Alla inlägg under september 2018

Av xenia alpkut - 9 september 2018 14:30

Vill du förstå dig själv kan astrologi vara en nyckel. 

På samma vis kan astrologin hjälpa dig att förstå andra. Om du känner till djurtecknens egenskaper kan du få en god förklaring till varför människor omkring dig är som de är.

Av Heikki Vesa


Djurkretsen, som också kallas zodiaken, består av tolv stjärnbilder. Dessa ligger utmed ekliptikan, himlens ekvator. Den motsvarar solens tänkta väg från öster till väster runt himlavalvet under ett år. 

LÄS OCKSÅ: Vilka stjärntecken passar bäst ihop? Testa här!

Det astrologiska årets månader kallas djurtecken och inleds med vädurens tecken. Det börjar omkring den 20 mars och varar till och med omkring den 19 april. Övriga planeter utövar också inflytande på en person. 

Deras inverkan är dock inte lika stark som solens, om inte flera planeter sammanfaller i annat djurtecken än det som personen är född i.

LÄS OCKSÅ: Veckans horoskop - tecken för tecken

Så tyder du ditt horoskop

Om du inte tycker att ditt födelsetecken (ditt grundtecken) stämmer överens med de egenskaper som soltecknet sägs ha, kan det alltså bero på att flera andra planeter utövade inflytande på dig när du föddes. Det bör du ha i åtanke när du läser om ditt tecken. Är du född i slutet eller i början av ett tecken har du även påverkats av det intilliggande. Läs därför också om det andra tecknet. Också av detta har du fått vissa karaktärsegenskaper. Tvillingarnas styrkor


Tvillingarnas styrkor är vältalighet, nyfikenhet, charmighet och lätt att lära. Svagheter är nervositet, inkonsekvens, obeslutsamhet och att de älskar skvaller. När tvillingen mår som bäst är det en social och kommunikativ människa med nära till skratt - och gärna lite flört.
Tvillingarna tillhör luftens element och styrs av Merkurius, planeten som symboliserar kommunikation, skrivande och rörelse. Tvillingar känner sig ofta inkompletta när de inte har sällskap av andra människor, därför letar de alltid efter nya vänner, mentorer, kolleger och andra människor att prata med. 


RELATIONER


Kärleken ska krama dig om än inte så intensivt som du tidigare kan ha varit van vid. Du tycks mer ha ett år som bygger det familjenära än starkare och du syns ganska så förnöjsam med det. Visserligen så finns det många i tecknet som finner nya vägar för kärlekslyckan och det är naturligtvis bara att gratulera till all rarhet. Kanske är det dock mer av tillfällig uppvaktning som du finner kärleksfulla kramar vara som bäst, för året är inte så stabilt när det gäller framtida planering utan gäller mer i kärlek av tillfällig sort. Du har nog bra vänner, men det kan vara så att du kan få höra och märka lite av avundsjuka blickar när det gäller ditt sätt att leva och bo. Du har ett gott år bara du inte börjar förändra den trygghet du har i din vän.

 

Tvillingarnas förmåga att tänka nytt och ha ett öppet sinne, gör dem till utmärkta konstnärer, särskilt författare och journalister. Det är ett mångsidigt, frågvist och kärleksfullt tecken. Detta gör tvillingarna inspirerande och aldrig tråkiga. De är sociala, kommunikativa och alltid redo att ha roligt. Men plötsligt kan de bli allvarliga, tankfulla och rastlösa. De är fascinerade av världen och enormt nyfikna på allt och alla. Och har ofta en känsla av att det inte finns tid nog att hinna upptäcka och göra allt de vill.

LÄS OCKSÅ: Veckans horoskop - tecken för tecken

Tvillingarna har en dubbel personlighet

De är goda kommunikatörer och älskar att berätta. Samtidigt kan de vara ytliga och motsägelsefulla. Även om tvillingarna älskar att prata och träffa nya människor finns inte alltid ett genuint intresse. Den nyfikenhet som uppvisas kan vara flyktig och de letar hela tiden efter något nytt som kan vara mer intressant. 


