Alla inlägg den 23 oktober 2017

Av xenia alpkut - 23 oktober 2017 15:07

Skandalläkaren Paolo Macchiarini har valt tystnaden i fyra månader.

Men i en intervju med Läkartidningen kommenterar han nu allt som hänt sedan skandalerna om de konstgjorda luftstruparna uppdagades – och han slår ifrån sig.

Bland annat hävdar Macchiarini att beslutet om att använda luftstruparna inte var hans.

– Komplikationerna är inte relaterade till transplantatet, säger han till Läkartidningen och förklarar att "jag är inte Gud. Vi gör alla misstag".Turerna kring skandalläkaren på Karolinska institutet, Paolo Macchiarini, har varit många. Men i fyra månader har det varit tyst från den nu avskedade läkaren.

Till Läkartidningen säger han nu – för första gången – att han haft fullt upp med att bemöta alla anklagelser som riktats mot honom.

Bland annat säger Macchiarini att han utgår från att han kommer förklaras oskyldig till den utredning som nu pågår. Angående avskedsbeslutet från Karolinska institutet skyller Macchiarini på medietrycket.

– Personligen tänker jag att det var något som gjordes väldigt hastigt utan att tala med mig och baserat på preliminära bevis som i de flesta fall är grundlösa, och det är synd att KI på grund av medietryck tagit ett sådant beslut bara för att hitta en syndabock.

Läkartidningen: Finns det något särskilt som du ångrar i dag?

– Nej, jag ångrar att detta har tagit den här vändningen. Jag förväntade mig inte att något sådant här skulle drabba någon som inte kommer från Sverige. Jag hade förväntat att man skulle visa mer respekt och göra mer noggranna utvärderingar innan man attackerar någon för att ha felat.

Vidare förklarar Macchiarini att "jag är inte Gud. Vi gör alla misstag".

"Beslut togs på konferens"

Macchiarini får i intervjun också frågor om kritiken som framförts, bland annat om att operationerna utfördes utan tillräckligt vetenskapligt stöd. I dag är 6 av de 8 patienterna som fick syntetiska luftstrupar döda, några under väldigt plågsamma former. En har opererat bort strupen, enligt Läkartidningen.

Men skandalläkaren, som i dag har sin bas i Spanien, poängterar att patienten som avled först sedan innan var sjuk och skulle dö – och att det inte var han själv som tog beslutet att "experimentera".

– När jag kom var jag knuten till CLINTEC-institutionen och ÖNH-kliniken och när den första patienten remitterades diskuterade vi situationen i en multidisciplinär konferens och vi landade i slutsatsen att patienten hade sex månader kvar att leva eftersom det inte fanns några behandlingsalternativ. Vi diskuterade möjligheterna till en transplantation med donerad strupe, men jag sa att vi inte var redo för det för vi hade inte personal och labbresurser. Därför var vi tvungna att leta efter alternativ och eftersom jag samarbetade med en forskare vid University College i London som gjort mycket prekliniska studier och även djurstudier med det här materialet, frågade jag honom om det vore möjligt att tillverka ett transplantat för den här patienten. Det var så det började, och de som kritiserar ska vara medvetna om att det finns hundratals artiklar om stordjursstudier av transplantationer med syntetiska luftrör.

Ser sig som oskyldig

Macchiarini i dag inte döma ut sin egen kritiserade metod som har använts på flera patienter som sedan avlidit. Han hävdar att KI var med i beslutsprocessen när det gällde transplantationerna.

Något de förnekat.

– OK, men jag tycker att det finns tillräckliga bevis i Sverige och Ryssland som bevisar motsatsen, säger Macchiarini till Läkartidningen.

– När du befinner dig i frontlinjen löper du risk att bli angripen, och det har vi blivit av de så kallade visselblåsarna, Men jag hoppas att alla i Sverige betraktar oss som oskyldiga innan vi dömts för något.

ANNONS
Av xenia alpkut - 23 oktober 2017 15:00

Skandalomsusade kirurgen Paolo Macchiarini är tillbaka i Sverige och på Karolinska.

Men nu är den avskedade kirurgen inte här för att operera in syntetiska luftstrupar. Utan för att försvara sig.

I en intervju med Expressen säger han att Karolinska hela tiden känt till hans verksamhet. Paolo Macchiarini säger också att han tänker stämma Karolinska institutet för att de sparkat honom.

