Alla inlägg den 1 november 2017

Av xenia alpkut - 1 november 2017 14:15


TV4-profilen Martin Timell som anklagas för kränkningar och sexuella trakasserier mot sina medarbetare har tagits ur tjänst. Nu uppger kanalen att samtliga program som Timell skulle ha synts i under hösten tas bort från tablån.


Flera kvinnor har gått ut på sociala medier under #Metoo och berättat att de utsatts för övergrepp och sexuella trakasserier av den folkkäre programledaren som under många år lett olika tv-program som Äntligen hemma och Deal or no deal.

– Det är bedrövligt och upprörande, verkligen inte okej, säger Åsa Sjöberg, TV4:s innehållsdirektör, till TV4-nyheterna.

Samtidigt kommenterar Martin Timell själv uppgifterna för första gången och erkänner tafsande samt säger att han ska ringa runt och be om ursäkt samt söka hjälp.

– Jag har inte fattat att jag har gjort folk jävligt illa. Jag har inte fattat att mitt beteende har varit grovt föråldrat, säger programledaren till Expressen.

– Jag har gjort saker som jag inte har menat något illa med. Som inte har varit avsedda som sexuella trakasserier.

SVT Nyheter har varit i kontakt med Martin Timell, som avböjer att ge ytterligare kommentarer och hänvisar till intervjun han gjort med Expressen. I intervjun säger han också att han tycker det var ett klokt beslut av TV4 att ta honom ur tjänst och att han är chockad över att han gjort så mycket fel.

Problem på redaktionen under långt tid

Redan under torsdagen togs Timell ur tjänst och under fredagen meddelade TV-kanalen att de program som han skulle medverkat i under hösten inte kommer att sändas.

Flera medarbetare har berättat för Expressen att Martin Timell har kränkt sina medarbetare på olika sätt och produktionsbolaget Meter uppger för SVT Nyheter att det funnits stora problem på Äntligen hemma-redaktionen i flera års tid, något som man försökt att jobba på.

– De nya uppgifter som nått oss är allvarliga och rimmar väldigt illa med det vi står för. De motsäger också den information vi hittills fått – att förändringarna som förra året vidtogs inom produktionen gällande arbetsmiljö, kultur och ledarskap har lett till att man kommit till rätta med de missförhållanden som tidigare uppdagats, säger Åsa Sjöberg i ett pressmeddelande.

Håller inte med om tystnadskultur

Till TV4-nyheterna säger Åsa Sjöberg att man nu ska utreda de uppgifterna som framkommit noggrant och därför tar Martin Timell nu timeout. Hon vill inte hålla med den om kritik om en tystnadskultur som framkommit internt och där flera vittnat om att ledningen känt till det här men inte gjort tillräckligt.

– Det håller jag inte med om. Vi har känt till att det varit problem men har nu fått veta att arbetsmiljön inte förändrats som vi trodde. Men nu finns det verkligen anledning att reflektera på om vi kunde gjort på ett annat sätt.

ANNONS
Av xenia alpkut - 1 november 2017 14:00

Kvinnan som säger sig ha blivit antastad av Martin Timell på en jobbfest polisanmäler honom nu för våldtäkt. TV4 välkomnar anmälan.

I samband med #me too-kampanjen har flera personer anklagat TV4-profilen Martin Timell för att ha kränkt och sextrakasserat medarbetare.

Han har tagits ur tjänst och alla program som Timell skulle ha synts i under hösten har plockas bort från tablån.

Kritiserar TV4-ledningen

En tidigare medarbetare har berättat att hon under en jobbfest 2008 blev sexuellt antastad av Martin Timell.

Kvinnan ska ha berättat om övergreppen för TV4-ledningen, som hon menar inte agerat.

Därför polisanmäler hon Timell

Nu väljer kvinnan att polisanmäla Martin Timell för våldtäkt.

– Om TV4 själv gjort det, hade inte jag behövt göra det. Men jag orkar inte prata mer om det som har hänt, utan hänvisar till min advokat Elisabeth Massi Fritz, säger hon. 

– Vi anser att det här är ett våldtäktsbrott. Det finns många skäl till att anmälan inte gjorts tidigare, men det är inget vi går in på nu, säger Elisabeth Massi Fritz.

Martin Timell har tidigare avböjt intervju med SVT Nyheter, men har sagt till Expressen att han erkänner tafsande. I dag har han valt att inte återkomma.