Som namnet antyder har tvillingarna en dubbel personlighet. De kan vara begåvade, kvicktänkta och anpassningsbara. Till de mindre smickrande egenskaperna hör ytlighet, rastlöshet och en tendens att inte slutföra saker. De är diskussionsbenägna och ger sig gärna in i debatter. De har energi, intelligens och är fördomsfria, vilket uppfattas som ungdomligt, men i diskussioner har inte tvillingarna ork att driva tesen till sitt slut, utan går fort över till något annat. Inte sällan byter de åsikt, vilket framstår som obeslutsamt eller oengagerat.


ANNONS
Av xenia alpkut - 9 september 2018 13:20

Allt fler unga mår dåligt, och varje år tar 40-50 ungdomar livet av sig i Sverige. 

Av dem är cirka fem så unga som under 15 år. 

– Att ständigt bli påmind om normer som en själv kanske inte passar in i är självklart en bidragande orsak till många ungas sämre mående, säger Therése Ekengren på stödjouren Indra. 


Mer än dubbelt så många barn och unga lider av psykisk ohälsa i dag som för tio år sedan. Rapporten Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna från Socialstyrelsen visar att de flesta diagnoser som bidragit till ökningen är depressioner och olika ångestsyndrom. Totalt handlar det om ungefär 190 000 barn och unga som lider av olika form av psykisk ohälsa.

Det finns stöd för unga att få

Therése Ekengren är samordnare på Indra Queer, Trans och Tjejjour i Sollentuna, och arbetar dagligen med att stärka och stötta barn och ungdomar. Nedan berättar hon om Indras stödverksamhet och vad hon tror ökningen av psykisk ohälsa kan bero på. 


Vad är psykisk ohälsa?

– Precis som att vi kan drabbas av olika fysiska sjukdomar som exempelvis feber, diabetes och halsfluss, så kan vi också bli sjuka psykiskt. Psykisk ohälsa kan handla om att du känner stark oro, mår dåligt under en lång period eller har prestationsångest. Det kan också innebära tvångstankar eller att du har svårt att sova om nätterna, säger Therése.


Den psykiska ohälsan kan vara kopplad till en upplevelse, exempelvis ett övergrepp, diskriminering eller utanförskap. Många mår dåligt under en längre tid utan att söka hjälp, för det här med psykisk ohälsa är inte alltid så enkelt. Är det bara livet i allmänhet eller är man sjuk? Oavsett vad det är man upplever så är psykisk ohälsa ofta jobbigt och inget du ska behöva stå ut med. Det finns stöd att få och det går att må bra igen.

 


Vad gör ni som stödjour?

– Indra är en ideell jour som startades för tio år sedan. Vi har sedan dess gett stöd till många barn och unga vuxna som behöver någon att prata med. 


Indra är en feministisk förening och vi tror att många av de problem som vår målgrupp upplever eller har erfarenheter av är kopplade till negativa normer i samhället. Att prata om exempelvis sexuellt våld på ett strukturellt plan hjälper oss att lyfta fokus från enskilda upplevelser eller personer och i stället lägga skulden på samhället. Därför vänder vi oss också till tjejer, transpersoner och queera – för att vi vet att de utsätts för framför allt sexuellt våld i mycket större utsträckning än vad killar gör.

ANNONS
Av xenia alpkut - 9 september 2018 13:05


Som chef kan man i många fall bidra till en förändring som motverkar sjukskrivning eller påskyndar rehabilitering. Ändå pratas det ofta inte om psykisk ohälsa på jobbet, trots att långvarig nedstämdhet, ångest eller andra psykiska besvär är vanliga orsaker till sjukskrivning.