– Det som påståtts i svensk tv är helt falskt. Jag är övertygad om att sanningen ska komma fram och jag litar på den svenska rättvisan, säger han.MACCHIARINIAFFÄREN - DETTA HAR HÄNT

Paolo Macchiarini, född 1958, är en italiensk läkare och forskare. Paolo Macchiarini rekryterades 2010 till Karolinska institutet efter att ha genomfört transplantationer med luftstrupar från avlidna donatorer.

2011 genomförde han världens första transplantation av en konstgjord luftstrupe på en patient vid Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini genomförde därefter flera sådana operationer. De betraktades till en början som lyckade.

2013 beslöt Karolinska universitetssjukhuset att stoppa operationerna då operationsmetoden bedömdes som misslyckad. I dag har sex av åtta patienter som opererats med metoden avlidit.

2014 i augusti anmäler fyra läkare på Karolinska universitetssjukhuset Paolo Macchiarini till KI:s rektor för att ha förvanskat resultaten av operationerna i sex vetenskapliga artiklar. Anmälan görs senare även till Läkemedelsverket och Centrala etikprövningsnämnden, som överlåter ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. En belgisk forskare, Pierre Delaere, anmäler även Paolo Macchiarinis artikel i Lancet för forskningsfusk.

2015 i april polisanmäler Läkemedelsverket brott mot läkemedelslagen, eftersom det inte inhämtats tillstånd för klinisk prövning före operationerna. Åklagare inleder sedan en förundersökning om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

2015 i maj. Den externa utredaren Bengt Gerdin redovisar åtskilliga fall av oredlighet i artiklar i form av bristande överrens­stämmelse med journaldata.

2015 i augusti frias Paolo Macchiarini från forskningsfusk av KI:s rektor Anders Hamsten, även om han anses ha agerat oaktsamt. Det slås dessutom fast att Paolo Macchiarini inte ägnat sig åt forskning, utan åt sjukvård. Den externe granskaren Bengt Gerdin är kritisk.

2016 i januari. Tidningen Vanity Fair skriver en artikel om stjärnkirurgens privatliv där det även framkommer uppgifter om felaktigheter i cv:t. KI:s personalavdelning utreder och anser att han medvetet kommit med falsk eller missledande information i sitt cv.

SVT sänder Dokument inifråns serie om Paolo Macchiarini, Experimenten. KI:s rektor Anders Hamsten kallar omständigheterna kring Macchiarinis operationer i Ryssland för ”oacceptabla”.

2016 i februari. Karolinska universitetssjukhuset tillsätter en intern granskning av operationerna. Detta kritiseras och granskningen får sedan en extern utredare. KI aviserar att institutet avser att avskeda Paolo Macchiarini. KI återupptar utredningen om forskningsfusk, och begär yttrande från CEPN, Centrala Etiksprövningsnämnden.

2106 i mars. Regeringen beslutar att byta ut delar av Karolinska institutets styrelse, konsistoriet. Personalansvarsnämnden på Karolinska institutet fattar beslut om att Paolo Macchiarini ska få sparken.

2016 i maj. 14 olika utredningar eller översyner pågår eller är planerade som en följd av Macchiariniaffären, allt ifrån polis och åklagares förundersökning om brott till utredning om hur misstänkt forskningsfusk hanteras av universiteten. Paolo Macchiarini reser till Stockholm för att försvara sig i två av de pågående utredningarna. Han bryter också tystnaden och talar med media. Macchiarini hävdar att Karolinska vetat allt om hans verksamhet och meddelar att han tänker vidta rättsliga åtgärder mot Karolinska institutet för att de avskedat honom.

Källor: Läkartidningen, Dagens Medicin.


Det är en lågmäld Paolo Macchiarini som besöker Expressens redaktion på onsdagskvällen för en intervju. Paolo Macchiarini har med sig en bandspelare för att själv dokumentera vårt samtal, så att han ska bli rätt citerad.

– Det är inte riktat mot dig personligen, men jag har blivit så misshandlad av svenska medier. Jag är i den oturliga situationen att jag inte kan lita på någon.

