Inlägg publicerade under kategorin 11 00 13 Kroppens Anatomi och vårdguiden 177

Av xenia alpkut - 1 september 2018 02:30


För den som har svår och långvarig dysfagi kan livskvaliteten förbättras betydligt med en gastrostomi – en kanal som gör det möjligt att ge mat och medicin direkt till magsäcken.

En vanlig form av gastrostomi är PEG (Perkutan Endoskopisk Gastrostomi), vilket innebär att kanalen anläggs genom huden med hjälp av ett endoskop/rörformat instrument. Ingreppet görs under lokalbedövning och tar inte mer än 10-15 minuter.


Först brukar man få en så kallad PEG-kateter, eller PEG-slang/kateter, som går från magsäcken till bukväggen. En PEG-kateter som fungerar väl kan sitta i under flera års tid men brukar bytas ut mot en mindre gastrostomiport när kanalen har etablerats, oftast efter 2-3 månader. Om sväljningsförmågan förbättras och gastrostomin inte längre behövs kan PEG-slangen tas ut och kanalen läks då av sig själv.

ANNONS
Av xenia alpkut - 1 september 2018 01:00

Från topp till tå - Levern, gallblåsan och bukspottskörteln


Levern är kroppens största körtel och det näst största organet i vår kropp efter huden.

Tillsammans med gallblåsan och bukspottskörteln bildar dessa tre organ ett mycket viktigt maskineri i vår kropp.

Levern har flera viktiga uppgifter

Bland annat bildas en stor mängd kemiska ämnen som är viktiga för kroppens matsmältning. Du hittar levern, som delvis är skyddad av revbenen, upptill i högra delen av bukhålan. 


En fascinerande detalj är att levern har en förmåga att växa ut igen. Du skulle med andra ord kunna ta bort halva levern och efter ett tag så växer den oftast ut till normal storlek igen. Levern innehåller mycket blod därför att en stor mängd blod (en fjärdedel av allt blod hjärtat pumpar ut) passerar levern genom två blodkärl, portådern och leverartären. Portådern transporterar blod med näringsämnen och leverartären transporterar syrerikt blod till levern.


ANNONS
Av xenia alpkut - 1 september 2018 01:00

Levern (grekiska hepar, latin iecur) är ett inre organ hos ryggradsdjur. Blodet pumpas genom levern och utsätts där för enzymer (bland annat cytokrom P450) som kan bryta ner många olika sorters molekyler. Restprodukterna lämnar sedan kroppen med avföringen, eller återupptas av blodet och rensas en andra gång av njurarna.[1]

Levern bryter ner sockerarten fruktos till glukos och andra monosackarider, de senare efter omvandling till glukos. Glukosen lagras i levern som en lätt rörlig energireserv, i form av glykogen. Glykogen lagras även i muskler. Levern har specifika enzymer som kan bilda glykogen från glukos. Den kan också lagra glukos för att tillgodose energibehovet i omkring 12 timmar.


Förutom glykogen lagras även proteiner, vissa fetter, mineral och vitaminer (t.ex. vitamin A och B12 som kan lagras för flera års behov). Dessa ämnen kan antingen förbrännas i levercellen eller avges i blodet i obunden form (t.ex. glukos), eller bundet till en bärare (till exempel triglycerider bundna till lipoproteinkomplex, (kolesterteroler). Levern omvandlar vitaminer och hormoner (till exempel tyroxin) till mer aktiva former.

Av xenia alpkut - 20 augusti 2018 00:00

Magsäcken, eller ventrikeln (latinventriculusgrekiskagaster), är ett organ som ligger överst till vänster i bukhålan under mellangärdet. Magsäcken har en viktig funktion i matspjälkningssystemet, nämligen att bearbeta maten till en lös massa innan den avges till tarmen. I magsäcken finns magsaften som bryter ner maten och dödar bakterier och virus.

Magsäckens anatomi[1. fundus 2. curvatura major 3. corpus 4. antrum pyloricus 5. canalis pyloricus 6. pylorus-sfinktern 7. incisura angularis 8. curvatura minor 9. rugae E. matstrupen D. tolvfingertarmen (bulbus och lite av den nedåtstigande delen).

Magsäcken ligger överst till vänster, i bukhålan, alldeles under mellangärdet. Framtill är den nästan helt täckt av levern och bröstkorgen. Den översta tjocka delen når normalt upp under den vänstra bröstvårtan medan den nedre ligger i maggropen. Till höger om magsäcken ligger levern, till vänster mjälten.

Strikt sett är magsäcken en utvidgning av matsmältningskanalen mellan matstrupen och tolvfingertarmen (duodenum). Den övre magmunnen (cardia) förbinder magsäcken med matstrupen och den nedre magmunnen (pylorus) förbinder med tolvfingertarmen.