 1. Arbeta förebyggande med tydliga arbetsuppgifter
  Ett gott socialt klimat och förebyggande åtgärder mot stressrelaterade besvär är det bästa sättet att förebygga psykisk ohälsa hos medarbetarna. Det handlar bland annat om en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och att ansvar och befogenheter följs åt. Se också till att medarbetarna har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter och är delaktiga i förändrings- och utvecklingsarbete. Se över vilka möjligheter arbetsplatsen har att anställa personer med psykiska funktionshinder – en arbetsplats där människor med olika förutsättningar och erfarenheter ryms får högre i tak och större kreativitet. 
 2. Gå en öppen utbildning om stress och hälsa
  Ju mer medveten du är om psykisk hälsa, desto bättre kommer du att kunna ta hand om dig själv. Ta gärna initiativ till kompetenshöjande föredrag om stress och psykisk hälsa. Uppmuntra alla till motion genom exempelvis friskvårdsbidraget och erbjud personer med sömnsvårigheter att göra ett sömnprogram. Skapa också medvetenhet om behovet av återhämtning i stort och smått för att kunna prestera bra över tid. 
 3. Prata om psykisk hälsa och ohälsa på jobbet
  Arbeta för en gemensam värdegrund där alla behandlas med respekt. Utveckla också ett tillåtande klimat där alla vågar berätta om de har det tufft eller mår dåligt. Att kunna berätta om upplevelser av psykisk ohälsa för en accepterande omgivning kan vara befriande och lättande. Erbjud stöd vid de individuella medarbetarsamtalen. Prata med varandra, inte om varandra. 
 4. Var uppmärksam på signaler om psykisk ohälsa
  Lär dig känna igen tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan handla om ökad sjukfrånvaro, trötthet eller en tydlig prestationsförsämring. Medarbetare som börjar komma för sent eller som omotiverat arbetar över mer än vanligt kan också vara i riskzonen. Andra tidiga tecken på psykisk ohälsa kan vara häftiga humörsvängningar, huvudvärk eller att personen tappar sitt sinne för humor. 
 5. Stöd dina medarbetare på arbetsplatsen
  Om du ser tecken på att en medarbetare inte mår bra, ta snabbt initiativ till ett enskilt samtal. Var stödjande och ställ frågor på ett öppet sätt utan att värdera. Det viktiga är att du lyssnar, inte att du kommer med en färdig lösning direkt. Tipsa gärna om möjligheten att ta del av tillförlitlig information, till exempel Vårdguideneller den nationella kampanjen Hjärnkoll. Eller professionellt samtalsstöd hos företagshälsan. 


 1. Stötta arbetsgruppen vid psykisk ohälsa
  Var medveten om att psykisk ohälsa hos en medarbetare ofta inverkar på hela arbetsgruppen. Situationen kan både leda till oro, svåra sociala situationer och en ökad arbetsbörda när någon inte kan arbeta fullt ut. Samtidigt kan kollegornas vänskap och omsorg vara en viktig resurs för den drabbade på vägen mot att må bättre. Var öppen och ärlig mot arbetsgruppen utan att bryta den sekretess du lovat den person som mår dåligt. 
 2. Håll kontakten under en sjukskrivning
  Om psykiska besvär leder till sjukskrivning är det viktigt att arbetsgivaren agerar klokt för att bidra till att frånvaroperioden inte blir längre än nödvändigt. Det allra viktigaste är att redan från början hålla kontakten. Visa att du fortfarande räknar medarbetaren till arbetsgruppen genom att fortsätta bjuda in till konferenser och sociala aktiviteter. Bestäm tid för när ni ska höras eller träffas nästa gång, och hör av dig även om medarbetaren inte självmant tar kontakt. 

Av xenia alpkut - 9 september 2018 11:46

 

 

 

På sociala medier hyllas Avicii som skulle fyllt 29 år den 8 september – och många uppmärksammar psykisk ohälsa vilket Tim Bergling själv led av.

Samtidigt gästade Berglings dj-kollega Alesso nyligen PP3, där han pratade om sorgen efter stjärnans död.

– Jag började tänka på vad jag själv håller på med. Jag har frågat mig själv många gånger hur det är med min egen hälsa, säger han i programmet.


Tim Bergling var känd världen över som dj:en Avicii. Den 20 april i år hittades han död under en semester i Oman, bara 28 år gammal.

Den 8 september, skulle Bergling ha fyllt 29 år.

Nu fylls artistens Instagram-flöde och resten av internet med hyllningar för att hedra hans minne på födelsedagen.

”Grattis på födelsedagen, vi saknar dig din legend”, skriver en följare på Aviciis konto.

”Första födelsedagen i himlen. De säger tid läker sår men jag blöder än av saknad efter dig. Grattis min ängel” skriver en person på Twitter.

Samtidigt medverkade nyligen Aviciis vän och dj-kollega Alessandro ”Alesso” Lindblad, 27, i Sveriges Radios talkshow PP3 där han pratade om sorgen efter Tim.

