Alla inlägg den 9 april 2018

Av xenia alpkut - 9 april 2018 21:00

Har du gammal medicin hemma? Släng den inte i soporna utan ta hand om medicinen på rätt sätt. – Överblivna läkemedel ska lämnas in på apoteket, säger Eva Fernvall vid Apoteket.

Trots ett antal informationskampanjer har svenskarna fortfarande en hel del att lära om hur man handskas med överblivna läkemedel.

Allmänheten kasserar drygt 1.000 ton (inklusive förpackningen) varje år. Men uppemot 250 ton hamnar i hushållsavfallet eller spolas ner på toaletten, enligt en utredning som Läkemedelsverket presenterade hösten 2012. Och det är inte bra för miljön.

Nyligen startade Apoteket Hjärtat en kampanj för att öka återvinningen.

– Det behövs regelbunden kommunikation kring det här. På våren är det många som flyttar och det är storstädningar så det är ett bra tillfälle, säger Erika Burlin Hellman vid Apoteket Hjärtat.

Samtidigt presenterade företaget även resultatet av en opinionsundersökning som visade att 60 procent av de tillfrågade inte lämnade in överblivna läkemedel. Män och unga var sämst på att återvinna.

Även statligt ägda Apoteket AB gick för en tid sedan ut och uppmanade att lämna in gammal medicin.

– I fjol samlade vi in 378 ton från allmänheten, säger kommunikationsdirektören Eva Fernvall.https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-ar-daliga-pa-gamla-lakemedel

ANNONS
Av xenia alpkut - 9 april 2018 18:49

Silvertärna (Sterna paradisaea) är en havsfågel inom familjen måsfåglar. Den är en flyttfågel som häckar i kolonier cirkumpolärt i arktiska och subarktiska områden i Europa, Asien och Nordamerika. Arten är känd för att vara det djur i världen som flyttar den längsta sträckan mellan sin häckningsplats och sina vinterkvarter, som återfinns i Antarktis. De populationer som flyttar längst flyttar cirka 40 000 kilometer årligen, vilket motsvarar ett varv runt jorden. På grund av dessa långa förflyttningar är silvertärnan den organism som sammanlagt får uppleva flest soltimmar per år.

Silvertärnan är en medelstor fågel med en djupt kluven stjärt. Den är till största delen vit med grå mantel, svart hätta, röd näbb och röda ben. Den är långlivad. Den äter främst fisk och små marina ryggradslösa djur. Den är en vanlig art med en uppskattad världspopulation på en miljon individer. Den globala populationstrenden för arten är inte känd, men mänsklig aktivitet har påverkat den sydligt häckande populationen negativt.ANNONS
Av xenia alpkut - 9 april 2018 18:30

För två år sedan var det så mycket skräp och prylar i Hanna Danmos lägenhet att det knappt gick att komma in där. Hanna har tvångssyndrom och lider av tvångsmässigt samlande. Men sedan hon fick hjälp är livet lättare – hon har till och med infriat drömmen om att få stå i rampljuset.

Att vara tvångsmässig samlare innebär att man är extremt rädd för att råka slänga något viktigt. Själva slängandet väcker ångest så i stället samlar man på sig.

I extrema fall handlar det om människor med hem fyllda av prylar, tidningar, kläder, sopor och disk från golv till tak. Oftast släpper de inte in folk i sina hem – det är allt för skamligt.

Kunde inte komma in i lägenheten

Hanna Danmo, 30, är en av dem. Hon bor i en lägenhet i Stockholmsförorten Skärholmen tillsammans med sin sambo Marcus och sina två katter. För ett par år sedan var bostaden så belamrad med prylar att det det var svårt att ta sig fram – kläder, tidningar, böcker, filmer, gamla papper och skåp som var fulla med skräp.

Men under de två senaste åren har Hanna haft två boendestödjare som hjälpt henne att slänga och rensa. Det finns fortfarande gott om prylar i lägenheten men kaoset är borta.

