Alla inlägg den 5 september 2018

Av xenia alpkut - 5 september 2018 19:54

Tarmen eller tarmkanalen är hos människan den del av matsmältningskanalen som tar vid efter magsäcken. Tarmen är ett flera meter långt rörformat organ som förbinder magsäcken med ändtarmsöppningen (anus). I tarmarna fullbordas matsmältningsprocessen genom att tarmen suger upp näringsämnen och vatten, samtidigt som tarmen styr matspjälkningsprocessen genom att utsöndra hormoner, enzymer, innehåller ämnen som skyddar mot skadliga ämnen, och transporterar de oanvändbara resterna av födan ut ur kroppen, genom anus.[1]

Människans tarm delas in i två delar: tunntarm och tjocktarm.[2]

Hos djur refererar tarm till hela djurets matspjälkningssystem, från mun till anus.[2]

 
 
 
 
ANNONS
Av xenia alpkut - 5 september 2018 19:30

Insulin är ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin och du får då för mycket socker i blodet. Tecken på typ 1-diabetes är bland annat att du blir trött och kraftlös, går snabbt ner i vikt, kissar oftare och att du blir väldigt törstig. Diabetes är en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling att få.


Diabetes är ett samlingsnamn för några sjukdomar som alla ger för mycket socker i blodet. Förutom typ 1-diabetes finns typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Typ 1-diabetes är en delvis ärftlig sjukdom och utvecklas oftast när man är barn eller i tonåren.

Symtom

Vanliga tecken typ 1-diabetes är att du:

 • behöver kissa ofta och mycket
 • blir väldigt törstig
 • känner dig ovanligt trött och kraftlös
 • mår illa
 • har ont i magen
 • luktar aceton ur munnen
 • ser suddigt och får synrubbningar
 • snabbt går ner i vikt.

Ett annat symtom kan vara att du får svampinfektioner i underlivet eller i munnen.

Symtomen på typ 1-diabetes brukar utvecklas under någon till några månader. När symtomen kommer långsamt kan de vara svåra att lägga märke till. Hos en av tre som får sjukdomen sker utvecklingen över lång tid och kan i början misstolkas som typ 2-diabetes.

Om kroppen inte får insulin på flera dagar finns det risk att blodsockervärdet blir mycket högt. Det kan leda till att du får svårt att andas, blir omtöcknad eller till och med medvetslös. Ofta luktar din andedräkt aceton. Du kan då ha fått syraförgiftning, så kallad ketoacidos. Det är ett akut tillstånd som kan vara livshotande, men det är ovanligt eftersom man oftast mår så dåligt att man söker vård för sina symtom tidigare.


Behandling vid typ 1-diabetes


Diabetes är en kronisk sjukdom, det vill säga en sjukdom du har hela livet, men det finns bra behandling som kan anpassas efter dina vanor och rutiner. Behandlingen består av att du får ta insulin. På så sätt kan cellerna ta upp sockret som finns i blodet och blodsockervärdet hålls på en bra nivå.

Du behöver ta insulin resten av livet. Det är viktigt att komma igång med behandlingen så snart som möjligt och att försöka hålla ett blodsockervärde i närheten av det som personer utan diabetes har.

Kortsiktigt är målet med behandlingen att undvika akuta symtom som uppstår vid för höga eller för låga blodsockervärden. Det långsiktiga målet är att förebygga komplikationer, till exempel skador i små och stora blodkärl.

Insulinpennor eller insulinpump

Insulin finns inte som tabletter utan måste sprutas in i underhuden, oftast på magen eller i låret, med sprutor eller med hjälp av en insulinpump. Sprutorna ser oftast ut som pennor och kallas därför för insulinpennor:

 • Engångspennor som är fyllda med en viss mängd insulin och kastas när de är slut.
 • Insulinpennor som du laddar med ampuller som innehåller insulin. Ampullerna byts ut när de är tomma.

Insulinpumpar är små insulinbehållare som kan bäras i ett bälte utan att det syns utanpå kläderna. Pumpen är kopplad via en tunn plastslang, en så kallad kateter, till en nål som du har under huden på magen. Pumpen doserar dygnet runt små mängder insulin till kroppen. Med en insulinpump behöver du inte sticka dig för att få insulinet.


Insulinpumpens dosering styrs av ett schema som du kan programmera in i pumpen. Behöver du mer eller mindre insulin går det att öka eller minska dosen.

