Alla inlägg den 10 mars 2019

Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 20:28

Många äldre, främst kvinnor, är bensköra utan att veta om det. Kvinnors skelett byggs framför allt upp under de första 20 levnadsåren. Hos män fortsätter uppbyggnaden ytterligare några år och de får oftast högre bentäthet än kvinnor. De flesta behåller sedan i stort sett sin benmassa upp till 50 års ålder.

I samband med kvinnans klimakterium minskar sedan mängden kvinnligt könshormon, östrogen, i kroppen, vilket ökar nedbrytningen av ben. Efter 50 års ålder börjar kvinnor förlora stora mängder benmassa och bentätheten minskar som mest de tio första åren efter klimakteriet. 

Tappar efter menopausen

Därefter avtar processen något och bentätheten minskar sedan med en till två procent per år. 

– Alla tappar bentäthet. Men speciellt efter menopausen tappar kvinnor väldigt mycket och det sker en accelererad benförlust, säger Mattias Lorentzon, professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin och överläkare i geriatrik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset samt Mölndals sjukhus. 

Benskörhet – osteoporos – orsakar varje år mellan 70 000 och 80 000 benbrott i Sverige. Majoriteten – två tredjedelar – av dem som drabbas är kvinnor. Männen är överlag äldre och sjukare när de drabbas. 

Svenska kvinnor toppar listan och är mest bensköra i hela världen. I 70-årsåldern är drygt var tredje kvinna och var sjätte man i Sverige benskör.

 

 

 
ANNONS
Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 13:30

 


En buss har exploderat vid Klaratunneln i centrala Stockholm.

Chauffören är skadad och förd till sjukhus med allvarliga skador, uppger källor för Aftonbladet.

–Jag tänkte att det var en terrorattack, säger Björn Wallentin som bor i närheten.

Larmet kom in vid 11.25

Arbetsgivaren Keolis är inte pratat med chauffören, enligt presstjänsten.

– Han är förd till Karolinska sjukhuset med brännskador, men skadeläget är för mig okänt, säger Patrik Åberg vid Keolis pressjour.

Körde in i balk

Två ambulanser har lämnat olycksplatsen med blåljus, uppger Aftonbladets reporter på plats.

Ett vittne uppger att det stod ”ej i trafik” på bussen.

– En blå buss körde rakt fram i barriären och så exploderade bussen, säger vittnet.

Teorin är att bussen slagit i pontonerna som hänger ner som höjdvarning i mynningen för tunneln.

– Det är en SL-buss som kört in i en begränsningsbalk och då har gastanken på taket exploderat, säger Åsa Sköld, ledningsoperatör vid räddningstjänsten.

Knappt 40 minuter efter explosionen kämpade räddningstjänsten fortfarande mot lågorna.

– Vi håller på att släcka och skydda närliggande byggnader, säger Åsa Sköld.


https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/WLQkqG/buss-har-exploderat-i-centrala-stockholm


ANNONS
Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 01:15

nsulin behövs för att kroppens celler ska kunna ta upp och använda det socker som finns i blodet. Vid typ 1-diabetes har kroppen slutat tillverka insulin. Cellerna kan då inte ta upp sockret, och blodsockervärdet stiger. Behandlingen består av att ta insulin. Det finns olika sorters insulin som kan kombineras så att de passar dina behov och vanor. Du behöver insulin resten av livet.


Kortsiktigt är målet med behandlingen vid typ 1-diabetes att undvika akuta symtom som uppstår vid för höga eller för låga blodsockervärden. Det långsiktiga målet är att förebygga komplikationer, till exempel åderförfettning i kroppens stora blodkärl.

Det finns olika typer av insulin

De olika sorterna insulin börjar verka olika snabbt i kroppen och effekten håller i sig olika lång tid. Det är svårt att ange exakt hur länge effekten sitter i, det beror bland annat på hur stor dos du tar och vad du äter. Därför är tiderna som anges nedan ungefärliga tider.Måltidsinsulin tas i samband med måltid och verkar snabbt, men effekten sitter inte i så länge. Måltidsinsulin kan delas upp i direktverkande och snabbverkande insulin.