– Jag är rädd att missa något viktigt eller intressant som jag ska sakna i efterhand om jag slänger det – att slänga ger mig ångest, säger Hanna, som i dag har sällskap av sin boendestödjare – eller coach – Maria Liljegren från Frösunda.https://www.aftonbladet.se/halsa/article12277722.ab


Av xenia alpkut - 9 april 2018 17:15

Cancer är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar som kan uppstå i olika delar av kroppen. Cancersjukdomarna har olika symtom, olika prognos, och behandlas på olika sätt. En sak har de gemensamt: De uppstår på grund av att en eller flera celler förändras och utvecklas till cancerceller.

 

Cancerceller förökar sig okontrollerat. Till slut kan en cancertumör ha bildats. Cancertumören kan vara i vägen eller på andra sätt hindra kroppen från att fungera som den ska.

Det finns också godartade tumörer som inte är cancer.

Celldelningen – en komplicerad process

 

Allt i kroppen är uppbyggt av många miljarder celler. Till exempel består huden av hudceller och levern av leverceller. Cellerna behöver dela sig så att nya celler bildas. De ersätter gamla och skadade celler. På det viset kan kroppen växa och fungera. Olika celler delar sig olika ofta. Exempelvis delar sig en del blodbildande celler nästan varje dygn medan leverceller delar sig ungefär en gång i månaden. Vissa celler, som nervceller, kan dela sig ännu mer sällan.

När cellen ska dela sig fördubblar den först hela sitt innehåll. Sedan delar cellen på sig och blir två celler.

För det mesta fungerar celldelningen som den ska, men ibland kan det bli fel. Det kan ha uppstått en skada inuti cellen så att den har blivit förändrad. Förändrade celler som fortsätter att dela sig kan leda till cancer.


https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Cancer/Cancerformer-och-fakta/Fakta-om-cancer/Vad-ar-cancer/?ar=True

 

Av xenia alpkut - 9 april 2018 16:00

Symtom och komplikationer

Legionärssjuka yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Diarré förekommer ofta. Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar. Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent. Inkubationstiden är i regel fem till sex dygn men kan vara både kortare och längre, ofta anges två till tio dygn, men det finns exempel på ännu längre inkubationstid.

Legionellabakterierna kan också ge upphov till pontiacfeber, en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symtom med feber och muskelvärk. Inkubationstiden för pontiacfeber är från några timmar till två dygn. På röntgen syns inga lungförändringar. Tillfrisknandet sker spontant inom två till fem dygn. De personer som insjuknar i pontiacfeber är oftast personer utan bakomliggande sjukdomar.

Varför endast vissa personer får en typisk legionärssjuka, andra pontiacfeber, medan de flesta som utsätts för smittan förblir friska är oklart. Smittdosen, det vill säga det antal bakterier man får i sig, spelar sannolikt viss roll, men det finns inte några kända dos-respons samband. Personens hälsotillstånd är också av betydelse. Personer med nedsatt immunförsvar och till exempel storrökare ådrar sig legionärssjuka lättare. Enligt WHO är följande riskfaktorer för att insjukna i legionärssjuka:

 • ålder >40 år
 • kön – män är oftare drabbade än kvinnor
 • alkoholism
 • rökning
 • nyligen varit på resa
 • nedsatt immunförsvar – på grund av sjukdomstillstånd eller behandling
 • diabetes
 • nedsatt njurfunktion.

Diagnostik och behandling


Diagnos kan bland annat ställas genom att bakterier påvisas i luftvägssekret genom odling eller nukleinsyrapåvisning (PCR), eller genom att påvisa bakterieantigen i urin, alternativt att antikroppar mot legionellabakterien påvisas i patientens blod. Antikroppar hittas ibland hos personer som aldrig drabbats av legionärssjuka, vilket talar för att infektioner kan förekomma utan allvarliga symtom.

Av xenia alpkut - 9 april 2018 16:00

Legionärssjuka yttrar sig som en lunginflammation med oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. Diarré förekommer ofta. Sjukdomsbilden är ibland mycket allvarlig, särskilt då sjukdomen nästan alltid drabbar personer som av någon anledning har nedsatt immunförsvar. Dödsfall inträffar trots modern intensivvård och dödligheten är 5–20 procent. Inkubationstiden är i regel fem till sex dygn men kan vara både kortare och längre, ofta anges två till tio dygn, men det finns exempel på ännu längre inkubationstid.


