Inlägg publicerade under kategorin Djur

Av xenia alpkut - 27 juli 2016 17:30

   

Klädesmal (Tineola bisselliella) är en fjäril i familjen äkta malar som lever av hår, dun och fjädrar. Den betraktas som ett skadedjur eftersom den har en förkärlek för yllefibrer.


Förökning och larvutveckling

Den optimala temperaturen för malens larvutveckling är 25° C. Honan kan lägga upptill 100 ägg, vita till färgen. Äggen kläcks efter några dagar. Den utkläckta larven spinner ett hölje runt sig. Avsikten är att förhindra uttorkning. Höljet täcks efterhand av fiberrester och av larvens avföring. Utvecklingen från ägg till fullvuxen fjäril kan ta från en månad till närmare ett år, mycket beroende på omgivningens temperatur. Larverna måste äta något komplement till ylle, exempelvis döda insekter eller organiskt material som matrester.

Som skadedjur

 Klädesmalen var tidigare ett stort problem. Omfattningen av skadeverkningarna har minskat under 1900-talets senare del. Viktiga faktorer för att hämma malen har varit textilimpregnering, ökad användning av syntetiska klädesfiber samt ett torrare inomhusklimat. Malkulor av naftalen användes tidigare i stor utsträckning.


Man kan se på hålets form om det är en klädesmal- eller en pälsängerlarv som varit framme. Klädesmallarven biter av många textilfibrer för att ha till det rör den bor i och skapar därigenom ludd runt hålet. Pälsängerlarvens hål är däremot klart definierade.[1][2]

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Klädesmal

ANNONS

Av xenia alpkut - 25 juli 2016 17:30

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tå
Tår på högerfoten.

Fyrfotadjur har normalt fem tår (latin: digitus, "tå", digiti pedis, "fotens extensioner") på varje fot. Vissa djur har dock under evolutionen förlorat en eller flera tår. Extremfall är hästen, som bara har en tå på varje fot. Hos människor finns fem tår. Den största tån, stortån, sitter på fotens insida och den minsta på fotens utsida. Varje tå har en nagel på ovansidan.

Till skillnad från handens fingrar har inte alla tår allmänt vedertagna namn. Den största, innersta, brukar kallas stortå och den minsta, yttersta, brukar kallas lilltå, medan övriga tårs namn varierar eller saknas. Inom anatomin har man givit dem nummer från ett till fem, så att stortån är den "första tån" och lilltån den femte. Ett flertal ramsor förekommer också vilka namnger dem alla, till exempel denna som är nedtecknad i Jämtland: "Lilltåa, Tåtila, Tillerosa, Kroknosa och Stortamp'n opi veran", där tårna namnges i ordningen lilltå till större.

Fötter och tår kan drabbas av sjukdomen fotsvamp och tårna kan drabbas av nageltrång.

Hos vissa djur kan nageln ha funktion och utseende av en klo eller hov. Vissa djur har sim- eller flyghudar mellan tårna.

Med begreppet avses ibland också den del av en sko eller strumpa som täcker tårna.

Olika längd på tårna har olika namn. Egyptisk fot är när stortån är fotens längsta tå. En variant av egyptisk fot är när mittentån är fotens näst längsta tå, det vill säga att den tredje tån är längre än den andra tån. Grekisk fot är när fotens andra tå är den längsta, vilket på engelska kallas för "Morton's Toe",[1][2][3] och även kan kallas "Keltisk tå".[4] Romersk fot är när de tre första tårna är lika långa.


En prehallux är extra tå, eller rudiment av en tå, före (tibialt om) stortån.

ANNONS
Av xenia alpkut - 22 juli 2016 17:00

 Myggor är insekter inom ordningen tvåvingar (Diptera) vilka ofta har behandlats som en grupp och klassificerats som underordningen Nematocera. Genetiska studier har visat att denna gruppering är parafyletisk och inte utgör en naturlig grupp.[1] Ännu har ingen fullständig monofyletisk klassificering för gruppen tvåvingar presenterats.[1] Gruppen omfattar bland annat stickmyggor, fjädermyggor, harkrankar, knott, svidknott och gallmyggor. Gruppen karaktäriseras av tunna, segmenterade antenner och merparten har vattenlevande larver.