Basinsulin är mer långverkande och ska tas en eller två gånger varje dygn. Effekten sitter i nästan hela dygnet och ger en låg basnivå av insulin i blodet mellan måltiderna. Basinsulin kan delas upp i medellångverkande och långverkande insulin.


Blandinsulin är en kombination av direktverkande eller snabbverkande och medellångverkande insulin.


Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 01:00

oderkakan (lat. placenta) är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet. Moderkakan består av två delar - den ena är genetiskt och biologiskt en del av fostret, den andra en del av modern. Moderkakan är inbäddad i livmoderväggen, där den tar emot näringsämnen och syre från moderns blod, och överför det till fostret, samt tar emot avfallsprodukter från fostret som moderns kropp sen kan göra sig av med. De två blodomloppen är helt skilda. Gränsen mellan moderkakans två delar utgör en barriär som filtrerar bort det mesta som kan skada fostret, såsom bakterier. En del ämnen såsom alkohol tränger dock igenom denna barriär, liksom många sorters virus.

Förutom att mediera överförsel av gaser och näringsämnen, har moderkakan även metabol och endokrin funktion - den tillverkar exempelvis enzymer, och utsöndrar hormoner såsom progesteron, vilket är viktigt för att graviditeten ska fullföljas. Moderkakan tillverkar också placentalaktogen som ökar mängden glukos och lipider (fetter) i moderns blod, vilket ökar näringsöverföringen till fostret och är orsaken till att moderns blodsockernivåer ökar under graviditeten. Hormonet koriongonadotropin tillverkas inte av något annat organ än moderkakan. Dess viktigaste uppgift är att under graviditetens tidigaste skede stimulera cellerna i gulkroppen till att producera mer progesteron, så att graviditeten inte avbryts.

Mellan moderkakan och fostret löper navelsträngen, som består av blodkärl och bindväv. Vid förlossningen kommer moderkakan ut efter barnet, och kallas ofta efterbörd. Navelsträngen klipps i allmänhet av direkt efter födelsen. Hos de flesta däggdjur biter modern av navelsträngen och äter upp moderkakan.


De enda däggdjur som inte har moderkaka är kloakdjuren, en grupp däggdjur som lägger ägg och som finns i Australien och Nya Guinea. Pungdjuren, som främst finns i Australien, har en enkel äggule-liknande moderkaka som tillbakabildas i ett tidigt stadium av fostrets utveckling. [1]

Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 00:45

Du får först berätta om dina besvär. Här är exempel på frågor som du kan få:

 • Hur snabbt har synen förändrats?
 • Har synen försämrats på båda ögonen?
 • Har du andra ögonbesvär, till exempel gör det ont?
 • Har du några andra sjukdomar, till exempel diabetes?
 • Har du en nära släkting som har en ögonsjukdom?

Sedan gör läkaren en ögonundersökning. Då undersöks först din synskärpa, därefter undersöks ögat ofta med ett ögonmikroskop. Då undersöker läkaren först de yttre delarna av ögat, ögonvitan och hornhinnan, och sedan de inre delarna, linsen, glaskroppen och näthinnan. Ibland görs även en tryckmätning.

Undersökningen tar ungefär tio till tjugo minuter. Du kan få ögondroppar som vidgar pupillen innan undersökningen, då kan du bli lite ljuskänslig och se dimmigt under något dygn efter undersökningen.

Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 00:30

Diabetes mellitus, eller i dagligt tal diabetes, tidigare kallad sockersjuka eller bara socker, är en grupp endokrina sjukdomar, där mängden socker (glukos) i blodet är förhöjt.[1]

De vanligaste sorterna är typ 1-diabetes, där autoimmuna processer angriper bukspottkörteln så att den inte producerar tillräckligt av hormonet insulin,[2] och typ 2-diabetes, där cellerna ute i kroppen får en nedsatt känslighet för insulin så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp.[3] Diabetes är en folksjukdom med cirka 500 000 drabbade i Sverige.[1][4]