Kirurgen som var Karolinskas supervärvning är nu i centrum för den största medicinska skandal vi haft i Sverige på många år. Macchiarini var först i världen med att operera in en konstjord luftstrupe på en patient. Operationen skedde vid Karolinska universitetssjukhuset år 2011 och blev mycket omskriven. Sen fortsatte operationerna.

Stoppades 2013

De betraktades först som lyckade. Men 2013 stoppades de. Av åtta patienter som fått konstgjorda luftstrupar inopererade av Paolo Macchiarini har sex dött. En överlevande har fått den syntetiska luftstrupen borttagen, den sista har remitterats till USA och väntar på en transplantation med en normal luftstrupe.

Macchiariniaffären har skakat vård- och forskningssverige i grunden. Kulmen nåddes i januari, när SVT:s dokument inifrån sände tre granskande program om Macchiarini. Totalt är det nu 14 olika utredningar och översyner som pågår eller planeras, allt ifrån förundersökning om brott till utredning om hur misstänkt forskningsfusk hanteras av universiteten.

Paolo Macchiarini är här för att försvara sig i två av de pågående utredningarna - Karolinska institutets utredning om forskningsfusk och Karolinska universitetssjukhusets utredning om själva operationerna. Expressen har sökt Paolo Macchiarini upprepade gånger, men först nu vill han låta sig intervjuas. Han skickar också en sju sidor lång sammanställning av sin syn på det som har hänt.

– Jag har så mycket tid du vill ha, säger han.

Vad har du gjort sen SVT-dokumentären om dig sändes i januari?

– Jag har huvudsakligen varit upptagen med att samla information som behövs för att svara på alla anklagelser som gjorts av SVT, och med konsekvenserna av all mediebevakning, säger han.

Paolo Macchiarini säger hellre "vi" än "jag" under samtalet, och poängterar gärna att han har andra forskare och läkare på sin sida.

– Vi är förstås oroade över dessa falska påståenden och anklagelser som sänts, och som en direkt konsekvens har vi behövt reagera och ta fram dokument för att bevisa att det inte är sant.

– Jag vill bevisa att det vi gjort var i patienternas intresse och att vi inte begått forskningsfusk. Om jag vore skyldig skulle jag inte sitta här med dig.
https://www.expressen.se/nyheter/paolo-macchiarini-karolinska-visste-allt/

ANNONS
Av xenia alpkut - 23 oktober 2017 13:52

 
I kölvattnet av Harvey Weinsteins sexövergrepp i Hollywood, och den efterföljande hashtagen #metoo, har ett antal svenska män i högt uppsatta positioner pekats ut av kvinnor för att ha sexuellt trakasserad och förgripit sig på dem. En av dem är Martin Timell på TV4, som anklagas för att ha antastat och på flera sätt betett sig sexistiskt mot sina kvinnliga kollegor. Så här skriver bolagets vd, Casten Almqvist, i ett pressmeddelande.”Det globala uppropet #metoo har dessvärre visat sig vara både nödvändigt och inte en dag för tidigt. Tyvärr har vårt eget misslyckande bidragit till att debatten i Sverige kantrat och i många stycken kommit att handla om namngivningen av två medieprofiler snarare än den stora frågan om hur vi män behandlar våra kvinnliga medmänniskor – oavsett om de jobbar med TV4-program, i mediebranschen eller någon annanstans i samhället.”

Det aktuella blåsvädret kring Timell började med att hans före detta kollega i programmet Äntligen hemma, Lulu Carter, öppet liknade Martin Timell vid hollywoodproducenten Harvey Weinstein, på sitt Instagramkonto. Paula Fenjima, som arbetade tillsammans med Martin Timell i programmet Deal or no deal, 2009, publicerade också en bild på Instagram där hon påstår att Martin Timell ”greppade tag om hennes rumpa” flera gånger. Därefter följde flera anklagelser om rasistiska, sexistiska och homofoba kommentarer av programledaren. En Efter det har både en film, där Martin Timell skäller ut en kollega, och anonyma vittnesmål om att han kränkt en kvinnlig kollega i en badtunna på sitt landställe, publicerats i olika medier.TV4, som sänder både Äntligen hemma och Fuskbyggarna som Martin Timell programleder, har kritiserats för att inte ha hanterat anklagelserna tidigare. Under torsdagen fattade kanalen beslutet att ta Timell ur tjänst, och på fredagen kom också beskedet att lyfta alla program där Timell ingår, från tablån.

