29
30
<<< September 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se