Typiska symptom för obehandlad diabetes är ökad törst och stora urinmängder samt trötthet.[1] Behandling innefattar sund kostfysisk aktivitet, att hålla en normal kroppsvikt och att inte använda tobak.[1][5] Typ 1-diabetes måste behandlas med injektioner av insulin.[5] Typ 2-diabetes kan behandlas med läkemedel (tabletter som ökar insulinkänsligheten eller insulinfrisättningen) och eventuellt med insulin som tillägg.[5]

Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 00:30

Prostata är en könskörtel hos hanhundar vars funktion är att producera sädesvätska. Körteln är lokaliserad runt urinröret strax framför urinblåsan. Störningar i prostata är vanligt hos hund.


Prostata börjar ofta att förstoras redan hos unga vuxna hundar. Denna förändring kallas benign prostatahyperplasi, BPH. BPH ger sällan kliniska besvär, särskilt inte i tidigt skede, men inflammation i prostata, cystabildning eller abscesser är några komplikationer som kan dyka upp med tiden. Symtom kan även uppkomma om prostata är väsentligt förstorad.

Av xenia alpkut - Söndag 10 mars 00:30


Camilla och Petter såg fram emot att bli föräldrar. De hade väntat länge på sitt första barn. Men redan under Camillas graviditet grumlades deras glädje...Ett ultraljud i vecka 18 avslöjade att det väntade barnet hade fel på hjärtat. Men exakt vad som inte fungerade kunde ingen förklara.
Och när Otis var nyfödd, i juni 2012, kom nästa chock. Det visade sig att den nyfödde pojken saknade vänster hjärtkammare – han hade bara ett halvt hjärta.
Tre och ett halvt år senare har Otis genomgått tre stora ingrepp och allt har gått enligt planerna.
– Det känns fantastiskt. I dag är Otis som vilken unge som helst. Vi vågade faktiskt inte hoppas att det skulle gå så här bra, säger mamma Camilla Windhardt, 32.
Vi träffar hela familjen Windhardt hemma i deras trerummare i centrala Jönköping. Utanför vardagsrumsfönstret breder Vättern ut sig och i kö- ket sitter Otis och hans lillebror Timo, 2, och tar för sig av bullar och kakor.
Camilla och hennes man Petter, 32, berättar att Otis var ett väldigt efterlängtat barn. När de fick veta att Camilla var gravid var lyckan total.


Men i vecka 18 kom mardrömsbeskedet. Det väntade barnet hade ett hjärtfel.
Camilla och Petter ställdes inför valet att fortsätta graviditeten, eller att avbryta den.
– Egentligen var det inget svårt beslut. Vi hade ju väntat och hoppats så länge. Det lilla barnet måste ju få en chans att leva och kämpa det också, tänkte vi, säger Petter.
Camilla gick tiden ut och två veckor innan förlossningen kallades hon och Petter till Lund.


Barnkliniken där är en av världens främsta, när det gäller behandling av hjärtsjuka barn.
Så länge Otis låg i Camillas mage, misstänkte läkarna att fostrets hjärtkamrar var försvagade. Men när Otis var född visade det sig att hans hjärtfel var betydligt allvarligare än experterna hade trott. Läkarna fastställde diagnosen HLHS, hypoplastiskt vänsterkammarsyndrom, vilket innebar att vänster kammare saknas.
Att ett barn föds med bara en hjärtkammare, betyder att syresatt blod inte pumpas ut i kroppen i tillräcklig mängd.
Det har de skickliga kirurgerna åtgärdat, genom att sätta in en artificiell artär i Otis hjärta. Så nu pumpas blodet runt i hans kropp, precis som det ska.
Otis reagerar direkt när han hör vad de vuxna talar om.
– Ett halvt hjärta, upprepar han från sin plats vi bordet.
– Ja, vem är det som har ett halvt hjärta, vet du det? frågar pappa Petter.
– Det är jag! säger Otis och drar upp sin T-shirt, för att visa det långa operationsärret från bröstkorgen och neråt.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30 31
<<< Mars 2019 >>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 

SOL

  


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se