Legionellabakterierna kan också ge upphov till pontiacfeber, en lindrigare självläkande sjukdom, med influensaliknande symtom med feber och muskelvärk. Inkubationstiden för pontiacfeber är från några timmar till två dygn. På röntgen syns inga lungförändringar. Tillfrisknandet sker spontant inom två till fem dygn. De personer som insjuknar i pontiacfeber är oftast personer utan bakomliggande sjukdomar.

Av xenia alpkut - 9 april 2018 00:00

Åtta personer smittades förra sommaren av luftburen legionella efter att bakterier spridits från ett kylsystem på ett tak i Kista.

Fyra av de smittade dog, rapporterar Mitt i Stockholm – men myndigheterna varnade aldrig allmänheten för smittan.

– Vi gjorde en avvägning, nyttan av att berätta eller att skrämma upp en hel stadsdel, säger Charlotte Larsson, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Stockholm till tidningen.


Smittan spreds med luften och de smittade patienterna bodde i Kista men även intilliggande områdena Rinkeby, Tensta och Sollentuna.

Fem av de åtta personer som insjuknade var över 70 år. Två avled cirka två veckor efter att de insjuknat och två avled upp till tre månader efter att ha smittats.


– Av åtta smittade så avled fyra personer, majoriteten av dem hade riskfaktorer för svårare sjukdom så som hög ålder och rökning, säger Per Follin, smittskyddsläkare på Stockholms läns landsting, till Mitt i Stockholm.

Det var via ett kyltorn på ett tak i Kista som vattendimman spreds och i augusti förra året konstaterade Folkhälsomyndigheten och miljöförvaltningen att det rörde sig om ett legionellautbrott. Den första misstanken om att personerna smittats av samma smittokälla kom efter sex veckor.

”Svårt att bedöma om vi skulle gå ut med informationen”

– Vi diskuterade om vi skulle gå ut med information men resonerade vilka råd man i så fall ska ge till allmänheten. Folk kan ju inte sluta andas. De personer som drabbats har också vistats mycket i sina hem, så det hade varit svårt att ge något råd, säger Per Follin, smittskyddsläkare, till Aftonbladet.

– Det var långt mellan fallen och blev totalt åtta patienter. Därför var det svårt att göra en bedömning om vi skulle gå ut med informationen. Vi vägde det fram och tillbaka, säger Charlotte Larsson, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Stockholm till Mitt i Stockholm.https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MgqPLr/utslapp-fran-kylsystem--fyra-dog-av-legionella

Av xenia alpkut - 9 april 2018 00:00

Mitt i kan i dag avslöja att fyra personer har dött efter att ha smittats av luftburen legionella som spridits från kylsystem på tak i Kista.

Det är ett av de mest dödliga utbrotten av legionella i Sverige.


Under förra sommaren smittades åtta personer i norra Stockholm av legionellabakterier och behövde sjukvård. Något som fram tills nu varit okänt för allmänheten.

Fyra av patienterna dog. Det berättar nu landstinget för Mitt i Stockholm.

– Av åtta smittade så avled fyra personer, majoriteten av dem hade riskfaktorer för svårare sjukdom så som hög ålder och rökning, säger Per Follin, smittskyddsläkare på Stockholms läns landsting.

Smittan har spridits med luften och de smittade patienterna bodde i Kista men även i de intilliggande områdena Rinkeby, Tensta och Sollentuna.

Fem av de åtta personer som insjuknade var över 70 år. Två avled cirka två veckor efter att de insjuknat och två avled upp till tre månader efter att ha smittats.


Började utreda samband

I slutet av augusti konstaterade landstingets smittskyddsenhet, stadens miljöförvaltning och Folkhälsomyndigheten att det rörde sig om ett legionellautbrott och inledde en omfattande utredning för att försöka hitta smittkällan. Men myndigheterna gick inte ut med någon information.


Legionella spreds på tak i Stockholm – fyra dog

 

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
            1
2 3 4 5 6
7
8
9 10
11
12 13 14 15
16 17 18
19
20
21 22
23
24
25 26 27 28
29
30
<<< April 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se