”Känner igen mig i Tim”

– Man satt väl bara helt i chock. Det var jobbigt. Än idag kan jag tycka att det känns jävligt overkligt. Det han åstadkommit, han var en av de största i sin genre, säger Alesso i programmet.

Han går vidare och pratar om hur Tim Berglings död fått honom att tänka över sin egen hälsa och livsstil.


– Jag började tänka på vad jag själv håller på med. Jag har frågat mig själv många gånger hur det är med min egen hälsa. När det här hände började jag tänka att jag borde ta det här på allvar, förklarar han.

Han berättar att han känner igen sig mycket i Tim och att deras karriär på flera sätt liknade varandras.


– Jag kan relatera väldigt mycket till Tim för vi hade ungefär samma resa, även om hans var på en klart högre nivå. Vi gick tillochmed i samma skola. Det fanns så mycket igenkänningsfaktor för mig. Efter ett tag började man känna av prestationsångest och man är inte med sin familj.

Av xenia alpkut - 8 september 2018 21:05

Förra året gick de hem tomhänta.

Men på årets Kristallengala gick Wahlgren och Ingrosso hem med två priser.

– Tänk vad häftigt att få ta emot ett pris för ett program där vi bara är oss själva, säger Pernilla Wahlgren.

 
 

Förra året hade ”Wahlgrens värld” tre nomineringar men familjen kammade noll. Men i år blev det utdelning. 

Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso gick hem med två priser från Kristallengalan - ”Årets program” och ”Årets tv-personlighet”. 

– Tänk vad häftigt att få ta emot ett pris för ett program där vi bara är oss själva och att folk gillar vår familj så mycket att de sedan röstar på oss. Tar sig den tiden, säger Pernilla Wahlgren. 

Trots att allt hon tar i verkar bli guld så var Bianca inte helt säker på att gå hem med ett pris. 

– Klart man är taggad på att vinna men jag hade aldrig kunnat drömma om att vi skulle vinna någonting. Jag är tacksam över att ha varit nominerad men det är hård konkurrens. Och jag som tv-nörd älskar alla andra program, säger hon. 

Tänker inte på teamet längre

Mor och dotter i all ära men i senaste säsongen så har både mormor Christina Schollinoch morfar Hans Wahlgren tagit och fått plats. 

– Verkligen, jag har tackat er för lite. Ni är fantastiska. Det är jag och Bianca absolut. Men ni har också en stor del i det här. Och alla andra runt om oss, mina vänner som alltid ställer upp och är med till exempel, säger Pernilla. 

 
 
Av xenia alpkut - 8 september 2018 20:44

De tog hem det tunga tittarpriset som Årets program – och prisades dessutom som Årets tv-personligheter.

Pernilla Wahlgren och Bianca Ingrosso är årets stora vinnare på Kristallengalan.

– Det är så sjukt, säger Ingrosso till TT.

 
 

Bianca Ingrosso står mitt på scenen med två tunga priser i famnen. Hon ska strax berätta hur det känns att ta hem dubbla Kristallenstatyetter, hon väntar bara på sin mamma. Pernilla Wahlgren vill först lokalisera sin handväska. Sedan ska de posera för en bild. Men plötsligt har Wahlgren tagit upp sin mobiltelefon för att prata med någon.

– Mamma, vad gör du? undrar Ingrosso lite stressat samtidigt som guldigt konfetti sopas upp från golvet.

En kort stund tidigare presenterades tv-galans sista och mest prestigefulla pris – det för årets program, som röstas fram av tittarna.

– David Hellenius hade sagt att han hejade på oss, så när han presenterade priset och sa "va kul, de här hejar jag på trots att de ligger på en annan kanal" tänkte jag "det kan inte vara sant", säger Bianca Ingrosso till TT.

Pernilla Wahlgren, som tillsammans med dottern redan hade prisats som årets tv-personligheter tidigare under galan, berättar att hon var i chock.

 
 
Av xenia alpkut - 8 september 2018 17:45

Publicerad 5 sep 2018 


Tyfonen Jebi är den värsta som drabbat Japan på ett kvarts sekel.