Så svarar TV4

I ett skriftligt meddelande skriver Magnus Törnblom, presschef på TV4, att man anlitat en advokatbyrå för en oberoende utredning:


”Vi välkomnar att kvinnan nu valt att polisanmäla. Det ligger i allas vårt intresse att den här händelsen utreds. Vårt fokus är att agera och säkerställa att situationer likt den det rapporterats om aldrig uppstår igen”, skriver han.

ANNONS
Av xenia alpkut - 1 november 2017 14:00

TV4 avslutar allt samarbete med Martin Timell

TV4 avslutar sitt samarbete med Martin Timell, med anledning av de senaste tidens uppgifter som framkommit.

I kölvattnet av skandalen kring TV4-profilen Martin Timell, där han anklagats för att bland annat ha utsatt kvinnor för sexuella trakasserier och uttryckt homofobiska och rasistiska kommentarer, höll TV4:s ledning under måndagen ett extrainkallat personalmöte. Där beslutades att bolaget bryter allt samarbete med programledaren.

Något som skulle skett för längesedan, menar TV4:s högste chef.

– Det var fel bedömning att inte reagera 2016, säger TV4:s VD Casten Almqvist som då var med och beslutade att gå vidare med produktionen trots att det framkommit signaler om att det förekom en dålig arbetsmiljö på redaktionen och anklagelser kring sexuella trakasserier.

Samtal med Timell hölls och ledningen kom fram till att programledaren fick fortsätta mot förutsättningar att han skulle bättra sig.

Hur har du kunnat missa det här?

– Det viktigaste för mig som ledare är att titta framåt så att det inte kan hända igen, säger Casten Almqvist och säger samtidigt att han inte anser sig ha blundat för situationen, trots att han kände till omständigheterna.

– I detta fall fick jag en sammanställning om hur man såg på situationen och de exempel på kraftfulla åtgärder man satte in för att han skulle sluta. Jag sa ja till detta, och de rekommendationerna var fel. Att jämföra det med att blunda är inte samma sak, säger Casten Almqvist till TV4 Nyheterna.

”Unket undantag”

Casten Almqvist menar att det som skett är ett ”unket undantag”, och att ledningen nu vidtagit åtgärder för att undvika att likanade situationer uppstår framgent.

– Därför har jag tillsatt en oberoende utredning för att se över att detta inte kan hända igen. Jag är trygg med förmågan att använda ett misslyckande till att bli en bättre ledare, säger Casten Almqvist till TV4 Nyheterna.

Ingen polisanmälan

TV4 har valt att inte polisanmäla händelsen, med anledningen av att detta ligger långt bakåt i tiden och att kvinnan i fråga som utsattes för de sexuella närmandena själv inte velat träda fram och anmäla. Men också för att händelserna inte rört TV4-personal, utan anställda på det produktionsbolag som anlitats.

Martin Timell har sedan dessa uppgifter framkommit varit avstängd från sin tjänst och programmet ”Äntligen hemma” har lyfts ur tablån, samtidigt som produktionen av programmet stoppas.

SVT Nyheter har sökt Martin Timell och Casten Almqvist för en kommentar kring TV4:s beslut.


https://www.svt.se/nyheter/inrikes/tv4-avslutar-allt-samarbete-med-martin-timell


Av xenia alpkut - 1 november 2017 14:00

 

Centrala etikprövningsnämnden anser att Paolo Macchiarini fuskade i sin forskning om syntetiska luftstrupar.

De har granskat sex artiklar där ”stjärnkirurgen” varit huvudförfattare.

– Läser man artiklarna så framgår det att det här är lyckade transplantationer och att det här är en framgångsrik metod, och det har inte varit det, säger Jörgen Svidén, kanslichef.


På begäran av KI har Centrala etikprövningsnämnden sett över sex artiklar där Paolo Macchiarini varit huvudförfattare, och granskat om de bryter mot etikprövningslagen.

Vilket man kommit fram till att de har gjort.


– Alla sex artiklarna är behäftade med oredlighet i forskning. Framförallt att man har förskönat resultat. I de här artiklarna låter man påvisa att operationerna och transplantationerna har varit mer lyckade än de verkligen har varit, säger Jörgen Svidén, kanslichef vid Centrala etikprövningsnämnden på Vetenskapsrådet.

”Förskönande information”

Nämnden fick in ärendet den 23 juni 2016.

De sex artiklarna handlar om transplantationer av syntetiska luftstrupar, som Macchiarini genomfört. Expertgruppen skriver i ett pressmeddelande att det har getts vilseledande och förskönande information om patienternas tillstånd, och att viktig information har undanhållits.