Det finns cirka 33 000 arter av myggor[2] och av dessa är det bara ett fåtal arter som sticker eller biter. I dagligt tal är "myggor" ofta synonymt med stickmyggor, vilket är en familj inom gruppen. Myggan har en fullständig metamorfos. Myggan förvandlas alltså från ägg till larv till puppa och så till fullvuxen mygga.


Stick och bett[


Vissa myggor kan sticka eller bita djur och människor, särskilt de i familjerna knott, svidknott och stickmyggor. Bland stickmyggorna är det oftast bara honan som sticker, eftersom hon behöver protein till äggutvecklingen. Symtomen på myggstick och knottbett är små stickhål med hudrodnad och ibland lätt svullnad runt omkring och kan svida och klia mer eller mindre men är i allra flesta fall helt ofarliga. Klådan beror på de salivämnen som myggan sprutar in och som hindrar blodet från att koagulera. Kroppens immunförsvar reagerar på saliven och resulterar i klåda och hudrodnad. Hur man reagerar på myggstick och knottbett varierar stort från person till person.

Myggor i Sverige


 Av de cirka 2500 myggarter som finns i Sverige[3] är endast ett trettiotal blodsugare[4]. I Sverige finns bara några enstaka kända sjukdomar som är kopplade till mygg, till exempel Ockelbosjukan.[5] I Sverige finns flera arter av malariamyggor, som senast 1933 spred malaria i Sverige[6]. De malariamyggor som lever i Sverige idag är inte infekterade av malariaparasiten, och är därför ofarliga. Malaria skulle eventuellt kunna etablera sig i Sverige igen om dessa myggor skulle sticka ett djur eller en person som bär på malariaparasiten.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Myggor

Av xenia alpkut - 8 juli 2016 15:56

 

 

Hanabiko "Koko" (born July 4, 1971) is a female western lowland gorilla who is known for having learned a large number of hand signs from a modified version of American Sign Language (ASL).

Her caregiver, Francine "Penny" Patterson, reports that Koko is able to understand more than 1,000 signs of what Patterson calls "Gorilla Sign Language" (GSL).[2] In contrast to other experiments attempting to teach sign language to non-human primates, Patterson simultaneously exposed Koko to spoken English from an early age. Reports state that Koko understands approximately 2,000 words of spoken English, in addition to the signs.[3] Koko's life and learning process has been described by Patterson and some of her collaborators in a number of books, peer reviewed articles, and on a website.

As with other great ape language experiments, the extent to which Koko has mastered and demonstrates these signs was disputed in a study published in 1999.[4] But it is generally accepted that she does not use syntax or grammar, and that her use of language does not exceed that of a young human child.[5][6][7][8][9]


Koko was born at the San Francisco Zoo and has lived most of her life in Woodside, California, although a move to a sanctuary on Maui, Hawaii, has been planned since the 1990s.[10] The name Hanabiko (花火子 literally "fireworks child"?) is a reference to her date of birth, the Fourth of July. Koko also gained publicity when she reportedly adopted a kitten.


https://en.wikipedia.org/wiki/Koko_(gorilla)

Av xenia alpkut - 8 juli 2016 15:05

 När gorillan Koko får veta att en av hennes bästa vänner, Robin Williams, har dött blir hon djupt sorgsen.

USA. Det var 2001 som den fina vänskapen inleddes. Robin Williams fick för första gången träffa gorillan Koko, som kommunicerar med teckenspråk. De två blev snabbt goda vänner och Robin sa i en intervju att mötet var oförglömligt, enligt Buzzfeed. 

Williams och Koko fortsatte att träffas och spelade 2004 in en film tillsammans för att uppmärksamma de miljöproblem som kan hota gorillor. 

Dr. Penny Patterson, som är Kokos fostermamma och ordförande för den organisation som tar hand om Koko, har sagt att Koko genast fattade tycke för Williams och hans varma hjärta. Det var också hon som berättade för Koko om att Williams hade gått bort.

Organisationen, The Gorilla Foundation, skriver i ett pressmeddelande att Dr. Patterson förklarade för gorillan att "de hade förlorat en kär vän – Robin Williams".