ANNONS
Av xenia alpkut - 5 september 2018 17:45Sköldkörteln sitter på halsens framsida och producerar hormoner som påverkar nästan alla kroppens funktioner och styr ämnesomsättningen. Om sköldkörteln tillverkar för mycket hormoner får du hypertyreos. Då ökar ämnesomsättningen och kroppen går på högvarv. Sjukdomen kan behandlas med läkemedel, radioaktivt jod eller med operation.

 

Symtom

Hypertyreos kan ge många olika symtom. Besvären kan komma smygande och många tror felaktigt att de beror på stress, hög arbetsbelastning eller vanlig trötthet. Ibland är sköldkörteln förstorad och ibland, men inte alltid, kan då kännas som ett tryck på halsen.

Symtom som beror på hypertyreos kan ofta vara otydliga och svåra att skilja från andra besvär. Ofta är symtomen tydligare när du är yngre eller medelålders, men äldre kan också få allvarliga symtom. Det här är några vanliga symtom vid hypertyreos:

 • Svettningar och värmekänsla.
 • Trötthet och dålig sömn.
 • Menstruationsrubbningar.
 • Hjärtklappning,  ökad puls, darrningar.
 • Aptitlöshet, lös mage, viktnedgång.
 • Nervositet, oro och lätt för att gråta.
 • Irritation och ilska.
 • Muskelsvaghet.

Du kan även få besvär i form av hudproblem, naglar som släpper från nagelbädden och håravfall.

Äldre personer kan även få besvär med hög puls och förmaksflimmer. Ibland kan det vara det enda symtomet.

Det allvarligaste tillståndet av hypertyreos, så kallad toxisk kris, är ovanligt och innebär att ämnesomsättningen ökar på grund av att kroppen går på högvarv. Symtomen är kraftiga svettningar, hög feber, hjärtklappning och rastlöshet. 


En del får ögonbesvär

En del som får hypertyreos får besvär med ögonen. De kan se uppspärrade och stirriga ut och bli irriterade med gruskänsla, rodnad och sveda. Nästan hälften av de som får autoimmun hypertyreos, det vill säga Graves sjukdom, kan få den här typen av besvär.

I ovanliga fall kan ögonsymtomen bli allvarligare. Då kan du till exempel få dubbelseende, sämre syn och utstående ögon, så kallat exoftalmus.

Rökning kan öka risken för ögonproblem vid Graves sjukdom. Därför är det bra att sluta röka vid den här sjukdomen.

När ska jag söka vård?

Du bör kontakta en vårdcentral eller husläkarmottagning om du har symtom som kan tyda på hypertyreos. Där får du beskriva dina besvär för läkaren, som gör en bedömning av berättelsen och ställer frågor.


Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen. 

Om undersökningen och blodproverna visar att du kan ha hypertyreos kan du få en remiss till en specialist i invärtesmedicin, eller en specialist på hormonsjukdomar, en så kallad endokrinolog, för fortsatt utredning och behandling. Du kan även behöva träffa en ögonläkare om du har ögonproblem.

Om du inte får behandling för din hypertyreos, eller får otillräcklig behandling, påverkas hjärtat och du kan exempelvis få förmaksflimmer och hjärtsvikt.

I mycket sällsynta fall kan hypertyreos leda till en toxisk kris, som kommer snabbt och ofta efter en operation eller om du har fått en infektion. Du kan då bli svårt sjuk med hög feber och måste söka vård direkt eftersom tillståndet är livshotande.

Av xenia alpkut - 5 september 2018 14:32

Är du konstant trött? Många gånger går det över av sig själv, men i vissa fall kan det handla om en bakomliggande sjukdom.

Här har vi samlat 7 tillstånd som kan vara orsaken bakom dina problem - såsom diabetes, sömnapné, ME/CFS och hypertyreos.


De flesta av oss drabbas ibland av extremt trötthet och orkeslöshet. I många fall går det att skylla på exempelvis stress eller sömnsvårigheter.

Innan du börjar oroa dig i onödan så bör du göra vissa livsstilsförändringar. Det kan handla om att stressa mindre, äta bättre, dricka mer vatten och dra ner på alkohol och kaffe. Tillräckligt med sömn är förstås också viktigt och lider du av sömnproblem hittar du hjälp här


Ett stort antal människor lider av diabetes och framför allt typ 2 blir allt vanligare. Många vet inte ens om att de är drabbade.

Trötthet och orkeslöshet är ett av de tidiga symtomen.

Symtom: Förutom trötthet känner du dig konstant törstig, urinerar ofta, känner hunger, går ner i vikt, blir irriterad och kan drabbas av synproblem.


Så testar du dig: För att få en diagnos för typ 2-diabetes krävs att du lämnar både blodprov och urinprov hos en läkare.