Magsäcken kan grovt delas in i funduscorpus och pylorus:

 • Fundus (latin: fundus ventriculi) är magsäckens översta del och ligger ovanför övre magmunnen
 • Corpus (latin: corpus ventriculi)
 • Pylorus, eller antrum (latin: pars pylorica eller antrum ventriculi)

Insidan av magsäcken är starkt veckad. Mot curvatura major går vecken mer oregelbundet medan curvatura minor har vertikalare veck vilket bildar en så kallad "highway". Det förmodas att intagen vätska tar denna "highway" ner till tolvfingertarmen medan fastare föda inte kan ta den i samma utsträckning.


Funktioner

Magsäckens uppgift i kroppen är bland annat att blanda, sönderdela och desinficera bolus som kommer ner genom matstrupen. Detta görs av bland annat den sura magsaften. Denna består av saltsyra som produceras av parietalcellerna i fundus. Parietalcellerna producerar, förutom saltsyra, även intrinsic factor, ett protein som binder till vitamin B12 i chymus, maginnehållet. (Detta IF-vitamin-B12-komplex tas sedan upp i ileum.)[1] Brist på saltsyra kallas aklorhydri.


Pepsin är ett enzym som finns i magsäcken som bryter ner proteiner till aminosyror. Detta enzym bildas från pepsinogen, som frisätts från så kallade huvudceller (chief cells) i magsäcken.


Av xenia alpkut - 20 augusti 2018 00:00


En fetmaoperation kan vara ett alternativ om din hälsa är i fara på grund av din övervikt. En fetmaoperation kan öka dina chanser att få ett längre och mer hälsosamt liv. Men det finns risk för komplikationer och du måste vara beredd att ändra dina levnadsvanor.


Den här texten riktar sig till dig som är vuxen. Det har gjorts fetmaoperationer på barn och ungdomar, men det finns ännu inte tillräcklig kunskap om komplikationer och effekter på lång tid. Därför har vi ännu ingen text om barn och fetmaoperationer.


Förberedelser


Från det att läkaren skickar en remiss till att du blir opererad kan det ta upp till ett år.


Du kan behöva gå ner i vikt före operationen

Du kan behöva gå ner en del av din övervikt innan du opereras. Det är för att minska storleken på levern och för att minska mängden fett som ligger runt magens inre organ. Detta gör det lättare för kirurgen att genomföra operationen. Det kan också öka dina chanser att behålla en lägre vikt i framtiden om du går ner i vikt före operationen.


Du får ofta bara dricka pulverdrycker före operationen. Du får börja med dieten mellan sex och två veckor före operationen.


Fasta och tvätt före operationen

Du får prata med en läkare en tid före operationen. Då får du information om hur du ska förbereda dig.

Du får inte äta något sex timmar före operationen. Du behöver också tvätta dig flera gånger med en bakteriedödande tvål. Du får även läkemedel för att inte få blodpropp och infektioner under operationen.

Bra att sluta röka inför en operation

Det är bra att sluta röka innan operationen. I vissa landsting är det ett krav att göra ett rökstopp sex veckor före och sex veckor efter operationen. Annars får du inte opereras. Rökstopp gör att såren läker bättre och att risken för komplikationer minskar. Du kan få hjälp att sluta röka och råd och stöd av vårdpersonal om du behöver det.


Hur lång tid tar operationen?


En fetmaoperation tar mellan 40 minuter och 90 minuter att genomföra. Du blir sövd och du blir opererad med så kallad titthålskirurgi, som också kallas laparoskopi.


Hur kan operationen hjälpa mig att minska i vikt?


I magsäcken bildas ett hormon som gör att du känner hunger. Det heter ghrelin. Ghrelin skickar hungersignaler till hjärnan när magsäcken är tom. När delar av magsäcken tas bort eller kopplas ur produceras mindre ghrelin och du känner inte hunger lika lätt. Det bidrar till viktminskningen efter en fetmaoperation.


Omkoppling av tunntarmen bidrar till viktminskning

I den första delen av tunntarmen blandas maten med galla och bukspott. Gallan och bukspottet hjälper till att finfördela maten så att kroppen kan ta upp näringen.


Vid gastrisk bypass kopplas tunntarmen om. Det gör att tunntarmen får ta emot osmält mat vilket den inte klarar av. Därför skickar tunntarmen ut signaler till hjärnan som talar om att du är mätt. 


Vid operationen duodenal switch kopplas första delen av tunntarmen ur och sätts ihop igen i en senare del av tunntarmen. Då kommer galla och bukspott i kontakt med maten i ett senare skede. Detta medför att det dröjer innan maten finfördelas. Det gör att kroppen inte hinner ta upp lika mycket av näringen som tidigare.Av xenia alpkut - 14 augusti 2018 13:09


Under

Under operationen kommer du antingen att få ryggbedövning eller bli sövd. Vilken av bedövningsmetoderna som passar dig bäst kommer du att komma överens om tillsammans med personalen när du kommer till mottagningen.

Efter

Efter operationen kommer du till en uppvakningsavdelning innan du flyttas till en vårdavdelning. Här får du smärtstillande läkemedel i tablettform, regelbundet och extra vid behov. För att lindra smärtan är det också viktigt att du kommer igång och rör dig. Ju snabbare du kommer igång, desto mindre ont får du.