Böjde ned huvudet och blev tyst

Enligt talespersoner ska Koko då ha blivit tyst och sett tankfull ut. Hon råkade sedan höra Dr. Patterson och en av hennes kollegor tala känslosamt om deras arbete med Williams. Koko tecknade då orden "kvinna" och "gråter" med händerna. 

– Koko blev väldigt ledsen, satt med huvud böjt och hängde sin underläpp, säger The Gorilla Foundation i ett mejl till BuzzfeedKoko.org har Dr. Patterson skrivit att Williams fick Koko att le, något hon inte hade gjort sedan hennes barndomsvän, gorillan Michael, dog.

http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/774894-har-sorjer-gorillan-koko-sin-kompis-robin-williams

Av xenia alpkut - 8 juli 2016 11:30

Tioprickig nyckelpiga (Adalia decempunctata), även skrivet som 10-prickig nyckelpiga, är en art i insektsordningen skalbaggar som tillhör familjen nyckelpigor.

Kännetecken


Den tioprickiga nyckelpigan har en kroppslängd på mellan 3,5 till 5 millimeter. Till utseendet är arten är mycket variabel och förekommer i flera olika färgformer. Täckvingarna är oftast ljust gulbruna eller rödaktiga med svarta prickar, vars antal trots artens trivialnamn både kan vara färre eller fler än tio. Prickarna kan vara mer eller mindre tydligt åtskilda och ibland kan även prickar saknas helt. Individer med dessa färger på täckvingarna har en ljus halssköld med fem till sju svarta prickar. En annan färgform har en övervägande mörk färg, oftast svart eller brun, och en av de mer typiska av dessa varianter kännetecknas av svarta täckvingar med en större orangeaktig, snedställd fläck nära ytterkanten på täckvingarnas främre del. Bruna individer kan ha ljusare, vitaktiga fläckar.


Av xenia alpkut - 8 juli 2016 10:15

 


https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Nyckelpigor


Nyckelpigor (Coccinellidae), en familj i ordningen skalbaggar. Det finns mer än 4 500 arter i världen.

 

Nyckelpigor har ett karakteristiskt utseende med sina ofta färgrika täckvingar, vanligen med ett tydligt prickmönster. Färgen varierar betydligt; oftast ingår några av färgerna svart, rött, gult och brunt. De är tämligen små skalbaggar, längd mellan 1 och 10 millimeter, med korta ben och antenner och nästan halvklotformig kropp.


Många nyckelpigor används inom biologisk bekämpning för att hålla efter bladlöss och sköldlöss. Å andra sidan finns det arter, till exempel Subcoccinella vigintiquatuorpunctatatjugofyraprickig nyckelpiga, som kan uppträda som skadedjur på sockerbetor och klöverväxter.

Både den sjuprickiga nyckelpigan och den tvåprickiga nyckelpigan (Adalia bipunctata) kallas ofta gullhöna. [2] Namnet nyckelpiga är kopplat till Jungfru Maria.[3]
Av xenia alpkut - 7 juli 2016 13:37

En tropisk cyklon är ett intensivt lågtryck som bildas över tropiska hav med hög vattentemperatur (minst 26,5 °C), och kännetecknas av att de kan utvecklas till mycket kraftiga oväder. Avsaknad eller svag corioliskraft vid ekvatorn gör att inga tropiska cykloner bildas där. Även i de tropiska delarna av Sydatlanten är tropiska cykloner mycket sällsynta på grund av den lägre vattentemperaturen.

Eftersom tropiska cykloner behöver varmt havsvatten bildas de flesta under sommaren och hösten. I Atlanten är högriskperioden från början av augusti till slutet av oktober. Emellertid bildas en del cykloner i denna del av världen även utanför denna period. Den region i världen som drabbas av i särklass flest oväder är västra Stilla havet norr om ekvatorn. Här varar "cyklonsäsongen" året om även om merparten bildas augusti-november.


Även om en kraftig tromb (tornado) har ännu högre vindhastighet räknas de tropiska cyklonerna ändå ofta som jordens värsta oväder, främst beroende på att de är mycket större och därmed även orsakar mycket större skador.


https://sv.wikipedia.org/wiki/Tropisk_cyklon


Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ    Välkommen till  Xenia  Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se