Av xenia alpkut - 23 oktober 2017 13:22


en ny tv-intervju kritiserar John McCain rika amerikaner för att ha undvikit tjänstgöring under Vietnamkriget – något som ses som en attack på Donald Trump, skriver CNN. 

Det är inte första gången som McCain riktat kritik mot den sittande presidenten.

Tidigare i veckan kallade han Trumps utrikespolitik för "falsk nationalism". 

Det var i en intervju i tv-kanalen C-Span som senatorn och tidigare presidentkandidaten John McCain talade om Vietnam-kriget. McCain kritiserade amerikanska höginkomsttagare som undvikit att gå ut i militärtjänst – något som får ses som en passning till president Donald Trump.

McCain, som själv var krigsfånge i fem år under Vietnamkriget, pekar i tv-intervjun ut rika amerikaner som kom undan militärtjänstgöring. President Trump fick uppskov fem gånger på sin kallelse till Vietnamkriget – fyra gånger för studier och en gång för hälsporre, skriver Washington Post.  Och det var just den typen av uppskov John McCain gick till attack mot.

– En aspekt av konflikten, som jag aldrig kommer tolerera, är att vi kommenderade ut landets låginkomsttagare, medan höginkomsttagarna hittade en doktor som kunde säga att de hade benspor, säger McCain till C-Span enligt CNN.  

– Det är fel. Om vi ska be varje amerikan att tjänstgöra, så ska varje amerikan tjänstgöra, fortsatte han.

John McCain om Donald Trump: "Falsk nationalism" 

McCain nämner inte Trump vid namn – men att den nuvarande presidenten både hade det gott ställt och fick uppskov från militärtjänstgöringen på grund av hälsporre är väl känt.

Det här är inte första gången som McCain och Donald Trump ligger i luven på varandra. McCain har tidigare ställt sig emot Trumps förslag att skrota Obamacare – något som Trump kallade för "helt fruktansvärt".  Bara två dagar före intervjuns inspelning höll McCain ett tal i Philadelphia där han kritiserade Trumps utrikespolitik, skriver Washington Post. Senatorn kallade politiken för "falsk nationalism". 

Trump slog senare tillbaka i en radiointervju.

– Jag är väldigt, väldigt snäll. Men vid en viss punkt slår jag tillbaka, och det kommer inte bli vackert.


https://www.expressen.se/nyheter/john-mccains-han-mot-presidenten-/

HEJ

Av xenia alpkut - 23 oktober 2017 12:20

  

Av xenia alpkut - 23 oktober 2017 12:00

Fibromyalgi (lat., fibro-, vävnad, gr. myo-, muskel, gr. algos-, smärta, syftande på muskel- och vävnadssmärta) eller fibromyalgisyndrom är ett medicinskt syndrom som främst kännetecknas av långvarig smärta och allodyni i så mån att relativt lätta tryck uppfattas som smärta.[1] Fibromyalgipatienter har ofta också andra symtom, såsom sömnsvårigheter, trötthet och stelhet.

Typiskt för fibromyalgi är att smärtan flyttar sig mellan kroppsdelarna, så det är olika delar av kroppen som för tillfället gör mest ont medan någon annan kroppsdel är helt eller så gott som smärtfri, och att smärtan varierar från dag till dag. Patienterna har framför allt ont i musklerna. Kriterier för att ställa diagnosen fibromyalgi är smärta som varat i minst tre månader och som är spridd över kroppen samt att patienten upplever smärta vid tryck på minst 11 av 18 särskilt definierade punkter. [2]

75 % av de drabbade har sömnstörningar och 70 % lider av så stor trötthet att detta är ett lika stort problem i vardagen som smärtan. 70 % av patienterna känner sig stela på morgonen. Vid svår fibromyalgi kan man även se kognitiva symtom såsom koncentrationssvårigheter, minnessvårigheter och svårigheter att hantera stress. [2]

Förutom i musklerna kan värken även finnas i lederna. [2] Även symtom som dysfagi, svårigheter att svälja, förekommer. [3] [4] magproblem och problem med urinblåsan,[5] parestesi, alltså domningar och stickningar,[6] och kognitiv dysfunktion.[7]Buskilla och Cohen konstaterar att "there are mounting data supporting comorbidity of fibromyalgia syndrome (FMS) and psychiatric conditions."[8] och refererar till åkommor såsom ångestdepression och posttraumatiskt stressyndrom. Inte alla med fibromyalgi upplever alla nämnda symptom.[9]