Du kan belasta det opererade benet och får börja stå och gå direkt efter operationen. Fysioterapeuten hjälper dig med fortsatt träning och rehabilitering. En arbetsterapeut går igenom vilka hjälpmedel du behöver. 

I sista delen av filmen – efter operation och rehabilitering – beskriver vi vad som händer efter din operation, till exempel hur rehabiliteringen går till. Där hittar du också övningarna du ska göra före och efter operationen.


Det är viktigt att du tränar dagligen så att du får tillbaka styr­kan i ditt opererade ben så fort som möjligt och inte stelnar till.

Av xenia alpkut - 9 augusti 2018 10:30

Fråga:

Mitt barnbarn är en 7-årig tjej som nu har fått bacillskräck. Hon vill inte leka med kompisarna för då kan hon få baciller. Hon vill inte äta någon annanstans än hemma för då kan hon få baciller och bli sjuk. Hon vill inte äta ”skräpmat” säger hon för då kan hon bli tjock.

Vad ska vi göra åt detta? Ska vi bara ignorera detta eller måste vi söka hjälp hos BUP?
Hon har en trygg familjemiljö och inget har hänt i hennes liv som kan ha orsakat dessa tankar.SvarDet är inte helt lätt att ge några tvärsäkra råd till dig angående din dotterdotter. Det är nämligen så att det du beskriver å ena sidan är vanligt och oftast övergående, men å andra sidan kan långvariga tvångstankar ibland börja redan i tidig skolålder – inte sällan med ett ganska ”oskyldigt” beteende, just så som du beskriver.


Av xenia alpkut - 9 augusti 2018 08:00


Du har testat ALLT: sänkt temperaturen i sovrummet, börjat gå och lägga dig på bestämda tider, slutat träna och använda sociala medier före läggdags.

Ändå kan du inte somna.

Well, då har vi några sömn-ess i rockärmen, som funkar för många, trots att de kanske låter lite knasiga.

Här är fem oväntade tips om du har problem att sova.


1. Flytta ut ur sovrummet

Att byta sovmiljö kan vara bra både för att bryta ett negativt sömnmönster, samt om man blir störd av en sambo.

När man sovit dåligt i sin säng under en längre period förknippar kroppen och hjärnan automatiskt platsen med frustration och vakenhet. Det gör det knappast lättare att somna, eftersom man är på spänn och "pirrig" redan när man lägger sig.

Då kan det vara bra att ta en paus från sovrummet och sova på soffan eller på en tältsäng i ett annat rum ett tag. Ofta blir den effekten påtaglig när man åker bort och plötsligt sover som en stock på hotell eller hemma hos någon annan.

Att byta rum och säng kan också vara en strategi om svårigheterna att sova beror på att man störs av en sambo som kommer hem sent, snarkar eller snor sig väldigt under natten. Var inte rädd för att testa separata sovrum en period: det gör snarare gott för relationen om ni både är utvilade och nöjda.


Sömnsvårighete


177 vårdguiden

Det är vanligt med sömnsvårigheter. Oftast är det inget du behöver oroa dig för. Det är inte farligt att då och då ha en natt när du får för lite sömn. Men om du sover för lite natt efter natt, blir trött, mår dåligt och fungerar sämre i vardagen, kan du behöva hjälp med att få bättre sömn.


Hur vet jag om jag får tillräckligt med sömn?


Sömnen behövs för att hjärnan och kroppen ska få återhämta sig. Vuxna sover vanligen mellan sex och nio timmar per natt. Du behöver oftast inte oroa dig för att du får för lite sömn. Det är vanligt och inte farligt att då och då ha en natt när du sover dåligt eller inte alls. Handlar det om någon enstaka natt kan du känna dig trött och mindre kreativ dagen efter, men de flesta brukar ändå klara av vardagliga uppgifter. Sömnen brukar återgå till det vanliga av sig själv. Men om du sover för lite natt efter natt kan du bli trött, må dåligt och fungera sämre i vardagen.

Presentation


HEJ

Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg Min Blogg handlar om allt möjligt som är intressant och bra att veta! Det står dessutom jättemycket fakta och nöje :)

Fråga mig

15 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2019
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Senaste kommentarerna

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Blogkeen
Följ  Välkommen till Xenia Alpkut´s blogg med Bloglovin'

Gästbok

alla

nytt

    

MUSIK

KENT

En plats i solen

 

 

 

 

 

Solen

 

 

 

Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan drogs samman.[9] Solsystemets åtta planeter, varav en är jorden (Tellus), samt fem dvärgplaneter, rör sig i elliptiska omloppsbanor runt solen. Solens utstrålande energi i form av ljus och värme som når jorden är en förutsättning för allt biologiskt liv på planeten jorden och den globala jämvikt som råder sedan miljarder år tillbaka i vädersystem och havsströmmar. Solen är en medelstor stjärna. I astronomiska sammanhang används ibland symbolen för den.

 

 


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se