Vindar på över 45 meter per sekund har piskat kustområdena vilket fick en oljetanker att slita sig från förtöjningarna och ramma en flygplatsbro.

Hittills har minst nio personer omkommit och hundratals har skadats i ovädret, uppger BBC.


Förödelsen efter tyfonen Jebi är omfattande på det japanska fastlandet.

Raserade byggnader och båtar som slitit sig och blåst in mot land. Med medelvindar på över 38 meter sekund och byar på 45 i samband med stora regnmängder är Jebi det värsta ovädret i Japan på 25 år, rapporterar tv-kanalen NHK.


Internationella flygplatsen Kansai söder om Osaka stängdes ned på grund av översvämningar och kraftig vind.

Av xenia alpkut - 8 september 2018 16:36


Chlorella är en sötvattensalg. Den innehåller mest klorofyll av alla växter i världen (2-3 %), mer än Spirulina - därav dess namn Chlorella. Den har existerat på jorden i miljarder år och är bland de första växter som fanns. Chlorella är en av de nyttigaste födoämnen som finns och är idealisk föda för människan. Den har dessutom en starkt avgiftande verkan.


Vår Chlorella från Bättre Hälsa är ekologiskt certifierad och kommer från Taiwan.

Om inte cellväggarna (20 %) i Chlorella öppnas så är inte näringsämnena (80 %) i algen tillgängliga. Cellväggarna i vår Chlorella öppnas på ett mycket skonsamt sett så att alla näring finns tillgänglig. Dess fiberrika yttre cellväggar är i sig mycket intressanta. Dessa fibrer återfinns ingen annanstans i växtvärlden och har förmåga att binda tungmetaller, såsom bly, kvicksilver, kadmium och aluminium, och andra gifter, såsom PCB, och därmed rena kroppen vilket gör att immunsystemet avlastas. Ju renare Chlorella är desto större kapacitet för avgiftning. Vår Chlorella är extremt ren. Dess förmåga att binda tungmetaller kan i sig också vara ett problem, då den i öppet vatten suger åt sig alla tungmetaller den kan. Därför odlas vår Chlorella i separat tankar med extremt rent vatten på ett område utan miljögifter.
Chlorella är mycket välgörande för matsmältningen, den får vänliga bakterier (lactobacillus) att mångfaldiga sig fyra gånger snabbare än vanligt. Dess extremt höga halt av klorofyll gör att kroppsodörer, såsom dålig andedräkt, kan neutraliseras på kort tid.

3-4 gram per dag är en normal första underhållsdos som kommer att öka ditt välbefinnande. Ökar du dosen till 5-7 gram per dag kommer du emellertid att märka en markant förbättring i matsmältning, energinivå och allmänt välbefinnande. Vid en dosering på 10 till 15 gram kan man sluta att äta kött utan att oroa sig för att inte få tillräckligt med protein. Chlorella innehåller högvärdigt protein med stor upptagningsförmåga. Det är naturligtvis svårt att säga vad exakt man kommer att känna när man tar en så näringsrik alg i höga doser, men det första man förmodligen märker är en förbättrad matsmältning och andedräkt. Efter tre till sex månader, beroende på intag, har en markant avgiftning skett. Chlorella höjer energinivån utan att den sänks efter ett par timmar, som med kaffe och andra stimulantia. som dessutom är giftiga och till skada för kroppen.

Hur mycket bör jag ta om jag är sjuk?

Chlorella innehåller tillräckligt mycket näringsämnen för att kroppen skall kunna hela sig själv. Kroppens självhelande förmåga är enorm – om den bara får tillräckligt med näringsämnen. Chlorella är unik i det att den ger kroppen all de ämnen den behöver. Om man är sjuk kan man öka upp dosen till 10-20 gram för att dra full nytta av de kraftfulla näringsämnena. Man kan aldrig ta för mycket Chlorella då den bara inte är helt ogiftigt utan även har en stark förmåga att avgifta kroppen. Man får tänka på att Chlorella är mat, inte extrakt eller koncentrat. Det finns naturligtvis en optimal nivå för varje individ och den torde ligga omkring 5-8 gram per dag. Barn kan ges 1-2 gram per dag.