Författarna har även upp att de haft etikprövningstillstånd, vilket inte stämmer. Detta utgör också oredlighet i forskning, skriver nämnden.

Macchiarinis artiklar har publicerats bland annat i bland annat den framstående vetenskapliga tidskriften The Lancet. Tidningarna uppmanas att återkalla samtliga sex artiklar.

Friades från åtal

Den 12 oktober meddelade åklagare att det inte går att bevisa att Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till vare sig vållande till annans död eller vållande till kroppsskada, och kirurgen friades på samtliga punkter.

Detta trots att åklagare konstaterat att Macchiarini agerat oaktsamt och att operationerna innebar allvarligt risktagande.

– Vi har inte funnit att brott går att styrka, vilket beror på att vi inte kan bevisa att effekterna med hög sannolikhet hade uteblivit med en annan metod, sade kammaråklagare Jennie Nordin till Aftonbladet då.

Preskriptionstiden har gått ut

Trots att Centrala etikprövningsnämnden landar i slutsatsen att Paolo Macchiarini fuskat i sina forskningsartiklar så är det inte aktuellt med åtal.

Detta eftersom att preskriptionstiden för brotten är två år, och tiden har gått ut.

– Nu är det upp till Karolinska institutet att besluta om åtgärder. Det är KI som har begärt yttrandet från oss och det är de som är den beslutande myndigheten, säger Jörgen Svidén, kanslichef vid Centrala etikprövningsnämnden.


https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yeXvg/macchiarini-fuskade-med-forskning

Av xenia alpkut - 1 november 2017 00:15

 

    En hjärntumör eller intrakraniell neoplasi orsakas av icke-normala celler som bildas i hjärnan[1] och är en okontrollerad tillväxt av celler från hjärnkomponenter (primära tumörer) eller från tumörceller i andra områden av kroppen, metastaser.

Det finns två huvud-typer av hjärntumörer: maligna eller cancerösa tumörer och benigna tumörer.[1] Cancertumörer kan delas in i primära tumörer som börjar växa i hjärnan, och de som sprids från andra regioner som hjärnmetastaser.[2] Den här artikeln handlar huvudsakligen om de tumörer som startar i hjärnan. Det finns ett hundratal olika typer av sådana primära hjärntumörer med olika prognos och behandling.[3]

Alla typer av hjärntumörer kan ge symptom, som varierar beroende på vilken del av hjärnan som är drabbad.[1] Dessa inkluderar huvudvärkepileptiska anfallsynproblemkräkning, och förändrat medvetandetillstånd.[2] Huvudvärken är klassiskt sett värst på morgonen och slutar i och med kräkning.[1] Mer specifika problem inbegriper svårigheter med gång, tal eller sinnesupplevelser.[2][4] I och med att sjukdomen fortskrider kan medvetslöshet uppstå som följdsymptom.[4]


Symptom


Symptom på hjärntumör kan variera beroende på var i hjärnan tumören finns. Ett ökat tryck i hjärnan är relativt vanligt, vilket kan leda till huvudvärkillamåendekräkningar och dålig balans. Dessa besvär är dock långt mycket vanligare än hjärntumörer och har nästan alltid andra orsaker. Hjärntumörer kan också debutera genom neurologiska bortfall, som till exempel motoriska förändringar eller synförändringar. Även epilepsianfall hos tidigare icke-epileptiker kan vara ett symptom på hjärntumör. Personlighetsförändringar är ytterligare ett symtom som ofta omgivningen märker av före den drabbade själv.


Orsak och diagnos

I de flesta fall är orsaken okänd.[1] Riskfaktorer som ibland är involverade är bland annat ett antal olika genetiska syndrom såsom neurofibromatos såväl som utsättning för den kemiska substansen vinylkloridEpstein-Barr virus, och joniserande strålning.[1][2][4] Eftersom oro har väckts kring mobiltelefonanvändning, men stödet för denna oro är oklart.[4] De vanligaste typerna av primärtumörer hos vuxna är: meningiom och astrocytom som glioblastom.[2] Hos barn är den vanligaste typen medulloblastom.[4]


En första diagnos ställs vanligen genom medicinsk undersökning i samband med datortomografi eller MR-bildtagningstekniker.[1] Dessutom krävs en biopsi och mikroskopisk undersökning för att fastställa en specifik diagnos med gradering och tumörtyp.[2] Baser på fynden graderas tumörerna efter en skala i olika svårighetsgrader.[2]

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9
10
11
12
13 14 15 16 17 18 19
20 21
22
23
24 25 26
27
28
29
30
<<< November 2017 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se