Fibromyalgi uppskattas drabba 2-4 % av befolkningen [8], omkring 9 av 10 drabbade är kvinnor. Det finns inget erkänt botemedel mot fibromyalgi, men vissa behandlingar har genom klinisk prövning visat sig vara effektiva för att reducera symptom, inklusive psykologiska eller beteendemässiga terapier,[10][11][12][13] medicin, patientutbildning och fysisk motion.


Etiologi

Orsakerna till fibromyalgi är oklara. Tidigare har sjukdomsbilden ofta ansetts psykosomatisk och patienterna fick ibland etiketten SVBK i journalen. [14]. Orsaker både i muskler, centrala nervsystemet och neuroendokrina störningar i det sympatiska nervsystemet har föreslagits. Hos 80% av patienterna börjar smärtan mer lokalt, och det har föreslagits att fibromyalgi utvecklas som en följd av mångårig lokal smärta genom att det långvariga inflödet av smärtimpulser till hjärnan påverkar nervsystemet. Mycket talar för att kroppens egna smärthämmande system, som dämpar "brussignaler" så dessa inte når fram till hjärnan fungerar sämre vid fibromyalgi. [2] En term som lanserats för att komma ifrån den gamla benämningen att fibromyalgi skulle vara psykosomatisk är att det är en neurosomatisk sjukdom vilket ordagrant betyder att sjukdomen är orsakad av nervsystemet, istället för som i psykosomatiska fall av psyket.[14]

 


https://sv.wikipedia.org/wiki/Fibromyalgi

Av xenia alpkut - 23 oktober 2017 12:00

Migrän är akuta anfall av sprängande huvudvärk som oftast pågår i ett halvt till ett dygn. Värken blir värre när du anstränger dig fysiskt och rör på huvudet. Orsaken är inte känd men migrän kan utlösas av till exempel stress, hormonförändringar eller viss mat och dryck. Risken att få migrän ökar om du har en släkting som har det. Migränanfall är nästan alltid ofarliga.


Huvudvärken kan komma plötsligt eller med olika symtom innan. En del får så kallad aura innan huvudvärken börjar. Aura kan vara synfenomen, sämre tal eller sämre känsel. Denna typ av migrän hette tidigare klassisk migrän men heter nu migrän med aura.

Problemen brukar minska efter 40-årsåldern. Barn kan också få migrän, men det är ovanligare. Anfallen hos barn är kortare och varar oftast en halvtimme till någon eller några timmar


En del får aura

Det vanligaste symtomet på aura är att du upplever synfenomen, som exempelvis ett växande tomt hål i synfältet, suddiga dallrande synintryck, sicksackmönster, blixtar, flimmer eller dubbelseende.

Du kan också få stickningar och domningar kring munnen och i ena armen. Det kan börja i handen för att sedan sprida sig upp längs armen. Du kan få svårt att styra kroppen och att prata som vanligt. Det kan också hända att du får förvrängd kroppsuppfattning.

Symtomen under aurafasen brukar vara likartade hos en och samma person, men kan variera en hel del mellan olika personer.


Auran kommer oftast före värken

Om du har migrän med aura är det vanligt att aurafenomenet kommer före huvudvärken. Auran varar oftast tjugo till trettio minuter, ibland upp till en timme. Efter det att auran börjat ge med sig brukar huvudvärken komma. Ibland kommer huvudvärken efter ett kort intervall. Auran kan även komma under huvudvärksfasen.

Det förekommer också migrän med enbart aura, utan någon huvudvärk. Detta blir vanligare med stigande ålder. Ibland kan det vara svårt att skilja cirkulationsrubbningar i hjärnan, till exempel stroke, från migränaura utan huvudvärk.

Efter anfallet

Efter migränanfallet kan du bli trött, lättirriterad och apatisk. Om du har haft ett kraftigt anfall kan du till och med känna dig mörbultad och slut upp till ett par dygn efteråt.https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Migran/

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12 13
14
15
16 17 18 19 20
21
22
23 24
25
26
27
28 29
30
31
<<< Oktober 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se