Chlorella har visat sig befrämja produktionen av interferon, ett av kroppens främsta försvar mot cancer. Interferon är ett kroppseget ämne som stimulerar makrofager, stora celler som omsluter och eliminerar främmande och giftiga ämnen i kroppen, och som är en mycket viktig del av immunförsvaret.

Chlorella är basbildande och hjälper till att balansera kroppens pH-värde. Kroppens pH bör ligga på 7.2-7.4 för en optimal funktion. Men på grund av undermålig diet, snabbmat, mat som kokts för länge och inte minst läskedrycker görs kroppen sur. Cola är värst med ett pH på 2,7 vilket är många, många gånger surare är kroppens pH-värde. Detta är viktigt då så gott som alla sjukdomar börjar och frodas i en sur miljö och trivs inte i basisk miljö. Vi är alltför sura!

Klorofyll
Chlorella växtvärldens rikaste källa till klorofyll, växternas blod. Klorofyll är närmast identisk med vårt hemoglobin (röda blodceller) förutom att klorofyll har en kärna av magnesium istället för järn. Magnesium är oerhört viktigt för en regelbunden hjärtfunktion, varje gång hjärtat slår används magnesium. Klorofyll stimulerar produktionen av röda blodceller och hjälper till att transportera syre runt kroppen och till hjärnan. Detta gör att den mentala fokuseringen ökar. Barn och äldre drar därför extra stor nytta av Chlorella.

Enzymer
Chlorella innehåller stora mängder enzymer såsom chlorophyllase och pepsin vilka hjälper matsmältningen. Enzymer utför en oerhörd mängd kroppsfunktioner och faktum är att man inte ens kan blinka utan enzymer. Chlorella har en mängd olika enzymer som kroppen behöver.

Finns det tillräckligt med protein i Chlorella?
Chlorella är så näringsrik att man utan vidare skulle kunna leva enbart av den. Det finns faktiskt folk som gör det. Chlorella innehåller 60 procent högvärdigt protein, detta i form av 18 aminosyror, varav alla åtta essentiella aminosyrorna ingår, vilket gör det till ett komplett protein. Det är en överlägsen källa till protein i jämförelse med kött, fisk och ägg i den bemärkelsen att dessa former innehåller sekundärt protein, vilket innebär att aminosyrorna redan formats till proteiner för att bli till kött. När vi sedan äter kött måste vi bryta ner (spjälka) proteinet igen till aminosyror för att sedan återigen forma nytt protein av aminosyrorna som kroppen kan använda för återuppbyggnad. Detta är långt ifrån lika effektivt som att använda redan spjälkade aminosyror. Har vi minsta problem med matsmältningsprocessen, vilket är väldigt vanligt, försämras upptagningen ytterligare. Det är också viktigt att vi får i oss de åtta essentiella aminosyrorna samtidigt eftersom kroppen inte kan bilda någon av dessa själv utan måste tillföras. Saknas en bildas ofullständigt protein. Kroppen formar sedan långa komplexa kedjor av aminosyror till tiotusentals proteinstrukturer som kroppen behöver för sina alla funktioner. 60 procent av våra celler utgörs av protein. Själva ordet protein betyder av främsta betydelse. Det finns ytterst få andra källor till så fullvärdigt protein som Chlorella.

Chlorella innehåller något mycket intressant som kallas Chlorella tillväxtfaktor (CGF).

CGF är ett hormonliknande ämne och består av en blandning av RNA, DNA, aminosyror, vitaminer och mineraler vars exakta proportioner ännu inte har kunnat fastställas. Hos vuxna bygger CGF upp immunförsvaret och återbildar snabbt ny vävnad; hos barn ger det snabb tillväxt. Undersökningar hos tvillingar har visat att barn som får Chlorella växer snabbare, dock inte nödvändigtvis mer. CGF gör också att kroppen återhämtar sig snabbare efter ansträngning och sjukdomar.


Övriga näringsämnen är vitaminer, mineraler. fibrer, kolhydrater, enzymer och antioxidanta ämnen. Chlorella är i synnerhet rik på järn, zink, vitamin B1, B2, C, E, K samt betakaroten. Den har hög halt av RNA/DNA och Omega-3.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10
11 12 13
14
15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
<<< September 2018 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se