Av xenia alpkut - 5 september 2018 11:00I nedanstående video från 2017 så intervjuar Swebbtv Teknologie doktor Lars Bern om det överdrivna klimathotet som vi dagligen bombarderas med. Lars Bern har 40 års erfarenhet av miljöforskning och är utbildad på Chalmers.


FN OCH  KLIMATHOTET

FN har gjort klimathotet till sin kanske viktigaste fråga. Isabella Lövin har skrivit under en svensk klimatlag. Sveriges hållning i klimatfrågan är extrem och saknar motstycke i världen. Lars Bern menar att klimatlarmen är fullständigt överdrivna. Dessutom framkommer det att ett omfattande forskningsfusk har förekommit där bl.a amerikanska myndigheter har lämnat manipulerade data för att kunna driva igenom beslut, nu senast i klimatmötet år 2015.Lars Bern började engagera sig i klimatfrågan år 2008 och detta berodde på att en vän till Lars (PO) hade skrivit en debattartikel i Dagens Industri där han skrev att miljölarmen var våldsamt överdrivna. Bern kontaktade PO och menade att PO:s artikel kanske inte var så smart. PO menade dock att Bern borde sätta sig in i miljöfrågan bättre. Bern gjorde detta och Bern fick bekräftat att klimatlarmen var väldigt överdrivna. Detta resulterade i att Lars Bern samma år skrev en debattartikel i Dagens Nyheter där han ifrågasatte klimatalarmismen. Artikeln fick stor uppmärksamhet och Bern fick mycket kritik från etablissemanget. Han blev bland annat kallad klimatförnekare. Bern blev även påhoppad av klimatalarmismens frontfigur  i Sverige – Johan Rockström. Detta påhopp  resulterade i att ett 20-tal framstående personer skrev en artikel där de tog Lars Bern i försvar. Svenska Dagbladet ville dock inte publicera den artikeln. Efter detta så blev det omöjligt för Bern att få sina artiklar publicerade. Bern skrev en bok om ämnet (Antropocen) och han startade även en blogg.

Av xenia alpkut - 5 september 2018 11:00


 Mars 2017

Den amerikanska militären har utvecklat ett vapen med vilket de kan  manipulera  väderförhållanden. Teknologin kallas HAARP.  Det sägs att Sverige bistår USA  genom att ha upprättat anläggningar i Sverige som sägs ingå HAARP-programmet.  I Sverige heter anläggningarna LOIS, LOFAR OCH EISCAT.


Den amerikanska militären har utvecklat en teknologi för att kunna manipulera  väderförhållanden. Vapnet går under beteckningen HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program). Med HAARP så arbetar man i jonosfären – den övre delen av atmosfären. Sverige har egna anläggningar som sägs ingå i HAARP-systemet.  Dessa anläggningar i Sverige heter LOIS, LOFAR OCH EISCAT. Dessa HAARP-anläggningar sägs även vara kopplade till det som kallas chemtrails/aerosoler. 

Av xenia alpkut - 5 september 2018 00:30Göteborgs fasta försvar var de fortifikationsbyggnader som användes till försvar av Göteborgsområdet och Hisingen, samt tidigare svenska stadsbildningar vid Göta älv. Under tidig medeltid var Göteborgs föregångare Lödöse försvarad av den starka borgen Lödösehus. Efter att staden på 1400-talet flyttats närmare älvmynningen bestod försvaret av en enkel jordvall och vallgrav, medan Älvsborg blev den centrala försvarsanläggningen vid anfall från havet, även om befästningen in på 1500-talet var byggd i trä. Sedan flera mindre föregångare förstörts i samband med krig, grundades staden Göteborg på sin nuvarande plats, med starkare befästningar bestående av bastioner och vallar enligt holländskt mönster. De olika krigen under 1600- och tidigt 1700-tal: Kalmarkriget, Hannibalsfejden, Gyldenløvefejden, och Stora nordiska kriget innebar att försvarsanläggningarna i staden och omgivningarna byggdes ut. Efter en lång period av förfall under 1700-talet började Göteborgs stadsbefästningar att raseras 1807. Under första hälften av 1800-talet byggdes Marstrandsfästningen Karlsten ut kraftigt, innan artilleriets utveckling tvingade fram en nerläggning av kustfästningarna. I början av 1900-talet färdigställdes Älvsborgs fästning som en samlande benämning på olika försvarsåtgärder i Göta älvs mynning, och senare under 1900-talet har det fasta försvaret bestått av anläggningar i bergrum runt staden.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13
14
15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<< September 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se